Esma’ül Hüsna İsminden Eş-Şehîd
19 May, 2018 5:09 tarihinde eklendi

Esma’ül Hüsna İsminden Eş-Şehîd

Esma’ül Hüsna İsminden Eş-Şehîd

Eş-Şehîd

Her şeye şahit olan, her yerde ve her zaman hazır ve nâzır…

“Bilinenin ve bilinmeyenin şahidi.”

“Her mekân ve zamanda hâzır ve nâzır.”

BismilahirRahmanirRahim

“De ki: Sizinle benimle aramda Şehîd (şahid) olarak Allah yeter! Doğrusu O, kullarının bütün hallerini bilip görmektedir.”
İsrâ Sûresi : 96. Ayet

Şehîd, kelime mânâsıyla, ‘en ileri derecede şahit,’ ‘en büyük şahit’ mânâsına gelmektedir. Elbette Allah’ın şahitliği mahlukatın şahitliğine şüphesiz ki, benzemez. Çünkü kullar, başkası tarafından yapılan bir işe, dışardan nazar eder ve böylece o hadisenin şahidi oluyorlar. Allah ise o hadisenin bütün safhalarını bizzat yaratan Halık’tır…

Eş-Şehîd Her şeyi bilen ve gören.

Eş-Şehîd Her yerde hazır ve nazır.

Eş-Şehîd Her şeyi anında gören, her şeye şahit olan.

Eş-Şehîd Her zamanda hâdiselerin dış yüzünü bilen ve her yerde hâzır ve nâzır olan.

Allah, mutlak surette herşey’i bilmesi bakımından Alîm’dir.

Hâdiselerin esrarını, iç yüzünü bilmesi yönünden Habîr’dir.

Dış yüzünü bilmesi yönünden de Şehîd’dir.

Ve Allah, hayır olsun şer olsun, gizli olsun açık olsun her şeyin Şehîd’i, en büyük şahididir.

İmam Gazâlî Hazretleri:

Şehîd ismine Alîm mânâsı verdikten sonra şu açıklamada bulunur:

“Allah Alîm’dir. Bu bilme keyfiyeti, gaybî ve batınî şeylere izafe edildiğinde Allah Habîr’dir. Zahirî şeylere izafe edildiğinde ise Allah Şehîd’dir.”
Bu ismin mü’minin ruhunda derin tesirleri vardır. Her şeyin Şehîd’i olan Allah’a iman eden insan, hiçbir şeyin O’ndan gizli kalamayacağının şuuru içinde, daima güzel işler yapmaya, doğru söylemeye, takva dairesinde yaşamaya çalışır.

Eş-Şehîd

Cenab-ı Hak buyuruyor:

BismillahirRahmanirRahim

“Doğrusu Allah, her şeyin üzerinde şahid olandır.” (Hac, 17)

“Şahit olarak da Allah yeter.” (Nisa, 79)

Kur’an-ı Kerim’de 20 yerde geçmektedir.

Her şeye şahit olan, kendisinden hiçbir şey saklanamayan, hiçbir şey saklanamayan, hiçbir şeyi unutmayan Şehittür…

Kim ne yaparsa, ne zaman yaparsa, nasıl yaparsa Allah onu yaparken de görüyor. Müslüman bütün hayatı boyunca ve bilhassa namazda Allah’ı görüyor gibi huşu içinde o namazı kılmalıdır.Secde esnasında kapandığımızda Allah’ın ayaklarına kapanıyormuş gibi aşk ve huşu ile namazı eda edebilmeyi Rabbim cümle ümmeti mubin kullarına nasip eylesin… İnşaAllah…

Her ne kadar bizler Allah’ı göremiyor olsakda Allah’u Teâla herdaim bizi izlediğini gördüğünü unutmayalım!

Allah Bizi gözetliyor…

Eş-Şehîd : الشهيد

Allah ezeli ve ebedidir. Mutlak olan tek varlıktır. Zamana ve mekana bağımlı değildir. Bu nedenle geçmiş ve gelecek kavramları Allah katında birdir. Allah geçmişte olan bütün olayları da gelecekte olacak olanları da bilir. Kainatın ilk yaratıldığı andan itibaren, yok olacağı kıyamet gününe kadarki son ana kadar herşeye şahit olandır. Yaşanan her olayı, yapılan her konuşmayı bilir. Allah katında gizli olan hiçbir şey yoktur. O’nun için gündüzün aydınlığı da gecenin karanlığı da birdir. Cahil olan insan gece karanlığının günahlarını gizleyeceğine, hiç kimse tarafından görülmeyeceğine ve bilinmeyeceğine inanır.

