Ettehiyyatü Duası ve Fazileti

Ettehiyyatü Duası

Arapça Okunuşu

Allahuekber

اَلتَّحِيَّاتُ ِللهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّـبَاتُ،اَلسَّلاَمُعَلَيْكَأَيُّهَاالنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَىعِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Ettehiyatü Duası

Türkçe Okunuşu

Ettehiyyâtu lillâhi vessalavatü vettayyibât. Esselâmu aleyke eyyuhennebiyyu ve rahmetullâhi ve berakâtüh. Esselâmu aleyna ve alâ ibâdillâhissâlihîn. Eşhedu en lâ ilahe illallâh. Ve eşhedu enne muhammeden abduhu ve rasûluh.

Ettehiyyatü Duası Arapça Dinle

 

Ettehiyatü Duası Anlamı

Her türlü kavlî, bedenî ve malî ibâdetler Allah'a mahsustur. Ey Peygamber! Selâm ve Allah'ın rahmetiyle bereketli sana olsun. Selâm bizlere ve Allah'ın sâlih kullarına olsun. Ben şehâdet ederim (yakînen bilirim) ki Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur ve şehâdet ederim ki, Muhammed Allah'ın kulu ve resûludur.

Ettehiyyatü Duası ve Fazileti

Tahiyyat - Et-tehiyyâtü Duası Miraç hadisesinde, isra yani gece yürüyüşü diye İsra Süresinde bahsedilen, miraç gecesi semaya yükseldikten sonra Cebrail A.S 'ın bu sözlere bizzat-i oracıkta şahit olduğu Hz. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa Sallahu Aleyhi Vesselem'in, Allah'u Teâla ile aralarında perdeler kalkakarak ayette geçen iki yay kadar yakından gördüğü Rabbiyle selâmlaşma, dilek ve temenni sözleriyle dile getirilmiş hâlidir.

Allah'u Teâla, kainatı onun yüzü suyu hürmetine yarattım dediği Allah Rasulu, gök sema ehlinde geldiginde, onu selam vererek karşılamıştır. Allah azze ve celle'nin, cemâlini ilk Peygamber Efendimiz (S.A.V) orada görmüş ve selâmına en güzel biçimde karşılık vermiştir.

"Sonra (çok perdeler geçerek Rabbine) yaklaştı, derken daha da yaklaştı. O kadar ki, kab-ı kavseyn (iki yay) kadar veya daha da yakın oldu!"
Necm suresi : 8-9

Ettehiyyatü duası yani tahiyyât, Hz. Muhammed S.A.V Efendimizin Miraç gecesinde, Yüce Allah ile karşılıklı olarak yapmış olduğu bir selâmlaşma sözü ve duasıdır.

Ettehiyyatü Duası Hikayesi

Ettehiyyatü Duası Sırrı;

Rasullah (S.A.V), Allah'u Teâlaya selâmlarını şu sözlerle beyan etti:

"et-Tahiyyâtu lillâhi ve's-salavâtu ve't-tayyibât:

"Mülk, azamet ve her türlü sözlü ibadetler, övgüler, bedenî ve malî ibadetlerle, tüm sâlih ameller Allah içindir" .

Yüce Rabbimiz de şu şekilde karşılık vermiştir:

"es-Selâmu aleyke eyyuhâ'n-nebiyyu ve rahmetilllatu ve berekâtuhu:
"Selâm sana ey peygamber, Allah'ın rahmeti ve bereketleri sana olsun".

"Es-Selâmu aleynâ ve alâ ibâdillahi's-sâlihin: Selâm bize, peygamberlere ve Allah'ın insan ve cinden bütün salih kullarına olsun".

Hz. Peygamber Efendimiz s.a.v şu şekilde buyurmuşlardır:

"Bunu söylediğiniz zaman Allah'ın rahmeti ve bereketi gökte ve yerde bulunan her salih kula erişir."

Ettehiyyatü duası kelime- i şehadet ile sona ermiştir.

Hz. Muhammed S.A.V Efendimiz yeniden söz alıp şu sözlerle hitap etti:

"Allah'tan başka hiçbir ilâh olmadığına ve Hz. Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulu olduğuna şehâdet ederim."

Tayiyyat yani ettehiyyatü duası iki şehadet cümlesi içinde barındırdığı için adına "teşehhüd" denilmiştir.
(ez-Zühayli, el-Fıkhu'l-İslâmi ve EdilletuXû, Dımaşk 1405/1985, I, 668-670).

