Esmaül Hüsna İsminden El-Veliyy

Veliyy Esması

Veliyy İsminin Arapça Yazılışı

Veliyy : الولي

El-Veliyy : الولي

Ya-Veliyy : يا الولي

Veliyy ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Veliyy İsminin Anlamı

Allah'ın 99 ismi vardır. Bu isimlerden Esmaül Hüsna'dan El-Veliyy Esması da biz aciz kullarına; Allah'ın Teala C.C'den başka dost ve yardımcı olmadığını ayetleriyle bizlere bildiriyor anlatıyor.

Veliyy - الولي (Dost) : Cenab-ı Hakk kullarına herdaim yardım eden ve onlara dostluk gösteren Veliyy'dir.

El-Veliyy Allah'u Teâla mü'min kullarını sever ve onların dostu yardımcısıdır.

El-Veliyy: Dost ve yardımcı O'dur.

El-Veliyy: Mü'minlerin dostu olan O'dur.

El-Veliyy : Allah'u Teâla sevdiği kullarının dostudur.

El-Veliyy Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi 46

Zikir Günü : Salı

Zikir Saati : Merih

Sabah gündoğduğu vakitte
İkindinin son vaktinde
Gece yarısından sonra teheccüd namazı vaktinde

Veliyy esma-ı şerif;

'El Veliyy Ya Veliyy' diye çekilip zikredilir.

Daha sonrasında eller semaya açılarak dua edilir. Rabbimizden ne gibi sıkıntısı, derdi, muradı dileği isteği varsa yalvar yakar onu Allah'tan canı gönülden ister.

'Dua ibadetin özüdür.'

El-Veliyy Esması

El-Veliyy: Dost ve yardımcı, mü'minlerin dostu olan, sevdiği kullarının dostu ve yardımcısı olan demektir.

"Allah gerçek dosttur."
Şura-9

"En güzel isimler Allah'ındır."

Haşr süresinde buyurduğu gibi Rabbimize bizlerde bu isimlerle zikrederek dua ederek yardım talep edelim. Yardım isteyelim. Rabbimde bizlere hayırlı kapılarını ardına kadar aralasın...

Çünkü bu dünya aleminde insan yalnız doğar, yalnız yaşar ve yalnız ölür. Kıyamet koptuğunda ise o Mahşer aleminde yalnız haşrolunur. Dünyada yaptıklarının hesabını da yalnızca Allah'a verir.

Sevdiğini herdaim her nefes zikrullah ile an... An ki; Tek Veliyy yardımcımız yardımını üstümüzden eksik etmesin...

"Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur." Râd suresi 28. ayet

Bizim tek yardımcımız velimiz dostumuz Yüce yaratanımızdır. Ondan başka ne arkadaş ne dost ne de güvenilir başka kimse yoktur.

Bu dünya alemindeki görünen ve yaşayan insanlar ise sadece ve sadece bir teferruattan ibarettir.

"Allah iman edenlerin Velî'sidir, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkâr edenlerin dostları ise tağutlardır, onları aydınlıktam karanlıklara götürürler..."

Bakara Suresi : 257. Ayet

Allah azze ve celle benden başka dost edinmeyin buyuruyor.

"Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır."  Tevbe-116

Allah'tan başkasına güvenmeyin.
"... Kim Allah'a dayanırsa Allah ona yeter." Talak-3

"Eğer müminler iseniz ancak Allah'a güvenin." Maide-23

"İnananlar yalnız Allah'a dayanıp güvenenler." İbrahim-11

"Allah'a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter." Ahzab-3

Rabbim biz kullarına her türlü sıkıntı, bela musibet, dert, elem, keder, hastalık ile bizleri deniyor. Kulum bana gelsin benden istesin derdini sıkıntısını ve benden başkasından istemesin, benden başkasına güvenmesin istiyor. Kopan ayakkabı bağını bile benden istesin diyor. O halde bizde her türlü ihtiyacımızı bütün dertlerimize dermanı dua ederek Rabbimden istemeyi bilen kullardan olalım.

Bu fani dünya aleminde müslüman din kardeşi olan müminler bizlere birer dost ve yardımcıdır. Kafirlerden dost olmaz. Çünkü kafirler Allah'ın varlığını birliğine inanmadıkları gibi, Allah'ın varlığını direk inkâr ederler. Kafirlerden münafık insanlardan uzak durmak gereklidir. Mümin mümin'in dostudur.

Allah sevdiği kullarını ya bizler onları bilip ne kadar seviyoruz dersiniz? Sevdiği kulunun dertlerini, sıkıntılarını, hüzünlerini, sevinçlerini ne kadar yaşayıp onlarla bu mutluluğu gerçekten yürekten candan hissedip yaşıyabiliyor muyuz? Bu soruyu herkes kendinde bir cevap arayıp bulsun...

Ben Allah'ın sevdiği kulunu biliyormuyum, tanıyormuyum, eğer ki tanıyıp biliyorsam onunla herşeyi bilip gerçekten ona dost olabilmişim mi? Ona yardım edebiliyormuyum?

