Esmaül Hüsna İsminden El-Vedûd

Vedûd Esması

Vedud İsminin Arapça Yazılışı

Vedud: ودود

El-Vedud: الودود

Ya Vedud: يَاودود

Vedud ismi Arapça kökenli olan bir terimdir.

El-Vedûd İsminin Anlamı

El-Vedud : Yarattığı mahlukatı sevdiği gibi aynı zamanda da o kullarının hayrını isteyip, iyi kulları sevip onları rahmetine ve rızasına erdiren demektir.

El-Vedud: Allah'u Teâla iyi kullarını sevendir. Sonsuz sevgiye layık olan tek Vedud'dur.

El-Vedud: İyilik yapanı seven, iyilik eden insanlara da ihsan eden yüce yaratıcımız Allah'tır.

El-Vedud: Yaratmış olduğu kullarını pek seven, sevgi ve sevilmeye hakikaten tek layık olan Vedud'dur.

Kuran-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki;

"En güzel isimler Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle dua edin ve O’nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır."

Araf Suresi 180. Ayet

 El Vedud görsel

El Vedud Esması 

Vedud Esması Anlamı:

Vedud isim olarak seven ve sevilen demektir.

El-Vedud Esması Anlamı:

El-Vedud:  Sever, sevilmeye lâyıktır.

Ya Vedud Esması Ne Demek:

Ya Vedud: Sevilmeye tek layık olandır.

Vedud İle İlgili Ayetler

Vedud ismi Kuran-ı Kerim'in iki ayetinde geçmektedir.

"Rabbinizden af dileyin, sonra günahlarınızdan tövbe edip O'na sığının. Çünkü Rabbim Rahim'dir, Vedud'dur."
Hud Sûresi : 90. Ayet

"O çok bağışlayan ve çok sevendir."
Buruc Sûresi : 14. Ayet

Ya Vedûd Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 20

Zikir Günü: Pazartesi

Zikir Saati: Kamer

Öğlen ezanına iki saat kala bu esma zikredilir.
(Öğlen ezanı 13.00'da okunuyorsa saat 11.00'da bu esmanın zikir vaktidir.)

İkindinin son vaktinde zikredilir. 

Gece ise teheccüd vaktinde;

Bu esma-i zikir, zikir gününde, zikir saati olan vakitlerde ve diğer her vakitte de bu ismi şerif 'El-Vedud' - 'Ya Vedud' diyerek zikredilir.

Ya Vedûd İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Bütün kulların sevgisini kazanmak isteyen bir kimse, bu esma-ı zikri 'Ya Vedud' diyerek günlük 400 defa okunmaya devam edilir.

Bu ism-i şerifi 'Ya Vedud' diye günlük 20 defa zikreden kimseler herkese karşı sevgi, saygı, hürmet göreceği gibi aynı zamanda da bu kimselerin iyiliğe ve hayra ulaşır.

Herhangi bir yemeğin üstüne bu esma-ı zikir 1000 defa 'Ya Vedud' diye okunup üflenir o yemekte eşlere yedirilirse aralarındaki sevgi ve muhabbeti duygular artar.

Bu esma-ı zikri  'Ya Vedud' günlük 270 defa okuyup zikreden bir kimse borçlardan sıkıntılardan, fakirlikten kurtulup feraha kurtuluşa ermiş olur.

Günlük 5 vakit namaz sonrasında bu esmayı 20 defa 'Ya Vedud' diye zikredenleri, Allah Azze ve Celle, onun kalbini nurlandırdığı gibi kalbindeki sıkıntılardan da rahata huzura kavuşur. Ne gibi dilek, istek ve muradı varsa ona kavuşur.

El-Vedûd Esması

El-Vedud : Yarattığı mahlukatı sevdiği gibi aynı zamanda da o kullarının hayrını isteyip, iyi kulları sevip onları rahmetine ve rızasına erdiren, sonsuz sevgiye tek layık olan, iyilik yapanı seven, iyilik eden insanlara da ihsan eden, yaratmış olduğu kullarını pek seven demektir.

El-Vedûd İsminin Tecellisi

Aşk bu dünya alemdeki hissettiğimiz sevgidir. Gönülden yürekten gelen Allah'a karşı duyduğumuz hislerin muhabbetin adıdır. Sevenin sevdiğine en güzel armağınıdır.

Sevgi marefetullahta gizli olan kalbdeki o güzel sesin hissiyatın dile getirmiş hâlidir.

