Hacamat Nedir? Hacamat Nasıl Yapılır, Hacamat Faydaları?

Hacamat Nedir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)  buyurmuşlardır ki;

"Biz acıkmadan yemeyiz, yediğimiz zaman tıka basa midemizi doldurmayız ve senede bir hacamat yaparız."

İşte bu hadis-i şerif doğrultusunda "sünnet" olan hacamat, yediklerimiz ve içtiklerimizden dolayı tıkanmış olan kan damarlarının açılması, kanın yenilenmesi ve temiz kanın her uzva yeterli miktarda ulaşabilmesi için yapılan bir tedavi işlemidir.

Hacamat ne zaman yaptırılmalı?

Her bahar ve sonbaharda hacamat yaptırmak Peygamberimiz (sav)'in tavsiyesidir. 35-40 yaşında hiç hacamat yaptırmamış bir kişinin, kanını temizletmesi için en az 4-5 tarama hacamatı yaptırması gerekir.  Bununla birlikte beslenme şekli de değiştirilmelidir.  Çünkü sağlıksız beslenme kanın tekrar kirlenmesine neden olur. Bu da hacamatın faydasını etkiler.Hacamat kimlere yaptırılmalıdır?

Hacamat, sağlıksız yaşam tarzının neden olduğu tıkanmış damarların açılması için yapılan bir işlemdir. Tabii ki her şeyde olduğu gibi hacamatta da işi ehline vermek gerekir; hacamat işlemi uzman birileri tarafından yapılmalıdır. Çünkü hastalık için vücudun hangi bölgesine nasıl hacamat yapılacağı, tarama hacamatı için hangi bölgelerden kan alınması gerektiği ve hacamat için uygun zamanın belirlenmesi önemlidir.

Doktorlar hacamat yapıyor mu?

Hacamat günümüzde uzman doktorlar tarafından tek kullanımlık kupalar ve vakumlar ile steril odalarda yapılmaktadır. Hacamat eğitimi alıp hacamat yapan kişilere haccâm denir. Haccâmlar, hacamat işlemlerini özenli ve dikkatli bir şekilde kişideki hastalıklara göre uygularlar.

Hacamat : Et ile deri arasında bulunan kirli pis kanın dışarı atılma işlemidir.

Hacamat Vücudun Kaç Bölgesine Yapılır:

  1. Başın orta kısmındaki bölgeden yapılır.
  2. Sırt bölgesinden; İki omuz arasındaki iki kürek kemiği  kısmından yapılır.
  3. Bacak kısmından yapılır.

Hacamat Nasıl Yapılır?

Hacamat, genel tarama için sırt bölgesinden yapılır. Sırtta bulanan 8 noktaya jiletletle ince ince çizikler atılır ve kupalar vurulur. Kupaların hepsi vurulduktan sonra biraz beklenir. Ardından, kaldırılacak olan kupanın olduğu bölgeye elle kanın toplanması sağlanır; kupa çıkarılınca biriken pis kanlar bir bir akmaya başlar. Hacamat bittikten sonra kalkılır ve kişi normal hayatına devam eder. Çizik atarken oluşan hafif jilet izleri için sarı kantaron yağı verilir. Kantaron yağı yaraları ve yanıkları iyileştirmede etkilidir. Yaralı bölgelete günlük bir hafta boyunca sürülür.

Hacamat Hangi Ay ve Günlerde Yapılır?

  • Hicri olan ayın 17, 19, 21. günlerinde hacamat yapılmaktadır.

Hacamat Günleri Ne Zamandır:

  • Pazartesi - Salı - Perşembe

Hacamat Hakkında Hadis-i Şerifler:

Hacamat Faydaları 

Rasulallah (sav) buyurmuştur ki;

"Kim hacamat olmak isterse, ayın on yedisi veya ondokuzu ya da yirmi birinci gününü araştırıp seçsin! Kanı fazlalaşmak suretiyle herhangi birinize galebe çalıp onu öldürmesin!"

"Kim ayın on yedisi veya ondokuzu ya da yirmi birinci günü hacamat olursa, bütün hastalıklardan şifa bulur."

