Esmaül Hüsna İsminden El-Vâlî

Vâlî Esması

Vâlî İsmi Arapça Yazılışı

Vâlî: والي

El-Vâlî: الوالي

Ya Vâlî: يَا والي

Vâlî ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Vâlî İsminin Anlamı

El-Vâlî: Bütün kâinatı sevk ve idare eder.

El-Vâlî: Bütün kâinatın yöneteni ve hakimi.

El-Vâlî - اَلـْوَالِ: Bütün kâinatı idare eden O’dur.

El-Vâlî Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 47

Zikir Günü: Pazar

Zikir Saati: Güneş

Büyük Ebced hesabına göre hesaplanarak çekmek daha uygun görülür.
47×47= 2209

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında;

Bu esma-i zikir, zikir gününde, zikir saatlerinde zikir adedince zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte bu ism- i şerif 'El-Vâlî' - 'Ya Vâlî' diyerek zikredilir.

Ya Vâlî İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Afetlerden korunmak için, bu ismi şerif günde 47 defa 'Ya Vâlî' diyerek çekilmeye devam edilir. okunur.

Sözünün tesirli olması için, bu ismi şerif günde 47 defa 'El-Vâlî Ya Vâlî' diyerek okunur.

İnsanlar tarafından sevilmek için, bu ismi şerif günde 47 defa 'Ya Vâlî' diyerek okunur.

Duaların kabulü için, bu esma-i zikir, cuma gününde 1000 defa 'Ya Vâlî' diyerek zikredilir.

Geçim sıkıntısı çekmemek için, bu ismi şerif günde 2209 defa 'Ya Vâlî' diyerek zikredilmeye devam edilir.

Mevki ve makamda yükselmek için, sabah farz namazları sonrasında, 'Ya Vâlî' diyerek bu ismi şerif 47 defa okunur.

İnsanlar tarafından saygınlık ve itibar sahibi olmak ve saygı görmek için, bu ismi şerif günde 47 defa 'Yâ Vâlî' diyerek okunur.

Depremden, selden, yangından, her türlü afetlerden korunmak için, 'Ya Vâlî' ismi zikredilmeye devam edilir.

El-Vâlî - Yâ Valî zikri Allah'ın veli kullarının çekmiş olduğu zikirlerdendir.

El-Vâlî Esması

Vâlî : Allah'u Teâla kâinatın tek sahibi, hakimi, yöneticisi ve nimetler ihsan ve ikram eden O'dur.

El-Vâli - اَلـْوَالِ : Mahlukat alemini tek başına yöneten, kâinatın hakimi olan, nimetler ihsan eden, bütün kâinatı tek başına sevk ve idare eden mutlak güç ve irade kudret ve hikmet sahibi demektir.

Bismillahirrahmanirrahim

"Her insan için önünden arkasından takip eden melekler vardır. O’nu Allah’ın emrinden dolayı gözetirler. Şüphe yok ki Allah bir kavme verdiğini, o kavim kendisini bozup değiştirmedikçe değiştirmez. Allah bir kavme bir kötülük murat etti mi, artık onu geri çevirecek yoktur. Onlar için Allah’tan başka bir veli de bulunmaz."
Ra'd-11

Müfesirler “takipçiler” diye çevirdiğimiz muakkibât kelimesini “koruyucu melekler”olarak yorumlamışlardır.
(Şevkânî, III, 78-79).

Yüce Allah insanların bütün düşünce ve davranışlarını bildiği, gözetlediği ve her şeye kadir olduğu halde sünneti ve engin hikmeti gereği her insanın önünde, arkasında, sağında, solunda görev yapan, onu bazı kötülüklerden koruyan ve amellerini yazan melekler tayin etmiştir. Hz. Peygamber de insanları gece ayrı gündüz ayrı meleklerin izlediğini haber vermiştir. ( bk.Buhârî, ” Tevhid” , 23).

Müfesirlere göre kişinin sağ tarafında bulunan melek iyi amellerini, sol tarafında bulunan melek ise kötü amellerini yazmaktadır. Önünde ve arkasında bulunan melekler ise onu korumakla görevlidir. ( İbn Kesîr, IV , 359).

Anlatıldığına göre bir adam Hz. Ali’ye gelip:

"Seni öldürmek isteyenler var, korunsan iyi olur” demiş, Hz. Ali ona şöyle cevap vermiştir:
“Her insanla birlikte onu kaderinde olmayan şeylerden koruyan iki melek vardır. Fakat kader geldiğinde melekler kişi ile kaderin arasından çekilirler. Şüphesiz ki ecel sağlam bir kalkandır (yani eceli gelmeyen ölmez)”
(Taberî , XIII, 119).

"Bir şey murat ettiğinde, O'nun buyruğu "ol!" demekten ibarettir; hemen oluverir."
Yâsîn-82

Zemahşerî, buradaki ifadenin Allah Teâla'nın evrendeki egemenliğinin mutlak olduğunu, irade buyurduğu bir şeyi gerçekleştirmek için vasıtaya ihtiyacının bulunmadığını ve O'nun hakkında zorluk, yorgunluk gibi yaratılmışlara ait kusurların düşünülemeyeceğini vurgulayan mecazi bir anlatım olduğu kanaatindedir
(III, 294).

Katâde, bu âyetin tefsiriyle ilgili olarak Arap dilinde "kün" (ol) demekten daha kolay bir ifade bulunmadığını belirtir
(Taberî, XXIII, 32).

Şu halde "kün" kelimesinin basit yapısı da konuyu bizim zihnimize yaklaştırma amacı taşır.

"O, göklerin ve yerin eşsiz-örneksiz yaratıcısıdır; bir şeyin olmasını dilediğinde ona "Ol!" der, hemen oluverir."
Bakara, 2/117

"Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda O'na döndürüleceksiniz."
Yâsîn-83

Sûre, yüce Allah'ın mutlak ilâh ve rab olduğunun en veciz ifadesi olan bir âyette son bulmaktadır. "Egemenlik" diye çevirdiğimiz melekût kelimesi mülkiyette mübalağayı ifade eder; bununla, Allah Teâla'nın her şeyin sahibi ve mâliki olduğu, onlar üzerinde dilediği gibi hikmetine uygun olarak tasarruf gücünün bulunduğu anlatılmaktadır
(Zemâhşerî, III, 294)

Sonunda herkesin Allah'a döndürülmesi, genellikle mahşer günü verilecek hesap için bütün insanların O'nun huzuruna çıkarılması şeklinde açıklanır. Bazı müfessirler bu dönüşün izahı sadedinde, iman sahiplerinin 20. ayette zikri geçen mümin kişi gibi koşarak ve kendi istekleriyle Allah'a yöneleceklerini, ilâhı bağış ve ikrâma erişmek istemeyen münkirlerin ise zorla O'nun huzuruna sevkedileceklerini belirtiler.

"Kuşkusuz rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da (yarattığı) arşâ hâkim olan, her işi yöneten Allah'tır. O izin vermedikçe şefaat edecek biri de yoktur. İşte bu Allah sizin rabbinizdir, öyleyse O'na kulluk edin. Bunları düşünmez misiniz!"

Yûnus-3

Vâlî İsminin Geçtiği Ayetler

Vâlî ismi sadece Ra'd sûresi 11. Ayette geçiyor.

Bismillahirrahmanirrahim

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه۪ يَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِۜ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْۜ وَاِذَٓا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُٓوءاً فَلَا مَرَدَّ لَهُۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِه۪ مِنْ وَالٍ ﴿١١

"Her insan için önünden arkasından takip eden melekler vardır. O’nu Allah’ın emrinden dolayı gözetirler. Şüphe yok ki Allah bir kavme verdiğini, o kavim kendisini bozup değiştirmedikçe değiştirmez. Allah bir kavme bir kötülük murat etti mi, artık onu geri çevirecek yoktur. Onlar için Allah’tan başka bir veli de bulunmaz."
Ra'd-11

Vâlî İsmi Duası

Ey kâinatı idare eden tek

VÂLÎ!

Sensin, bir "Ol"

emriyle varlığı yokluktan çıkaran.

Sensin, her şey üzerinde istediği gibi

tasarrufta bulunan

Sensin, kurduğu düzeni bozacak olmayan.

Sensin, dünyayı döndüren,

yağmuru yağdıran, baharı getiren.

Sensin, gözümüzü gördüren,

kalbimizi sevdiren.

Kalpler Senin elinde,

Sana doğru çevir kalbimizi!

Ferman Senindir,

dilenciyiz kapında, kovma bizi!

Amin… Amin… Ecmain…

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima…

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz…

 

Bir cevap yazın