Eş-Şehîd Esması

Oysa ki; Allah insana her an, her yerde herşeyimize tüm yaptıklarımıza şahittir. Tek başınayken de milyarlarca insanın arasındayken de insanın durumu Allah katında hep aynı durur. Allah tüm insanların her an, her saniye kalplerindeki niyete, akıllarından geçen her düşünceye şahit olandır. Dünyada insanların yaşadıkları her olaya şahit olan Allah hesap gününde onlara yapmakta olduklarının tam karşılığını, eksiksizce verecektir. Allah’ın kendisini görmeyeceğini, konuşmalarını duymayacağını zannedenler ve gizli günahlarının karşılarına hiçbir zaman çıkmayacağını düşünenler, kıyamet gününde ne kadar yanıldıklarını anlayacaklardır. Zira Allah bir insanın doğduğu andan son nefesini verdiği ölüm anına kadar yaşadığı her olaya tüm ayrıntıları ile şahit olmuştur.

“Allah, hepsini dirilteceği gün, onlara neler yaptıklarını haber verecektir. Allah, herşeye şahid olandır.

Kul, görünen ve görünmeyen bütün hareketlerinin Allah’ın ilmi tarafından kuşatıldığını ve her türlü davranışı sırasında O’nun ilminin hazır olduğunu bildiği zaman, bu, o kula, Allah’ın hoşuna gitmeyen her türlü fikir ve düşüncelere karşı bir iç murakebe yaptırmasını gerektirir. Dış dünyasını da, Allah’ın hoşuna gitmeyecek her türlü söz ve davranıştan korur. Böylece ihsan makamında Allah’a ibadet etmeye başlar ve Allah’ı sanki görüyormuş gibi ibadet eder. Her ne kadar o, Allah’ı göremese de Allah yarattığı kulunu herdaim görür.

Şehîd Esmasının

Ebced Değeri vZikir Saati

Zikir Adedi 319

Zikir Günü Perşembe

Zikir Saati : Müşteri

Sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında akşamdan sonra ve gece yarısı.

Eş-Şehîd Esmasının

Fazileti, Havas ve Esrarı

Eş-Şehîd ism-i şerifi 21 kere “Yâ Şehîd Celle Celalühü” diyerek seher vakti veya sabah asi çocuğun ve asi hanımın üzerine okunursa islah olduğu görülmektedir.

Eğer, bir kimsenin oğlu kendine itaat etmezse şehadet parmağını onun eli üzerine koyarak “Yâ Şehîd Celle Celalühü” dese Allah’ın izniyle itaatkâr biri haline gelir.

Şehidlik isteği ile “Yâ Şehîd Celle Celalühü” ism-i şerifini günlük 319 defa okuyan bir kimseye yüce Allah şehitliği ona nasip eder…

Heybetli olmak isteyenler bu ism-i şerifi 319 defa ‘Ya-Şehîd’ diyerek zikredilip okunur.

Eş-Şehîd Esmasının

Özellikleri Ve Bazı faydaları:

~ Şartlarına ve usulüne uygun olarak yapıldığı takdirde murad nail olunur.

~ Celp ve tesir amacıyla yapıldığı takdirde o istediği kişi kimse o ayağına kadar gelir.

~ Düşman olan kimseler, bu ismin zikrine devam ettikleri takdirde kısa sürede düşmanlıkları sona erer.

~ Düşmanların kalbi yumuşar ve dost olurlar.

~ Bir baba, itaatsiz evladın veya eşinin alnından bir saç alıp,” Ya Şehîd” ismini 1000 kere okuyup, arkasından ıslahı için dua etse, asi eşi yada evladı ıslah olur, ahlakı güzelleşir.

Eş-Şehid İsmi Duası

Ey bilinen ve bilinmeyen her şeyin şahidi olan

ŞEHÎD!

Hiçbir işin kendisinden gizli kalamayacağı ancak Sensin.

Her olaya,her yaşanmışlığı mutlak şahit ancak Sensin.

İlminle geleceğin de geçmişin de şahidi ancak Sensin.

Kuytu köşelerde Senin için dökülen gözyaşlarına şahit yine Sensin.

Bizi iman üzere yaşat, yalnız imanımıza şahit ol!

Hiçbir gözün girmediği bir yerde,

Senin gördüğünü unutturma bize!

Amin… Ecmain…

Www.acikve.net

Www.instagram.com/acikvnet

Www.twitter.com/acikve_net

Www.facebokk.com/acikvenet

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *