Esmaül Hüsna İsminden Zü'l-celâli ve'l-ikrâm

Zü'l Celâli Ve'l-İkrâm Esması

Zü'l-celâli ve'l-ikrâm İsminin Arapça Yazılışı

Zü’l-celâli ve’l-ikrâm : ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Ya Zü'l-celâli ve'l-ikrâm:

يَا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Zü'l-celâli ve'l-ikrâm İsminin Anlamı

Zü’l-celâli ve’l-ikrâm: Büyüklük, ululuk ve kerem sahibi olan O’dur.

Zü’l-celali ve’l-ikrâm: Büyüklük sahibi ve fazlı kerem sahibi olan O'dur.

Zü’l-celâli ve’l-ikrâm: Celâl (azamet) ve ikram sahibidir.

Zü'l-celâli ve'l-ikrâm Esmasının Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 1098
(Elif hesaplamasıyla 1100)

Zikir Günü: Pazar
(Elif hesaplamasıyla Perşembe)

Zikir Saati: Güneş

Pazar görüşü için;

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında

Perşembe görüşü için;

Zikir Saati: Müşteri

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında,

Ve... Tam gece yarısında;

Bu ismi şerif zikir vakitlerinde ve diğer her vakitlerde 'Zü'l-celâli ve'l-ikrâm' ya da 'Ya Zü’l-celâli ve’l-ikrâm' diyerek zikredilir.

İsm-i Azam'dan Zü'l-celali ve'l-ikrâm ismi ile dua edilir. Esmaül Hüsna isimleri arasında bu isimlerin sultanıdır. Her dua ederken bu ismi şerifi zikrederek dua edilmesi gerekir.

Zü'l-celâli ve'l-ikrâm İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Duaların kabulü için, bu ismi şerif  1100 defa 'Zü’l-celâli ve’l-ikrâm' diyerek devamlı okunur.

İşlerin kolaylığı için, bu esma-i zikir 1100 defa 'Zü'l-celâli ve'l-ikrâm' diyerek  günlük zikredilir.

Günlük 5 vakit farz namazları sonrasında 'Zü'l-celâli ve'l-ikrâm' diyerek 1100 defa bu ismi şerifi zikreden bir kul her türlü muradına nail olur, insanlar tarafından sevilir ve sayılır. Geçim sıkıntısı yaşamaz. Kısmeti açık olur.

Namaz secdesi yapar gibi secdeye varılır ve secdedeyken 'Zü'l-celali ve'l-ikrâm' ismi şerifi 27 defa okunur. Bundan sonra yüce Allah'tan ne gibi dileği ve isteği varsa ister. Bunu günlük olarak yapıldığı takdirde biiznillah dilek ve istekleri gerçekleşir.

Düşmanlara karşı güçlü olmak için, fetihler kazanmak için, bu esma-i zikri 'Zü'l-celâli ve'l-ikrâm' diyerek bu ismi şerif günlük 333 defa zikredilir.

Bu ismi şerifi 'Zü'l-celâli ve'l-ikrâm' diyerek günlük 1100 defa zikredenler, heybet kazanır, azametli olur, ahlaklı olur, bütün insanlar tarafından itibar görür, sevilen ve sayılan bir kimse olur.

Evliyanın çok büyüklerinden olan Ahmeti Buni, 'Zü'l-celâli ve'l-ikrâm ve Malikü'l-mülk isimleri birlikte olursa bu isim birleşirse bunun bir vekfi azimi vardır. Bunda tam 72 fayda vardır. 7 tane muhim faydası; demiri bağlar, dilleri bağlar, sözünün tesirli olması, işlerin açılması, düşüğü engellemek için, bulaşıcı hastalığa yakalanmamak için, küsleri barıştırmak için bu ismi şerif birlikte zikredilmeye devam edilir.

'Zü'l-celâli ve'l-ikram-Mâlikü'l-mülk' diyerek günde 333 defa zikreden bir kula dünya boyun eğer.

'Zü'l-celâli ve'l-ikrâm-Yâ Mâlikü'l-mülk' diyerek bu ismi şerifi günde 1100 defa zikreden bir kul her türlü murad ve maksadına kavuşur.

Arzularının, istekletinin ve dilekleri için bu zikri 'Zü'l-celâli ve'l-ikrâm-Ya Mâlikü'l-mülk' diyerek bu ismi şerifi günde 100 defa okumaya devam edilmelidir.

