Esmaül Hüsna İsminden El-Vekîl

Vekîl Esması

Vekîl İsminin Arapça Yazılışı

Vekîl: وكيل

El-Vekîl: الوكيل

Ya Vekîl: يا وكيل

El-Vekîl İsminin Anlamı

El-Vekîl(Güvenilen Dayanılan): Allah'u Teâlâ bizlere kâfidir ve O ne güzel Vekîl'dir.

El-Vekîl : Kendisine tevekkül eden kullarının işlerini en iyi sonuca ulaştıran O'dur.

El-Vekîl : Kendisine güvenilip dayanılan yüce yaratıcımız O'dur.

El-Vekîl : Tevekkül edilerek, yapılacak olan işleri Allah'a bırakanların dilek ve isteklerini en iyi bir biçimde yerine getirecek Vekil'dir.

El-Vekîl : Allah'a güvenip dayanılan ve her türlü işlerin çözümü yalnızca Ona bırakılan Vekîl O'dur.

El-Vekîl : Cenab-ı Hakk güvenen kullarının yapılacak işlerini gören Vekîl'dir.

El-Vekîl : Kendisine güvenilir ve dayanılır.

"Hasbûnallahu ve nimel vekil."

"Allah bize yeter. O ne güzel vekildir."
Âl-i İmran-173

El-Vekîl Esmasının

Ebced Değeri ve

Zikir Saati

Zikir Adedi : 66

Zikir Günü : Cuma

Zikir Saati : Zühre

Sabah gündoğdu vakitte
İkindi namazı sonrasında
Akşam namazından sonra
Gece teheccüd namazı vaktinde

Bu esma-i şerif 'Ya Vekîl - El Vekîl' diye zikredilir okunur.

Bu esma çekildikten sonra eller semaya doğru açılıp dua edilir. Allah'tan ne gibi hacetiniz varsa istenir.

Allah ismi yani Lafzatullah isminin de zikir adedi 66'dır. Vekîl ismininde zikir adedi 66'dır. Ebced değeri iki esmanında aynıdır.

Ya Vekîl İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Allah'u Teâlâ'dan her türlü yardımı görmek istiyorsanız bu ismi şerifi günlük 'Ya Vekîl' diye 66 defa zikredip okuyun

Düşmanı mağlup etmek için bu esma-ı şerifi zikir saatleri olan zaman dilimlerinde 'Ya Vekîl' diye 66 defa okuyun.

Şeyh Akşemseddin Hazretleri İstanbul'un fethi esnasında bu esma-i şerifin tesbihini çektiği rivayet olunur.

Peygamber S.A.V Efendimiz buyurdular ki;

Sabah ve akşamları yedişer defa:

Hasbiyallahû lâ ilâhe illâhu Aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l Arşi’l-Azîm.
(Allah’u Teâla bana yeter. O’ndan başka bir ilah yoktur. Ben O’na güvendim. Çünkü O büyük Arş’ın da Rabbi’dir.) Diyen kul her murâdına nâil olur."

Bir kul bu duayı sabah ve akşamları 7 şer defa okuduğunda Allah'u Teâla ona dünya ve ahiret
ilgili bütün işlerinde ona yeter.

Vekîl esma-ı şerifinin meleği Kehyâiyl A.S'dır.

Bu esmayı yalnızca Allah'a daha çok güvenen kullar okumaktadır. Bunu çekmeyi vird edenin kimselerin Allah'a güvenleri yükselir.

Bu ismi şerifi günlük 'Ya Vekîl' diye 66 defa devamlı zikreden kulları Cenab-ı Hakk hiç beklenmedik yerlerden rızıklandırır.

'Hasbunallahu ve nimel vekil ve nimel Mevla ve nimen nasir.'

'Allah bize yeter. O ne güzel Vekil'dir. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.'

Bu duayı günlük 70 defa 'Hasbunallahu ve nimel vekil ve nimel Mevla ve nimen nasir.' diyerek zikredip okursa her türlü sıkıntı, dert, elem, keder, iç sıkıntısı, kalp daraltısı, darda zorda kaldığında, hastalıklarda bu dua okunur.

Bu ismi şerifi günlük her sabah gündoğarken 'Ya Vekîl' diye 66 defa zikreden kulların Allah'u Teâla maddi manevi gıda ikram ettiği gibi, bu kimseyi zengin kılarak, hiç ummadığı bir yerden rızıklandırır.