Gerçek aşk hiç bitmez tükenmez bir sevgi olan olan bu dünya hayatındaki yaratana duyduğumuz aşk ve muhabbet bağıdır. Sevmeye layık olan tek Vedud O'dur.

Görmeden hissettiğimiz, yaşadığımız yaratmış olduğu her şeyine hayran olduğumuz, sevgisi muhabbeti sonsuz olan, bizi bu dünyaya gelmemizi sağlayan yaradana hissettiğimiz en güzel duygunun adıdır aşk.

"Aşk" anlatılmaz yaşanır...

Rabbim bir kulunu severse aşkını da sevgisini de o kulun kalbine koyar ve o kalbe başka sevgi girmesine de müsade etmez.

Ne güzel buyurmuş Efendimiz

"Seven sevdiği ile beraberdir." diye

İlahi "Aşk"ı düşündüğümde;

"Sen olmasaydım ben bu alemi yaratmazdım" dediğin en sevgili kulum dediği bu kainat alemini onun yüzü suyu hürmetine yarattım dediği, sevginin adıdır "Aşk"

Adem a.s Allah'a münacatindaki "Aşk"

"Âdem aleyhisselam, Arş'ta gördüğü nurun mahiyetini sual etti. Hak teâlâ buyurdu ki: Bu nur, gökte Ahmed, yerde Muhammed denilen, zürriyetinden bir peygamberin nurudur. O olmasaydı, seni de, yer ve gökleri de yaratmazdım."
(Mevahib-i ledünniyye)

Allah Azze ve Celle buyurdu ki;

"Ya Âdem, Muhammed aleyhisselamın ismi ile her ne isteseydin, kabul ederdim. O olmasaydı, seni yaratmazdım."
(Hakim)

"Aşk"

Rabb ile kulu arasında yaşanan derin duygu bağının tam zirve noktasıdır. Mekke'den Mescidi Aksaya getirip oradan da Miraç'a yükselirken Sidret-ül Münteha’da, peygamberin yol arkadaşı olarak oraya kadar eşlik ettikten sonra oradan ayrılırken Cebrail A.S'ın, sarfettiği cümle ne kadar manidar; olmuş.
”Bir adım daha atarsam, yanarım.” diyerek ordan uzaklaşan nurun âlâ nurdur dediği, nur makamında yaşanılan duygunun adıdır.
"Aşk"

"Aşk"ı düşünüp tefekküre daldığımda;

Hadis-i şeriflerde Vedud ismi hakkında şöyle buyruluyor ki:

"Âdem aleyhisselam Cennetten çıkarılınca, ya Rabbi, Muhammed aleyhisselamın hürmetine beni affet diye dua etti. Allahü teâlâ ise, ne cevap vereceğini bildiği halde, cevabını da diğer insanların duyması için "Ya Âdem, onu henüz yaratmadım. Nereden bildin?" buyurdu. Âdem aleyhisselam da, Arşta "La ilahe illallah Muhammedün Resulullah" yazılı olduğunu gördüm. Anladım ki, şerefli isminin yanına ancak en çok sevdiğinin, en şerefli olanın ismini layık görürsün dedi. Allahü teâlâ buyurdu ki: "Ya Âdem doğru söyledin. O bana insanların en sevgilisidir. Onun hürmetine dua ettiğin için seni affettim. Eğer Muhammed aleyhisselam olmasaydı, seni yaratmazdım"
(Taberani)

"Ey Resulüm, İbrahim'i halil "dost", seni de habib "sevgili" edindim. Senden daha sevgili hiç bir şey yaratmadım. Senin, benim indimdeki yüksek derecenin bilinmesi için dünyayı ve dünya ehlini yarattım. Sen olmasaydın, kâinatı yaratmazdım."
(Mevahib-i ledünniyye)

"Allahü teâlâ, İbrahim'i halil edindiği gibi beni de halil edindi."
(Mevahib-i ledünniyye)

Cennet ehli melekler o geliyor diye cenneti süsleyip onun gelmesini beklerken, Peygamber efendimizin de; Sağ işaret parmağı ile işaret edip;

"Refik-i A'la'ya" gidiyorum diye sevinçle o güzel gülüş ve tebessümün adıdır "Aşk"

Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor:

Aleyhissalâtu vesselâm hastalandığı vakit O'nu, (başı) dizimin üstünde baygın bir vaziyette görmüştü. Bir ara kendine gelip;

Gözlerini evin tavanına dikti ve sonra:

Şu cümleler döküldü dilinden;

"Ey Allahım Refik-i A'la'da (bulunmayı tercih ederim)" dedi.

