Esmaül Hüsna İsminden El-Vâcid

Vâcid Esması

Vâcid İsminin Arapça Yazılışı

Vâcid: واجد

El-Vâcid: الواجد

Ya Vâcid: يَا واجد

Vâcid ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Vâcid İsminin Anlamı

El-Vâcid: Hiçbir şey kendisine gizli kalmaz.

El-Vacid: Kendisine acizlik ve fakirlik ârız olmayan, mutlak zengin olan.

El-Vâcid: Her istediğini isteği zamanda bulan.

El-Vacid: İstediğini bulan.

El-Vacid: Kerem ve ihsanı bol olan, her şeyi var eden O'dur.

El-Vâcid Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 14

Zikir Günü: Cuma

Zikir Saati: Zühre

Vacid ismi büyük ebced hesabı ile 14×14= 196 defa okunması daha uygun olur.

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında,

Akşamdan sonraki ikinci saatte

Ve... Gece yarısında;

Bu esma-i zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte 'El-Vacid' - 'Ya Vâcid' diyerek bu ismi şerif zikredilir.

El-Vâcid İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Kaybedilen bir şeyi bulmak için, bu esma-i zikri 196 defa 'El-Vacid' diyerek zikredilir.

İş arayıpta bulamayanlar için, bu esma-i zikri günlük 5 vakit farz namazlarından sonra 14 veya 196 defa 'El-Vâcid" diyerek okuyup hemen arkasından da yüceler yücesi Allah azze ve celleye hayırlı bir iş bulması için dua edilir.

Evden giden birinin dönmesi için, evden kaçan kişinin geri gelmesi için bu ism-i şerifi 7 gün boyunca her farz namazları sonrasında bu esma-i zikri 140 defa 'Ya Vâcid' diye okunduktan sonra dua edilir ve Allah'ın yardımı ve inayeti ile o kişi evine geri döner.

Kaybolan eşyayı bulmak için, bu esma-i zikri günde 196 defa 'Ya Vacid' diyerek okunur.

Günlük 5 vakit farz namazları sonrasında bu esma'i zikri 196 defa 'Ya Vacid' diye zikretmeye devam eden kimsenin imanı ve takvası artar, herdaim sıhhat ve afiyette olur.

Yemek yerken yediği her lokmada bu ismi şerifi 'Ya Vacid' diye zikreden bir kimsenin kalbi nurlu ve zengin olur, kalbindeki tevhid inancı da sağlam olur.

Günlük 5 vakit namazlardan sonra bu esmayı okumaya devam eden kimseler 'Ya Vâcid' ismini okumanın çokça faydasını görür.

Bu ismi şerifi kalbi zafiyet içinde olanlar bu esma-i zikri 'Ya Vâcid' diyerek zikrederlerse o kimsenin kalbleri kuvvetlenir, çokça zikredenlerin ilminde artış olur.

Malının mülkünün artmasını için 'Ya Vâcid' ism-i şeririfi okunmaya devam edilir.

İnsanlar tarafından sevilip sayılmak isteyenler bu ismi şerifi 'Ya Vâcid' diye zikretmeye devam etsinler.

Sabah ve akşam 'Ya Vâcid' diye 400 defa okuyanlar, hayvanların sözünü ve bazı mahlukatların dilini anlama yeteğine sahip bir kimse olur.

Hilecilerin şerrinden korunmak için, bu esma-i zikir 14 defa 'El-Vacid' diyerek zikredilmeye devam edilir.

'Ya Vâcid' ismini zikredip bittikten sonra kaybın bulunması için bu dua okunur.

Kaybın Bulunması İçin Dua

Arapça Okunuşu

EûzuBillahimeneşşeytanirracîm
BismillahirRahmanirRahîm

"Allâhümme raddeddâlleti ve hâdiyed dâlâleti ente tehdî mined dâlâleti urdud aleyye dalletî bi kudretike ve sultânike feinnehâ min atâike ve fadlik."

Manası: "Ey yitiği geri veren, sapıtanı doğru yola ileten Allah'ım! Sapıtanı doğruya ileten Sen'sin. Ne olur yitiğimu kudretinle ve kuvvetinle bana geri çevir! Çünkü o, Sen'in bağışlarından ve lütuflarındandır." (Tirmizî)

El-Vâcid Esması

el-Vâcid: İstediğini istediği zaman bulan, mutlak zengin olan, kerem ve ihsani bol, her şeyi hiç yoktan var eden, gizli açık her şeyi bilen. Hiçbir şey kendisine gizli kalmayan demektir.

"Hazineleri bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Fakat biz onu ancak belirli bir ölçüyle indiririz."
Hicr-21

