Esma’ül-Hüsna İsminden Er-Rakîb

Rakîb Esması

Rakîb: رقيب

Er-Rakib: الرقيب

Ya Rakîb: يَارقيب

Rakîb ismi Arapça kökenli bir isimdir.

Er-Rakîb İsminin Anlamı

Er-Rakib : Gözetleyip kontrol eden.

Er-Rakib : Bakıp gözeten ve kendisinden hiçbir şey gizlenemeyen.

Er-Rakib : Bütün varlıklar üzerinde gözcü, bütün işler murakabesi altında bulunan.

Er-Rakib : Bir şey’i koruyan ve devamlı kontrol altında bulundurana Rakîb derler; bu da bilgi ve muhafaza ile olur.

Allah Teâlâ, bütün varlıkları her lâhza gözetip duran bir şâhid, bir nâzırdır. Hiçbir şey’i kaçırmaz. Her birini görür ve herkesin yaptığına göre karşılığını ecrini ve mükafatını mutlak verir.

Er-Rakib İsminin Geçtiği Ayetler

BismilahirRahmanirRahim

“Allah her şeyi gözetler”

(Ahzab, 52)

“Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.”

(Nisa, 1)

“Ben onlara, ancak bana emrettiğini söyledim: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin, dedim. İçlerinde bulunduğum müddetçe onlar üzerine kontrolcü idim. Beni vefat ettirince artık onlar üzerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeyi hakkıyla görensin.”

(Maide, 117)

Er-Rakib İsmi Kur’an-ı Kerimde 3 sûrede geçiyor.

Rakib, koruyup gözetleyendir. Öyleki hiçbir şey O’ndan kaybolmaz. Gizlilikleri ve sırları bilen, görendir. Hiçbir söz ve gizli konuşma O’na gizli değildir. Allah, unutmasının mümkün olmadığı mutlak ilmiyle bütün varlıkları gözetleyip denetleyendir.

Er-Rakîb Esması

Her müslüman, Yüce Allah’ın kendini ve bütün varlıkları gözetlediğini, onları murakebe ettiğini, bunun için herkese iki melek tayin ettiğini, bu meleklerin insanın her sözünü ve her fiilini yazıp kaydettiğini, Allah’ın ahirette ceza veye mükafatı bu murakebeye göre vereceğini heran bilmesigerekir.Kullar olarak gaflete dalnadan uyanalım ve herdaim uyanık olalım…

Allah’ın kendisini gözetlediğine dair bilgisi kesinlik (yakîn) derecesine ulaşan kimse, ömrünü boş ve yararsız işlerde harcamamalıdır.

Bu Mü’minun suresinde Rabbimiz çok güzel açık ve net olarak açıklamıştır.

Mü’minun Suresinin birinci ayeti de:

“Şüphesiz o müminler kurtuluşa ermiştir.”

Mü’minun ikinci ayeti de:

” Onlar ki, namazlarında huşûludurlar.”

Mü’minin suresi 3. Ayetinde de Rabbimiz buyuruyor ki;

“Onlar ki, beyhude işe boş lafa bakmazlar.”

Yani bir kul önce iman edecek, imandan sonra da namaz kılarak kurtuluşa erecek.

Bunu Rabbimiz Kuran-ı Kerimin birçok ayetinde açıklıyor… Mü’minin kurtuluşu kalbdeki imanından sonra namazıdır…

Kul olarak alıp verdiğimiz nefesleri bile O’nun zikriyle almaya çalışırız. Her nefes zikrullah. Kalb ile dil ile huşu ile Allahı zikret…

Bütün davranış, işlerinde ve sözlerinde O’nun emir ve yasaklarına uygun hareket ve davranışlarda bulunur, insanlarlailişkilerini bu esas üzere düzenmesi gerekir. Rabbin kendisini gözetlediğini unutmayan kalp, kalp ilimlerinde ileri derecelere de böylelikle ulaşmış olur.

Er-Rakib Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi : 312

Zikir Saati : Zühre

Zikir Günü : Cuma

Bu esma-i zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte Er-Rakîb’ – ‘Ya-Rakîbdiyerek bu ismi şerif zikredilir.

Er-Rakib Esmasının 

Fazileti, Havas ve Esrarı

Gizli ve aşikar, maddî ve manevî bütün işlerde Allah’ın koruması altında olmak için, ‘Ya Rakîb’ diyerek 312 defa zikredilerek okunur.

Bir insana yapılmış olan büyü ve tılısımların bozulması için, Ya Rakîb’ diyerek 312 defa okunur.

Hamile bir kadının hayatından korkulan cenin üzerine elini karnına koyup 7 defa ‘Ya Rakîb’ ismi şerifini okur ve arkasından da dua eder.

Er-Rakib ism-i şerifi çocuğun dışarı çıktığında kötü hareketlerinden bizinillah emin olunmak için elini çoçuğunun boynu üzerine konulduktan sonra 7 defaYa Rakîb’ diyerek zikreder.

Er-Rakib ism-i şerifi, kişi endi üzerine, yahut ehli veya evladı üzerine, yahutda malı üzerine Ya Rakib Celle Celalühü’ diyerek 7 defa okursa onlar Hak Teâla’nın emanında olur, Allah onları emniyeti koruması altına alır.

Rakîb İsmi Duası

Ey her şeyi kontrolü altında tutan

RAKÎB!

Âlemdeki her zerreyi,

her an murakabe altında tutan Sensin.

Hiçbir amelimizin gizli kalmadığı Sensin.

Dilimizde söylediklerimizi de,

kalbimizden geçenleri de bilen Sensin.

Senin kontrolünden uzak değildir

hiçbir şey,

Bizi bir an bile nefsimizle baş başa bırakma!

Murakabe altında tut kalbimizi,

dalâlete kaydırma!

Amin… Amin… Ecmain…

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullahi.

Ebeden Daima…

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz…

 

 

Bir cevap yazın