Esmaül Hüsna İsminden Er-Rezzâk

Rezzâk Esması

Rezzâk İsmi Arapça Yazılışı

Rezzâk رزاق

Er- Rezzâk : الرزاق

Ya Rezzâk : يا رزاق

Rezzâk ismi Arapça kökenli bir terimdir.

Er-Rezzâk İsminin Anlamı

Rezzâkالرزّاق (Rızık veren ): Allah'u Teâla Azze ve Celle bütün yarattığı canlının azıklarını yaratıp onlara ikram ve ihsan eder.

Er-Rezzâk : Yarattığı tüm varlıklara faydalanacağı rızıkları ikram eden O'dur.

Er-Rezzâk : Bütün canlıların rızıklarını yaratan, kullarına bahşeyleyen ve rızıklarına kefil olan yüce yaratıcı O'dur.

Er-Rezzâk : Maddî-manevî her çeşit rızkı ve rızık verdiklerini yaratan da O'dur.

Er-Rezzâk : Yaratmış olduğu her varlığın rızkını veren Rezzâk'tır.

Er-Rezzâk Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi 308

Zikir Günü Cuma

Zikir Saati Zühre

Sabah gündoğdu vakitte
İkindi güneş tepe noktası vaktinde
Akşam namazı sonrası vaktinde
Gece teheccüd namazı vaktinde

Bu Esma-ı Şerif  'Er-Rezzâk' 'Ya-Rezzâk' diye bu zikir saatlerinde çekilirse tecellisine daha çabuk vakıf okunur.

Havas alimlerinin bilgileri doğrultusunda Allah'ın Er-Rezzak isminin Hz. Mikail A.S' ın tesbihlerinden birisi olduğu söyleniyor.

Ya Rezzâk İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Ömrünün bol rızık içinde geçmesini isteyenler bu esmayı günlük ' Ya-Rezzak' diye 308 defa zikir saatlerinde okuyup zikretsinler.

"İnnellâhe huve-rezzâku zulkuvvetilmetîn."Şüphe yok ki Allah, rezzâk, kuvvet sahibi metîn O" 'Ya-Rezzak' ismi çekildikten sonra bu ayeti kerime ile niyet edilerek dua edilip Allah'tan rızık istenmelidir.

Seher vaktinde sabah namazı kılmadan evvel evinizin sağ köşesinden başlayarak her bir köşesinde 'Ya-Rezzâk' ismini zikredip okursa rızkı bollaşır.

Rızık ve sıkıntılardan kurtulma niyeti ile bu esma 'Ya Mecid Ya Rezzâk' olarak günlük 365 kere zikredildiği takdirde Allah'u Teâla ona hayırlı bir kapı açarak sıkıntılarından onu refaha erdirdiği gibi rızkını da genişletir.

Bir kimse cuma günü cuma namazı sonrasında 'Ya Rezzâk' diyerek 100 defa bir hastaya okuduğunda ve sonrada hastanın şifaya kavuşması için dua edilir.

Cuma namazı sonrasında maddi ve manevi bütün sıkıntıları olanlar bu ismi şerifi 'Ya Rezzâk' diye 100 defa okurlarsa Rabbim onu ferahlığı çıkartır.

Günlük yemek öncesi 21 gün boyunca 'Ya-Rezzâk' esmasını 100 defa olursa zekası zihni açılarak ilmi bilgilere daha çabuk vakıf olur.

'Ya Rezzak Er-Rezzak' ismi şerifi çekildikten sonra Rabbimize dua ederek ondan dilek ve isteklerinizi câni gönülden dile getirip isteyin...

Er-Rezzâk Esması

Er-Rezzak: Yaratmış olduğu her varlığın rızkını veren, bütün yarattığı canlının azıklarını yaratıp onlara ikram ve ihsan eden, yarattığı tüm varlıklara faydalanacağı rızıkları ikram eden, bütün canlıların rızıklarını yaratan, kullarına bahşeyleyen ve rızıklarına kefil olan, maddî manevî her çeşit rızkı ve rızık verdiklerini yaratan demektir.

Yüce Rabbimizin hazinesi o kadar geniş ki hepsiyle bizlere sayısız nimetler ihsan ve ikram eder. Çünkü O "Kun fe yekun" "Ol der ve Olur" olur buyuruyor:

Yasin süresinin 82. ayetinde...

Kûn feyekûn : كُنْ فَيَكُونُ

Kun : Ol

Feyekûn : Der ve Olur

Yasin- 82. Ayet-Meali

"O'nun emri, birşeyi dileyince ona sadece 'Ol!' demektir. O da oluverir."

Bize bu dünya aleminde kuru topraktan birçok nimetler çıkartarak rengârenk çeşit çeşit meyve sebze bitkiler vererek bizleri rızıklandırıyor.

Mesela bir buğdayı kuru toprağa tohum olarak ekiliyor, ilkbaharda yeşererek başağa dönüşüyor. Sonra o başka vakti gelince tarlalarda biçiliyor. O başaklar toplanıp öğütülerek una dönüşüyor. Undan da ekmek olup sofralarımıza birçok çeşit olarak geliyor. Rabbul Alemin her şeye bu şekilde aşama aşama insanlara topraktan rızıkları verip onlara ihsan ve ikram ediyor.

Bir koyun rabbimin verdiği otlardan bitkilerden kendince yiyebileceği yiyecekleri yiyerek rızıklanıyorlar. Sonra onlarda Rabbimin hikmetine binaen o yediklerini süte dönüştürüp insanları da bu nimetden böyle rızıklandırıyor. Diğer taraftan da o muhteşem lezzetli güzel etleriyle sofralarda birçok çeşitte bize yemek olarak önümüze sunan da O'dur. Sütü ayrı bir nimet eti ayrı bir nimet oluyor biz kullarına. İşte bunların hepsi Rezzak ismin tecellisi ile vuku buluyor bu dünya aleminde. Ahirette de bu nimetlerini en güzel şekilde cennetlik kullarına ikram ve ihsan edecek Rezzak'tır.

