Esmaül Hüsna İsminden en-Nûr

Nûr Esması

Nûr İsminin Arapça Yazılışı

Nûr: نور

En-Nûr: النور

Yâ Nûr: يَا نور

Nûr İsmi Arapça kökenli bir isimdir.

En-Nûr İsminin Anlamı

En-Nûr: Varlığı nurlandırır, nurun kaynağıdır.

en-Nûr: Alemleri nurlandıran, aydınlatan.

En-Nûr: Alemleri ve kalpleri aydınlatan ve nurlardıran O'dur.

En-Nûr: Alemleri, istediği simaları, gönülleri nurlandıran O'dur.

En-Nûr: Alemleri nurlandıran O'dur.

En-Nûr Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 256

Zikir Günü: Perşembe

(Diğer bir görüşe göre ise Cuma)

Zikir Saati: Müşteri

(Diğer bir görüşe göre ise Zühre)

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında,

Ve... Tam gece yarısında

Bu esma-i zikir zikir gününde zikir saatinde zikiradedince zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte de 'En-Nûr' -'Yâ Nûr' diyerek zikredilir.

Ya Nûr İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Kalplerin nurlanması için, bu ismi şerif günde 256 defa 'Ya Nûr' diyerek zikredilmeye devam edilir.

Doğruyu ve yanlışı görmek için, bu ismi şerif günde 256 defa 'Ya Nûr' diyerek zikredilir.

Hafızayı kuvvetlendirmek için, bu ismi şerif günde 256 defa 'Yâ Nûr' diyerek zikredilir.

İnsanlar içinde sevilip sayılmak için, ve yüzünün nurlanması için bu ismi şerif günde 256 defa 'Yâ Nûr' diyerek zikredilmeye devam edilir.

Üzüntüden, dertten, gamdan ve kederden kurtulmak için, bu ismi şerif günde 256 defa 'Yâ Nûr' diyerek okunur.

Bu ismi şerifi günlük 5 vakit farz namazları sonrasında 256 defa 'Yâ Nûr' diye okuyan sonrasında da Nûr Sûresi 35. ayeti 16 defa okuyan gizli sırlara hakikatlere erişen kullardan olur. Bütün herşeyin hakikatı ona gösterilir. Cin efradıni dahi görür hale gelir.

Bu esma-i zikri hergün 'Yâ Nûr' diyerek günde 256 defa zikretmeye devam eden bir kul her daim pozitif enerjik olarak etrafına ışık ve tebessüm saçar. Herkes tarafından aranan sevilen ve sayılan bir kimse olur.

Maddî ve manevî olarak içinin ve dışının nurlanması için, bu ismi şerif günde 256 defa 'Ya Nûr' diyerek zikredilir.

En-Nûr Esması

En-Nûr - اَلنُّــــورُ : Varlığı nurlandırır, nurun kaynağıdır, Alemleri nurlandıran, aydınlatan. Alemleri ve kalpleri aydınlatan ve nurlardıran, Alemleri, istediği simaları, zihinleri, gönülleri nurlandıran demektir.

Aczden ve şerikten münezzeh ve mukaddessin ey bütün nurlar, nurunun kesif bir gölgesi olan Nûr!

Ey sonsuz mükemmel sıfatların sahibi ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah! Ey sonsuz nuruyla bütün kâinatı nurlandıran ve isimlerinin tesellisiyle her şeyi aydınlatan Nûr!

Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey bütün nurlar Kendi nurunun zayıf bir gölgesi olan, her bir nur ve nurlu varlıklar Kendisinden feyiz alan Nûr!

"Allah, göklerin ve yerin nurudur."

"Allah Teâlâ, gökleri ve yeri güneşlerle aydınlatıp karanlık perdesini kaldırmıştır. Zeytindeki yağın ışık ve enerji kaynağı olması gibi, kâinatı aydınlatan güneşin yakıtı da kendisindendir. İbn Abbas’a göre, Allah göklerdeki ve yerlerdeki şeyleri kendi nuruyla doğru yola ileticidir. Doğru yolu bulan her varlık, ancak Allâh’ın hidayetiyle bulabilmiştir. Bazı alimler de Allah’ın gökleri meleklerle, yeryüzünü de peygamberler ve sâlih kişilerle aydınlattığını söylerler."

Nûr-35

"Allah semaların ve yerin nurudur."

Nûr, kalplerde ve ruhlardaki belirtileriyle zikredilmektedir. Bu belirtiler cihanşümul nûra bağlanmaktadır.

Bunlar ruhlardaki nûr, kalplerdeki aydınlık ve vicdanlardaki berraklığı ifade etmektedir. Hepsi de bu büyük nurun parıltısından kaynaklanır.

İmam Gazzâlì farklı bir tezle karşımıza çıkmakta ve özetle şöyle demektedir:

Nur kelimesinin, idrak kabiliyeti ve mânevì olgunluğu farklı irfan derecelerine göre birden fazla hakiki mânası vardır. Sıradan insanlara göre nur zuhurdan ibarettir. "Görünmek, ortaya çıkmak" mânasındaki zuhur da izâfî bir kavramdır. Bu kesime göre en güçlü idrak aracı duyulardır, konuyla igili olarak da görme duyusudur. Buradan hareketle, güneş ve lamba gibi hem kendini hem başka şeyleri gösteren nesneye "nur" denilmiştir. Zuhurun iki öğesi vardır: Işık ve gören göz (görme duyusu). Görme duyusu olmazsa ışık görünmeyi (zuhur) sağlamaz; bu sebeple de yine hakikat mânasında görme duyusuna nur denilmiştir. Ancak görme duyusunun yedi kusuru vardır (Râzî'ye göre ise yirmi kusuru vardır; XXIII, 225).

