Esmaül Hüsna'nın 99 İsmi

Esmaül Hüsna

Bismillahirrahmanirrahim

"En güzel isimler Allah’ındır. Onun için siz Allah’a onlarla dua edin. Onun isimlerinde sapıklık eden inkârcıları terkedin. Onlar yakında yaptıklarının cezasını çekecekler."

Araf-180

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre,

Rasulullah s.a.v şöyle buyurmuştur:

"Allah'ın, yüzden bir eksik, doksan dokuz ismi vardır. Kim bu isimleri (öğrenip gereğiyle amel ederek) sayarsa cennete girer."

(B2736 Buhârî, Şürût, 18)

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur"

"Muhakkak ki Allah güzeldir, güzelliği sever..."

(M265 Müslim, Îmân, 147)

Esmaül Hüsna İsimleri

99 Esmaül Hüsna

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre,

Rasulullah s.a.v şöyle buyurmuştur:

O kendisinden başka ilâh olmayan Allah, er-Rahmân, er-Rahîm, el-Melik, el-Kuddûs, es-Selâm, el-Mü’min, el-Müheymin, el-Azîz, el-Cebbâr, el-Mütekkebbir, el-Hâlık, el-Bâri,
el-Musavvir, el-Gaffâr, el-Kahhâr, el-Vehhâb, er-Rezzâk, el-Fettâh, el-Alîm, el-Kâbıd, el-Bâsıt, el-Hâfıd, er-Râfi, el-Muizz, el-Müzill, es-Semî, el-Basîr, el-Hakem, el-Adl, el-Latîf, el-Habîr,
el-Halîm, el-Azîm, el-Gafûr, eş-Sekûr, el-Alî, el-Kebîr, el-Hafîz, el-Mukît, el-Hasîb, el-Celîl, el-Kerîm, er-Rakîb, el-Mücîb, el-Vâsi, el-Hakîm, el-Vedûd, el-Mecîd, el-Bâis, eş-Şehid, el-Hakk
el-Vekîl, el-Kavî, el-Metîn, el-Velî, el-Hamîd, el-Muhsî, el-Mübdi, el-Muîd, el-Muhyî, el-Mümît, el-Hayy, el-Kayyûm, el-Vâcid, el-Mâcid, el-Vâhid, es-Samed, el-Kâdir, el-Muktedir, el-Mukaddim, el-Muahhir, el-Evvel, el-Âhir, ez-Zâhir, el-Bâtın, El-Vâlî, el-Müteali, el-Berr, et-Tevvâb, el- Müntekım, el-Afüv, er-Raûf, Mâlikü’l-mülk, Zü’l-celâli ve’l ikrâm, el-Muksit, el-Câmi, el-Ganî, el-Muğnî, el-Mâni, ed-Dârr, en-Nâfi, en-Nûr,
el-Hadî, el-Bedî, el-Bâkî, el-Vâris, er-Reşîd, es-Sabûr."

(T3507 Tirmizî , Deavât, 82)

Selam ve Dua ile Kalın...

 


Bir cevap yazın