Hac Nedir? Hac İbadeti Nasıl Yapılır?

Hac Nedir?

Hac, lûgatta, saygı değer makamları ve diğer yerleri ziyaret kasdında bulunmaktır.

Din deyiminde ise: "Arafat'da özel vaktinde bir mikdar durmaktan ve ondan sonra Kâbe-i Muazzama'yı usulü üzere tavaf ederek ziyaret yapmaktan ibarettir. Hac yapan kimseye Hâcc (Hacı) denir. Bunun çoğulu "Hüccac" dır.

HAC

Allah onu hicretin dokuzuncu yılında, hayatta bir defa olmak üzere ve (şartlarına sahip olunur olunmaz) derhâl yapılmak üzere farz kılınmıştır. Hac, İslâm'ın üzerine kurulduğu beş esastan biridir. Farzlığı Kur'ân-ı Kerîm'le sâbit olmuştur ki Yüce Allah'ın şu sözüdür:

"Yoluna gücü yetenlerin Beytullahı ziyaret etmeleri Allah'ın, insanlar üzerindeki bir hakkıdır."
(Âl-i imrân, 3 / 97)

Sünnetle de sabittir. Peygamber Efendimiz sallahu aleyhi vessellem'in şu hadis-i şerifidir:

"Ey insanlar, hac size farz kılınmıştır, haccediniz…"

Haccın farz olduğu konusunda bütün müslüman âlimlerinin icmâ'ı (oy birliği) vardır.

Hac, fakir, zengin, mevki sahibi, zavallı farkı olmaksızın müslümanlar arasında gerçek kardeşliğin ve eşitliğin ortaya çıktığı yerdir. Hepsi tek model ve birbirinin benzeri olan giysi giyer, hepsi, aynı sesle seslenir, ve tek kişininki imiş gibi aynı duygularla çarpan, tertemiz kalplerle tek bir Rabbe duâ eder.

"De ki: Rabbim! gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla, çıkacağım yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana, tarafından, hakkıyla yardım edici kuvvet ver." İsrâ-80

Hac İbadeti:

Hem bedeni - Hem malı bir ibadettir.

Haccın Eda Şartları

1- Vücudun sağlıklı olması gerekir.

2- Özgürlüğünun kısıtlı olmaması gerekir. (Hapis cezası gibi)

3- Yol güvenliği olmalıdır.

4- Kadının yanında bir mahremi (nikah düşmeyen birisi) gerekir.

5- Dul kadının 4 ay 10 gün, boşanmış kadının 3 kur (3 âdet) dönemi kadar bekler.

Haccın Sahih Olma Şartları

1- Müslüman olmak

2- Akıllı olmak

3- İhrama girmek

4- Haccı belirli bir zamanda yapmak

5- Vakfe, say, tavaf gibi işlemlerin her birini uygun mekanlarda yapmak.

Haccın Farzları

1- İhrama girmek

2- Arafat vakfe yapmak.

"Hac = Arafattır" Hadis-i Şerifi

3- Kâbe'yi ziyaret tavafı etmektir.

Mikat

Ortak ismi Mikat 5 taraftan Kabe'ye giriş.

Mikat sınırı ihramla geçilmelidir.

Hac İle İlgili Kavramlar

1- MİKAT

Hz. Peygamberin, Cebrail a.s vasıtasıyla belirlemiş olduğu haram bölge sınırlarıdır.

2- İHRAM

Hac veya umreye niyet eden kişinin geçici bir süreliğine helal olan bazı işlerden uzak durması ve bu ibadet için giymiş olduğu izâr verida (erkeklerin giydiği elbise) dan oluşan elbisedir.

3- TELBİYE ➡ Lebbeyk

İlk ihram elbisesini giymekle başlar.

Telbiye şöyle söylenir:

Lebbeyk Allahümme lebbeyk;
Lebbeyk lâ şerike leke Lebbeyk.
İnnel-hamde ve'n'ni'mete leke ve'l-mülk.
Lâ şerike lek.

Şeytana atılan ilk taşla telbiye sona erer.