Nuru bu iki yorumdan ikisi daha tutarlı görünmektedir:

1. Kur'an ve Peygamber'i de ihtiva eden ilâhî hidayet.

2. Allah'ın varlığı. Çünkü O'nun varlığı zorunludur, ezelî ve ebedîdir, her şey O'na râcidir, her şeyi dilediği an var eden de yok eden de O'dur. O olmasaydı yaratılmışlar olmazdı, O'nun her an yaratması olmasaydı hiçbir şeyin iğreti varlığı devam ve zuhur etmezdi.

Yüce Allah'ın Nûr isminin insanlar üzerindeki tecellisini Bakara 257. ayetinde Rabbimiz azze ve celle şöyle buyurmaktadır:

"Allah iman edenlerin velisidir; onları karanlıktan aydınlığa çıkarır. İnkâr edenlerin velileri ise sahte tanrılardır; onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. İşte bunlar ateşliklerdir, bunlar orada devamlı kalıcıdırlar."

Bakara-257

"Ey insanlar! Şüphesiz size rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik."

Nisâ-174

"Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları be ışığı var eden Allah'a mahsustur. Ama yine de kâfir olanlar (putları) rabbine eş tutuyorlar."

En'âm-1

"Artık rabbinin nuruyla ortalık aydınlanır, hesap kitap ortaya konur, peygamberler ve şahitler getirilir, insanlar hakkında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir, onlara asla haksızlık edilmez."

Zümer-69

Zemahşerî (III, 357),  Râzî (XXVII, 19) gibi mufessirler, "Allah'ın nuru ile aydınlanma" ifadesini "Allah'ın âdil yargılaması" şeklinde yorumlamışlardır.

Nûr İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Nûr ismi adıyla Nûr Sûresi vardır. Nur Sûresi 35. ayetinde "Allah, göklerin ve yerin nurudur." diye zikretmektedir. Diğer birçok ayeti kerimede de Nûr ismi geçmektedir .

Bismillahirrahmanirrahim

Nûr Sûresi - 35

اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِۜ مَثَلُ نُورِه۪ كَمِشْكٰوةٍ ف۪يهَا مِصْبَاحٌۜ اَلْمِصْبَاحُ ف۪ي زُجَاجَةٍۜ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍۙ يَكَادُ زَيْتُهَا يُض۪ٓيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌۜ نُورٌ عَلٰى نُورٍۜ يَهْدِي اللّٰهُ لِنُورِه۪ مَنْ يَشَٓاءُۜ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِۜ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٌۙ ﴿٣٥﴾

"Allah, göklerin ve yerin nurudur. Allah Teâlâ, gökleri ve yeri güneşlerle aydınlatıp karanlık perdesini kaldırmıştır. Zeytindeki yağın ışık ve enerji kaynağı olması gibi, kâinatı aydınlatan güneşin yakıtı da kendisindendir. İbn Abbas’a göre, Allah göklerdeki ve yerlerdeki şeyleri kendi nuruyla doğru yola ileticidir. Doğru yolu bulan her varlık, ancak Allâh’ın hidayetiyle bulabilmiştir. Bazı alimler de Allah’ın gökleri meleklerle, yeryüzünü de peygamberler ve sâlih kişilerle aydınlattığını söylerler."

Nûr-35

"Allah iman edenlerin velisidir; onları karanlıktan aydınlığa çıkarır. İnkâr edenlerin velileri ise sahte tanrılardır; onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. İşte bunlar ateşliklerdir, bunlar orada devamlı kalıcıdırlar." Bakara-257 "Ey insanlar! Şüphesiz size rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik."

Nisâ-174

"Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları be ışığı var eden Allah'a mahsustur. Ama yine de kâfir olanlar (putları) rabbine eş tutuyorlar."

En'âm-1

"Artık rabbinin nuruyla ortalık aydınlanır, hesap kitap ortaya konur, peygamberler ve şahitler getirilir, insanlar hakkında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir, onlara asla haksızlık edilmez."

Zümer-69

Nûr İsmi Duası

Peygamber Efendimiz s.a.v'in yaptığı dua

"Allah'ım! Kalbimde bir nur, dilimde bir nur kıl. Kulağımda bir nur kıl. Gözümde bir nur kıl. Arkamda bir nur, önümde bir nur kıl. Üstümde bir nur, altımda bir nur kıl. Sana kavuşma gününde benim için bir nur kıl. Bana büyük bir nur ihsan eyle."

Amin...

Cevşenü'l-Kebîr Duası

Ya Nuran Nûr

Ey bütün nurlar Kendi nurunun zayıf bir gölgesi olan Nurların Nuru,

Ey bütün nurlar ve nurlu varlıklar Kendisinden nur alan Nurların Nurlandırıcısı,

Ey bütün nurlara ve nurlu varlıklara maddî ve manevî şekiller veren Nurların Musavviri

Ey bütün nurları yaratan Nurların Yaratıcısı,

Ey bütün nurların miktarlarını takdir eden Nurların Mukaddiri,

Ey bütün nurları ve mutlu varlıkları sevk ve idare eden ve kontrol altında tutan Nurların Müdebbiri,

Ey her nurdan sonra da bakî kalacak olan Ebedî Nur,

Ey nuru bütün nurlardan üstün olan ve nuruyla bütün kâinâta hükmeden üstün Nur,

Ey hiçbir nur Kendi nurunun misli, misali ve benzeri olmayan eşsiz Nur,

Sen aczden, şerikten, kusurdan münezzeh ve mukaddessin.

Senden başka ilâh yok ki bize imdat etsin. Elamân, el amân!

Bizi azap ateşinden ve Cehennem'den kurtar.

Amin... Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

Bir cevap yazın