Bu sözü işitince ben (kendi kendime):

"Demek ki (makamı gösterildi) ve bizimle olmayı tercih etmiyor." diye içinden geçirdi.

Bunun, sıhhatli iken bize söylediği şu hadis olduğunu anladım:

"Hiçbir peygamber, cennetteki makamını görmeden kabzedilmez. Bundan sonra hayatı devam ettirilir veya öbür dünyaya gitme hususunda muhayyer bırakılır."

Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın telaffuz ettiği son sözü:

"Allahım, Refik-i A'la'da" cümlesi olmuştur."

Refik-i A'la: Cennetin en yüksek makamında bulunan peygamberler cemaatidir.

(Buhârî, Megazî 83, 84, Tefsir, Nisa 13, Marda 19, Da'avat 29, Rikak 41; Müslim, Fezail 87; Muvatta, Cenaiz 46; Tirmizî, Da'avat 77)

El Vedud Esmasının Sırları

"Aşk" ve "Aşık"

Allah'u Teâla bir kulunu sevdiği zaman ona birçok hayıra ve iyiliğe onu kavuşturur. Buda tabiki Vedud isminin tecellisi ile gerçekleşir.

Nur süresinin 35. ayetinde Rabbimizin buyurduğu tecellideki ve o sırrın hikmetindeki gizli olan şeyin ismi de "Aşk" tır...

"Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak (kadar berrak)tır. Nur üstüne nur. Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah, insanlar için misaller verir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.)"

Âl-i İmran süresinin 74. Ayetinde buyruluyorki;

Rahmetiyle imtiyazı dilediğini bahşeder, Allah çok büyük lütuf sahibidir.

Hz Ebu Hüreyreden rivayet edildiğine göre;

Rasulullah S.A.V Efendimiz buyurdular ki:

" Allah'u Teâlâ Hazretleri diyor ki: "Kulum, hakkımda nasıl bir zan yürütürse Ben öyleyimdir. O, Beni zikredince Ben onunla beraberim. O Beni içinden geçirirse, Ben de onu içimden geçiririm. O, Beni bir cemaat içerisinde anarsa, Ben de onu, onunkinden daha hayırlı bir cemaatte anarım. O, bana bir karış yaklaşırsa Ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa, Ben ona bir kulaç yaklaşırım. O Bana yürüyerek gelirse, Ben ona koşarak giderim."

Ya Vedud Esması

Allah'u Teâla Hangi Kullarını Sever

1- Allah'u Teâla tövbe eden kulunu sever.

"Şüphesiz Allah, çokça tevbe edenleri sever, çok temizlenenleri de sever."
Bakara -222

2- Allah Azze ve Celle temizlenenleri sever.

"Allah, çok tevbe edenleri de sever çok temizlenenleri de sever."
Bakara - 222

3-Allah'u Teâla sabırlı kullarını sever.

"Allah, sabredenleri sever."
Âl-i İmran -146.

4- Allah'u Teâla muhsinleri yardım ve iyilik eden kulunu sever.

"(Mallarınızı) Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever."
Bakara-195

Onlar bollukta ve darlıkta sarfederler, öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını affederler. Allah iyilik yapanları sever.
kulunu sever.
Âl-i İmran - 134

5- Allah'u Teâla adil olan kulunu sever.

"Çünkü Allah, âdil davrananları sever."
Maide 42

6- Allah'u Teâla tevekkül eden kulunu sever.

"Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever."
Âl-i İmran -159

7- Allah'u Teâla muttaki olan kulunu sever.

"Hayır! (Gerçek, onların dediği değil.) Kim sözünü yerine getirir ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, şüphesiz Allah da sakınanları sever."
Âl-i İmran -76

8--Allah yolunda savaşan kulunu sever.

"Hiç şüphe yok ki Allah, kendi yolunda, duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever."
Saff- 4

Allah'u Teâla Hangi Kulları Sevmez.

1- Haddini aşan kulları sevmez.

"Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez."
Bakara - 190

2- Fesat eden kulunu sevmez.

"İş başına geçti mi yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek için koşar. Allah ise bozgunculuğu sevmez."
Bakara - 205

3- Nankör günahkâr kulunu sevmez.

