Esmaül Hüsna İsminden Es-Selâm

Selâm Esması

Selâm İsminin Arapça Yazılışı

Selâm : سلام

es-Selâm : السلام

Ya Selâm : يا سلام

Es-Selamu Aleyküm  : السلام عليكم

Ve Aleyküm Selâm : وعليكم السلا

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Selâm ismi Arapça kökenli bir terimdir.

Es-Selâm İsminin Anlamı

Es-Selâm: Kullarınını selâmete güvene çıkaran, cennetteki mümin kullarına selam veren O'dur.

Es-Selâm - السَّلَامُ : Esenlik kaynağı, esenlik veren, selâmete çıkaran.

Es-Selâm : Esenlik veren O'dur.

Es-Selâm : Her türlü tehlikeden, selâmete çıkaran ve koruyan Selâm O'dur.

Es-Selâm : Selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır.

Selâm : Selâm ve selâmetin ta kendisidir.

Es-Selâm : Kusurdan, ve âfetten sâlim olandır.

Es-Selâm Esmasının 

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 131

Zikir Günü: Pazar

Zikir Saati: Güneş

Sabah gündoğarken

İkindi namazı sonrasında

Bu ism-i şerif zikir saati olan vakitlerde ve her vakitte 'Es-Selâm - Ya-Selâm' diyerek zikredilerek okunur.

Es-Selâm İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Hastalıklara şifa için, günde bu ismi şerif 131 defa 'Es-Selâm' diyerek zikredilir.

Her türlü sıkıntı ve dertten selamete çıkmak için hergün 'Es-Selâm' diyerek 131 defa zikredilir.

Korkulardan korunmak için bu ism-i şerifi 131 defa "es-Selâm" diyerek devamlı zikretmeye devam edilir.

Duaların kabulü için, bu ism-i şerifi günde 360 defa 'Es-Selam' diyerek zikredilerek okunmaya devam edilir.

Cin, şeytan, evham, vesvese, takıntı, her türlü bela ve musibete karşı, günlük bu ism-i şerifi 'es-Selâm' diyerek 131 defa okuyarak zikredilir.

Bekâr bir kimse bu ism-i şerifi 'Ya Selâm' diye günlük 131 defa okumaya devam ettiği takdirde ona hayırlı bir vakitte evlilik nasip olur. Evli olan bir kimse çekersede bir ömür mutlu bir evlilik sürer.

Cuma günü öğlen vakti cuma ezanı okunduğu zaman "Eûzu bi'llâhimine'ş-şeytâni'r-racîm, Bismillahirrahmirrahim. Selâmün kavlen min Rabbin-Rahim" okuduktan sonra hemen akabinde "Ya Selâm' esması 17161 defa okunursa okuyan kişi tez vakitte muradına nail olur.

es-Selâm Esması

Es-Selam Allah’ın 99 isminden birisidir.

Selâmün Aleyküm diyerek söze başlayalım...

Selâm: Her türlü tehlikeden korursun, bizleri korkularımızdan kurtar. Bize esenlik ver. Bizi bu dünya da ahirettede selamete eriştirecek olan Selâm O'dur.

Rabbim bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin. İnşaallah...

Bismillahirrahmanirrahim

"Evlere girdiğiniz zaman, Allah tarafından mübarek ve pek güzel bir yaşama dileği olarak kendinize (birbirinize) selâm verin."
Nur-61

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Anlamı : Allah’ın rahmeti bereketi üzerinize olsun anlamına gelmektedir.

