Esmaül Hüsna İsminden Er-Rakîb

Rakîb Esması

Rakîb İsmi Arapça Yazılışı

Rakîb: رقيب

Er-Rakib: الرقيب

Ya Rakîb: يَارقيب

Rakîb ismi Arapça kökenli bir isimdir.

Er-Rakîb İsminin Anlamı

Er-Rakîb: Her işi, her varlığı, her an gözetir, murakabe eder.

Er-Rakîb: Gözeten O'dur.

Er-Rakîb: Her varlığı her an gözeten, denetleyen O'dur.

Er-Rakîb: Kullarının her şeyinlerini gözeten ve müşahedesi altında tutan O'dur.

Er-Rakîb: Kullarının her şeyin gözeten ve kontrolü altında tutan O'dur.

Er-Rakîb Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi : 312

Zikir Saati : Zühre

Zikir Günü : Cuma

Sabah gündoğarken

İkindi namazı sonrasında,

Akşam namazı sonrasında,

Ve... Tam gece yarısında;

Bu esma-i zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte 'Er-Rakîb' - 'Ya Rakîb' diyerek bu ism-i şerif zikredilir.

Er-Rakîb İsminin Fazileti,

Havas ve Esrarı

Her işte Allah'ın koruması altında olmak için, günde 312 defa 'Er-Rakîb' diyerek bu ismi şerif zikredilir.

Kaybın bulunması için, günde 312 defa 'Er-Rakîb' diyerek bu ismi şerif okunmaya devam edilir.

Hafızanın kuvvetlenmesi için, bu ismi şerif günde 312 defa 'Ya Rakîb' diyerek zikredilmeye devam edilir.

Her türlü afetlerden korunmak için, bu esma-i zikir günde 7 defa 'Ya Rakîb' diyerek okunur.

5 vakit farz namazları sonrasında bu ismi şerifi 312 defa 'Ya Rakîb' diyerek zikreden bir kulun rızkı açılarak her türlü kötülükten muhafaza olunur.

Hamile bir bayan 'Ya Rakîb' diyerek bu ismi şerifi günde 312 defa okursa doğum anında sıkıntı çekmez.

Bir insana yapılmış olan sihir ve büyünün bozulması için, bir bardak suya bu ismi şerifi 5000 defa 'Ya Rakîb' diyerek okunur ve bu su içildiğinde ona yapılmış olan sihir ve büyü bozulmuş olur.

Er-Rakîb Esması

Er-Rakîb اَلرّقِيبُ: Her işi, her varlığı, her an gözetir, murakabe eden, gözeten, denetleyen, kontrol altında tutan, her şeyi gözetleyen demektir.

Her şeyi görüp gözeten Rakîb Sensin.

"İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında (yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir melek bulunmasın."

Kâf-18

Bize göre Kur'an'da, insanın içindeki duygular, içgüdüler, dürtüler ile sağduyu, kendilerine mahsus kelimelerle (nefis, kalp, basar, basiret, hevâ, tefekkür, akıl...) anlatılmış, bunların işlevleri ve işleyiş biçimleri hakkında yeterli bilgi verilmiştir. Yine Kur'an'da insanı dışarıdan etkileyen insan, cin, şeytan, arkadaş ve meleklerden de söz edilmiştir. Bunların birini diğerine indirgemek, bir kısmıyla diğerlerinin kastedildiğini söylemek için mâkul ve haklı bir sebep yoktur. Melek başka, akıl ve sağ duyu başkadır; şeytan başka, nefis ve hevâ başkadır.

Âyetlerin oluşturduğu tablo şöyledir:

İnsan yok iken yaratan Allah onun içini dışını, bütün gizliliklerini bilmektedir. İnsanların sağ ve sollarında bulunan, yapıp ettiklerini eksiksiz kaydetmekle yükümlü bulunan iki melek bu işi, "hâşâ Allah bilsin veya unutmasın diye değil", kullar için bir belge olsun diye kaydetmektedir. Onlar bu kayıt işlemini yaparken, insana kendinden daha yakın olan Allah zaten her şeyi bilmektedir.  Bir gün ecel gelip insan son anlarını yaşarken dünya ile şuur  bağlantısı kesilecek, sekerat (ölüm sarhoşluğu) hali yaşanacaktır. Ölüm vuku bulduktan sonra insanlar, diriliş borusu çalınıncaya kadar kabir (berzah) âleminde kalacaklar, dirilişten sonra mahşerde toplanacaklar, dünyada göremedikleri bir kısım gerçekleri (gayb âlemine ait olayları, melekleri, şeytanları) açıkça görecek, Kur'an'ın söylediklerimin doğru olduğunu gözlemleyerek anlayacaklardır. Sonra yanlarında bir "sürü melek" (âdeta zaptiye, jandarma) bir de "tanık" (yazıcı melek veya amel defteri) ile teker teker ilâhî huzura alınacak, suçu başkalarına (meselâ şeytana) atmak suretiyle yapacağı savunmaya cevap verilecek, insanlar neyi hak ettiklerini anladıktan sonra cehenneme veya cennete gireceklerdir. Cehenneme gireceklerin yüzlerine karşı hüküm okunurken hangi suçlardan ve günahlardan dolayı bu cezayı hak ettikleri ibret verici bir üslûpla açıklanmaktadır. Küfür ve inkàrda inat ve ısrar etmek, iyiliği engellemek, hak tanımamak, hakka tecavüz etmek, insanların inançlarını sarsmak için faaliyet göstermek, hepsinden ağır olarak da tevhid inancından sapmak, Allah'a ortak koşmak.

Rakîb İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Rakîb ismi şu ayetlerde Rabbimiz şöyle zikretmektedir:

Bismillahirrahmanirrahim

"Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının ki sizleri bir tek nefisten yarattı; ondan eşini yarattı da ikisinden birçok erkek ve kadın üretti. Allah'a karşı gelmekten sakının ki siz O'nun akrabalık hürmetine birbirinizden dilekte bulunursunuz; Şüphesiz ki Allah üzerinizde gözcü bulunuyor."

Nisâ-1

"Allah her şeyi gözetler"

Ahzab-52

"Ben onlara, sadece bana emrettiğin şeyi söyledim: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin (dedim.) Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit (ve örnek) idim. Ama beni içlerinden aldığında, artık üzerlerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen, her şeye hakkıyla şahitsin."

Mâide-117

"Ey Kavmim! Elinizden geleni yapın. Şüphesiz ben de (elimden geleni) yapacağım. Rezil edici azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz. Gözleyin. Şüphesiz ben de sizinle beraber gözlüyorum."

Hûd-93

"İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında (yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir melek bulunmasın."

Kâf-18

Rakîb İsmi Duası

Ey her şeyi kontrolü altında tutan

RAKÎB!

Âlemdeki her zerreyi,

her an murakabe altında tutan Sensin.

Hiçbir amelimizin gizli kalmadığı Sensin.

Dilimizde söylediklerimizi de,

kalbimizden geçenleri de bilen Sensin.

Senin kontrolünden uzak değildir

hiçbir şey,

Bizi bir an bile nefsimizle baş başa bırakma!

Murakabe altında tut kalbimizi,

dalâlete kaydırma!

Amin... Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullahi.

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

Bir cevap yazın