Gelişim Döneminde Teknolojinin Çocuk Üzerinde Etkisi

Gelişim bütündür. Gelişimde tüm etkenler birbirlerini etkiler. Fiziksel gelişim, zihinsel gelişim, ahlaki gelişim, cinsel gelişim ve diğer alt alanlarının tamamı birbirinden etkilenmektedir.

Araştırmacı, öğretmenler ile teknolojik gelişmelerin çocuklarının gelişim alanlarını da doğrudan etkilediği durum ve örnekler üzerine konuştuk.
Fiziksel gelişim ve büyüme ve Olgunlaşma gibi kavramlar vardır. Fiziksel olarak büyüme yeterli değildir. Vücutta tutma, kavrama, yürüme, çevirme gibi basit temel hareketleri ve ilaveten kalem tutma, yazma, bisiklete binme, ip bağlama gibi karmaşık hareketler için olgunlaşmanın da tamamlanmış olması gereklidir. Zaman içerisinde ince motor kasları gelişir ve birey bir çok karmaşık hareketleri zamanla yaparak yaşayarak öğrenir. İnsan hayatına yaparak yaşayarak öğrenme çok hayati bir önem taşımaktadır. Ne var ki gelişim döneminde hareketsiz olan bireyler için de hayati ölçüde tehlikeli olabilir. Fiziksel gelişimdeki yetersizlik erişkinlik dönemlerinde geri dönüşü olmayacak şekilde düzeltilemeyebilir.

Çocuklarımızın zihinsel gelişimi bizi çok endişelendiren, önem verdiğimiz gelişim alanlarından biridir. Dünyaya gelen bir çocuk zihinsel gelişimini şema ile başlar. Zihinde öğrendiği her olgu ve varlık için bir şeması vardır ve yeni öğrendiği şeyleri mevcut şemasına uyduramazssa yeni bir şema açar. Bu şekilde zihinsel haritasında öğrenme devam eder. Örnek olarak çocuğun kafasına bir top şeması var ise gördüğü tüm yuvarlak nesneleri top şemasına koymaya çalışır ve tüm yuvarlak nesneleri top demeye başlar. Ancak bir gün yumurtayı alıp yere atarsa top gibi zıplama dığını görür ve zihinsel hiçbir şey şemaya uymayan bu yeni nesne için yeni bir şema açılır. Kırılan top ya da yumurta diyebilir zaman içinde. Ancak çocuğun tüm yeni nesilleri kavrayabilme si için bu nesneler ile etkileşim halinde olması gerekir.

Çocuklar bu nedenler ellerine geçen her şeyi yere atarlar, ısırırlar, vururlar , koklarlar. Bu şekilde yeni yuvarlakların özelliklerini öğrenirler. Çocuklar bu şekilde dünyayı keşfederler ve öğrenirler. Bir çocuk bir çizgi film izlediği zaman o çizgi film ve animasyon içinde çok fazla ses ve görüntü uyarısına maruz kalır. Ancak yüzlerce uyarıcının hiçbiri gerçek hayattaki anlamlarında bilgi vermez, tamamı iki boyutludur
Sürekli olarak bu multimedya çevre birimlerine maruz kalan çocuklar için zihinsel gelişim kötü bir şekilde etkilenir.

Çocuğun bu süreci yaşadığı öğrenme iki boyutludur. Şemalarda eksik ve yanlış öğrenmelere sebep olur. Çocuk hayattaki olgu ve varlıklarla ilgili yanlış ve eksik öğrenmeleri nedeniyle, yetersiz zihinsel haritayı sahip olabilirler. Çocuk gerçek dünyaya uyum sağlayamaz. Uyum sürecinde zorlanır ve gecikmeler yaşanabilir. Semalardaki eksikliğin boyutu ne kadar büyükse uyum süreci de bu kadar sancılı olabilir. Bu süreç doğrudan sadece zihinsel gelişimde etkilemez. Tüm gelişim alanları da zihinsel gelişimden dolayı tekrar tekrar etkilenir. Doğal olarak ahlaki gelişimi, cinsel gelişimi ,sosyal gelişimi , hatta fiziksel gelişim de etkilenir. Ve tüm bu gelişim alanları birbirini etkilemeye devam eder.

ETKİLENİYORUZ !

Toplumsal eğilimler incelendiği zaman insanların sosyal medyadan, televizyondan, internetten ve yayınlardan çok etkilendiği aşikârdır. Yetişkin bireylerin bile ciddi ölçüde etkileyen bu teknolojinin gelişim döneminde olan çocuklara ne kadar etkileyebileceği aşikârdır. Özellikle ahlaki, sosyal ve cinsel gelişim alanlarında çok büyük etkileri vardır. Çocukların tüm bakış açılarını, sosyal ilişkilerin, ahlaki bakış açıları ve cinsel bilgilerini teknolojik gelişimlerin akışına bırakırsak eğer, kısa vadede pek sorun olmadığını zannedebiliriz. Uzun vadede ise çok tehlikeli sonuçlarla karşılaşabiliriz. En büyük tehlike ise büyük bir illüzyona kapılmış bir nesil oluşmasıdır. Birey yaşam deneyimleri olan, kendini gerçekleştirme çabası olan sosyal bir varlık olamaz. Bunun yerine asla soru sormayan, sorgulamayan, araştırmayan, merak etmeyen, hayal gücü elinden alınmış bir saksı bitkisi gibi hayatına devam ettiğinin farkında olmayabilir. İnsan sürekli olarak gelişen, sürekli olarak değişim içinde olan, sürekli öğrenen bir varlıktır. İnsanın kendini gerçekleştirebilmesi için öncelikle öz farkındalığının olması gerekir. Büyüyen, gelişen, güçlü ve farkındalık halinde olan bir nesil ve sağlıklı bir yaşama giden sağlıklı gelişim dönemindeki çocukların için teknoloji gelişiminin hayatınızın ele geçirmesi ne izin vermemeliyiz. Çocuk yetiştirmek çok zor bir süreçtir. Teknolojik gelişmeleri yanlış ve ölçüsüz kullanımında kolaylaştırdığını sandığımız anda çok büyük zorluklara sebep olabiliriz.

 

www.acikve.net
www.instagram.com/acikvnet
www.twitter.com/acikve_net
www.facebokk.com/acikvenetinternet

Bir cevap yazın