"O öyle Allah’tır ki, O’ndan başka tapılacak yoktur. Öyle melik ki, mukaddestir, selâmete erdirendir, güven verendir, görüp gözetendir, onurludur, dilediğini ister istemez zorla yaptırandır, her hususta büyüklüğünü gösterendir, Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir."
Haşr-23

Enes R.A. rivayet olunduğu üzere

"Rasullah S.A.V Efendimiz buyurduki;

‘Selam, Allah’-i Teâla’nın isimlerinden bir isimdir. Onu Allah (selamlaşma için) yeryüzüne koymuştur. O halde aranızda selamı yayın’ buyurdu."
Edebu’l-Müfred 989

Diğer bir hadisde de;

"Rasullah S.A.V Efendimiz buyurduki;
‘İnsanların Allah’a en yakın olanı, onlara ilk önce selam verenleridir’ buyurdu."
Ebu-David 5197 Tirmizi 2834

Bir hadis-i kutside:

"Allâh’ın Resulu elimi avuçlarının arasına aldı ve bana teşehhüd’ü Kur’an’dan bir sûre öğretir gibi öğretti. Demiştir ki: Bir kul namazlarda oturduğu vakit şunu söylesin. “et- Tehiyyâtü Lillâhi ve’s-salavâtü ve’t-tayyibâtu es-selâmu aleyke eyyuhe’n -nebiyyu ve rahmetullâhi ve berekatühü, es-selâmû aleynâ ve alâ ibâdillâhissalihin. Eşhedü en lâilahe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdûhü ve Resuluh" buyrulmuştur.

Ra'd süresi 11. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki;

"Her insan için önünden arkasından takip eden melekler vardır. O'nu Allah'ın emrinden dolayı gözetirler. Şüphe yok ki Allah bir kavme verdiğini, o kavim kendisini bozup değiştirmedikçe değiştirmez. Allah bir kavme bir kötülük murat etti mi, artık onu geri çevirecek yoktur. Onlar için Allah'tan başka bir veli de bulunmaz."

Eve girdiğimizde evde bulunan melekleri selamlamış oluruz. İnsanı koruyan 20 tane koruyucu melek vardır. Bir melek sağında, bir melek solunda, bir melek arkasında, bir melek önünde, iki melek dudaklarında, bir melek ağzının içinde, bir melek alnında, bir melek sağ gözünde, bir melek sol gözünde bulunur. Bu melekler; Sabah namazı ve ikindi namazı vakti olduğu zaman bu melekler nöbet değişirler.

Ayetlerde bildirilen ve Resullah'ın s.a.v Efendimizin hadislerinde buyurduğu bizleri koruyucu melekler bunlardır. Bizi koruyan 10 tane melek vardır. Bunlar ikindi vakti olduğunda diğer 10 melek ile nöbet değişirler. İşte Allah'u Teâla insanı korumak için tam olarak 20 melek görevlendirmiştir. Onun için de sabah namazı şahitlidir denilmesindeki sebep İsra Suresinin 78. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmuştur:

"Güneşin zevalinden (Öğle vaktinde Batı'ya kaymasında) gecenin karanlığına kadar (belli vakitlerde) namaz kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir." (İsra-78)

İnsan hiç bir zaman yalnız değildir. Onu 24 saat koruyup gözleyen koruyucu Melekler vardır.

Rabbimiz bir ayetinde;

"İnsan kendisinin başı boş bırakılacağını mı sanır?"

Kıyâme 36. ayetinde böyle buyurarak, yüce mevlamız biz kullarını kendi başımıza boş bırakmamıştır.

Secde sonrasında da ilk önce sağa sonra sola selâm vererek sağ ve sol omzumuzda bulunan melekleri selâmlarız.

Sağ ve sol omzumuza namaz sonrasında şöyle selâm veririz. Sağa selâm verirken "Es-Selâmü aleyküm ve rahmetullah." Sola selâm verirken "es-Selâmü aleyküm ve rahmetullah." diyerek namazı bitirerek selam vererek sonlandırırız.

Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size, yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mi? Aranızda selâmı yayın."
(M194 Müslim, Îmân, 93)

Ebu Hûreyre'den rivayet edildiğine göre
Rasulullah diğer bir hadisinde de şöyle buyurmuştur:

"Müslüman'ın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır." "Onlar nedir ey Allah'ın Resûlü?" diye sorulunca şöyle demiştir: " Onunla karşılaştığın zaman selâm ver, seni davet ettiğinde ona icabet et, senden nasihat istediğinde nasihat et, aksırıp Allah'a hamd ettiğinde ona duayla karşılık ver, hastalandığında onu ziyaret et ve öldüğünde cenazesine katıl."
(M5651 Müslim, Selâm, 5)

Abdullah b. Amr'dan (ra) rivayet edildiğine göre, bir adam Resûlullah'a, " İslâm'da hangi davranış daha hayırlıdır?" diye sorulunca Hz. Peygamber şöyle cevap vermiştir: " (Başkanlarına) yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selâm vermen."
(B12 Buhârî, Îmân, 6)

Ebû Ümâme'nin naklettiğine göre,

Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"İnsanların Yüce Allah katında en hayırlısı, önce selâm verenlerdir."

(D5197 Ebû Dâvûd, Edeb, 132-133)

Enes b. Malik diyor ki,

Resûlullah (sav) bana şöyle buyurdu:

"Yavrucuğum! Ailenin yanına girdiği zaman selâm ver. Bu, senin ve ailen için bereket olur."
(T2698 Tirmizî, İsti'zân, 10)

Selâm veren kişi, karşısındaki için Allah'ın selâmetini istemekte, her türlü kötülükten uzak olması için ona dua etmektedir. Bu duanın karşılıklı olmasını isteyen Allah Teâla, "Bir mümin tarafından bir selâmls selâmlandığınız zaman siz ondan daha güzel bir karşılık verin veya aynı ile mukabele edin." buyurarak verilen selâma en güzel şekilde karşılık vermeyi emretmiştir. Hz. Peygamber de selâma güzel lafizlar eklemenin ecri artırdığına dikkat çekmiş," es-Selâmü aleyküm" sözüne, " ve rahmetullah ve berekâtüh ve mağfiretüh." ( Allah'ın rahmeti, bereketi ve bağışlaması) gibi sözcükler eklemek suretiyle kendisine selâm veren kişilerden her birinin söylediği fazladan sözler için ayrıca sevap kazanacağını bildirmiştir.

Resûlullah, Allah Teâla'nın, "Evlere girdiğiniz zaman birbirinize, Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak, selâm verin." emri doğrultusunda, müminlerin evlerine duayla girmeleri ve ardından selam vermeleri gerektiği üzerinde önemle durulmuştur. Küçücük bir çocukken kendisinin yanına verilen ve böylece nebevî terbiyeyle yetişme fırsatını yakalayan Hz. Enes'e verdiği öğütte bu selâmın değerini şöyle ifade etmiştir:

"Yavrucuğum! Ailenin yanına girdiğin zaman selâm ver. Bu, senin ve ailen için bereket olur."

"Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, geldiğinizi hissettirip ( izin alıp) ev sahiplerine selâm vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır."
Nûr, 24/27

Ayetinde belirttiği üzere başkalarının evine girerken selâm vermenin ise ayrı bir önemi vardır.

Allah Resûlü, küçüğün büyüğe, bir vasıta üzerinde gidenin yürüyene, yürüyenin veya ayakta olanın oturana, sayı bakımından az olan topluluğun çok olana selâm vermesinin uygun olacağını belirtirken ashâbına selâmlaşma âdâbını ögretmiştir. Topluluk içerisinde bir kişinin selâm vermesini ya da verilen selâmı bir kişinin almasını yeterli görmüş, bir topluluktan ayrılırken de selâmla ayrılmanın güzel olduğunu ifade etmiştir.

Kimlere selâm vermek uygun bulunmamıştır:

Namaz kılan kimseye, ezan okuyana, kamet getirene, hutbe verene, kur'an okuyana v.b gibi bir meşguliyet içerisinde bulunanlara selâm vermek uygun görülmemiştir.