"Siz bir selam ile selamlandığınız zaman, siz de ondan daha güzeliyle karşılık verin veya verilen selamı aynen iade edin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını gereği gibi yapandır."
Nisa-86

"Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey müminler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin."
Ahzab-56

Ettehiyyatü Duası

 

Ettehiyyatü Duası 

Namaz ve secde Allah ile kul'un en yakından buluştuğu noktalardan birisidir.

Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerim'de namaz hakkında rabbimiz buyuruyor ki;

"Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızkı olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar."
Bakara-3

"Namazlarda ve orta namaza devam edin. Allah'a gönülden boyun eğerek namaza durun."
Bakara-238

"Namazı bitirdiğinizde, Allah' ı ayaktayken, otururken ve tam yatarken zikredin. Artık 'güvenliğe kavuşursanız' namazı dosdoğru kılın. Çünkü namaz, mü'minler üzerinde vakitleri belirlenmiş bir farzdır."
Nisa-103

Ettehiyyatü Duası ve Önemi;

Peygamber Efendimiz Sallahu Aleyhi Vesselem namazlardaki ara oturuşlarda ve son oturuşda ettehiyyatü duasını okumuş ve ashabına da okumalarını tavsiye etmiştir.

Bizlerde her farz ve nafile namazlarda ara ve son oturuşlarda ettehiyyatü duasını okur arkasına allahümme salli-barik ve rabbene atina dualarını da okuyup selam vererek namaz sona ermiş olur.

(bk. Buhârı, Ezân, 148, 150; el-Ameli's-Salât, 4; Müslim, Salât, 56, 60, 62; Ebû Dâvud, Salât, 178; Tirmizî, Salât, 100, Nikâh, 17).

"Namazı ben nasıl kılıyorsam siz de öylece kılın"

(Buhârî, Ezân, 18, Edeb, 27, Ahâd, 1)

Bizlerde namazlarımızı peygamber efendimizden öğrendiğiniz şekilde sünnete ve hadislere göre kılarak eda etmekteyiz.

Kuran-ı Kerim'de namazın nasıl kılınacağı yoktur. Biz bunu peygamber efendimizden öğrendiğimiz gibi kılarız.

İslamın beş şartından birisi de namazdır.
Namaz bize yani ümmete beş vakit namaz miraç gecesi bir hediye olarak verilmiştir. Namaz miraç gecesi ümmete farz kılınan ibadettir.

"Namaz kılan kurtuluşa erer."

Namaz Hakkında

Hadis-i Şerifler :

"Namaz mü'minin miracıdır."

"Namaz cennetin anahtarıdır"

"Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir."

"Namaz kılmayanın dini sağlam değildir. Dinde namazın yeri, vücutta başın yeri gibidir."

"Kul namaza durduğunda, bütün günahları getirilir. Başı ve omuzları üzerine konulur. Rüku ve secdeye gittikçe dökülür, o insandan ayrılır."

"Mü'minin nuru ve beyazlığı, abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır."

Hanefî ve Hanbelî mahzenlerinde yer alan teşehhüd duası:

Bir Hadisi Şerif:

"Allâh'ın Resulu elimi avuçlarının arasına aldı ve bana teşehhüd'ü Kur'an'dan bir sûre öğretir gibi öğretti. Demiştir ki: Bir kul namazlarda oturduğu vakit şunu söylesin. "et- Tehiyyâtü Lillâhi ve's-salavâtü ve't-tayyibâtu es-selâmu aleyke eyyuhe'n -nebiyyu ve rahmetullâhi ve berekatühü, es-selâmû aleynâ ve alâ ibâdillâhissalihin. Eşhedü en lâilahe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdûhü ve Resuluh"

(Buhârî, Ezân, 148, 150; Müslim, salât, 56, 60, 62; Ebû Davud, Salât, 178; Tirmizî, salât, 100, nikâh 18; Zeylaî, Nashu'r-Râyet, I, 419, eş-Şevkânî, a.g.e., II, 278)

 

Namaz Ayetleri

Bismilahirrahmanirrahim

"Namazı dosdoğru kılın ve Allah'tan korkun (diye de emredildik.) O, huzura varıp toplanacağınız Allah'tır."
En'âm-72

"De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir."
En-âm-162

Kitab'a sımsıkı sarılıp namazı
dosdoğru kılanlar var ya, işte biz böyle iyiliğe çalışanların ecrini zayî etmeyiz."
Araf-170

"Allah'ın mescitleri ancak Allah'a ve gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır."
Tevbe-18

"Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; ey Rabbimiz!Duamı kabul et!"
İbrahim-40

"Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar (öğlen, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde) namazı gereği üzerine kıl. Bir de sabah namazı kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir."
İsra-78

"Nerede olursam olayım, O beni mübarek kıldı; yaşadığım sürece bana namazı ve zekâti verin."
Meryem-31

Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilâh yoktur. Bana kulluk et; beni anmak için namaz kıl."
Tâ-Hâ-14

"Namaz kılın, zekâtını verin; Peygamber'e itaat edin ki merhamet göresiniz."
Nur-56

Ettehiyyatü Duası ve Önemi 

Ettehiyyatü dua'dır. Kur'an'ı Kerim'de geçen bir ayet değildir.

