Evvabin Namazı Nedir? Evvabin Namazı Kaç Rekattır? Evvabin Namaz Nasıl Kılınır?

Evvabîn Namazı Nedir?

Evvabın namazı: Akşam ile yatsı namazı arasında kılınan bir nafile namazdır. Akşam namazının sünnetinden sonra ikişer rek'at şeklinde kılınır. Sünnet hükmünde olan nafile bir namazdır.

Evvabin Namazı Kaç Rekattır?

Evvabin Namazı Nasıl Kılınır?

"Akşam namazından sonra kılınan altı rek'atlık nafile bir namazdır. Akşam namazının iki rek'at olan müekked sünneti, bazı âlimler tarafından bu altı rek'ata dâhil edilmiş, diğer bir kısmı tarafından dâhil edilmemiştir. Evvabîn namazını kılmaya teşvik eden ve ecrini bildiren hadisler," "hadis âlimleri tarafından rivayet senetleri açısından zayıf görülmüşse de bunları teşvik (tergib) çerçevesinde yorumlamak gerekir."

(Buhârî, İmân, 43; Savm 52; Müsâfirîn, 215-221)
(Buhârî, Teheccüd, 6; Müslim, Münâikîn, 18)

Evvabin Namazı Faziletleri

"Her kimse Akşam namazından sonra hiç konuşmadan altı rekat namaz kılsa o namaz (sevap bakımından) on iki senelik ibadete denk olur."
(Tirmizi, Mevakit, 204

"Her kim akşam namazından sonra altı rekat nafile namaz kılarsa, denizlerin köpükleri kadar olsa bile günahları affedilir."
(Heysemi, Mecmeu'z-Zevaid, II/230; Şevkani, III/64.)

Soru: Evvabin namazına nasıl niyet edilir?

Cevap: Niyet ettim Allah rızası için evvabin namazını kılmaya kiblem kâbeye denilir ve namaza başlanır.

Selam ve Dua ile Kalın...

 

Bir cevap yazın