Bu esmayı 'Ya Vekîl Celle Celalühü' diye günlük 66 defa devamlı olarak zikrederek okuyan kimselerin kalbine sükunet indiği gibi üzüntülerinden kurtularak da huzura refaha kavuşur.

Bu ismi şerifi 'El-Vekîl - Ya Vekîl' 66 defa kendine okumayı vird edinen kullar her türlü bela ve musibetten korunup, rüzgar gök gürültüsü gibi korkularından güven olurlar.


El-Vekîl Esması

El-Vekîl : Kendisine tevekkül eden kullarının işlerini en iyi sonuca ulaştıran, Kendisine güvenilip dayanılan, tevekkül edilerek, yapılacak olan işleri Allah'a bırakanların dilek ve isteklerini en iyi bir biçimde yerine getirecek olan demektir.

Allah Vekîl'dir.

Allah'u Teâla kullarının Vekîli'dir.

Allah'a tevekkül et. Vekîl olarak Allah yeter."
Nisa-81

El-Vekîl : الوكيل

Allah tevekkül edene herdaim kefil olan Vekil'dir.

Rabbim buyuruyor ki;

"Benden başka vekil edinmeyin"
İsra-2

BismillahirRahmanirRahim

“حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ”

“Hasbûnallahu Ve Nimel Vekil

“Allah bize yeter, O ne güzel Vekil’dir.”
Âl-i İmran-173

Biri size haksızlık mı ediyor? Zulüm mü? Ediyor? İftira mı? Atıyor... Bu kişiyi siz direk Allah'a havele edin. Çünkü Vekil olarak Allah yeter.

Vekîl İsminin Tefekkürü

Tevekkül Nedir?

Allah'a dayanıp güvenip, elinden geleni yapıp, tedbirini alıp sonucunu Allah'a bırakmaktır.

Tevekkül Allah'a güvenmek demektir.

Müslüman kulların Allah'a karşı tevekkül edişini bu hadisde Peygamber  S.A.V Efendimiz şöyle buyurmuştur;

" Çalışmak âdetim, tevekkül hâlimdir"

Nur külliyatında Tevekkül anlatımını Bediüzzaman şu şekilde açıklamıştır;

" Tevekkül, esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Belki esbabı, dest-i kudretin perdesi bilip riayet ederek ve esbana teşebbüs ise bir nebu dua-yı fikrî telâkki ederek, müsebbebatı yalnız Cenâb-ı Hakk'dan bilmek, neticeleri O'ndan istemek ve O' na minnettar olmaktan ibarettir." (Sözler)

Esbab- Sebep ve sebepleri demektir.
Müsebbebatı - neticeleri- çıkan sonuçlar anlamında kullanılır.

" (Yapacağın) işlerde onlara da danış, bir kere de azmettin mi, artık Allah'a dayan. Muhakkak ki Allah kendine dayanıp güvenenleri sever."

Yalnızca Allah'a tevekkül etmek demek ile iş bitmiyor. Öncesinde mümin kullar olarak çalışıp çabalayıp emek gösterip elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Sonra da Allah'a dayanıp güvennmeliyiz. Tedbirimizi alıp sebep sonuçlara sarılıp tevekkül etmek kulluk görevimizdir. Tevekkül edene Allah kafidir.

Bir örnek verelim;

Günün birinde Peygamber S.A.V Efendimizin yanına köylü biri gelir. " Deveni ne yaptın? " buyurduğunda ise köylü; " Allah'a tevekkül edip, kendi haline bıraktım!" dediğinde, Allah Rasulu "Bağla ve sonra tevekkül et!" buyurmuşlardır.

Allah'tan başkanına umut bağlamamak, herdaim O'na tevekkül etmek gerekir. Ne gibi dileğim, isteğin, arzun, muraDün, sıkıntın varsa bütün hepsini Allah'tan iste. Kullardan birşey isteme yardım talep etme. Aç ellerini semaya Rabbim yalvar yakar ağlaya ağlaya canı gönülden yürekten o çok istediğin şeyi söyle Rabbine versin duanı kabul etsin.

Rabbim ne buyuruyor;

"Eğer kulum bana ellerini kaldırır da dua ederse ben o elleri boş olarak geri çevirmekten hâyâ ederim."