'Ya Zü'l-celâli ve'l-ikrâm-Ya Mâlikü'l-mülk' diyerek günde 100 defa okuyan zengin bir kimse olur.

Zü'l-celâli ve'l-ikrâm Esması Tefekkürü

Zü'l-celâli ve'l-ikram: ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِۚ

Zü'l-celâli ve'l-ikrâm: Azâmet, yücelik, ululuk, kerem ve ikram sahibi olan demektir.

Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir.

"Yeryüzünde bulunanların hepsi fânidir"
Rahmân-26

"Yalnız azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır."
Rahmân-27

"Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?"
Rahmân-28

Rahmân sûresinde, birçok dünya nimetine değinildikten sonra bütün bunların geçici ve üzerinde yaşayanların sonlu olduğu, mutlak anlamda kalıcılığın ise Allah Teâla'ya mahsus bulunduğu hatırlatılarak ölümle sona ermeyecek bir mutluluk isteyenlerin Allah'ın hoşnut olacağı bir hayat sürmeleri gereğine işaret edilmektedir.

"Azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin adı çok yücedir."
Rahmân-78

Allah Teâlâ'nın rahmân ismiyle başlayan sûre, azamet ve kerem sahibi rabbimizin adının ne kadar yüce olduğunu yapılan vurgulu bir ifadeyle sona ermektedir. Âlimler Resûlullah'tan yapılan bir rivayetten esinlenerek, dualarda, Allah'ı burada geçen "zü'l-celâli ve'l-ikrâm" sıfatıyla nitelemeyi tavsiye etmişler ve duaların kabulüne vesile olmasının umulabileceğini belirtmişlerdir
(İbn Atıyye, V, 237

Kerem sahibi olan Allah pek yücedir. Kerem ismi aynı kökten türemiş olan Kerîm ismiyle Kur'an'ı Kerim'de pek çok yerde ve Allah'ın Esmaül Hüsna isimlerinden birisidir.

Kerîm - (çok cömert): Allah’u Teâla her çeşit iyiliği veren, tüm erdemleri kullarına bolca ikram ederek dağıtan Kerîm O’dur.

Keremi lütfu ve bağışı kullarına bol olan. Hiçbir karşılık gözetmeksizin onu kullarına ikram ve ihsan edendir. Keremi, ikramı ve ihsanı boldur.

“Ey insan! İhsanı bol Rabb’ine karşı seni aldatan nedir?”
İnfitar-6

Rabbim okuyup anlayasınız ve O'nun emirlerine göre yaşantımızı sürdürmek için bu dünya ve ahiret alemi konusunda nasıl çalışmamız, neler yapmamız gerektiğini ayetleriyle bizlere şöyle açıklıyor.

“Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir.”
Alak-3-5

“Hem size istediğiniz şeylerin hepsinden verdi; öyle ki, Allah’ın nimetini saysanız onu bitiremezsiniz. Gerçekten insan çok zalim, çok nankördür.”
İbrahim-34

Kerem sahibi olan Allah pek yücedir. Kerem ismi aynı kökten türemiş olan Kerîm ismiyle Kur'an'ı Kerim'de pek çok yerde ve Allah'ın Esmaül Hüsna isimlerinden birisidir.

Allah’u Teâla bütün nimetlerin hepsini bütün canlıların hizmetine sunmuştur. Bir kuru ağaç zamanı geldiğinde tomurcuklanarak çiçek açarak meyve verir. Bizde o meyveleri yiyerek Allah’ın verdiği nimetlerinden en güzel şekilde yararlanarak ona şükrüdümüzü gereği gibi yapmalıyız. Bu dünya aleminde bizlere lütfu ve keremi bol olan Rabbimiz her konuda bizlere cömertçe davranmıştır.

“Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan, Allah’tan gereği gibi korkanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun!”
Âl-i imrân-133

“Cömert, Allah’a yakın, cennete yakın, insanlara yakın, cehennemden uzaktır.”

Rasulullah Sallahu Aleyhi Vessellem buyurmuştur ki:

“Rabbiniz Hayy’dır. Kerim’dir. Kulu dua ederek, kendisine elini kaldırdığı zaman, O ellerini boş çevirmekten utanır."

