Esmaül Hüsna'nın 99 İsmi ve Faziletleri

99 Esmaül Hüsna

BismillahirRahmanirRahim

"En güzel isimler Allah'ındır. Onun için siz Allah'a onlarla dua edin. Onun isimlerinde sapıklık eden inkârcıları terkedin. Onlar yakında yaptıklarının cezasını çekecekler."

Araf-180

Allah'ın 99 İsmi ve Faziletleri

99 Esmaül Hüsna ve Anlamları

99 Esmaül Hüsna

Ebced Değerleri,

Allah : الله

Allah
(66)
Duaların kabulü için, 'Ya Allah' diyerek günlük 66 defa okunur.

🕋🕋🕋

Er-Rahmân : الرَّحْمَنُ

Yarattığı her canlıya
merhamet eden O'dur.
(298)

Her türlü istek ve murada nail olmak için, 298 defa 'Er-Rahmân' diye okunur.

Kalp gözünün açılması için, 'Ya Rahman' diyerek 298 defa okunur.

Merhamet duygusunun artması için, 298 defa 'Ya Rahmân' diye okunur.

🕋🕋🕋

Er-Rahîm : اَلرَّحِيمُ
Bağışlayan O'dur.

Allah müminlere karşı çok merhametlidir.
(258)

Maddi ve manevi rızıklar için, bu ismi şerifi 258 defa 'Ya Rahîm' diyerek okunur.

Güzel ahlâk sahibi olmak olmak için 258 defa 'Er-Rahîm' diyerek okunur.

🕋🕋🕋

El-Melik : الْمَلِكُ
Bütün mülkün sahibi O'dur.
(90)

Maddi ve manevi güçlü olmak için, 90 defa 'El-Melik' diyerek okunur.

Manevi alemde sırlara vakıf olmak için, 90 defa 'Ya Melik' diyerek okunur.

Bela, musibet, gam, keder ve sıkıntılardan kurtulmak için, 'El-Melik' diyerek 90 defa günlük okunur.

İlim ve marifet sahibi olmak için, bu ismi şerifi 90 defa 'Ya Melik' diyerek okunur.

Makam ve mevkide yükselmek için, bu ismi şerifi 'Ya Melik' diye 90 defa okunmaya devam edilir.

🕋🕋🕋

El-Kuddûs : الْقُدُّوسُ
Noksanlardan münezzeh olan O'dur.
(170)

Günahlardan korunmak ve kalp temizliği için, 170 defa 'Ya Kuddûs' diyerek günlük okunur.

Maddi manevi hastalıklardan kurtulmak için, 'Ya Kuddûs' diyerek 170 defa günlük okunur.

İnsanlar arasında sevilip sayılmak için, 170 defa 'Ya Kuddûs' diyerek günlük okunur.

Nazar, göz, hased, kıskançlık, şeytanın şerrinden, cin ve büyünün şerrinden, vesvese, evhamdan korunmak için, 170 defa 'Ya Kuddûs' diyerek günlük okunur.

🕋🕋🕋

Es-Selâm :  السَّلَامُ
Esenlik veren selamete çıkaran O'dur.
(131)

Hastalıklara şifa için, günlük 131 defa 'Es-Selam' diyerek okunur.

Her türlü sıkıntı ve dertten selamete çıkmak için, 'Ya Selam' diyerek günlük 131 defa okunur.

Duaların kabulü için, 'Es-Selam' diyerek 131 defa günlük okunur.

Bekâr bir kimsenin hayırlı bir evlilik yapması için, 'Ya Selam' diyerek günlük 131 defa okunur.

🕋🕋🕋

El-Mü'min : اَلــْمُؤْمِنُ
Emniyette kılan güven veren O'dur.
(136)

Ağır hastalıklardan kurtulmak için, 136 defa 'Ya Mü'min' diyerek günlük okunur.

Kötü hastalıklara düşmemek için, 136 defa 'Ya Mü'min' diyerek okunur.

Aileyi ve evlatlarını korumak için, günlük 136 defa 'Ya Mü'min' diyerek okunur.

🕋🕋🕋

El-Müheymin : اَلـْمُهَيْمِ
Gözetip koruyan O'dur.
(145)

Sıkıntıdan, dardan, zorluklardan kurtulmak için, 'Ya Müheymin' diyerek 145 defa günlük okunur.

