Hastalıkların Temel Sebepleri Nelerdir?

Hastalıkların Temel Sebepleri Müslüman tabipler, kâinat gibi insan bedenini de bir bütün olarak ele almışlar ve onu öyle tedavi etmişlerdir. Hatta denilebilir ki İslam tıbbı, insanı tedavi etmekten daha çok hasta etmemek üzerine inşa edilmiştir. Esasında Kur'an'ın ve sünnetin öngördüğü tababet de bedenin hasta edilmemesini esas alır. Gerek Kur'an'ın "Vekulû veşrebû velâ tusrifû" (Araf, 31) … Okumaya devam et Hastalıkların Temel Sebepleri Nelerdir?