İster göklerde ister yerde olsun var olan her şeyin hazineleri, kaynağı Allah'ın katındadır ve O, nimetlerini insanlara, canlılara belirli bir ölçüye, düzene, kurala ve yasaya göre indirir. Bu yüzden O'nun lutuf ve ikramları yerli yerincedir, her türlü aşırlıktan, eksiklik veya fazlalıktan uzaktır; O'nun verdikleri özünde hep yararlıdır, hayırlıdır; onların zararlı hale dönüşmesine sebep olan kulların kendileridir. O'ndan gelen birer musibet şeklinde görülen hadiseler bile O'nun hikmetini kavrayıp gereğince davrananlar için son tahlilde birer nimettir. O, "mâlikü'l-mülk"tür
Her şey yok iken O istediği için O'nun istediği vakitte, O'nun istediği ölçü ve miktarda, O'nun istediği şekilde ve düzende var olmuştur. O istediği sürece de var olur, Onun var olmasını uygun görmediği de varlık sahnesinden çekilir. "Ol! dedi bir kerre var oldu cihan; olma derse yok olur ol dem heman!" Bu sebeple insan, muhtaç olduğu, elde etmek istediği meşrû şeyleri O'ndan dilemeli? O'nun koyduğu ve uyulmasını gerekli kıldığı tabii-kozmolojik ve dinî-ahlâkî yasalara uyup esbabına tevessül ederek O'ndan istemelidir; sahip olduğu her şeyi de O'nun mülkünden elde ettiğini, şu halde O'nasıkıntısı minnet ve şükran borçlu olduğunu bilmelidir. Bunun ilk şartı da Allah'ın varlık ve birliğini tanımak ve O'nu, yalnız O'nu velinimet bilip bunun gerektirdiği vecîbeleri yerine getirmeye çalışmaktır. İşte gerçek bu âyetlerin gerekse bütünüyle Kur'an'ın birinci amacı da insanlığa bu borcunu hatırlatmaktır.

"O'nun emri bir şeyi dileyince ona sadece "Ol!" demektir. O da hemen oluverir."
Yâsin-82

Allah'u Teâla'nın evrendeki egemenliğinin mutlak olduğunu, irade buyurduğu bir şeyi gerçekleştirmek için vasıtaya ihtiyacının bulunmadığını ve O'nun hakkında zorluk, yorgunluk gibi yaratılmışlara ait kusurların düşünülemeyeceğini vurgulayan mecazi bor anlatım olduğu kanaatindedir.

(III, 294)

Katâde, Arap dilinde "kün" (ol) demekten daha kolay bir ifade bulunmadığını belirtir.
(Taberî, XXII, 32)

"O göklerin ve yerin eşsiz-örneksiz yaratıcısıdir; bir şeyin olmasını dilediğinde ona "Ol!" der vr hemen oluverir."
Bakara-117

Allah'ın semâvât ve arzı yani bütün evreni ve evrendekileri -bir asıldan, bir kaynaktan veya kendi zâtından, zâtının bir parçası olmak üzere ortaya çıkarmayıp- yoktan var ettiği; her yaratmanın da sadece bir "ol!"buyruğuyla gerçekleştiği ifade edilmektedir.

Bu şekilde her şeyi yaratan ve her şeyin sahibi olan, bütün varlıkları kendi kanunlarına boyun eğdiren Allah'ın evlât edinmeye neden ihtiyacı olsun? Bu, bilgisizlik inkârcıların yakıştırmalarından başka bir şey değildir.

Vâcid İsminin Geçtiği Ayetler

Vacid ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Sadece fiil yani sıfat olarak zikredilir.

"Hazineleri bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Fakat biz onu ancak belirli bir ölçüyle indiririz."
Hicr-21

"O'nun emri bir şeyi dileyince ona sadece "Ol!" demektir. O da hemen oluverir."
Yâsin-82

"(O), iki doğunun ve iki batının Rabbidir."
Rahmân-17

"Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi?
Duhâ-7

"Ve seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?
Duha-8

"Biz her peygamberi sırf, Allah'ın izni ile itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar, nefislerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan mağfiret dileselerdi; Peygamber de kendilerine bağışlama dileseydi, elbette Allah'ı tevbeler kabul eden ve acıyan bulacaklardı."
Nisâ-64

"Hâlâ Kur'an'ı iman ile düşünmezler mi? Eğer o Allah'tan başkası tarafından olsa idi, elbette içinde bir çok ahenksizlikler bulacaklardı."
Nisâ-82

"İnkâr edenlerin ise, amelleri engin bir çöldeki serap gibidir. Susayan onu su zanneder. Nihayet ona vardığı zaman, bir şey (su) bulamamış da, yanı başında da (inanmadığı) Allah'ı bulmuştur. Allah ise onun hesabını tastamam görür. Allah hesabı çok çabuk görür."
Nûr-39

Bir de dedik ki: " Eline bir demet sap al da onunla (eşine) vur; yemininde durmamazlık etme." Doğrusu biz onu sabırlı bulduk. O ne güzel kul. O gerçekten daima Allah'a yönelmektedir.
Sâd-44

"Fakat âhiret ve dünya Allah'ındır.
Necm-25

"Göklerde ve yerde olanlar hep Allah'ındır. Akıbet, kötülük yapanlar yaptıklarıyla cezalandırılacak, güzellik edenleri de daha güzelleriyle mükâfatlandıracaktır."
Necm-31

"Evet o göklerin ve yerin bütün orduları Allah'ındır. Allah çok güç ve hikmet sahibidir."
Fetih-7

"Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Onlarin yaptıklarını ve bıraktıkları eserleri kitaba geçiririz. Biz, her şeyi açık bir kütükte (levh-i mahfuz'da) yazıp saymışızdır."
Yâsîn-12

"Ey insanlar, siz Allah'a muhtaç fakir kimselersiniz. Allah ise zengindir ve her hamde lâyıktır."
Fâtır-15

Vâcid İsmi Duası

Ey sonsuz kudret, mutlak irade sahibi olan

VÂCİD!

İstediğini bulmak için aramak

Senden uzaktır.

İstediğini elde etmek için fırsat

kollamaktan münezzehsin Sen.

İstediğin her şey her an huzurundadır.

İnsana şah damarından daha yakınsın Sen.

İbadetimizle bizi kendine yakın eyle!

Her an huzurundayız,

bizi Sana lâyık kullar eyle!

Amin... Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

Bir cevap yazın