Manevi sırlara ermek ve bilmediği ilimlere vakıf olmak için, "Ya Müheymin' 145 defa günlük okunur.

🕋🕋🕋

El-Azîz : اَلـْعَـزِيـزُ
Herşeye galip gelen O'dur.
(94)

Hiç kimseye muhtaç olmamak için, 94 defa 'Ya Azîz' diyerek günlük okunur.

Düşmana galip gelmek için ' Ya Azîz' diyerek 94 defa günlük okunur.

🕋🕋🕋

El-Cebbâr : اَلــْجــَبَّارُ
Zorla yaptırma gücüne sahip O'dur.
(206)

Arzu ve isteklerin yerine gelmesi için 206 defa 'Ya Cebbâr' diyerek günlük okunur.

Zalimlerden korunmak için bu ismi şerif 206 defa 'El-Cebbâr' diyerek okunmaya devam edilir.

🕋🕋🕋

El-Mütekebbir : اَلـْمُتَكـَبِّر
Çok büyük azameti sonsuz olan O'dur.

(662)

Rızkınızın bereketli olması için bu ismi şerif 662 defa 'Ya Mütekebbir' diyerek günlük okunur.

Sözünüzün herkes tarafından tutulması için, günlük 662 defa 'Ya Mütekebbir' diyerek okunur.

Yüce mertebelere ermek için, bu ismi şerif 662 defa 'El-Mütekebbir' diyerek okunur.

🕋🕋🕋

El-Hâlık : اَلـْخَــالِقُ
Yaratan O'dur.
(731)

Kaplerin nurlanması için, bu ismi şerif 731 defa 'Ya Hâlık' diyerek okunur.

Dertten, üzüntüden, sıkıntıdan kurtulmak için, 'Ya Hâlık' diyerek 731 defa okunur.

🕋🕋🕋

El-Bâri : اَلـْـبَارِئُ
Eksiksiz yaratan O'dur.
(213)

Psikolojik sıkıntılar için, bu ismi şerif günlük 213 defa 'El-Bâri' diyerek okunur.

🕋🕋🕋

El-Musavvir : اَلـْمُصَوِّرُ

Yarattığı her şeye şekil veren O'dur.
(336)

Maddi, manevi sıkıntılardan kurtulmak için, günlük 336 defa 'Ya Musavvir' diyerek okunur.

Maksat ve merama erişmek için, 336 defa 'Ya Musavvir' diyerek okunur.

🕋🕋🕋

El-Gaffâr : اَلــْغَـــفَّارُ
Bağışlaması bol olan O'dur.
(1281)

Allah'ın affına nail olmak için, bu ismi şerifi 'Ya Ğaffar' diyerek 1281 defa okunur.

🕋🕋🕋

El-Kahhâr : اَلـْـقَــهّـارُ
Her şeye gâlip gelen O'dur.
(306)

Zalimden hakkın alınması için, bu ismi şerifi 306 defa 'Ya Kahhâr' diyerek okunur

Zalimleri kahru perişan etmek için, 306 defa 'Ya Kahhâr' diyerek okunur.

🕋🕋🕋

El-Vehhâb : اَلـْـوَهَّابُ
Karşılıksız veren hibe sahibi O'dur.
(14)

Rızık kapılarının açılması için okunur

Hastalıklara şifa için günlük 100 defa okunur.

Hapis yatan kurtulması için günlük 100 defa bu ism-i şerifi okur.

🕋🕋🕋

Er-Rezzâk : الرزّاق
Rızıklandıran O'dur.
(308)

Rızkın çoğalması için okunur.

Ömrünün geniş ve bol rızık içinde geçmesi için okunur.

🕋🕋🕋

El-Fettâh : اَلـْـفـَتَّاح
Hayır kapılarını açan O'dur.
(489)

Bütün müşküllerin giderilmesi için okunur.

Her türlü maddî manevî hayırlı kapılarının açılması için

Zafere ermek için

Fetihler kazanmak için okunur.

🕋🕋🕋

El-Alim : اَلـْـعَـلِيمُ
Her şeyi bilen O'dur.
(150)

İlmin artması için okunur.