Rasullallah (sav) buyurdu ki;

"Hacamat olmak aç karnına daha faydalıdır. Hacamat olmakta şifa ve bereket vardır. Hacamat akıl ve hifzetme gücünü artırır. Artık kim hacamat olmak isterse, Allah'ın ismini anarak, Perşembe günü hacamat olsun! Cuma, cumartesi ve pazar günleri de hacamat olmaktan sakınınız! Pazartesi ve salı gününde hacamat olunuz! Çünkü Allah Teâla Eyyûp aleyhisselam'ı beladan bugün kurtarmıştır. Çarşamba günü de hacamat olmaktan sakının!  Çünkü Allah Teâla Eyyûp aleyhisselam'ı Çarşamba günü belaya çarptırdı! Şüphesiz, Cüzzam ve Baras (Alaca) hastalığı Çarşamba günü veya Çarşamba gecesi dışında hiçbir gecede meydana gelmez" (İbni Mace 3487, 3488)

Rasulullah buyurdu ki;

"...Kim hacamat olmak isterse, bismillah desin..."

Hacamat Şu 4 Günde Yapılmaz:

  • ÇarşambaCumaCumartesi, Pazar

"Hacamatta şifa vardır." (Buhari 12 /5733)

Hacamat Şifaları

Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"İsra gecesi, ( Miraca çıktığım gece) meleklerden uğradığım her büyük cemaatin hepsi bana:
-Ey Muhammed! Hacamat olmaya devam et, dediler."

"İsra gecesi, ( Miraca çıktığım gece) uğradığım melekler bana:
-Ey Muhammed! Ümmetine hacamat olmayı emret, dediler."

"Damardan veya deriden kan aldırmak, tedavi olduğunuz şeylerin en faydalarındandır."
(Bağdadi)

"Üç şeyde şifa vardır. Bal şerbeti içmekte, hacamat şişesi takmakta (kan aldırmakta), kızgın demirle dağlama yapmakta, fakat ben dağlama yaptırmayı sevmem."
(Buhârî, Müslim)

Hz. Peygamber (sav) bizzat kendisi Ebû Taybe adında bir Haccâma hacamat yaptırmış ve başından kan aldırıp haccâma ücretini ödemiş ve şöyle buyurmuştur:

"Kan aldırma yollarının en güzel hacamattır ( yahut hacamat sizin en iyi tedavi yollarınızdır)." (Buhârî, Tıp 13; Müslim, Musakat 62, 63; Ebu Dâvûd Nikâh 26, Tıp 3)

"Hacamat ücreti helaldir." (Müslim; 1577)

"Rasullallah aleyhissalatu vesselam, boynunun iki tarafındaki damarları ile iki omuzun arasındaki damardan hacamat olurdu."
(Ebu Dâvûd, Tibb 4, (3860); Tirmizi, Tibb 12, (2052); İbn Mace, Tibb 2q, ( 3483)

"Bir gün Cebrail Rasulullah (sav) efendimize, Ahdaayn( boynun iki tarafındaki damar) hizasından ve kahilden ( iki omuz arası) hacamat olma emrini getirdi."

İbn-i Sina, el kanun fi't Tıbb ( Tıbbın kanunu) adlı kitabında hadislere binaen İbni Sina şöyle bilgi vermiştir:

"Arabi ayların başında kan aldırmak tavsiye edilmez. Çünkü vücuttaki sıvı maddeler ayın ilk günlerinde fevkalede çok ve hareketli değildir. Çünkü bu günlerde sıvı maddelerin seviyesi düşüktür. Dolunay günlerinde ise ayın çekim gücünün artması sebebiyle vücuttaki sıvı maddeler hem çoğalmış hem de hareketlenmiştir. Bu sebeple bu günlerde alınan kan kişiye zarar vermez."

Soru : Hacamat nedir? Sünnet midir?

Cevap: Hacamat sünnet olan bir tedavidir.

"Hacamat 70 hastalığa şifadır."

Hacamat Günleri

Hacamat - 2019 Takvimi

Hicri olan hacamat günlerini sizlere şöyle sıralayalım:

Her hicri ayın 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 günlerinde hacamat tedavisi yapılması uygundur.

Dipnot: Hastanın durumu acilse, hiç beklenmeden en uygun bir günde hacamat yapılabilir.

Yararlanılan Kaynak :  Can Boğazdan Çıkar


Bir cevap yazın