Hz. Âişe'nin Hayatı ve Hz. Âişe ile Hz. Peygamber Efendimiz'in Evliliği

Hz. Âişe'nin Hayatı Hz. Âişe Kimdir? Risaletin 4. yılında (M.614) Mekke'de doğdu. Babası Ebû Bekir (ra), annesi Ümmü Rûmân bint Âmir b. Uveymir'dir (rah).…
Toplum

Aile Huzuru Nedir?

Aile Nedir? Aile, toplumu oluşturan en küçük birimdir. Çekirdek aile anne-bana çocuklardan, geniş aile de bunlarla birlikte büyükbaba, büyükanne gibi yakın arabaların birlikte yaşamaları…