🕋🕋🕋

El-Kâbıd : اَلـْـقََابضُ
Ruhları alan, kabzeden O'dur.
(903)

Dostların çoğalması için okunur.

Zalimin zulmünden kurtulmak için okunur.

🕋🕋🕋

El-Bâsit : اَلـْــبَاسِطُ
Rızıkları genişleten O'dur.
(72)

Rızkın artması için okunur.

🕋🕋🕋

El-Hâfıd : اَلـْخَافِضُ
Kafiri alçaltan O'dur.
(1481)

Her türlü sıkıntılardan kurtulmak için okunur.

🕋🕋🕋

Er-Rafi : اَلرَّافِـــعُ
Mü'mini yükselten O'dur.
(351)

Zalimlerden kurtulmak için okunur.

🕋🕋🕋

El-Muizz : الـْـمُعِــزُّ
Yücelten O'dur.
( 117)

Heybetli görünmek için okunur.

🕋🕋🕋

El-Müzill : الـْـمُذ ِلُّ
Değersiz kılan O'dur.
(770)

Hasetçilerin şerrinden emin olmak için okunur.

🕋🕋🕋

Es-Semî : اَلسَّمـِيعُ
Her şeyi işiten O'dur.
(180)

Duaların kabulü için okunur.

🕋🕋🕋

El-Basir : اَلـْـبَصِيرُ
Her şeyi gören O'dur.
(302)

İşinde başarılı olmak için okunur.

🕋🕋🕋

El-Hakem : اَلـْحَكـَمُ
Hükmeden O'dur.
(68)

Manevi derecede yükselmek için okunur.

İlâhi sırlara vakıf olmak için

Kişinin verdiği hükmün geçerli olması için okunur.

🕋🕋🕋

El-Adl :  : اَلـْعـَدْ لُ
Adalet sahibi O'dur.
(104)

İnsanlar arasında irtibar görmek ve sevilmek için okunur.

🕋🕋🕋

El-Latîf : اللـطِيفُ
Kullarına lütfeden O'dur.
(129)

Elemlerden kurtulmak için

Dileklerin yerine gelmesi için

Kısmet ve rızık için okunur.

🕋🕋🕋

El-Habîr : اَلـْخَـبـِيرُ
Her şeyden haberdardır.
(812)

Manevi sırlara vakıf olmak için okunur.

Hafıza ve idrak gücünün artması için okunur.

🕋🕋🕋

El-Halîm : اَلـْحَلــِيمُ
Yumuşak davranan O'dur.
(88)

Malın bereketlenmesi için okunur.

Ahlâk ve hilm güzelliği için okunur.

Öfkelendiğin zaman öfkenin yumuşaması için okunur.

🕋🕋🕋

El-Azîm : اَلـْعَظـِيمُُ
Azametli olan O'dur.
(1020)

Sıkıntılardan kurtulmak için okunur.

Sözünün tesirli olması ve sayılması için okunur.

🕋🕋🕋

El-Ğafûr : اَلـْغــَفُورُ
Bağışlayıcı olan O'dur.
(1286)

Hastalıklardan şifa bulmak için okunur.

Günahların affı için okunur.

Kötü ahlâki olanlar bunu bırakmak için okunur.

🕋🕋🕋

Eş-Şekûr : اَلشَّــكُورُ
Şükredeni ödüllendiren O'dur.
(526)

Vücut ağrıları için okunur.

Nasibinizin açık olması için okunur.

Bol rızık için okunur.

🕋🕋🕋

El-Aliyy : اَلـْــعَلِيُّ
Yüceler yücesi O'dur.
(110)

Keskin zeka için okunur.

İlim için okunur.

Zilleten kurtulmak için okunur.

🕋🕋🕋

El-Kebîr : اَلـْـكَبـِيرُ
Zatı, sıfatları
Büyük
(232)

Güzel ve iyi geçim için okunur.

Hürmet görmek için okunur.

🕋🕋🕋

El-Hafîz : اَلـْـحَفِيظُ
Koruyan O'dur.
(998)

Korkulardan kurtulmak için okunur.

Nefsini korumak için okunur.

Malını korumak için okunur.

