Hacet ve Dilek Duası

Hacet ve Dilek Duası

Bismilahirrahmanirrahim

Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil'Aliyyyi'l-Azîm. Allâhümme innî es'elüke yâ Kâdimü, yâ Dâimü, ya Ferdü, ya Vitru, yâ Ahadu, yâ Samedü, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, ya Ze'l-Celâli ve'l-ikrâm. Fe in tevellev fe kul hasbiyallâhü lâ ilâhe illallâhû aleyhi tevekkeltü ve Hüve Rabbü'l-Arşi'l-Azîm.

İsâ (a.s) bu mübarek duayı okur ve ölüleri diriltirdi.

Hacet ve Dilek Duası Nasıl Yapılır?

"Haceti veya bir dileği olan sabah namazı kıldıktan sonra Kıbleye karşı oturur bu duayı 100 defa okursa dileği gerçekleşir."
(Şemsül-Maarif C 2.S. 5-6).


Bir cevap yazın