Miraç gecesi Peygamberimiz miraca yükseldiğinde Allah'ın onu karşılayarak, selam vermesi ve karşılaştığında da o selama cevap alması sonucu bu güzel muazzam dua ortaya çıkmıştır.

Ettehiyyatü Duası diğer adıyla Tahiyyat Duası olarak da bilinir.

Tahiyyat Nedir?

"Mülk, azamet ve her türlü sözlü ibadetler Allah içindir."

Bütün tahiyyat, salavat, tayyibatlar yalnızca Allah'a mahsustur. Tüm hamd, sena ve selamlar, tüm iyilikler sadece Allah için yapılır.

Bütün salatlar, selamlar, bütün tahiyyatu ihsan ve ikramlar kainat son peygamber olarak gönderilmiş olan Hz. Muhammed Sallahu Aleyhi Vesselleme, bütün ehli beytine ve ashabı için yapılır.

Ettehiyyatü Allah ile Peygamberi Muhammed S.A.V Efendimizin miraç gecesinde karşılıklı olarak birbirlerine selamlarını sunmalarından oluşan bir duadır.

Es-Selam Allah'ın 99 isminden birisidir.

"Evlere girdiğiniz zaman, Allah tarafından mübarek ve pek güzel bir yaşama dileği olarak kendinize (birbirinize) selâm verin."
Nur-61

Es-Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.

Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun anlamına gelmektedir.

"O öyle Allah'tır ki, O'ndan başka tapılacak yoktur. Öyle melik ki, mukaddestir, selâmete erdirendir, güven verendir, görüp gözetendir, onurludur, dilediğini ister istemez zorla yaptırandır, her hususta büyüklüğünü gösterendir, Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir."
Haşr-23

Enes R.A. rivayet olunduğu üzere

"Rasullah S.A.V Efendimiz buyurduki;
'Selam, Allah'-i Teâla'nın isimlerinden bir isimdir. Onu Allah (selamlaşma için) yeryüzüne koymuştur. O halde aranızda selamı yayın' buyurdu."
Edebu'l-Müfred 989

Diğer bir hadisde;

"Rasullah S.A.V Efendimiz buyurduki;
'İnsanların Allah'a en yakın olanı, onlara ilk önce selam verenleridir' buyurdu."
(Ebu-David 5197 Tirmizi 2834)

Ettehiyyatü Duasının Fazileti

• Ettehiyyatü duasını okumak berekettir.

• Ettehiyyatü Duası, yemek yaparken bereket için okunur.

• Sıkıntılı bir anınızda ettehiyyatü duasını okuyun.

• Darda zorda kaldığınız o vakit içerisinde Ettehiyyatü okuyun. Rabbim bir kolaylık mutlaka verecektir.

• Yolculuk esnasında namaz vakitlerine yetişmek ve kazaya bırakmamak için Ettehiyyatü Duası okuyun ve vakti geçmeden o namazı eda edeceğiniz muhakkaktır.

• Evden dışarı çıktığınız vakitte de okuyunuz.

• Ettehiyyatü Duası, kalbinizi rahatlattığı gibi huzura refaha erdirir.

• Kul olarak kendinizi ne zaman yalnız hissederseniz bu duayı okuyarak yalnız olmadığınızı herdaim sizin duyan yanınızda olan Rabbimiz varlığını derinden yürekten hissetmenizi sağlayacaktır.

• Ettehiyyatü Duası, yatmadan önce okunması gereken bir duadır.

• Bu dua okuyarak bunun rahmetinden, bereketinden, feyzinden faydalarından istifade edin.

• Ettehiyyatü duasını her daim dilimizden gönlümüzden eksik etmeyelim. İnşaAllah...

Allah'u Teâla'nın ve peygamberin selamlaşma duasını okuyarak bizlerde feyzinden bereketinden hikmetinden faydalanmayı aklımızdan çıkarmayalım...

Es-Selamun Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyin...

 

www.acikve.net

www.twitter.com/acikve_net

www.instagram.com/acikvnet

www.facebook.com/acikvenetinternet