Güneş patlaması ve güneş lekesi nedir?

Güneş patlaması nedir?

Güneş patlaması, güneş atmosferinde (en çok da kromosferde ve taçkürede) gerçekleşen, piazmayı yerelolarak ısıtıp on milyonlarca dereceye getiren, hızlı bir enerji salıverilmesidir. Elektronların ve protonları hızlandırır, bazısını ışığınkine yakın hızlara getirir ve uzaya madde püskürtür. Dünya'daki bu elektromanyetik bozulmalar nedeniyle Dünya'nın ekseninde dönen uydular, uzayda yürüyen astronotlar, yüksek irtifadaki uzay araçları ve Dünya'daki elektrik şebekeleri de potansiyel bir tehlike yaşıyor.

Güneş lekesi nedir?

Daha serin olan yerleri belirten güneş lekeleri, Güneş'in yüzeyindeki görünen plazma tabakası olan fotosfenle ortaya çıkıyor. Bu "serin" bölgeler, yüzey sıcaklığından yaklaşık
1.000 derece daha soğuk ve güçlü manyetik alanlarla bağlantılı. Birbirini çapraz kesen manyetik alan çizgileri, çekirdekten gelen ısıyı etkileyerek yoğun aktivite cepleri
oluşturabiliyor.
Bir güneş lekesinin etrafındaki ısı töplanması, güneş patlaması ya çla taçküre kütle atımı biçiminde salıverilebiliyor.Taçküre kütle atımı ayrı bir şey ama genelde büyük güneş patlamalarına eşlik ediyor. Taçküre kütle atımından gelen plazma Güneş'ten saatte 1,6 milyon kilometreden fazla bir hızla fışkırıyor.


Bir cevap yazın