İsm-i A'zam Duası

Bismilahirrahmanirrahim

Yâ Cemîlu yâ Allah, Yâ Karîbu yâ Allah
Ya Mucîbu yâ Allah, Yâ Habîbu yâ Allah
Yâ Raûfu yâ Allah, Yâ Atûfu yâ Allah
Yâ Ma'rûfu yâ Allah, Yâ Lâtîfu yâ Allah
Yâ Azîmu yâ Allah, Yâ Hannânu yâ Allah
Yâ Mennânu yâ Allah, Yâ Deyyânu yâ Allah
Yâ Sübhânu yâ Allah, Yâ Emânu yâ Allah
Yâ Bürhânu yâ Allah, Yâ Sultânu yâ Allah
Yâ Müste'ânu yâ Allah, Yâ Muhsinu yâ Allah
Yâ Mü'teâlu yâ Allah, Yâ Rahmânu yâ Allah
Yâ Rahîmu yâ Allah, Yâ Kerîmu yâ Allah
Yâ Mecîdu yâ Allah, Yâ Ferdu yâ Allah
Yâ Vitru yâ Allah, Yâ Ehadu yâ Allah
Yâ Samedi yâ Allah, Yâ Mahmûdu yâ Allah
Yâ Sadıka'l-Va'di yâ Allah, Yâ Şâfi yâ Allah
Yâ Kâfî yâ Allah, Yâ Mu'âfî yâ Allah
Yâ Bâkî yâ Allah, Yâ Hâdî yâ Allah
Yâ Kâdiru yâ Allah, Yâ Sâtiru yâ Allah
Yâ Kahhâru yâ Allah, Yâ Cebbâru yâ Allah
Yâ Ğaffâru yâ Allah, Yâ Fettâhu yâ Allah

Avuç içleri yukarı gelecek şekilde açılır:

Yâ Rabbe's-semâvâti ve'l-ardı, yâ ze'l-celâli ve'l-ikrâm. Es'elükebi-hakkı hâzihi'l-esmâi küllihâ entü-salliye alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli Muhammedin verham Muhammeden kemâ salleyte ve sellemte ve bârekte ve rahimte ve terahhamte alâ İbrâhîme ve alâ âlı İbrâhîme fi'l-âlemîn, Rabbenâ inneke hamîdü'm-mecîd, bi-rahmetike yâ erhamerrâhimîn, ve'l-hamdullillâhi Rabbi'l'âlemin.

Anlamı:

Ey göklerin ve yerin Rabbi! Ey celâl ve ikrâm sahibi! Şu isimlerinin tamamının hakkı için Efendimiz Muhammed'e ve Muhammed'in âline sâlat etmeni istiyorum. Âlemlerde İbrahim'in âline merhamet ve rahmet ettiğin, bereket verdiğin, salât ve selâm ettiğin gibi Muhammed'e de rahmet et. Rabbimiz, muhakkak ki Sen hafisiz hamdler, şükürler ve medihler sahibi olan Hamîd; zat ve sıfatı her şeyden yüce, ikramı aziz olan Mecîdsin. Bütün merhametlilerin merhamet ve şefkati rahmetine zayıf bir gölge olan Erhamürrâhimîn! Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Zü'l-celâli ve'l-ikrâm İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de bu ism-i şerif
Zü'l-celâli ve'l-ikrâm diyerek Rahman sûresi 27 ve 78 âyetlerinde Rabbimiz zikrediyor.

Bismillahirrahmanirrahim

Rahmân-27

وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِۚ ﴿٢٧﴾

"Ve yebkâ vechu rabbike zü'lcelali ve'l-ikram"

"Yalnız azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır."
Rahmân-27

Rahmân-78

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

"Tebâreke's-mürabbike zilcelali ve'l-ikram

"Azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin adı çok yücedir."
Rahmân-78

Zü'l-celâli ve'l-ikrâm İsmi Duası

Ey yüceliğini cömertliğiyle gösteren

ZÜ'L-CELÂL-İ VE'L-İKRÂM!

Öyle azametlisin ki,

gürleyen göklerin sahibisin.

Öyle kerimsin ki,

o göklerden bereketli yağmurlar indirirsin.

Öyle azametlisin ki,

engin denizlerin sahibisin.

Öyle kerimsin ki,

o denizlerden rızık verirsin.

Öyle azametlisin ki,

yakıcı güneşin sahibisin.

Öyle kerimsin ki,

o güneşi yeryüzüne hayat kaynağı eylersin.

Azametin karşısında titreyen

kalplerimizi dininde sabit kıl!

Keremin karşısında şükreden

dilimizde şükrünü dâim kıl!

Amin... Amin... Ecmain

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 


Bir cevap yazın