Şimdi de nar ağacını tefekkür edelim:

Toprağa bir fidan olarak dikildikten sonra ağaca dönüşüyor. O ağacın kuru dalları ilkbahar gelince çiçek açıp ondan muhteşem güzellikte renkte narlar çıkarak yavaş yavaş büyüyüp hamlaşıp olgunlaşarak en güzel meyveye dönüşüyor. O içindeki o tek tek narları zarlarla kaplayıp üstünü de kabukla donatan Rabbimin bu nimeti karşısında bizlere de bu verdiği rızkı yiyerek ona şükür ve hamd etmek düşüyor. Bu nar ağacı da Allah'u Teâla'nın Rezzak isminin tecellisi ile gerçekleşiyor.

Rahman suresinin 68. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki;

"Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var."

Rızkı veren de alan da Odur.
Kimi kullarına rızkı az verir.
Kimi kullarına rızkı bol verir.
İnsan çalışır, çabalar, hırslanarak daha çok çalışıp daha çok kazanmak ister. Ama Rabbimin sana verdiği rızık azsa bunu ne kadar çalışırsan çalış değiştirmezsin ki, insan bu aza kanaatı olmayan doyumsuz varlıktır. Hep daha fazlası daha çoğu olsun istiyoruz. Nefisler doymak bilmiyor. Rabbimin verdiği rızka az da olsa çok da olsa şükretmesini herdaim bilen kullardan olalım... İnşaAllah...

Ya Rabbene hep bana olmaz. Bu dünya imtihan dünyası Rabbimden gelen herşeye razı olup sabrederek, şükür etmesini bilmek lazımdır.

Rahman süresinde Rabbimin nimetleri o kadar güzel anlatılıyor ki;

10.ayette
" O yeryüzünü canlıların altına serdi.

11.ayetde;
Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var.

12.ayetde;
"Çimlenen taneleri ve hoş kokulu bitkiler var."

29.ayet
" Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O'ndan ister. O her an yaratma halindedir."

77.ayet ise;
"Artık Rabbimizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz.

78.inci olan son ayet ise;
"Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir."

Alimler Rasulullah'tan dualarda, Allah'ı burada geçen "Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm" sıfatıyla nitelemeyi tavsiye etmişler ve duaların kabulüne vesile olmasının umulabileceğini belitmişlerdir.
(İbn Atiyye, V, 237)

Yani Rabbimize dua ederken 99 isimleri içinde bulunan esmanın en yüce ismi Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm ismi ile dua ederek ondan isteklerimizi yalvararak yakararak ellerimizi semaya açık yüce yaratandan istemeliyiz.

Rezzâk İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Rezzak ism-i şerifi ayetlerde şöyle zikredilir.

"Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah'ın üzerinedir. Allah o canlının durdugu yeri ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir.(Bunların) hepsi açık bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da)dır."
Hûd-6

"Nice canlılar vardır ki, ışıklarını kendileri elde edemezler. Sizin de onların da rızkını Allah verir. O işitir ve bilir."
Ankebût-60

"Şüphesiz rızık veren, güç ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır."
Zâriyat-58

"Gökten bereketli bir su indirdik, kullara rızık olmak üzere onunla bahçeler, biçilecek taneli eminler, küme küme tomurcukları olan boylu hurma ağaçları yetiştirdik. O su ile ölü yeri dirilttik. İşte insanların diriltilmesi de böyledir."
Kâf suresi : 9-11

"Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğine rızkı bol verir, dinlediğinde de kısar. O her şeyi bilendir."
Şûra-12

"Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Allah'tan başka bir yaratıcı mı var? O size gökten ve yerden rızık verir. O'ndan başka ilân yoktur. O halde (haktan) nasıl çevrilirsiniz?"
Fâtır-3

"Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü gecenin içine sokarsın; ölüden soru çıkarırsın, diziden ölü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin."
Âli-İmran-27

"Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayat sarfediniz, denildiğinde, kâfirler müminler dediler ki: Allah'ın dilediği takdirde doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız? Siz gerçekten apaçık bir sapıklık içindesiniz."
Yâsin-47

"De ki, 'Size gökten ve yerden kim rızık veriyor? O, kulaklara ve gözlere hükmeden kim? Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? İşleri idare eden kim? Hemen 'Allah'dır' diyecekler. De ki, 'O halde Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?'
Yunus-31

"Her birinize ölüm gelip de: 'Rabbim beni kısa bir süre için tehir etsen de sadaka versem ve iyilerden olsam!' Demesinden önce size verdiğimiz rızıklardan (Allah için) harcayın!'
Münâfıkun-10

 

Rezzak İsmi Duası

Ey yeryüzüne devamlı bereketli indiren

REZZÂK!

Kapkara topraktan rengârenk
nimetler çıkaran Sensin.

Küçücük tohumlardan kocaman
ağaçlar yaratan Sensin.

Gören gözü, işiten kulağı, tutan eli
yürüyen ayağı veren Sensin.

Ağlayan gözü, düşünen aklı,
hisseden kalbi veren Sensin.

Sen zenginsin, verensin;
biz Sana muhtaç fakirleriz.

Muhtaçlığımızı bildir bize,
kalbimizi Sana minnettarlıkla doldur!

Dünyada rızıklandırdığın gibi ahirette de
ebedî cennetinle rızıklandır!

Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...


Bir cevap yazın