Lebbeyk ➡ Buyur

4- VAKFE

1- Kurban bayramının Arefe gününde Arafatta "BEKLEMEK" demektir.

2- Vakfe müzdelife vakfesi (Arefe gecesi) müzdelifede bekliyorlar hacılar.

5- ŞAVT

Hacer-ül Esved taşını selamlayarak Kâbe'yi sol taraflarına alarak 1 Sefer dönmelerine şavt denir.

Tavaf: 7 Şavt=1 Tavaf eder.

Bir kişinin 1 tavaf yapabilmesi için Kâbe'nin etrafında 7 şavt yapması gerekir.

6- SA'Y

Hz. Hacer'den kalan Safa'dan ➡ Merve'ye ve Merve'den ➡ Safaya olan gidiş ve dönüştür.

Safa ve Merve arası gidiş gelişin toplamı 7'dir.

SAFA  🕋🕋🕋🕋🕋🕋🕋🕋🕋🕋🕋  MERVE

Safadan başlanır.            Merve'de biter.
Safadan- 4 gidiş               Merveden- 3dönüş

Mescid-i Haram "Kâbe" "Beytullah" (Allah'ın evi)

ARAFAT

Kabe'nin güneydoğusundaki dağ ve meydanın adıdır.

Arafat=Hac Cebelur-Rahme (Rahmet Dağı)

Hz. Adem ve Hz. Havva'nın bu dağda buluşmalar ve tevbeleri de bu dağda kabul olmuştur.

MÜZDELİFE

Arafat - Mina arasında bir yerdir.

Müzdelife vakfesinde; hacılar taş toplar. Vakfe duaları okunur.

Namazlar Cem-i Tehirle (Yatsı-Akşam) ertelenerek kılınır.

MİNA

Mekke ile Müzdelife arasındaki şeytan taşlama bölgesidir.

Bayramın 1. günü Sabah namazı ile beraber şeytan taşlama başlar.

Harem Bölgesi - (Yasak bölgesi):  Zararlı hayvanlar dışında hayvan öldürmenin ve bitki koparmanın yasak olduğu bölgedir.

İhram Vacipleri

1-Mikatı, ihramsız geçmemek

2- İhram yasaklarından sakınmak

İhram Sünnetleri

1- Tırnakları, Kasık ve koltuk altı tüylerini ihrama girmeden önce temizlemek sünnettir.

2- Gusül almak sünnetdir.

3- İzar (Alt kısım), Rida (Üst kısım) beyaz, yıkanmış ve temiz elbiseyi giymeleri sünnetdir.

4- Telbiye getirmek.

5- Hac mevsiminde ihrama girmek, ihramdan önce güzel kokular sürmek.

Haccın Rûkunları

1- Arafatta vakfe yapmak.

Zilhiccenin 9. günü yani Arefe günü zeval (öğlen) vaktinden başlayarak, akşama kadar ki vakitte, ister uyumak, ister uykulu, ister bilerek ister bilmeyerek, ister araçla ister yürüyerek biran olsun;

Arafat meydanında bulunması gerekir.

Tavaf ve Tavaf Çeşitleri

Kabe'nin etrafında 7 şavt demektir.

Küdüm Tavafı

Kâbe'yi ilk görenin veya ilk ziyaret edenin yaptığı tavafdır. Küdüm Tavafı Sünnetdir.

Ziyaret Tavafi

Arafat vakfesinden sonra; Kurban bayramının 1. günü sabahı başlayıp, kişinin ömrünün sonuna kadar devam eden bir zamanda yapılır.

Veda Tavafı

Kâbe'ye dışardan gelenlerin Kâbe'yi son olarak görüp selamladıkları tavaf'dır.

Tavafın Sahih Olması İçin

1-Niyet ➡ Niyet ettim Allah rızası için Küdüm Tavafı yapmaya.

2- Tavafı Kabe'nin etrafında Harem-i şerifin içinde yapmak.

3- Şavtların çoğunu, en az dördünü yapmak.

4- Her bir tavafı belirlenmiş vakitte yapmak.

Tavafın Vacipleri

1- Abdestli olarak tavafı yapmaktır.