İslâm'da "selâm", barışın ve güvenin sembolü, iyi niyetin göstergesidir. Müslümanlar, bu güzel ve anlamlı sözcükle birbirlerine selâmetin kaynağı olan Allah Teâla'nın korumasını dileyerek en güzel duayı yapmakta, bu duadan âhirete göçen kardeşlerini de mahrum bırakmamaktadırlar. Aynı şekilde hiç görmedikleri Rahmet Elçisi ile salât ve selâm yoluyla gönül bağı kurmakta, kendilerine çok düşkün olduğunu bildirdikleri o Sevgili Elçi'ye muhabbetlerini ve iyi dileklerini arz etmektedirler. Onun öğrettiği Tahiyyat Duası'yla da bütün müminler için selâmet dileyerek sevgi ve kardeşliğe dayalı örnek İslâm toplumuna yaraşır şekilde hareket etmekte, namazlarını da nûrânî dostları olan meleklere selâm vererek ve Rablerinin "selâmetin kaynağı" olduğunu ikrar ederek birtirmektedirler.
Tevbe, 9/128
(D618 Ebû Dâvûd, Salât, 73)

Selâm İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an-ı Kerim'deki 33 ayette Selâm ismi geçmektedir.

"Siz bir selam ile selamlandığınız zaman, siz de ondan daha güzeliyle karşılık verin veya verilen selamı aynen iade edin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını gereği gibi yapandır."
Nisa-86

"Allah ve melekleri, Peygamber’e çok salevât getirirler. Ey müminler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin."
Ahzab-56

"Evlere girdiğiniz zaman, Allah tarafından mübarek ve pek güzel bir yaşama dileği olarak kendinize (birbirinize) selâm verin."
Nur-61

"Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, geldiğinizi hissettirip ( izin alıp) ev sahiplerine selâm vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır."
Nûr, 24/27

"O öyle Allah’tır ki, O’ndan başka tapılacak yoktur. Öyle melik ki, mukaddestir, selâmete erdirendir, güven verendir, görüp gözetendir, onurludur, dilediğini ister istemez zorla yaptırandır, her hususta büyüklüğünü gösterendir, Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir."
Haşr-23

"Âyetlerimizi iman edenler sana geldikleri zaman, de ki: " Selâm olsun size! Rabbiniz kendi üzerine rahmeti (merhameti) yazdı. Şöyle ki: Sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tevbe eder, kendini düzeltirse (bilmiş olun ki) o, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."
En'âm, 6/54

"Allah selâm yurduna (cennete) çağırıyor ve dilediğine de bir doğru yola hidayet buyuruyor."
Yunus-25

"Sabretmenizden dolayı size selâm olsun. Dar-ı dünyanın (dünya yurdunun) akıbeti ( sonucu) ne güzel."
Ra'd-24

"Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allahım!" karşılıklı iyi dilekleri de "selâm" şeklinde olacaktır. Ve duaları, "Âlemlerin rabbi olan Allah'a hamdolsun" diyerek son bulur."
Yunus-10

"İman edip salih ameller işleyenler ise, Rablerinin izniyle içinde sürekli kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulurlar. Oradaki dirlik temennileri 'selâm!' dır."
İbrahim-23

Selâm İsmi Duası

Ey kullarına selâmet bahşeden

SELÂM!

Kudreti sonsuz, zâtı acizlikten
sâlim olan Sensin.

Fiileri şerden, sıfatları eksiklikten

uzak olan Sensin.

Bizi yokluktan varlığa sâlimen

çıkaran Sensin.

Günahlardan, haramlardan

sâlim tut kalbimizi!

Sana teslim olarak selâmete

çıkanlarla haşr eyle bizi!

Selâm'sın, selâm Sendendir.

Cennette selâmınla şeref-yâb eyle bizi!

Amin... Amin... Amin... Ecmain....

Es Selamun Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

 

Bir cevap yazın