"Allah faizi eksiltir, sadakaları bereketlendirir. Allah pek nankör olan hiçbir günahkarı sevmez."
Bakara - 276

4- Allah kâfirleri sevmez.

"De ki: Allah'a ve Resulu'ne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez."
Âl-i İmran - 32

5- Allah zalimleri sevmez.

"Hâlbuki îmân edip sâlih ameller işleyenlere gelince, artık (Rabbin) onlara mükâfâtlarını tam olarak verecektir. Çünki Allah, zâlimleri sevmez."
Âl-i İmran - 57

6- Hâin günahkâr kullarını sevmez.

"Kendilerine hıyanet edenleri savunma; çünkü Allah hainliği meslek edinmiş günahkârları sevmez."
Nisa -107

7- Allah müfsidleri sevmez.

"Allah onu söndürdü, hep yer yüzünde fesad için koşarlar, Allah ise müfsidleri sevmez."
Maide - 64

8- Allah musrifleri sevmez.

"Şüphe yok ki, Allah Teâlâ müsrifleri sevmez."
Enâm -141

9- Allah hainleri sevmez.

"Çünkü Allah, hainleri sevmez."
Enfal-58

10- Allah müstekbirler - kibirlileri sevmez.

"Şüphe yok ki Allah, onların ne gizlediklerini, ne açıkladıklarını hep bilir, her halde o, kibirlenenleri sevmez."
Nahl-23

11- Hain nankör kimseleri Allah sevmez.

"Şüphesiz, Allah inananları savunur. Doğrusu Allah hiçbir haini, nankörü sevmez."
Hacc-38

12- Kibirli olan kimseleri Allah sevmez.

"Çünkü Allah, hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez.”
Lokman - 18

Aşkın Dile Gelmiş Hali;

Aşkın şarabından içem
Mecnun olup dağa düşem
Sensin dünü gün endişem
Bana seni gerek seni

Sufilere sohbet gerek
Ahilere ahret gerek
Mecnunlara Leyla gerek
Bana seni gerek seni

Vedud Esması Duası

"Vedûd! Ya Vedûd! Ya Ze’l-arşi’l-mecid! Ya Mübdi’, Ya Mu’id! Ya Fe’aalün lima yürid! Es’elüke bi-nuri vechikellezi mele’e erkane arşike ve es’elüke bi-kudretikelleti kadderte biha halkake ve bi-rahmetikelleti vesiat külle şey’in. La ilâhe illâ ente. Ya Muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni!.."

"Ey Vedûd! Ey Vedûd! Ey yüce Arşın Sahibi! Ey kâinatı hiçten ve benzersiz bir şekilde yaratıp bin bir isminin tecellileriyle emsalsiz bir şekilde süsleyen Mübdi’! Ey varlıkları ölümünden sonra yeniden inşa edip dirilten Muîd! Ey dilediği her şeyi yapan! Arşının rükünlerini dolduran Zâtının nûru hürmetine; yarattığın bütün varlıklara hükmeden kudretin hürmetine ve her şeyi kaplayan rahmetin hürmetine istiyorum. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Ey kendisinden yardım isteyene yardım eden! Bana yardım et. Ey güç durumda olanlara yardım eden ve ummadıkları yerlerden ihtiyaçlarını ellerine veren Muğîs Bana yardım eyle. Senden başkasına muhtaç eyleme."

💓 Ya Vedud Seni Seviyorum 💓

Ya Vedud İsmi Duası

Beni yoktan yaratıp bu alemle şereflendirdiğin için;

Beni kendine layık bir kul olarak seçtiğin için;

Benim senden başka bu dünyada kimsem olmadığı için;

Kalbimin de gönlümün de tek sahibi Sen olduğun için;

Bütün işlediğimiz hata ve yanlış günahlarımıza karşı bizi kapından çevirmediğin için,

El açıp huzurunda dua edebilme lütfuna erişebildiğimiz için,

Hiç ölmüyecekmiş gibi bu dünya için;

Yarın ölecekmiş gibi de ahiret için;

Bu dünyada çalışarak cennetini kazanan kullarından;

Cennette de cemâlini görenlerden eyle bizi.

Amin... Ecmain....

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz.

Www.acikve.net

Www.instagram.com/acikvnet

Www.twitter.com/acikve_net

Www.facebook.com/acikvenetinternet

 


Bir cevap yazın