2- Setr-i Avret: Kadın-Erkek örtülmesi gereken yerleri örtmelidir.

Farz ve vacip bir tavafda (Ziyaret veya Veda tavaflarında) Avret sayılan yerinin 1/4 açılması halinde ceza kurbanı gerekir.

3- Tavafda Kâbe'yi sol tarafına alarak yürümek.

4- Tavafda Hacer'ül Esveddebln başlamak.

5- Tavafı Hatmın dışından dolaşarak yapmak.

6- Bir tavafı 7 şavta tamamlayarak yapmaktır.

7- Tavafı mazereti yoksa yürüyerek yapmaktır.

8- Tavaf namazı kılmak.

REMEL: Kabenin etrafında çalımlı yürümek.

HERVELE: Sa'y esnasında Safa ve Merve arasında çalımlı yürümek.

Haccın Vacipleri

1- SA'Y ETMEK

Safa ve Merve arasında 7 sefer gidip gelmektir. Say edilen yere mes'a denir.

☆ Sa'y'ın ihramlı şekilde yapılması gerekir.

☆ Sa'y'ın muteber (geçerli) bir tavafdan sonra yapılması gerekir.

☆ Sa'y'ın Safa'dan başlayıp, Merve'de bitirip, 4 gidiş 3 dönüş şeklinde sahih olarak yapılması gerekir.

☆ Hac Sa'y'ın hac günlerinde yapılması gerekir.

Sa'y'ın Vacipleri

☆ Sa'y'ın dört şavt yukarı olarak 7 şavtta tamamlamak.

☆ Sa'y'ın yürüyerek yapmak.

Not: Sa'y muteber bir tavafdan sonra umre veya hac niyetiyle bir sefer yapılmak zorundadır.

2- MÜZDELİFE VAKFESİ

Arafattan inen hacılar akın akın yürüdüğü çadırkenttir. Müzdelifede, hacılar akşam namazlarını cem-i tehirle yatsı ile birleştirerek kılarlar; Az bir dinlenmeden sonra şeytan taşlamak için taş toplarlar ve Müzdelife vakfe dualarını okurlar.

3- ŞEYTAN TAŞLAMAK

Akabe (Büyük) Cemre, Orta Cemre, Küçük Cemreyi bayramın 1. günü sabahı başlanır.

Bayramın 1. günü ➡ Akabe cemresine 7 taş

Bayramın 2. günü ➡ Akabe + Orta + Küçük ➡ herbirine 7 taş

Bayramın 3. günü ➡ Akabe + Orta + Küçük ➡ herbirine 7 taş

Not: Her bir taşı elle atmak, her birini tek tek atmak, Taşları taş kümelerinin üzerine veya içine düşürmek.

"Bismillahi Allahuekber rağmen li-ş şeytanı ve hizbihi"

Söylerek her bir taş atılır. İlk taşın atışıyla lebbeyk telbiyesi biter.

4- TRAŞ OLMAK

Erkeklerde tamamen kazıtabilir.

Kadınlarda bir parça ucundan alınır.

Tellerin sayısınca günahlar affedilir.

Not: Traş olduktan sonra ziyaret tavafı ile artık ihramdan çıkılır. Bu esnada, vekalet yoluyla kurbanlar kesilir.

HAC ÇEŞİTLERİ

1- İfrad Haccı,

2- Temettu Haccı,

3- Kıran Haccı,

İfrad Haccı:

Sadece tek ihram ile Hac yapmaktır.

Temettu Haccı:

İhrama girmek ➡ Umre yapar ihramdan çıkar.

İhrama girmek ➡ Hac yapar.

Kıran Haccı:

Kıran Haccı: İhrama girilir.
         ⬇  
       Umre Yapılır
         ⬇
        Hac yapılır

            

Hacda kesilen kurbanın adı Hedy'dir.

Hadis-i Şerif

"Makbul bir haccın karşılığı cennettir."

"Hac Arafattır"

İslamın beş şartından birisi olan hac ibadetini Rabbim cümle müslüman ümmetine nasip eylesin inşaAllah...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

3 Yorum

Bir cevap yazın