🕋🕋🕋

El-Mukît : اَلـْـمُقِيتُ
Rızıkları yaratan O'dur.
(550)

Yolculuktan hayırla dönmek için okunur.

🕋🕋🕋

El-Hasîb : اَلـْحَسِيبُ
Hesaba çeken O'dur.
(80)

Korkulardan emin olmak için okunur.

🕋🕋🕋

El-Celîl : اَلـْجَلِيــلُ
Yüce sıfatları olan O'dur.
(73)

İnsanlar arasında sevilmek için okunur.

🕋🕋🕋

El-Kerîm : اَلـْــكَرِيـمُ
Çok cömert davranan O'dur.
(270)

Bereketin çoğalması için okunur.

🕋🕋🕋

Er-Rakîb : اَلرّقِيبُ
Gözeten
(312)

Kaybın bulunması için okunur.

Bütün işlerde Allah'ın koruması altında olmak için okunur.

🕋🕋🕋

El-Mucîb : اَلـْمُجِيبُ
Duaları kabul eden O'dur.
( 55)

Duaların kabulü için okunur.

🕋🕋🕋

El-Vasi : اَلـْواسـعُ
İlmi, rahmeti geniş olan O'dur.
(137)

Sıkıntılardan kurtulmak için okunur.

Ömrünüzün uzun olması için okunur.

Rızık genişliği için okunur.

🕋🕋🕋

El-Hakîm : اَلـْحَـكِيمُ
Hikmet sahibi olan O'dur.
(78)

Hikmet ve ilim sahibi olmak için okunur.

🕋🕋🕋

El-Vedûd : اَلـْوَدُودُ
Mü'minleri seven O'dur.
(20)

Ailede geçimsizliğin giderilmesi için okunur.

Herkesin sevgisini kazanmak için okunur.

🕋🕋🕋

El-Mecid : اَلـْمَجِيدُ
Şerefi yüksek olan O'dur.
(57)

Hastalıktan şifa için okunur.

Şeref ve izzetin artması için okunur.

🕋🕋🕋

El-Bâis : اَلـْبَاعِثُ
Dirilten O'dur.
(573)

Kalbin hikmetle dolması için okunur.

🕋🕋🕋

Eş-Şehîd : اَلشَّهِيد
Her şeye şahit olan O'dur.
(319)

Asi çocuğun bu huyundan kurtulması için okunur.

Şehit olmak için okunur.

Heybetli olmak için okunur.

🕋🕋🕋

El-Hakk : اَلـْحَـقُّ
Hak ve hakikatın kendisi O'dur.
(108)

Ahlakın güzelleşmesi için okunur.

İmanlı ölmek için okunur.

🕋🕋🕋

El-Vekîl : اَلـْوَكِيلُ
Kullarının rızıklarına kefil olan O'dur.
(66)

Musibetlerin def etmek için okunur.

Allah'tan her konuda yardım görmek için okunur.

🕋🕋🕋

El-Kaviyy :  اَلـْقَوِيُّ
Güçlü, kuvvetli olan O'dur.
(116)

Zalimi perişan etmek için okunur.

Kansızlık için okunur.

Vücudun güçlü kuvvetli olması için okunur.

🕋🕋🕋

El-Metîn : اَلـْمَتِِينُ
Çok kuvvetli sarsılmaz güç olan O'dur.
(500)

Maddi ve manevi güç ve kuvvet kazanmak için okunur.

🕋🕋🕋

El-Velî : اَلـْـوَلِيُّّ
Mü'minlerin dostu olan O'dur.
(46)

Ahiretteki hesabı kolay vermek için okunur.

Her yaptığın işde Allah'ın yardımını görmek için okunur.

🕋🕋🕋

El-Hamîd : اَلـْحَمِيدُ
Övgüye layık olan O'dur.
(62)

Güzel ahlâk sahibi olmak için okunur.

Kazancın çoğalması için okunur.

🕋🕋🕋

El-Muhsî : الـْمُحْصِي
Her şeyi sayan O'dur.
(148)

Hastalıklara şifa için okunur.

Bütün kalplerin itaati için okunur.

Zekanın kuvvetli olması için okunur.