De ki: " Allah bana yeter. Tevekkül edenler ancak O'na tevekkül ederler."
Zümer-38

Peygamber Efendimiz Mekkeden Medineye giderken Sevr dağında dostu, yol arkadaşı, Hz. Ebubekir ile O mağaraya saklandılar. Müşrikler her yerde onları arıyordu. Mağaranın önüne geldiler. Bir örümcek ağ yapmış kapatmıştı, mağaraya giriş yerini, buraya gelseler bu ağ bozulurdu dediler. Orada da bulamayınca çekip gitmişlerdi. Peygamber S.A.V Efendimiz kendisi ve yol arkadaşı oraya saklanarak tedbirlerini almıştı. Allah'a tevekkül etmişti. Allah'a güvenip dayanan Rasulünü de kullarına da Allah Vekil'dir. Koruyup kollar herdaim.

Nitekim Hz. İbrahım peygamberimizde Hz. Hacer ve oğlu İsmail'i Arap çölünde yalnız bırakarak gitmişti. Ama hacer annemiz üzülmeyerek, Allah bize yeter, O ne güzel vekildir." diyerek Rabbine sığınmıştı. O kurak çöllerde susayan İsmaile biranda ayağının altından su çıkartarak su verdi hayat verdi ona. Susayan İsmail de o suyu kana kana içiyordu o sıcak arap çöllerinde. Hacer annemizde eliyle o suyu akıp gitmesini engellemek için elleriyle çevrelemişti. O suya; Arapça 'Zem zem' demiştir. Türkçe ismi ile
'Dur dur' anlamına gelir.

İşte o su şimdi Kabe'nin altından çıkan zemzem kuyusunun suyudur.

Vekîl İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Vekîl ismi şerifi şu ayetlerde şöyle zikredilir:

Bismillahirrahmanirrahim

"Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever."
Âl-i İmran-159

"Muhakkak iman edip salih ameller işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar Cennet ehlidirler. Onlar orada ebedî olarak kalıcıdırlar."
Hûd-23

"Ölümsüz, diri olan Allah'a güven, O'nu överek tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak kendisi yeter.
Furkan-58

"Ve O Azîz (kudreti dâima üstün gelene) Rahîm (çok merhametli olan Allah'a) tevekkül et."
Şuâra-217

"Muhakkak ki ben, tevekkül ettim, Allah'a benim Rabbim ve sizin Rabbiniz."
Hûd-56

"Fakat başarmam ancak Allah'ın yardımı iledir, Yalnız O'na dayandım ve yalnız O'na döneceğim."
Hûd-88

"Hüküm ancak Allah'ındır. Ben O'na tevekkül kıldım. Onun için bütün tevekkül edenler O'na tevekkül etmelidirler!"
Yusuf-67

" Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur; eğer sizi yardımsız bırakıverirse, O'ndan başka size yardım edecek kimdir? İnananlar yalnız Allah'a güvensinler."
Âl-i İmran-160

"Halbuki her kim Allah'u Teâlâ'ya tevekkül ederse artık şüphe yok ki Allah'u Teâla azîzdir, hakîmdir."
Enfal-49

" Gizli konuşmalar şeytandandır. Bu, iman edenleri üzmek içindir. Oysa şeytan? Allah'ın izni olmadıkça, müminlere hiçbir zarar veremez. Müminler Allah'a dayanıp güvensinler."
Mücadele-10

"İşte Rabbiniz Allah bu! O'ndan başka ilâh yoktur; O, her şeyin yaratanıdır. O'na kulluk edin, O her şeye vekildir."
En'am-102

"Muhakkak ki Allah tek bir ilâhtır. O, çocuk sahibi olmaktan yüce (münezzeh) dir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O'nun dur. Vekil olarak Allah yeter."
Nisa-171

"Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter."
Nisa-132

Vekîl İsmi Duası

Ey hiçbir delile muhtaç olmayan

VEKÎL!

Baharda dalların yeşermesine, çiçeklerin açmasına Sen Vekilsin.

Denizin altındaki balığın, gökte uçan kuşun rızkına Sen Vekilsin.

Annesinin kucağındaki yavrunun gıdasına Sen Vekilsin.

Yağan yağmura, doğan güneşe, boy veren başağa Sen Vekilsin.

Her işte Sana tevekkül ederiz, Sen ne güzel Vekilsin!

İşlerimizi boşa çıkarma, alın terimizi karşılıksız bırakma!

Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 


Bir cevap yazın