GIDA KATKI MADDELERİNİN ÖNEMİ

 

Dünya toplumları tarih boyunca tüm olanaklarının daha iyinin, daha etkilinin, daha verimli ve daha ekonomik olanın elde edilmesi için harcamış ve bireyin mutluluğunu hedef almıştır. Toplumun insan yaşamı ile ilgili görüşleri en ilkel kavimlerden başlayarak günümüze kadar hep gelişerek sürmüş ve sonuçta çağdaş teknolojiye ulaşmıştır.

 

 

Sektörel çabaların içinde insanları ilgilendiren ve yaşamın temeli olan konular gıda ve sağlık konularıdır. Günümüzde bu sektörler birbirinden ayrılmayan Hatta birbirini tamamlayan birimler halinde çalışmaktadır. Gıda katkı maddelerinin gıda endüstrisinde kullanılması gelişen teknolojilerin getirdiğim değişik üretim tekniklerinden ve buna bağlı olarak tüketici beğenisinin çeşitli kazanmasından doğmuştur. Böylece günümüzde uygulanan üretim teknikleri sayesinde gıda sektöründe verim artışı, kayıpların minimize edilmesi, ürün kalitesinin artırılması ve standardizasyonu,ürünlerin dayanma sürelerinin arttırılması ve değişik formülü yeni gıdaların üretimi uygulamalar gerçekleşmiştir.

 

 

Bu çalışmalarda güdülen bütün amaç tüketicinin iyi sağlıklı ve ekonomik biçimde beslenmesinin yanısıra tekniğin gereği kullanılan gıda katkı maddelerinden kaynaklanabilecek riskleride önlemekktir. Bu özel maddeler günümüzde gıda Endüstrisi ile uğraşan üreticiler tarafından amaçlı ve bilinçli olarak yasaların öngördüğü miktarlarda ve üretimin belirli aşamalarında kullanılmaktadır. Bir gıda maddesinin tüketici tarafından ilk izlenimini görünüş ve renk diğer bir ifadeyle görsel özellikler oluşturmaktadır. Gıdanın yenilerek tüketilmesi sırasında işe lezzet özellikleri değerlendirilmektedir. Bu nedenle lezzet bir gıdanın tüketici tarafından tercih edilmesinde oldukça önemli yeri olan bir kalite kriteridir.

 

 

Gıda katkı maddeleri uygun şekilde kullanıldığında yani izin verilen katkı maddesi izin verilen besinlerde ve izin verilen miktarlarda kullanıldığında; başka bir deyişle yasalara uygun şekilde kullanıldığında yararlandığımız ve sağlık riskleri minimize edilmiş maddelerdir. Uygun gıda katkı maddeleri kullanımı ile ürün çeşitliliği artacak, besin kayıtları azalacak, fiyatlar düşecek ve beslenme durumu olumlu etkilenecektir.

 

Www.instagram.com/acikvnet

Www.twitter.com/acikve_net

 


Bir cevap yazın