Hacı Bayram Camisi Ankara

Hacı Bayram Camisi

Hacı Bayram Camisi, Ankara'da, Ulus semtinde, Bayramiliğin kurucusu Hacı Bayram Veli adına 1427/28'de yaptırılmış cami.

Hacı Bayram Camisi Augustus Tapınağı

Uzun ekseni kible yönünde ve yaklaşık 16 m × 22 m boyutlarında bir dikdörtgen biçimindeki asıl camiile bunu kuzeyden tümüyle ve batıdan 2/3'üne kadar saran, sonradan eklenmiş bir son cemaat yerinden oluşur. Üzeri, kiremit kaplı bir kırma çatıyla örtülüdür.

Cami kütlesinin güneydoğu köşesi hemen yandaki Augustus Tapınağı'na (*) bitişiktir. Camiye doğru, kuzey ve batıdaki üç kapıdan girilir. Kuzey duvarının önündeki ahşaptan bir kadınlar mahfeli vardır. Buraya son cemaat yerinin üst katından da geçilir. Ahşap tavan ve bazı pencere pervazları 18. yüzyılda yapılmış boyalı öğelerle bezenmiştir. Duvardaki çini kaplamalar yenidir. Yalnız müezzin mahfelinin altındakiler 18. yüzyıl Kütahya çinisidir. Mihrap nişini alçıdan yapılmış dört sıralı bir bordür çevreler. Ahşap minber, taklit kündekâri tekniğiyle yapılmıştır. Onun iki yanında da boyalı bezemeler vardır.

Hacı Bayram Veli Türbesi

Hacı Bayram Veli'nin türbesi caminin kıble duvarına bitişiktir. Kare planlı gövdesi Augustus Tapınağ'ından alınmış malzemeyle yapılmıştır. Bunun üstüne taş ve tuğla almaşık örgülü sekizgen bir kasnak yükselir; kubbesi kurşun kaplıdır. Türbenin güneydoğu köşesinde, caminin minaresi yükselir. Tuğladan örülmüş silindirik minarenin iki şerefesi vardır.

İlk yapılışında kerpiç olduğu sanılan beden duvarları, caminin geçirdiği çeşitli onarımlar sonucunda bugünkü tuğla ve taştan oluşan biçimi almıştır. Bu onarımların en önemlileri 1714'te (Hacı Bayram Veli'nin torunlarından Mehmed Baba tarafından), III. Mustafa döneminde (1757-74) ve 1940'ta (Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce) gerçekleşmiştir.

Selam ve Dua ile Kalın...


Bir cevap yazın