Hatim Duası ve Hatim Duası Nasıl Yapılır?

Hatim Duası

Hamd alemlerin rabbi olan Allah'a, güzel sonuç ise Allah'tan sakınan muttakilere mahsustur. Husumet ise sadece zâlimleredir. Salât ve selâm Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v)'in âlinin ve ashabınin üzerine olsun.

Ya Rabbi! Okunan şu hatmi şerifi bizden kabul buyur! Muhakkak ki sen her şeyi işiten ve bilensin.

Ya Rabbi! Tevbemizi kabul buyur! Muhakkak ki sen tevbeleri kabul edensin. Çok merhametlisin, bize doğru yolu göster, Kur'an'ı Azim'in bereketi ve âlemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamberimiz hürmetine bizi hak ve sırat-ı mustakime muvaffak eyle!

Ey Kerim, ey Rahim! Bizi affet! Fazl ve kereminle günahlarımızı bağışla ey Ekremül Ekremin!

Ey Rabbimiz! Bizi Kur'an ziynetiyle süsle! Kur'an'ın keremiyle bize ikram et! Bizi Kur'an'ın şerefiyle şereflendir! Bize Kur'an kaftanını giydir, bizi Kur'an'ın şefaatiyle cennete koy! Bizi her türlü dünya belasından, âhiret azabından Kur'an hürmetine afiyet ihsan eyle!

Ya Rahmanu, Ya Rahim! Ümmet-i Muhammed (s.a.v)' in hepsine merhamet eyle!

Rabbimiz! Fazl ve kereminle Kur'an'ı bize dünyada yoldaş, kabirde arkadaş, kıyamet gününde şefaatçi, Sırat üzerindeyken nur, Cennete ulaşıncaya kadar arkadaş, ateşten koruyacak perde, hayırların tamamına erdirecek delil ve imam kıl, ya Kerim!

Ey Rabbimiz! Kur'an'ın hidayetiyle bize hidayet et! Kur'an'ın kerametiyle bizi ateşten koru! Kur'an'ın fazlıyla derecelerimizi yükselt! Kur'an'ın tilaveti hürmetine günahlarımızı ört!

Ey fazl ve İhsan sahibi olan Rabbimiz! Kuranın hürmetine kalplerimizi temiz eyle, ayıplarımızı ört, hastalarımıza şifa ver, bize borçlarımızı ödeme kolaylığı nasip et, yüzlerimizi ak eyle, derecelerimizi yükselt, babalarımıza rahmet, analarımıza mağfiret eyle, dinimizi ve dünyamızı ıslah ediver, düşmanlarımızı kahret, ailemizi, mallarımızı, topraklarımızı her türlü hastalıktan ve beladan koru, ayaklarımızı da  "savaşlarda" sabit kıl ve kâfirler karşısında yardımını bizden esirgeme.

Rabbimiz! Okuduğumuz Kur'an'ın sevabını ve nurunu, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in ruhuna, gelmiş-geçmiş tüm nebi ve resullerin (selavatullahi aleyhim ecmain) ruhlarına, yakınlarının, çocuklarının, hanımlarının, arkadaşlarının, tâbilerinin ve bütün zürriyetlerinin ruhlarına ve ayrıca babalarımızın, analarmızın, kız ve erkek kardeşlerimizin, çocuklarımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, hocalarımızın hocalarının, şeyhlerimizin, üzerimizde hakları olan herkesin erkek ve kadın, mü'min ve Müslümanlardan, hayatta olan veya vefat etmiş bulunanların ruhlarına ulaştır Rabbimiz!

Ey hacetleri eda, duaları kabul eden, ey Erhamür Rahimin olan Rabbimiz! Rahmetinle dualarımızı kabul eyle!

Selam, peygamberlerinin üzerine olsun! Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'u Teala'ya mahsustur.

El-Fatiha.

Fatiha Sûresi okunur ve amin denilir.

Hatim Duası Nasıl Yapılır?

Kur'an'ı Kerimi okumayı bitirince hatim duasından önce 14 tane tilavet secdesi yapılır.

Daha sonra ilk başta Eûzu-Besmele çekilirek, 1 defa Yâsîn Sûresi, 3 İhlas Sûresi, 1 defa Felak Sûresi, 1 defa Nas Sûresi, 1 defa Elif Lam Mim ve 1 Fatiha Sûresi okunur ve sonrasında da hatim duâsı okunur ve amin denilir.

Kaynak: Elmalılı Hamdi Yazır

Kur'an'ı-Kerîm ve Türkçe Meâli

 

Selâm ve Dua ile Kalın...

 

 

Bir cevap yazın