Ev Ortamı Okul Başarısını Belirliyor

NEWYORK ÜNİVERSİTESİ'NİN STEINHARDT KÜLTÜR, EĞİTİM VE İNSAN GELİŞİMİ OKULU' NUN YENİ ARAŞTIRMASINA GÖRE, ebeveynleri tarafından kitaplar ve oyuncaklar gibi eğitim materyalleri sağlanan, küçüklükte öğrenim etkinliklerine ve anlamlı sohbetlere katılan çocukların bilişsel becerileri daha erken gelişiyor. Dahası bu beceriler akademik başarı halinde daha ileriye taşınabiliyor.Applied Developmental Science dergisinde internette yayımlanan araştırmanın amacı, bir grup çocuğu doğumdan başlayıp 5. sınıfa kadar takip ederek ev ortamındaki erken öğrenimi ortamından daha sonraki bilişsel beceriler üstündeki etkisini göstermek ve uzun vadeli etkileri açıklayabilecek etmenleri anlattı. Araştırmanın başyazarı ve NYU Steinhardt'ta uygulamalı psikoloji öğretim üyesi olan Prof.Dr. Catherine Tamis-LeMonda "Erken öğrenim ortamının daha sonraki akademik başarıdaki etkisini gösteren kanıtlar giderek çoğalıyor diyor. Çalışmamız, sağlam evde öğrenim ortamlarının çocukları, uzun vadeli akademik başarı da sıçrama tahtası olabilecek temel becerilerle donattığını ortaya koyuyor."

Çocuğun okul becerisini güçlendiren unsurlar nedir? Araştırma evde öğrenme ortamının çocuğun dilsel ve bilişsel gelişiminde büyük rol oynadığını gösteriyor. Çocuğun öğrenimi etkinliklerine katılımını ebeveyn-çocuk etkileşiminin niteliği ve kitap ya da oyuncak türü öğrenim materyallerinin mevcut olması, erken çocukluk döneminde dil becerisini ve akademik dönem öncesi becerileri destekleyen üç kilit unsur.

Tamis-LeMonday'la çalışma arkadaşları bu araştırma için, etnik bakımdan çeşitlilik sergileyen, düşük gelirli ailelerin çocuklarının erken evde öğrenim ortamlarını inceleyip 5. sınıf akademik becerileri ile ilişkisini araştırdılar. Araştırmacılar erken başarı başlangıç araştırma değerlendirme projesine kaydolmuş 2.204 aileyi incelediler.

Çocukların öğrenim ortamları sırasıyla nelerdir? 14 aylık, 2 yaş, 3 yaş ve anaokulu öğrencileri dönemlerinde yapılan ev ziyaretleri ile ölçüldü. Araştırmacılar çocukların okuryazarlık etkinliklerini (kitap okuma, öykü anlatma, harfleri ve sayıları öğrenme) evdeki öğrenim materyallerini (kendini ifade etmeyi ve öğrenmeyi kolaylaştıran kitapları, oyunları ve oyuncakları )ve annelerin çocukları ile etkileşiminin kalitesini irdelediler. Yüksek kaliteli etkileşimler, ortamdaki nesneleri etiketlemek ve çocukların ihtiyaçlarına yanıt vermek gibi etkinlikleri kapsıyordu. Bu hassas etkileşimler hem çocukların gereksinimlerini yerine getiriyor hem de onları bilişsel olarak uyarıyor. Öğrenme ortamları daha sonra 5. sınıfta, evdeki kitap sayısının ve annelerin çocuklarıyla ilgilenme niteliğine bakarak değerlendirildi. Bu etkileşimlerin ikisi de spontane yeni ve tartışma temelli bir görevde ölçüldü.

Anaokulu öncesi ve 5. sınıf ziyaretlerinde ise çocuklar yaşlarına uygun akademik beceriler üzerinden değerlendirildi. Anaokulu öğrencisi ziyarette sözcük dağarcığı, harf ve sözcük tanıma, matematiksel problem çözme becerileri ölçülürken, 5. sınıf ziyaretinde sözcük dağarcığı, okuma, matematik ve genel bilişsel beceriler ölçüldü.

Araştırmacılar erken öğrenme ortamlarının çocuklarda ergenliğin erken dönemlerine kadar taşınan ve çocuğun 5. sınıf akademik becerisini öngören akademi öncesi becerilerinin oluşmasına yol açtığını buldular. Erken öğrenme ortamlarında oluşan yollar beyaz, siyahi, İspanyol kökenli, İngilizce konuşan ve İspanyolca konuşan İspanyol kökenli ailelerin çocukları için aynıydı.

Öğrenme ortamlarının 10 yıllık araştırma boyunca ileri derecede kararlı olması da araştırmanın ilginç bulgularından biriydi. Bu da ebeveynlerin öğrencilere daha yaşamlarının birinci yılında sağladıkları deneyimlerin kemikleşerek, çocukların yeni beliren becerilerini destekleyen ya da onlara ket vuran davranış desenlerine dönüştüğünü akla getiriyor.

Ailenin okul başarısında ki etkisi nedir? Araştırmalar erken çocukluk deneyimlerinin çocukların beceri gelişimi ve uzun vadeli akademik başarısı üzerindeki rolünü vurgularken, ailenin çocukların akademik başarısında büyük payı olduğu görüşünü de sağlamlaştırıyor. Araştırmacılar bulguların eğitim uygulamaları ve politikaları içinde yol gösterdiğini bunlara dezavantajlı arka plana sahip çocuklar ve ebeveynler için eğitsel müdahalenin tasarlanmasının dahil olduğunu söylüyor.

NYU Steinhardt'ta Kültür, Gelişim ve Eğitim Araştırma Merkezinin müdür yardımcısı olan Tamis-LeMonda, " İster evde olsun ister erken başlangıç gibi erken çocukluk programlarında, erken öğrenim ortamlarında yapılan iyileştirmeler sosyoekonomik handikaplı çocuk gelişimine etkili biçimde destekleyebilir "diyor.

 

www.acikve.net
www.instagram.com/acikvnet
www.twitter.com/acikve_net
www.facebokk.com/acikvenetinternet

Bir cevap yazın