Birde şu soruyu sormak lazım? Allah'ın ayetlerde beyan buyurduğu dost diyebilecegimiz gerçekten hayatımızda yaşamımızda böyle bir insan var mı? Allah'ın bu dost tarifine uyan mümin bir kul yaşamımızda var mıdır?

Allah'u Teâla'ya Yusuf Peygamberin Duası Şöyledir:

"Ey Rabbim! Sen bana dünya mülkünden nasip verdin ve bana rüyaların tabirinden bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Rabbim! Dünyada da âhirette de benim Velîm Sensin, benim canımı müslüman olarak al ve beni salih kulların arasına kat...!"
Yusuf-101

Bir hadisi şerifte Allah'u Teâla Azze ve Celle şöyle buyuruyor:

" Her kim bir velime/dostuma düşmanlık ederse, ben de ona harp ilan ederim. Kulum Bana, kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli herhangi bir şeyle yakınlık kazanamaz. Kulum Bana (farzlara ek olarak) nafile işaretlerle durmadan yaklaşır, nihayet Ben onu severim. Ben onu (kulumu) sevince de (sanki) Ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse, onu mutlaka veririm; bana sığınırsa, mutlaka onu korurum. Ben yapılmasını dilediğim hiçbir şey hakkında mü'mimin ölümü karşısındaki  tereddüdüm gibi tereddüt etmedim. Zira o ( kulum) ölümden hoşlanmıyor, Ben de onu üzmeyi sevmiyorum."

(Buhârî, Rikâk, 38.)

El-Veliyy İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

El-Veliyy ismi şerifini günlük 2116 kere kul gireceği bütün işlerde Allah'ın yardımına erişmek istiyorsa bu ismi şerifi zikretmeye devam etsin.

Her hafta salı günü olan zikir gününde bu El-Veliyy ismini 46 defa zikrettiğinde Rabbim o kuluna yardım ettiği gibi ona hayırlı kapılar açıp umduklarına nail olur.

"Ya Veliyy Ya Allah" deyip 46 defa günlük bu zikre devam eden bir kimseyi Allah'ın sevdiği kullar arasına girip bütün hayatı boyunca da Allah'ın yardımı ona ulaşır.

Bu ismi şerifi günlük zikretmeye devam edildiği takdirde Allah'u Teâla azze ve celle Veliyy kullarının içine katar.

Bu esmayı devamlı zikretmeye devam eden kulunu sever ve ona her tür hayır kapısı açar. Bütün şer ve şer odaklı herşeyden onu koruyor kolluyor.

'Ya Veliyy' ismini 1000 defa cuma günü akşama doğru bu esma-ı zikredenleri Allah'ın Teala hayır olan ne dileği ve isteği varsa kabul eder.

'Ya Veliyy' esmasını sürekli zikreden kimselerin içi ve dışı temizlenir. Allah lütfunda dereceleri artıp yükselir.

'Ya Veliyy' diyerek gece gündüz bu ismi şerifi 10.000 defa zikrettiği takdirde Allah'u Teala onu Veli kulları içerisine katar.

Her türlü kötü huydan kurtuluşa ermek için her namaz sonrası 'Ya Veliyy' diyerek günde 46 defa okunur.

'Ya Veliyy' Esmasının günlük çekmeye devam edin kimseye her türlü hayırlı kapılar ardına kadar açılır.

Veliyy İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Veliyy ismi şu ayetlerde Rabbimiz şöyle zikretmektedir:

Maide suresi 55. ayet.

"Sizin asıl dostunuz Allah'tır, O'nun Resûlüdür ve namazlarını kılan zekâtlarını veren ve rükû eden mü'minlerdir."

Âl-i İmran suresi 150. ayet:

"Hayır! Sizin Mevlanız Allah'tır. O yardım edenlerin en hayırlısıdır."

Nisa süresi 45. Ayet:

Allah sizin düşmanlarınızı çok iyi bilendir. Gerçek bir dost olarak Allah yeter. Ve yardımcı olarak da Allah yeter."

Nisa Süresi 144. ayet:

"Ey iman edenler! Mü'minleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin..."

Tevbe suresi 71. ayet:

"Erkek ve kadın bütün mü'minler birbirlerinin dostları ve velileridir. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirirler. Namazı kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve Resûlüne itaat ederler. İşte bunlar Allah'ın rahmetliyle yargılayacağı kimselerdir. Çünkü Allah Azîz'dir. Hâkim'dir."

Veliyy İsmi Duası

Ey ihlâslı kullarına dost olan

VELİYY!

En güzel dost, en güzel yardımcı Sensin.

Sana sığınan kullarını,

gözeten, koruyan Sensin.

Sevdiği kullarına dost olarak,

onları aziz eden Sensin.

Dostluğun bir kere tadıldı mı,

başka dost aranmayan Sensin.

Sensin tek velî, yardımını esirgeme üzerimizden!

Sensin tek dost, dostluğunu esirgeme bizden!

Amin... Ecmain..

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

 


Bir cevap yazın