Esmaül Hüsna İsminden Es-Sâbûr

Sâbûr Esması

Sâbûr İsminin Arapça Yazılışı

Sâbûr: صبور

es-Sâbûr: الصبور

Yâ Sâbûr: يَا صبور

Sâbûr ismi Arapça kökenli bir isimdir.

es-Sâbûr İsminin Anlamı

es-Sâbûr: Çok sabırlıdır.

es-Sâbûr: Azap etmekte acele etmeyen, cezayı belli bir vakte kadar geciktiren.

es-Sâbûr: Çok sabırlı olan, azap etmekte acele etmeyen O'dur.

es-Sâbûr: Hemen cezalandırmayıp, çok sabreden O'dur.

es-Sâbûr: Çok sabırlı olan.

es-Sâbûr Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 298

Zikir Günü: Pazar

Zikir Saati: Güneş

Sabah gündoğarken

İkindi namazı sonrasında;

Bu ismi şerif zikir gününde zikir saatinde zikir adedince zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte de bu esma-ı zikir 'es-Sâbûr' - 'Yâ Sâbûr' diyerek zikredilir.

Ya Sâbûr İsminin Fazileti,

Havas ve Esrarı

Tüm dertlerden kurtulmak için, bu ismi şerif günde 298 defa 'Yâ Sâbûr' diyerek okunur.

Başladığı işi kolay bitirmek için, bu ismi şerif günde 298 defa 'Yâ Sâbûr' diyerek zikredilir.

Kaza, bela ve musibetten korunmak için,  bu ismi şerifi güneş doğmadan evvel 100 defa 'Yâ Sâbûr' diyerek zikredilir.

Sabırlı bir kul olmak için, bu ismi şerif günde 298 defa 'Yâ Sâbûr' diyerek zikretmeye devam edilir.

Vücudunda bir hastalığı olan kişi, bu ismi şerifi canı yürekten aşk ile 'Yâ Sâbûr' diyerek 33 defa zikrederse şifa bulup iyileşir.

Himaye-i ilahiyeye mazhar olmak için,  ilahi lütfa erişmek için, bu ismi şerif sabah gündoğarken 298 defa 'Yâ Sâbûr' diyerek okunur.

Vesvese ve evhamlı olan kimseler bu ismi şerifi 3000 defa 'Yâ Sâbûr' diyerek zikrederse manevî hastalığından kurtularak normal haline döner.

İftiraya ve zulme uğrayan bir kişi, bu ismi şerif günde 298 defa 'Yâ Sâbûr' diyerek zikrederse uğradığı iftiradan ve uğradığı zulümden kurtuluşa erer.

es-Sâbûr Esması

es-Sâbûr - اَلصـَّبُورُ : Çok sabırlıdır. Günahkâr kullarına azap etmekte acele etmeyen, cezayı belli bir vakte kadar geciktiren. Çok sabırlı olan demektir.

Ey günahkârlara ve âsilere cezâ vermekte acele etmeyen sabır gücünü de kullarına ihsan eden Sâbûr Sensin...

"Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır."
Bakara-153

"Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar, Allah'a huşû ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir."
Bakara-45

Sabır teriminin anlamı ve önemiyle sabır ve namazın insanı dirençli kılmadaki etkileri  üzerinde durulmuştur. Müslümanların sabırlı ve menanetli olduğuna işaret edilmektedir. Ayette hangi konuda sabırlı olmak gerektiği belirtmemiştir. Bu sebeple ibadetleri yerine getirmek, haramlardan kaçınmak, her türlü düşmanca hareketlere karşı direnmek, musibet ve acılara katlanmak gibi dayanıklılığı gerektiren her durumda sabretmek buyruğun kapsamına girer. Bunun yanında, kıble değişikliğinden sonra vuku bulan olaylar dikkate alındığında, burada özelikle İslâm'ın varlığına son verme kararında olan düşmanlara karşı verilecek mücadelelerde sabır ve metanet göstermenin kastedildiği de anlaşılmaktadır.

Allah sabredenlerin yanındadır. Sabır insanın bir amaç için ortaya koyduğu özverinin, karanlılığın, güçlü azim ve iradenin ürünüdür; dolayısıyla sabır, insanın kendi benliğiyle ilgili tavrıdır. Sabırla benliğini güçlendirir.

