Esmaül Hüsna İsminden En-Nâfi

Nâfi Esması

Nâfi İsminin Arapça Yazılışı

Nâfi: نافع

En-Nâfi: النافع

Yâ Nâfi: يَا نافع

Nâfi ismi Arapça kökenli bir isimdir.

En-Nâfi İsminin Anlamı

En-Nâfi: Fayda ve yarar verir.

En-Nâfi: Dilediğine fayda verecek olan O’dur.

En-Nâfi: Faydalı şeyleri yaratan O'dur.

En-Nâfi: Dilediğine fayda veren O'dur.

En-Nâfi: Dilediği kuluna fayda veren, hayırlı ve menfaatli şeyleri yaratan O'dur.

En-Nâfi Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 201

Zikir Günü: Cuma

Zikir Saati: Zühre

(Başka bir görüşe göre Zikir Günü Cumartesi günüdür.)

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında;

Yatsı namazı vakti yaklaşırken

Ve... Tam gece yarısında;

Bu esma-i zikir zikir gününde, zikir saatinde zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte de zikir adedince 'en-Nâfi' -'Yâ Nâfi' diyerek zikredilir.

Yüce Allah’ın isimlerini okurken ona karşı saygımızın ifadesi olarak onu zikrederken başına genel olarak ‘El, Ya’ takısı eklenir. Nâfi ismine ise en takısı eklenmiştir. Çünkü; Nafi ismi gibi Allah’ın bütün isimleri tek olarak zikredilmez. Mesela Esmaül Hüsna İsminden ilk ismi olan Allah ismini birebir değil de, sadece Allah ismini Ya Allah diyerek zikredilir. Başına En-Nâfi olarak ya da Yâ Nâfi olarak zikretmek ona olan büyük saygı ve sevgimizi en güzel şekilde ifade etme biçimimizdir. Allah ismi bile Ya Allah diyerek zikredilir. Zikrin kuralı abdestli olmak, huşu içerisinde bir kalp ile zikrimizi ve şükrümüzü yüce Allah’a en güzel şekilde ifade etmektir.

Ya Nâfi İsminin Fazileti,

Havas ve Esrarı

Manevi hekimlik için, bu ismi şerif günde 201 defa 'Yâ Nâfi' diyerek okunur.

Hastalara şifa için, bu ismi şerifi günde 201 defa 'Yâ Nâfi' diyerek zikredilmeye devam edilir.

Hastalıklardan uzak olmak için, bu ismi şerif günde 201 defa 'Yâ Nâfi' diyerek zikredilmeye devam edilir.

Zarardan, ziyandan, her türlü bela musibet ve hastalıktan korunmak için, bu ismi şerif günde 201 defa 'Yâ Nâfi' diyerek okunur.

Sıkıntılı ve çok stresli olduğunuz zamanlarda bu ismi şerifi 'Yâ Nâfi' diyerek 21, 41 ya da 101 defa okumak kişiye oldukça rahatlatır ve faydasını da görür.

Vücudunda ağrı ve acı olduğunda, bu ismi şerifi Yâ Nâfi' diyerek 201 defa okuduğunuz zaman o ağrı ve sancılar sona erer rahatlarsınız.


En-Nâfi Esması

En-Nâfi - اَلنَّــافـِعُ : Fayda ve yarar verir. Dilediğine fayda verecek olan, faydalı şeyleri yaratan. Dilediğine fayda veren. Dilediği kuluna fayda veren, hayırlı ve menfaatli şeyleri yaratan demektir.

Yâ Nâfi - يَا نافع : Ey her faydalı ve hayırlı şeyi Kendi irade ve kudretiyle yaratan Nâfi' Sensin.

O, Nâfi'dir: Her faydalı ve hayırlı şeyi bizzat Kendi irade ve kudretiyle yaratır ve onu dilediğine nasip eder.

"Allah'ı bırakıp sana yararı da zararı da olmayan varlıklara tapma; bunu yaparsan, kuşkusuz kendine yazık edenlerden olursun.'
Yûnus-106

İhlas sûresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor:

De ki: "O, Allah'tır, tektir. Allah sameddir. O, doğurmadı ve doğrulmadı. O'nun eşi ve benzeri yoktur."

Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir teki sever hadisi ne güzel ifade eder.

Allah'a ortak koşmayın. Allah'tan başka hiçbir şeye tapmayın ve inanmayın. Allah'a dayanın ve Allah'a güvenin Vekîl olarak Allah her şeye yeter.

"Buyruğu ile içinde gemiler yüzsün, lutfettiği nimetleri elde edesiniz ve belki şükredersiniz diye denizi istifadenize veren Allah'tır."
Câsiye-12

"Ayrıca O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden bir lutuf olarak emrinize vermiştir. Bütün bunlarda düşünenler için işaretler vardır."
Câsiye-13

Yüce Allah'ın gökden indirdiği lutuflara ve yerdeki insanların ve canlılar ihtiyaçlarına binaen yarattığı topraktan yerden bitirdiği bütün nimetlerine kullar olarak çokça şükretmemizi istiyor ve bekliyor. Biz kullar olarak verdiği bütün nimetlere çokça şükrediyoruz. Yerdeki birçok şeyi, denizi, toprağı, suyu, herşeyi veren Rabbimiz ne kadar şükretsek azdır. Elhamdülillah diyerek hamd etmeyi, Ya Hamid ismini günlük zikrederek ona karşı şükrümüzü eda etmemiz bizim kulluk görevlerimizden en önemlisidir. Verdiği nimete ve bütün her şeye şükredelim ki rızkımız artsın bereket bulsun. Sağlığımıza şükredelim ki, hastalıkta sağlığın kıymetini anlayan ve bilen kullar olarak sağlıklı olarak aldığımız her nefese şükürler oldun diyabilmektir şükür. Rabbim herdaim şükreden ve herdaim onu zikreden kullardan olmamızı nasip eylesin.

"Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu dinlenme hali kılan, gündüz vaktini ise bir diriliş ortamı yapan O'dur."
Furkân-47

Geceyi dinlenme zamanı yapan uyku gibi büyük bir nimet vererek bizi dinlendiren, gündüz ise rızkımızın işimizin gücümüzün peşinde daima diri ve güçlü olarak çalışabilelim. Kıymet bilenlet için günün yorgunluğun en iyi dinlenme zamanı geceleyin uyuyarak vücudun dinlenerek sabaha dipdiri uyanmak ise büyük bir lutufdur.

"Bütün çiftleri yaratan, bineceğiniz gemileri ve hayvanları sizin için var eden de O'dur."
Zuhruf-12

Yüce Rabbimiz biz insanoğluna gemileri ve hayvanları hizmetimize sunmuştur. Onları insanlara hizmet etsin diye yaratan var eden O'dur. Büyük Kerem ve lutuf sahibi O'dur.

"Ta ki sırtlarına kurulasınız. Sonra üzerine kurulduğunuzda Rabbinizin nimetini anın şöyle diyesiniz: "Bunu bizim emrimize veren Allah ne yücedir, yoksa bizim bunlara gücümüz yetmezdi."
Zuhruf-13

"Ve biz dönüp dolaşıp Rabbimize varacağız."
Zuhruf-14

"Oysa onlar, Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, aksine kendileri yaratılmış bulunan, bizzat kendilerine bile zarar ya da faydaları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen düzmece tanrılar edindiler."
Furkân-3

"Sizin için hayvanlar da alınacak dersler vardır. Size onların karınlarında oluşandan içiriyoruz; onlardan sağladığınız birçok fayda da var, etleriyle besleniyorsunuz."
Mü'minûn-21

Biz insanlar için yarattığı hayvanların etlerini yiyerek ve sütlerinden içerek beslenerek fayda ve yarar sağlıyoruz.

Yüce Allah bize imtihan olsun diye, hastalıkla, bela ve musibetlerle birçok imtihana tabi tutuyor. Hastalığı veren de O, şifayı veren de O'dur. Yaratmış olduğu hastalığın devasını şifasını da yaratmıştır. Ölümden başka herşeye bir çare vardır. Yeter ki, Allah'a karşı inancımız tam olsun. Allah'ın takdir ettiği kadere ve kazaya razı olalım ki ona layık bir kul olma şerefine erelim.

Müslüman bir kul her ne olursa olsun her ne yaşarsa yaşasın yüce Allah'tan ümidini kesmemesi gerekir. Çünkü herşeyimizi veren yapan Allah'tır.

Nâfi İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim Nâfi ismi olatak değil de fiili fani olarak Rabbimiz ayetlerde fiili mastar olarak Nâfi ismini zikretmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

De ki: "Ben kendim için, Allah'ın dilediği dışında ne bir fayda elde edebilirim ne de zarardan kurtulabilirim. Eğer gaybı biliyor olsaydım elbette bol bol fayda elde etmeye çalışırdım, başıma kötülük de gelmezdi. Ben yalnızca inanan bir kavim için uyarıcı ve müjdeleyiciyim."
Araf-188

"Gerçek şu ki onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye soracak olsan, tereddüt etmeden "Allah" derler. De ki: "O halde söyler misiniz, Allah'ı bırakıp ta taptığınız şu şeyler, Allah bana bir zarar vermek istese, O'nun vereceği zararı önleyebilirler mi? Yahut O bana bir rahmet dilese, O'nun rahmetini durdurabilirler mi?" De ki: "Allah bana yeter! Tevekkül ehli olanlar yalnız O'na güvenip dayanırlar."
Zümer-38

"Oysa onlar, Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, aksine kendileri yaratılmış bulunan, bizzat kendilerine bile zarar ya da faydaları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen düzmece tanrılar edindiler."
Furkân-3

"Sizin için hayvanlar da alınacak dersler vardır. Size onların karınlarında oluşandan içiriyoruz; onlardan sağladığınız birçok fayda da var, etleriyle besleniyorsunuz."
Mü'minûn-21

"Allah'ı bırakıp saba yararı da zararı da olmayan varlıklara tapma; bunu yaparsan, kuşkusuz kendine yazık edenlerden olursun.'
Yûnus-106

"Buyruğu ile içinde gemiler yüzsün, lutfettiği nimetleri elde edesiniz ve belki şükredersiniz diye denizi istifadenize veren Allah'tır."
Câsiye-12

"Ayrıca O, gökerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden bir lutuf olarak emrinize vermiştir. Bütün bunlarda düşünenler için işaretler vardır."
Câsiye-13

"Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu dinlenme hali kılan, gündüz vaktini ise bir diriliş ortamı yapan O'dur."
Furkân-47

"Bütün çiftleri yaratan, bineceğiniz gemileri ve hayvanları sizin için var eden de O'dur."
Zuhruf-12

Nâfi İsmi Duası

Ey her hayrın elinde olduğu

NÂFİ'!

Sensin, yarattığı her şeyde bir fayda gizleyen.

Sensin, yeryüzünü kullarının menfaatine

hizmetkâr eyleyen.

Sensin, faydayı bilelim diye zararı da veren.

Hüküm Senindir, fayda da Senden,

zarar da Senden.

Bizi hayra eriştirdiğin kullarından eyle!

Verdiğin her hayırda,

şükrü unutmayanlardan eyle!

Amin... Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

 

Bir cevap yazın