Esmaül Hüsna İsminden Eş-Şehîd

Şehîd Esması

Şehîd İsminin Arapça Yazılışı

Şehîd: شهيد

Eş-Şehîd: الشهيد

Yâ Şehîd: يَاشهيد

Şehîd ismi Arapça kökenli bir isimdir.

Eş-Şehîd İsminin Anlamı

Eş-Şehîd: Her şeyi gözler ve bilir.

Eş-Şehîd: Bilinenin ve bilinmeyenin şahidi.

Eş-Şehîd: Her şeye şahit olan, her yerde ve her zaman hâzır ve nâzır olan O’dur.

Eş-Şehîd: Her şeye şahit olan O’dur.

Eş-Şehîd: Her an, her yerde hazır ve nazır olan O’dur.

Eş-Şehîd Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 319

Zikir Günü: Perşembe

Zikir Saati: Müşteri

Sabah gündoğarken

İkindi namazı sonrasında,

Akşam namazı sonrasında,

Ve… gece yarısı.

Bu esma-i zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte ‘Eş-Şehîd’- ‘Ya Şehîd’ diyerek bu ismi şerif zikredilir.

Ya Şehîd İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Asi çocuğun bu huyundan kurtulması için bu ismi şerif ‘Yâ Şehîd’ diyerek 319 defa zikretmeye devam edilir.

Şehit olmak isteyen bir kimse bu ismi şerifi günde ‘Yâ Şehîd’ diyerek 319 defa sürekli zikredilmeye devam edilir.

Heybetli olmak için bu ismi şerif günde 319 defa Yâ Şehîd’ diyerek okunur.

Murada nail olmak için bu ismi şerifi, zikir gününde ve zikir saati olan günde 319 defa Yâ Şehîd’ diyerek zikredilir.

Düşmanlıkların sona ermesi için bu ismi şerif günde 319 defa Yâ Şehîd’ diyerek zikrederse düşmanı olduğu kişiyle düşmanlıkları biterek sonlanır.

Eş-Şehîd Esması

Eş-Şehîd: Her şeyi gözler ve bilir. Bilinenin ve bilinmeyenin şahidi olan. Her şeye şahit olan, her an her yerde ve her zaman nazır, her şeye tanık olan, her an her şeyi görüp gözeten demektir.

Sübhâneke yâ Şehîd te’âleyte yâ Şâhid ecirnâ mine’n-nâr bi-afvike yâ Rahmân.

Aczden ve şerikten münezzeh ve mukaddessin ey  bütün varlıklar her an nazarında bulunan, varlık ve birliğine, elçilerinin ve kitaplarının hak olduğuna kelamı ve eserleriyle bizzat şahitlik eden Şehîd! Yücesin ey bütün âlemler bütün mevcudatıyla ve bütün hadiseleriyle her an Onun nazarında olan Şâhid! Affınla bizi ateşin azabından koru ey Rahmân!

Yâ Şâhid: Ey bütün âlemleri ve hadiseleri her an görüp gözeten Şâhid.

Ey ezelden ebede kadar bütün varlıkların tamamını birden görüp gözeten; varlığına, birliğine, elçilerinin ve kitaplarının doğruluğuna bizzat şehadet eden Şehîd Sensin.

“Sana güzellikten her ne erişirse bil ki Allah’tandır. Kötülükten de başına her ne gelirse anla ki sendendir. Biz, seni insanlara bir Resul olarak gönderdik, şâhit olarak da Allah yeter!”

Nisâ-79

İnsanların başına ne gelirse gelsin, çevrelerinde iyi veya kötü ne olursa olsun bunların tamamı, hayrı-şerri, iyisi-kötüsü Allah’tandır; O takdir etmiş, murat eylemiş ve yaratmıştır, ancak olup biten şeylerde insanların katkısı, iyilik ve kötülük, hayırla şer bakımından -yine Allah böyle istediği için- farklı olmaktadır. Eğer iradelerine bırakılmış konularda iyi bir şeyle karşılaşır, bir nimete nâil olur, bir başarı elde ederlerse Allah’ın verdiği aklı, bilgiyi, iradeyi ve gücü doğru ve yerinde kullanmış oldukları anlaşılır. Allah böyle istediği, buna razı olduğu, verdiği kabiliyetleri bu sonucu elde etmek üzere kullansınlar diye verdiği için hayır, iyilik, başarı Allah’tandır. Yine insanların irade ve  tercihlerine bırakılan konularda, alanlarda, işlerde insanlar akıl, bilgi, irade ve güçlerini -ki bunların hepsini veren Allah’tır- yerinde ve doğru kullanmazlar, bu yüzden O’nun razı olmadığı, kendilerinin de hoşlarına gitmeyen sonuçlar elde ederler bu sonuçlar (şer, kötülük)  kendilerindendir; bunlara kendileri sebep olmuşlardır. İmkân verdiği halde rızâsı bulunmadığı için kötülük Allah’a yüklenemez, “O’ndandır” denemez.

İyiliğin Allah’tan, kötülüğün insandan olduğunu Resûlullah muhatap alınarak ifade buyurulmuştur, halbuki bunun böyle olduğunu o bilmekte ve yaşamaktadır, başkaları yanlış anlamasınlar diye de hemen arkasından “Seni elçi olarak gönderdik, şahit olarak Allah yeter” buyurulmuş, hayır-şer konusundaki gerçeğin onun şahsında ve aracılığı ile insanlığa duyurul mak istendiğine işaret edilmiştir.

Şehîd İsminin Geçtiği Ayetler

Kur’an’ı Kerim’de Şehîd ismi ayetlerde  Rabbimiz şöyle zikretmektedir.

Bismillahirrahmânirrahîm

“Erkek ve kadınlar her biri için ana-babanın ve akrabanın bıraktıklarından varisler kıldık. Yeminlerimizin bağladığı kimselere de kendi hisselerini verin. Şüphesiz Allah her şeye şahittir.”

Nisâ-33

“Sana güzellikten her ne erişirse bil ki Allah’tandır. Kötülükten de başına her ne gelirse anla ki sendendir. Biz, seni insanlara bir Resul olarak gönderdik, şâhit olarak da Allah yeter!”

Nisâ-79

” Şüphesiz o iman edenler, o yahudiler, o sabiler (yıldıza tapanlar), o hristiyanlar, o mecûsiler (ateşe tapanlar) ve şirk koşanlar yok mu? Allah kıyamet günü bunların arasını şüphesiz ayıracaktır. Çünkü Allah her şeye şahittir.”

Hac-17

De ki: “Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz ki O, kullarının yaptıklarından haberdardır, her yaptıklarını görür.”

İsrâ-96

Şehîd İsmi Duası

Ey bilinen ve bilinmeyen her şeyin şahidi olan

ŞEHÎD!

Hiçbir işin kendisinden gizli kalamayacağı ancak Sensin.

Her olaya,her yaşanmışlığı mutlak şahit ancak Sensin.

İlminle geleceğin de geçmişin de şahidi ancak Sensin.

Kuytu köşelerde Senin için dökülen gözyaşlarına şahit yine Sensin.

Bizi iman üzere yaşat, yalnız imanımıza şahit ol!

Hiçbir gözün girmediği bir yerde,

Senin gördüğünü unutturma bize!

Amin… Ecmain…

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima…

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz…

 


"Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen bir HİÇ ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl çömleği tutan dışındaki biçim değil içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir." Hz. Mevlana

Bir cevap yazın