🕋🕋🕋

El-Mübdî : اَلـْمُبْدِئُ
Eşyayı yoktan ilk defa Yaratan O'dur.
(56)

Rüyada her istediğini görmek için okunur.

Yaptığın her işte muvaffak olmak için okunur.

🕋🕋🕋

El-Muîd : اَلـْمُعـِيِدُ
Öldürüp yeniden ahirette diriltecek olan O'dur.
(124)

Kadri yükseltmek için okunur.

🕋🕋🕋

El-Muhyî : اَلـْمُحْيِ
Hayat veren O'dur.
(68)

Kalbin ve vücudun diri olması için okunur.

Hastalıklara şifa niyetine okunur.

İşlerinde başarılı olmak için okunur.

🕋🕋🕋

El- Mumît : اَلـْمُمِيتُ
Öldüren O'dur.
(490)

Nefsinin kötülüklerinden korunmak için okunur.

Harama bakmamak için okunur.

Yapacağı kötülükten vazgeçmek için okunur.

🕋🕋🕋

El-Hayy : اَلـْحَــيُّ
Daima hayat sahibi olan O'dur.
(18)

Hastalıklardan şifa için okunur.

Sözü tesirli olması için okunur.

Herkesten hürmet görmek için okunur.

🕋🕋🕋

El-Kayyûm : اَلـْقَـيُّومُ
Her şeyi ayaktan tutan O'dur.
(156)

Unutkanlıktan kurtulmak için okunur.

İsteklerine kavuşmak için okunur.

🕋🕋🕋

El-Vâcid :  اَلـْوَاجِدُ
İstediğini bulan O'dur.
(14)

Hilekârların şerrinden korunmak için okunur.

🕋🕋🕋

El-Mâcid : اَلـْمَاجِدُ
Şanı yüce, keremi çok olan O'dur.
(48)

Kalplerin nurlanması için okunur.

🕋🕋🕋

El-Vâhid : اَلـْواحِدُ
Misli ve benzeri olmayan O'dur.
(19)

Düşmanlardan korunmak için okunur.

İsteğinin olması için okunur.

Kalbin uyanması için okunur.

🕋🕋🕋

Es-Sâmed : اَلصَّـمَدُ
Muhtaç olmayan O'dur.
(134)

Açlık hissi duymamak için okunur.

Allah'tan başka kimseye muhtaç olmamak için okunur.

🕋🕋🕋

El-Kâdir : اَلـْــقَادِرُ
Kudret sahibi olan O'dur.
(305)

Hastalıklara şifa için okunur.

Düşmana karşı zafer kazanmak için okunur.

🕋🕋🕋

El-Muktedir : اَلـْمُقتَدِرُ
Her şeye gücü yeten O'dur.
(744)

İşlerde muvaffakiyet için okunur.

🕋🕋🕋

El-Mukaddîm : اَلـْمُقَدِّمُ
İstediğini öne alan O'dur.
(184)

Kuvvet için okunur.

🕋🕋🕋

El-Muahhir : اَلـْمُؤَخِّرُ
İstediğini geri bırakan O'dur.
(846)

Takva sahibi olmak için okunur.

🕋🕋🕋

El-Evvel : الأوَّلُ
Başlangıcı olmayan O'dur.
(37)

Yolculuğun sıkıntılarından korunmak için okunur.

Yapacağı her hayırda birinci olmak için okunur.

🕋🕋🕋

El-Âhir : الآخِرُ
Sonu olmayan O'dur.
(801)

Allah aşkı için okunur.

Ömür uzunluğu için okunur.

🕋🕋🕋

Ez-Zâhir : الظَّاهِرُ
Varlığı açık olan O'dur.
(1106)

Kalbin nurlanması için okunur.

🕋🕋🕋

El-Bâtın : الـْبَاَطِنُ
Zâtı gizli olan O'dur.
(62)

Murada nâil olmak için okunur.

🕋🕋🕋

El-Vâli : اَلـْوَالِي
Bütün kâinatı idare eden O'dur.
(47)

Afetlerden korunmak için okunur.

Sözünün tesirli olması için okunur.

İnsanlar tarafından sevilmek için okunur.

🕋🕋🕋

El-Müteâlî : اَلـْمُتَعَالِي
Noksanlardan münezzeh olan O'dur.
(551)

Dileklerin yerine gelmesi için okunur.

Devlet makamlarından istediğine ulaşmak için okunur.

🕋🕋🕋

El-Berr : اَلـْبـَـــرُّ
Çok iyilik sahibi olan O'dur.
(202)

Rızık için okunur.

Her durumda iyilik bulmak için okunur.

🕋🕋🕋

Et-Tevvâb : اَلتَّوَّابُ
Tövbeleri kabul eden O'dur.
(409)

Tövbelerin kabulü için okunur.

🕋🕋🕋

El-Muntekim : اَلـْمُنـْتَقُِ
Asilerden zalimlerden intikam alan O'dur.
(630)

Zalimden intikam almak için okunur.

🕋🕋🕋

El-Afüv : اَلـْعــَفـُوُّ
Affeden O'dur.
(156)

Allah'ın rızasını kazanmak için okunur.

Kalbin huzura ermesi için okunur.

Geniş rızık için okunur.

🕋🕋🕋

Er-Râuf : الـرَّؤفُ
Çok şefkat sahibi olan O'dur.
(286)

Sinirlerine hakim olmak için okunur.

Hiçbir varlıktan zarara uğramamak için okunur.

🕋🕋🕋

Mâlikü'l-mülk :  مَالِكُ الـْمُلـكِ
Mülkün gerçek sahibi olan O'dur.
(212)

Fakirlikten kurtulmak için okunur.

Mal ve kazancı korumak için okunur.

🕋🕋🕋

Zü'l-celali ve'l-ikrâm :

ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Ululuk ve ikram sahibi olan O'dur.
(1100)

Duaların kabulü için okunur.

🕋🕋🕋

El-Muksit : اَلـْمُقْسِط
Denge, ölçü ve adalet sahibi olan O'dur.
(209)

Vesveseden ve evhamdan kurtulmak için okunur.

🕋🕋🕋

El-Câmi : اَلـْجَـامِعُ
Kıyamette insanları bir araya toplayacak olan O'dur.
(114)

Muratlar için okunur.

🕋🕋🕋

El-Ganî : اَلـْغــَنِيُّ
Kimseye muhtaç olmayan çok zengin olan O'dur.
(1060)

Zengin olmak için okunur.

🕋🕋🕋

El-Muğnî : اَلـْمُغـْنِي
Muhtaç olmaktan kurtaran O'dur.
(1100)

Fakirlikten kurtulmak, refaha çıkmak için okunur.

🕋🕋🕋

El-Mâni : اَلـْمــَانِعُ
İstediği her şeye engel olan O'dur.
(161)

Zarar veren şeylerden korunmak için okunur.

Kazalardan belalardan, musibetlerden korunmak için okunur.

🕋🕋🕋

Ed-Dârr : اَلضَّــارُّ
Zarar verecek şeyleri yaratan O'dur.
(1001)

Kötü insanların şerrinden korunmak için okunur.

🕋🕋🕋

En-Nâfi : اَلنَّــافـِعُ
Dilediğine fayda verecek olan O'dur.
(201)

Manevi hekimlik için okunur.

Hastalara şifa için okunur.

Hastalıklardan uzak olmak için okunur.

🕋🕋🕋

En-Nûr : اَلنُّــــورُ
Âlemleri nurlandıran O'dur.
(256)

Kalplerin nurlanması için okunur.

🕋🕋🕋

El-Hâdî : اَلـْـهَِادِي
Hidayete kavuşturacak olan O'dur.
(20)

Rızık bolluğu için okunur.

Çocukların itaatkar olması için okunur.

🕋🕋🕋

El-Bedî : اَلـْبَــدِيعُ
Çok güzel yaratan O'dur.
(86)

Murat için okunur.

Allah'ın yardımına ermek için okunur

🕋🕋🕋

El-Bâkî : اَلـْـبَا قِي
Varlığının sonu bulunmayan O'dur.
(113)

Uzun ömürlü olmak için okunur.

🕋🕋🕋

El-Vâris : اَلـْواَرِثُ
Mülkün gerçek sahibi O'dur.
(707)

Vücut sağlığı için okunur.

Uzun ömürlü olmak için okunur.

