Esma’ül-Hüsna İsminden El-Vasi

Vâsi Esması

Vasi: واسع

El-Vasi: الواسع

Ya Vasi: يَاواسع

Vasi ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Vâsi İsminin Anlamı

El-VasiMutlak ve hakiki Vasi, İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş ve sonsuz olan O’dur.

El-Vasi: Nimeti bol olan, İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş ve sonsuz olan. Sonsuz genişlik ve tahammül sahibi; ilim ve ihsanı her şeyi içine alan manasını içerir.

El-Vasi Esması

El-Vasi İsmi Arapçada “genişlik, imkân, zenginlik, takat, kudret” gibi anlamlara gelen ve bu ismin kökünü teşkil eden “vüs-sea” kökü, Kurân-ı Kerîm’de daha çok Allah’ın ilim, rahmet, mağfiret ve kudretinin genişliğini vurgulayan içeriklerde kullanılıyor.

El-Vâsi Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 137

Zikir Günü: Pazartesi

Zikir Saati: Ay

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında

Ve… Gece yarısında,

Bu esma-ı zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte ‘El Vasi’ – ‘Ya Vasi’ diyerek bu ismi şerif zikredilir.

El-Vâsi İsminin Anlamları

Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan Rahman. Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan demektir. Yarattıklarına maddî ve manevî genişlik veren Yüceler Yücesi Mevlamızdır. Lütfu bol olan anlamına gelir.

İlim ve insanı her şeyi içine alan.
Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden.

BismillahirRahmanirRahim

“Yarattıklarına maddi ve manevi genişlik verendir.”

Bakara Süresi : 247. Ayet

Ya Vâsi İsminin

Fazileti, Havas ve Esrarı

Sağlıklı, uzun bir ömür için ‘Ya Vasi’ zikrini 137 defa çekmeye sürekli devam edilir.

Günlük 137 defa ‘Ya Vasi’ ismi şerifini zikreden bir kul, haset, fesat ve huzursuzluklardan huzur ve rahata kavuşur, geniş rızık elde eder.

Pazartesi günü bu ism-i şerifi ‘Ya Vasi’ Celle Celalühü’ diyerek 137 defa zikredenler ve bu zikre devam eden kimseler, Yüce  Allah’tan ne gibi dileği ve isteğini varsa onlara kavuşur. Üzerinde gam, kasavet ve keder ağırlığı kalktığı gibi rahata da kavuşurak, huzur ve mutluluğa nail kimselerden olur.

‘Ya Vasi’ diyerek bu ism-i şerifini çekmeyi kendine vird edinen kimsenin üzerindeki gam, kasavet ve keder ağırlığı kalkar. Rahata ve huzur kavuşur mutlu olur.

Günlük 18769 defa Ya Vâsi’ zikrine devam eden bie kimseyi Allah’u Teâla hiç ummadığı yerden nimetlere kavuşturur. Her duası kabul eder.

Günlük bu esma-i zikri ‘Ya Vâsi’  diyerek bu ism-i şerifi okumaya devam eden bir kimsenin rızkı bol olur ve zenginleşir.

Günlük bu esma-i zikri 5 vakit namazların hemen akebine 11 Fatiha sûresini okuyup, ardından bu ismi şerifi ‘Ya Vasi Celle Celalühü’ diyerek 137 defa okumaya devam eden kişinin, Allah rızkını artırır, ahlakını güzelleştirir, hiç bir zaman sıkıntıda koymaz. Ummadığı nimetlere kavuştuğu gibi duaları kabul amelleri de makbul olunur. İnşallah…

Vasi İsminin Geçtiği Ayetler

“Sizin ilâhınız, ancak kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır.”

Tâ-Hâ-98

“Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak veren ve her başakta yüz dâne bulunan tohuma benzer, Allah dilediğine kat kat verir: zira Allah, Vasi’dir, Âlîm’dir.”

Bakara-261

Ya Vasi İsmi Duası

Cevşen-ül Kebir’den

Ve es’elüke biesmâike

Yâ Mâni’
Yâ Dâfi’
Yâ Nâfi’
Yâ Sami’
Yâ Râfi’
Yâ Sâni’
Yâ Şâfi’
Yâ Cami’
Yâ Vâsi’
Yâ Mûsi’
سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

Allah’ım ben, ismin hürmetine sana el açıyor (yalvarıyorum),
Ey (istemediği şeye) engel olan,
Ey (zararlı şeyleri ve engelleri) defeden,
Ey yücelten,
Ey (her şeyi) sanatla yaratan,
Ey menfaat ve fayda veren,
Ey (bütün) sesleri işiten,
Ey (istediğini istediği şekilde) toplayan yapılan şefaati kabul eden),
Ey (rahmeti) geniş olan,
Ey (başkalarına rahmet ve nimetini) genişletip bollaştıran!
Münezzehsin sen,
Ey kendisinden başka bir ilah olmayan…

Kurtar bizi ateşten ey Rab”im!
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok. Eman ver bize. Bizi cehennemden kurtar.

Amin… Ecmain…

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima…

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz…

 

 

Bir cevap yazın