Günlük Çekilecek Zikirler ve Faziletleri

Günlük Zikirler

Bismillahirrahmanirrahim

Yüce Rabbimiz Ra'd Sûresi 28. ayetinde şöyle buyuruyor:

"Kalpler Allah'ın zikriyle huzura kavuşur."

Ra'd-28

Günlük Çekilecek Zikirler ve Faziletleri

Günlük 5 vakit namazlar sonrasında 70 ya da 100 defa estağfurullah çekilir.

Resûlullah (sav) Efendimiz buyurdu ki;

"Vallahi ben günde yetmiş defadan fazla Allah’dan beni bağışlanmasını diler, tövbe ederim." (Buhârî, Daavât)

"Benim de kalbime gaflet çöküyor. Ben de Allah’a günde yüz defa istiğfâr ediyorum." (Müslim, Zikir 41)

Günlük olarak Lâ ilâhe illallah zikrini çokça çekelim.

Rasulullah s.a.v buyurdu ki:

"Zikrin en faziletlisi, Lâ ilâhe illallah (Allah'tan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur)', duânın en faziletlisi ise Elhamdulillah (Hamd, Allah'a mahsustur) (sözüdür)."
(Tirmizi 5/462; İbn Mâce, 2/1249; Hâkim 1/503).

Rasulallah s.a.v buyurmuştur ki;

"Lâ ilâhe illallah zikri şerifini çok yapınız."

"Zikrin en faziletlisi lâ ilâhe illallah'tır."

Günlük 66 defa 'Ya Allah' zikri çekilir.

Günlük 100 defa Peygamber Efendimiz s.a.v'e salavat getirmeyi kendimize vird edinelim ve çekelim.

'Allahümme Salli Alâ Seyyidina Muhammed'

Rasulllah Sallallahu Aleyhi Vessellem şöyle buyurmuştur:

"İnsanların bana en yakını, üzerime en çok salâvât getirenidir."

"Üzerime bir kere olsun salâvât-ı şerîfe getiren kimse için Allah’u Teâla görevli meleklere: Bu kulunun üç gün içerisinde meydana gelen günâhlarını yazmayın, emrini verir."

"Üzerime bin defa salâvât getiren kimseye Allah’u Teâla ateşi ile azâb etmez."

"Cibril bana: Yâ Muhammed! Sana, senden önce hiçbir kimseye getirmediğim bir müjde ile geldim. Allah’u Teâla, senin için şöyle buyurdu dedi.

[ Ümmetimden kim ayakta iken üç defa salâvât getirirse, oturmadan önce Allah’u Teâla onu bağışlar. Otururken üç defa getirirse kalkmadan Allah’u Teâla’nın afvına mazhâr olur.]"

Bu müjdeyi duyan Peygamber Efendimiz şükür secdesine kapandı.

"Kim sabahleyin üzerime onar defa salâvât getirirse, kırk senelik günâhları silinir."

"Cuma günü üzerime yüz defa salâvât getirenin seksen senelik hatâlarını Allah’u Teâla afveder."

"Allah’u Teâla’nın yeryüzünde gezen melekleri vardır.Ümmetimin üzerime getirdikleri salâtü selâmları bana ulaştırırlar. Getirdikleri salât-ü selâm bana ulaşır ulaşmaz ben de onlar için istiğfar ederim."

Günlük 100 defa;

'La havle vela kuvvete illa billah' zikri çekilir.

"Güç ve kuvvet ancak Allah'tandır."
(Buhâri ; Müslim 4/2076)

Günlük 100 defa;

'La ilahe illalahu vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü velehu'l-hamdü ve hüve alâ kulli şeyin kadîr.'

Sabah-Akşam 100 defa;

'Subhânallahi ve bihamdihi'  zikri çekilir.

"Allah'a hamdederek O'nu tüm noksanlardan tenzih ederim' derse, deniz köpüğü kadar bile olsa günahı silinir."
(Buhâri 7/168; Müslim 4/2071)

Allah'a şükür için, günde 68 defa 'Ya Hamid' diyerek bu zikir çekilir.

Duaların kabulü için, günde 55 defa 'Ya Mucib' ismi şerifi zikredilir.

Günlük İhlas Sûresi okunur.

Rasulallah sallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Her gün İhlas Sûresini 50'şer defa okumayı adet edinenlerin 50 senelik günâhı bağışlanır."

10 defa okuyan kimsenin amel defterine günah yazılmaz.

100 defa okuyan kâmil bir imâna erer.

1000 defa okuyanın vücudu kabirde çürümez ve nefsini Allah'u Teâlâ'dan satın almış olur.

10 bin defa okuyan ise her muradına nâil olur.

"Kalıcı salih ameller (şu sözlerdir):

'Subhânallah (Allah'ı tüm noksanlardan tenzih ederim). Elhamdulillah (Hamd Allah'a mahsustur). Lâ ilâhe illallah (Allah'tan başka hakkıyla ibadet lâyık hiçbir ilâh yoktur). Allah'u Ekber (Allah en büyüktür). Ve Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah (güç ve kuvvet ancak Allah'tandır)."
(Ahmed, Ahmed Şâkit tertibi ile (h.513);  İbn-i Hacer)

Selam ve Dua ile Kalın...

 

 

2 Yorum

  1. SEVABINI ALLAHDAN BAŞKA KİMSENİN BİLEMİYECEĞİ SALAVAT ALLAHIM PEYGAMBERİMİZ MUHAMMED MUDTAFA SALLALLAHÜ ALEYHİ VESELLEME NE KADAR SALAT VE SELAMLAR YAPTIN VE YAPACAKLARIN KADAR ALLAHIN YARATDIĞI YARATACAĞI MAHLUKATININ YAPTIĞI VE YAPACAĞI SALAT VE SELAMLAR KADAR SALAT VE SELAMLAR OLSUN SALLALLAHÜ ALEYHİ VESELLEM

  2. SEVABINI ALLAHDAN BAŞKA KİMSENİN BİLEMİYECEĞİ HAMD ALLAHIM NOKSAN SIFATLARDAN MÜNEZZEH KEMAL ZATINA NE KADAR HAMDLER YAPTIN YAPACAKLARIN KADAR ALLAHIN YARATDIĞI YARATACAĞI MAHLUKATININ ALLAHA YAPTIĞI YAPACAĞI HAMDLER KADAR HAMD OLSUN ALLAHA ELHAMDÜLİLLAH

Bir cevap yazın