🕋🕋🕋

Er-Reşîd : اَلرَّشــِيدُ
Doğru yolu gösteren O'dur.
(514)

Dilek ve isteklerin gerçekleşmesi için okunur.

🕋🕋🕋

Es-Sâbûr : اَلصـَّبُورُ
Çok sabırlı olan O'dur.
(298)

Tüm dertlerden kurtulmak için okunur.

Celle Celalühüجَلَّ جَـلآلهُ

Hadis-i Şerif

Ebû Hüreyre'nin rivayet ettiğine göre,

Rasulullah s.a.v şöyle buyurmuştur:

"Yüce Allah buyuruyor ki: Kulum beni nasıl düşünüyorsa ben öyleyim. O beni anarken ben onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa, ben de onu kendim anarım. O beni bir topluluk içinde anarsa, ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim."

(M6805 Müslim, Zikir, 2)

99 Esmaül Hüsna Arapça

99 Esmaül Hüsna Oku

Türkçe ve Arapça Yazılışları:

Allahالله

er-Rahmân : الرَّحْمَنُ

er-Rahîm : اَلرَّحِيمُ

el-Melik : الْمَلِكُ

el-Kuddûs : الْقُدُّوسُ

es-Selâm : السَّلَامُ

el-Mü'min : اَلــْمُؤْمِنُ

el-Müheymin: اَلـْمُهَيْمِ

el-Azîz : اَلـْعَـزِيـزُ

el-Cebbârاَلــْجــَبَّارُ

el-Mütekkebbir : اَلـْمُتَكـَبِّر

el-Hâlık : اَلـْخَــالِقُ

el-Bâri : اَلـْـبَارِئُ

el-Musavvir : اَلـْمُصَوِّرُ

el-Gaffâr : اَلــْغَـــفَّارُ

el-Kahhâr : اَلـْـقَــهّـارُ

el-Vehhâb : اَلـْـوَهَّابُ

er-Rezzâk : الرزّاق

el-Fettâh : اَلـْـفـَتَّاح

el-Alîm : اَلـْـعَـلِيمُ

el-Kâbıd : اَلـْـقََابضُ

el-Bâsit : اَلـْــبَاسِطُ

el-Hâfidاَلـْخَافِضُ

el-Râfi : اَلرَّافِـــعُ

el-Muizz : الـْـمُعِــزُّ

el-Müzill : الـْـمُذ ِلُّ

es-Semî : اَلسَّمـِيعُ

el-Basîr : اَلـْـبَصِيرُ

el-Hakemاَلـْحَكـَمُ

el-Adl : اَلـْعـَدْ لُ

el-Latîf  : اللـطِيفُ

el-Habîr : اَلـْخَـبـِيرُ

el-Halîm : اَلـْحَلــِيمُ

el-Azîm : اَلـْعَظـِيمُُ

el-Gafûr : اَلـْغــَفُورُ

eş-Şekûr : اَلشَّــكُورُ

el-Aliyy : اَلـْــعَلِيُّ

el-Kebîr : اَلـْـكَبـِيرُ

el-Hafîz : اَلـْـحَفِيظُ

el-Mukît : اَلـْـمُقِيتُ

el-Hasîb : اَلـْحَسِيبُ

el-Celîl : اَلـْجَلِيــلُ

el-Kerîm : اَلـْــكَرِيـمُ

er-Rakîb : اَلرّقِيبُ

el-Mücîb : اَلـْمُجِيبُ

el-Vâsi : اَلـْواسـعُ

el-Hakîm : اَلـْحَـكِيمُ

el-Vedûd : اَلـْوَدُودُ

el-Mecîd : اَلـْمَجِيدُ

el-Bâis : اَلـْبَاعِثُ

eş-Şehîd : اَلشَّهِيد

el-Hakk : اَلـْحَـقُّ

el-Vekîl : اَلـْوَكِيلُ

el-Kavî : اَلـْقَوِيُّ

el-Metîn : اَلـْمَتِِينُ

el-Velî : اَلـْـوَلِيُّّ

el-Hamîd : اَلـْحَمِيدُ

el-Muhsî : الـْمُحْصِي

El-Mubdi : اَلـْمُبْدِئُ

el-Muîd : اَلـْمُعـِيِدُ

el-Muhyî : اَلـْمُحْيِ

el-Mümît : اَلـْمُمِيتُ

el-Hayy : اَلـْحَــيُّ

el-Kayyûm : اَلـْقَـيُّومُ

el-Vâcid : اَلـْوَاجِدُ

el-Mâcid : اَلـْمَاجِدُ