"Ey iman edenler! Sabredin kararlılıkta yarışın, düşmana karşı hazırlıklı olun (birbirinize dayanıp bağlanın), Allah'a karşı gelmekten sakının ki başarıya ulaşabilesiniz."
Âl-i imrân-200

Sözlükte sabır "acıya katlanmak, zorluklara ve sıkıntılara göğüs germek" demektir. Aynı kökten gelen ve meâlindeki " kararlılıkta yarışın" diye çevrilen fiilinin masdarı olan müsâbere ise "kişinin kendisiyle başkası arasında meydana gelen olumsuzluklara katlanması (Râzî, IX, 155,), kendisine karşı direnen kimseye (düşmana) daha fazla mukavemet etmesi" anlamına gelir (İbn Âşûr, IV, 208).

Asr Sûresinde sabırla ilgili olarak yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

"Asra yemin ederim ki, insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip iyi işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır."

Hz. Peygamber, inananlara şu tavsiyede bulunmuştur:

"Birinizin başınıza bir musibet/acı bir şey geldiği zaman, 'Biz Allah'a aidiz ve O'na döneceğiz. Allah'ım! Başıma gelen musibetin/acının mükafatını senden bekliyorum, bundan dolayı bana ecir ihsan et, benim için onu daha hayırlısıyla değiştir." desin.
(D3119 Ebû Dâvûd, Cenâiz, 17-18; M2126 Müslim, Cenâiz, 3.)

Davut Aleyhisselama göre:

"Eyüp Aleyhisselam insanların en halim ve uslusu, insanların en sabırlı ve öfkelerini en çok yeneniydi."
(İbni Mace)

Eyüp peygamber sabrı; Kur’an’da 4 sûrede ismi geçen Eyyûp A.S‘den bahsedilir. Sabır örneği olarak takdim edilir.

Hz. Eyyûb a.s büyük bir sabır göstererek bu imtihanı başarıyla tamamlamıştır.

Çok üstün sabır sahibi güzel bir kul olarak bahsedilir.

Allah Teâlâ, mealinide söylediğimiz son âyette, hastalığı sırasında gösterdiği fevkalâde sabrı ve tevekkülü dolayısıyla Hz. Eyyûb a.s hakkında  şöyle buyurmuştur:

“Gerçekten biz, onu sabırlı bulmuştuk. O, ne güzel kuldu! Daima Allah’a yönelirdi."
Sad-44

Sabır üç çeşittir:

1- Musibete ve belaya sabır.

2- Dini ibadetleri yaparken gösterilen sabır.

3- Harama bulaşmamak, günah işlememek için sabır.

Kur'an'ı Kerim ayetlerinde sabrın önemi anlatan bazı ayetler şöyledir:

"Sabredenlere mükafatları hesapsız verilir."
Zümer-10

"Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir."
Bakara-153

"Ey Peygamber! Sabredenleri müjdele"
Bakara-155

"Allah sabredenleri sever."
Âl-i imrân-146

"Rabbin için sabret."
Müddessir-7

Sâbûr İsminin Geçtiği Ayetler

Sâbûr ismi Kur'an'ı Kerim'de birebir geçmez. Fiili olarak bazı ayetlerde yüce Rabbimiz tarafından şöyle zikredilmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

"Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır."
Bakara-153

"Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele!"
Bakara-155

"Ey iman edenler! Sabredin kararlılıkta yarışın, düşmana karşı hazırlıklı olun (birbirinize dayanıp bağlanın), Allah'a karşı gelmekten sakının ki başarıya ulaşabilesiniz."
Âl-i imrân-200

"Biz o günü sadece belli bir süreye kadar erteleriz."
Hûd-104

"Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden cezalandıracak olsaydı yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar mühlet tanıyor. Ama süreleri dolduğunda, onu bir an bile ne erteleyebilirler ne de öne alabilirler."
Nahl-61

Sâbûr İsmi Duası

Ey sabırlılıkla benzeri olmayan

SÂBÛR!

Âsi kullarını cezalandırmakta acele

etmeyen Sensin.

Kalplerde bir pişmanlık uyanır

diye mühlet veren Sensin.

Musibetler karşısında kullarına

sabır veren Sensin.

Sabreden kullarının yanında olan Sensin.

Şikayet edenlerden değil,

sabredenlerden eyle bizi!

Sabrın sonunda selâmete

erdikdiklerinden eyle bizi!

Amin... Amin... Ecmain.

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

99. Esma Es-Sâbûr esması ile Esmaül Hüsna'nın son ismini yazarak sizlere ulaştırabildiğim için Rabbime sonsuz hamd ve şükürler olsun.

Esmaül Hüsna isminin 99 ism-i şerifini de yazarak sizlerle paylaştım.

99 Esmaül Hüsna ismini https://www.acikve.net sitemizi tıklayarak hepsini de okuyabilirsiniz...

Esmaül Hüsna'nın 99 İsmi ve Faziletleri için tıklayınız

 

 

Bir cevap yazın