Eti Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar

Eti Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar Hangileridir?

Et insanların temel gıdalarından biridir. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da ve önceki kitaplarda üzerinde en çok durduğu gıdadır. Allah gönderdiği kitaplarında hangi hayvanın etinin yenilbileceği tek tek izah etmiştir. Et aynı zamanda cennet ehlinin gıdaları arasında sayılır.

Domuz etinin haram olduğu, yani insan tabiatına uygun olmadığı, Kur'an'da dört ayeti kerimede zikredilir. Bunlar Bakara 173, Mâide 3, En'am 145, Nahl 115). Zikredildiği yerler de ilginçtir. Domuz etinin haram kılındığının ifade edildiği ilk ter Bakara (inek; yani bir ineğin letiyahut sarı renkli bir memelinin kesilmesinin söz konusu edildiği) sûresidir.

Domuz Etinin Haram Olduğu Kur'an'ı Kerim'deki Dört Ayet Şöyledir:

Bismilahirrahmanirrahim

"Ölü, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adı anılarak boğazlanan, boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yukardan düşmüş, boynuzlanmış, canavar yırtmış olup da canlı iken kesmedikleriniz; dikili taşlar üzerine boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla şans aramanız size haram kılındı. Bunların hepsi doğru yoldan çıkmaktır. Bugün kâfirler dininize karşı ümitsizliğe düşmüşlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Kim açlıktan çaresiz kalır da günaha istekle yönelmeden bunlardan yemek zorunda kalırsa elbette Allah bağışlayan, merhamet edendir."
Mâide-3

De ki: "Bana vahyolunanda bu haram dediklerinizi yiyen kimse için haram edilmiş bir şey bulamıyorum. Ancak leş veya akıtılmış kan, yahut domuz eti -ki o gerçekten pistir- yahut Allah'tan başkası adına açık bir günahla kesilmiş hayvan olursa, bunlar haramdır. Fakat her kim mecbur kalırsa başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret miktarını aşmamak üzere bunlardan yiyebilir." Şüphesiz senin Rabbin çok bağışlayan, merhamet edendir.
En'âm-145

"O, size ancak ölü hayvanı, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanı haram kıldı. Her kim bu haram şeyleri yemeye mecbur kalırsa, ( başkasının hakkına) saldırmadan ve aşırı gitmeden yiyebilir. Şüphesiz Allah, çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.
Nahl-115

Et ve Kur'an'ı Kerim

Kur'an'da, "yenilebilir gıda koteksi" içinde et ifadesi sekiz yerde geçer. Bu aynı zamanda dört çiftin yani, koyunun erkeği ve dişisi, sığırın erkeği ve dişisi, keçinin erkeği ve dişisi, devenin erkeği ve dişi olarak tanımlanan çiftlere işarettir.

Bahsi geçen bu sekiz yerden dördü domuz eti, ikisi balık eti, biri kuş eti diğeri yalın olarak meyve ile birlikte "et" ile ilgilidir. Bu da bize kırmızı etin, zarar ve fayda dengesinin yarı yarıya olduğunu anlatıyor olabilir. Balık etinin (lahmen tariyyen) iki yerde geçmesi ise balıkların tabiatının da ikiye ayrıldığına; kuş (yani tavuk eti) mesabesinde olan balıklar ve kırmızı et mesabesinde balıklar olduğuna işaret eder. Nitekim hamsi, kalkana, çupra vb. gibi bazı balıkların etinin hazmı, A grubunda olanlar için en az kırmızı et kadar zordur.

Kuş eti tabiri ise sadece Vakıa sûresinin 21. ayetinde cennet ehlinin yiyecekleri arasında sayılır. Esasında Vakıa sûresi, cennet ehlinin beslenme şeklini bize aktarırken, bir yandan da bize kan gruplarına (mizaca) göre beslenmeyi hatırlatır ipuçları verir. İnsanların kıyamet günü üç sınıfa ayrılacaklarının ifade edildiği sûrede bu grupların cennetleri ve cehennemleri de ifade edilir. Tabii orada nasıl beslenecekleri, neler yiyip içecekleri de zikredilir.

Bizler cennet ehlinin hallerini hep ölüm ötesinde tasarladığımız için o yaşam biçiminin burada da olabileceğini aklımıza getirmeyiz... Arapçayı bilen, aynı zamanda tıp ilmine vâkıf, gıdalar ve enzimleri konusunda iyi yetişmiş birilerinin bu süreyi incelemeleri halinde sanırım insanlığın başına dert olmaya başlayan diyabet ve diğer beslenme problemlemlerine ciddi çözümler bulunabilir.

ET

Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:
“Et, dünya ve âhirette yiyeceklerin efendisidir.” buyurdular.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) en çok koyunun kürek ve ön kollarının etini sevdiği rivayetler arasında yer alır.

Bir hadîs-i şerifte:

"– En iyi et, koyunun sırt etidir." buyurmuştur.

Hayvanların sağ taraf etleri, sol taraf etlerinden daha üstün ve hafif olur. Et, işkembeden uzaklaştıkça değeri artmaktadır.

Yine bir hadisinde:

"Sizden biriniz çorba yapmak için et satın aldığında suyunu çok koysun. Zira yiyen kişi çorbanın içinde et bulamazsa, suyundan içer. Çünkü et suyu, iki etten birisidir." diye buyurmuşlardır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in eti "yemeklerin efendisi" olarak tanımlamıştır.

Et yemeklerin efendisidir buyuruyor Resulullah Efendimiz (s.a.v), Peygamber Efendimizin sevdiği yiyecekler arasında yer alıyor etde.

Et daha çok Sıfır ve B kan grupları için temel gıdalardan biridir.

Et ve Kan Grupları

Sıfır grupları için, kırmızı et en temel gıdadır. Her türlü eti, yağlı dahi olsa tüketibilirler.

Bütün herkes için olduğu gibi tüm kan grubundan olanlar için temel şart, et ile ekmek tüketmemiş olmak; yoğurt ile ey arasıns en az sekiz saat mesafe koymak gerekiyor. Hele et ile birlikte yeşil yapraklı sebzeler yeme alışkanlığı da varsa, o insanlara etten zarar gelmez.

Etler arasında da A grubundan olanlar için beyaz et ve özelikle balık eti şifa kategorisine girer. A grubunda olanlar için sindirim sistemi  eti hazmetme konusunda zayıftır. Kırmızı et yemek isteğinde çok az miktarda sebze ve yeşillikle beraber haftada en fazla bir veya iki kere kuzu veya oğlak eti yiyebilirler.

Kanser vakalarının en fazla A grubu insanlarda görülmesinin nedenleri arasında onların fazlaca kırmızı et tüketmeleri gösterilebilir.

B gurubundaki insanlar için, koyun, kuzu, keçi gibi etler sadece yiyecek değil, aynı zamanda şifadır.

Hastandılığında bir B grubu -bereberinde ekmek yememek kaydıyla- şu etlerden birini yemeye devam etse şifa bulur.

AB grubunda olanlar için koyun, kuzu, oğlak ve keçi eti rahatlıkla yiyebilirler. Hindi eti AB'ler için "şifa" kategorisine girer.

 


Bir cevap yazın