el-Vâhid : اَلـْواحِدُ

es-Samed : اَلصَّـمَدُ

el-Kâdirاَلـْــقَادِرُ

el-Muktedir : اَلـْمُقتَدِرُ

el-Mukaddim : اَلـْمُقَدِّمُ

el-Muahhir : اَلـْمُؤَخِّرُ

el-Evvel : الأوَّلُ

el-Âhir : الآخِرُ

ez-Zâhirالظَّاهِرُ

el-Bâtın : الـْبَاَطِنُ

el-Vâlîاَلـْوَالِي

el-Muteâlî : اَلـْمُتَعَالِي

el-Berrاَلـْبـَـــرُّ

et-Tevvab : اَلتَّوَّابُ

el-Müntekimاَلـْمُنـْتَقُِ

el-Afüvاَلـْعــَفـُوُّ

er-Raûfالـرَّؤفُ

Mâlikü'l-mülkمَالِكُ الـْمُلـكِ

Zü'l-celali ve'l-ikrâm :

ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

el-Muksitاَلـْمُقْسِط

el-Câmi : اَلـْجَـامِعُ

el-Ganîاَلـْغــَنِيُّ

el-Muğnî : اَلـْمُغـْنِي

el-Mâniاَلـْمــَانِعُ

ed-Dârr : اَلضَّــارُّ

en-Nâfiاَلنَّــافـِعُ

en-Nûrاَلنُّــــورُ

el-Hâdî : اَلـْـهَِادِي

El-Bedîاَلـْبَــدِيعُ

El-Bâkî : اَلـْـبَا قِي

el-Vârisاَلـْواَرِثُ

er-Reşîdاَلرَّشــِيدُ

es-Sabûrاَلصـَّبُورُ

Celle Celalühüجَلَّ جَـلآلهُ

Allah'ın 99 ismini zikretmekteki hikmete, sırlara, mucizelere kavuşmak için heran dil ile kalp ile her nefes zikrullah içinde kalan müminlerden etsin. Rabbim bizleri...

Cennetinde de ilk cemaliyle müşerref kılsın cümlemizi... İnşaAllah

Es Selamun Aleyküm ve Rahmetullah

Selam vermek sünnet;

Selam almak farzdır.

99 Esmaül Hüsna Duası

Rabbim cümle ümmeti mubin kullarını es-Selâm ismiyle selâmete çıkarsın.

Ya Afuv- Ya Ğafur - Ya Tevvab ismiyle günahlarımızı bağışlayıp affetsin...

Ya Settar ismiyle işlediğimiz günahlarımızı setreyleyip örtsün.

Hafız ismiyle bizi korusun.

Vedud ismiyle bizi sevsin...

Samed ismiyle bizi kimseye muhtaç etmesin.

Rafi ismiyle daima bizi yüceltsin...

Alim ismiyle ilmimizi artırsın...

Kahhar ismiyle din ve kuran düşmanları ve zalimleri kahru perişan etsin.

Habîr ismiyle bizleri herşeyden haberdar etsin.

Muhyi ismiyle bizlere sağlık versin.

Hamid ismiyle herdaim Allah'ı şükreden kullarından eylesin.

Bâki ismiyle sonsuza dek bizi Firdevs cennetinde yaşamayı nasip eylesin...

Allah ismiyle tüm duaları kabul etsin.

Ya Mucib ismiyle dualarımızı kabul, amellerimizi makbul eylesin...

99 Esma-ı zikri çekerek bütün dert, sıkıntı, üzüntü, keder, dilek, istek, murat, hastalık gibi gönüllerimizde bulunan kalbden dile gelen tüm dualarımızı kabul. Amellerimizi de makbul eylesin. İnşaAllah...

Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah...

Ebeden Daima....

Dualarınızı eksik etmeyiniz...

8 Yorum

Bir cevap yazın