Esma’ül Hüsna İsminden El-Müzill

Müzill Esması

Müzill: مذل

El-Müzill: المذل

Ya-Müzill: يَامذل

Müzill ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Müzill İsminin Anlamı

El-Müzill: Dilediğini zelil edip alçaltan, süründüren, hor hakir eden.

EI-Müzill: İstediğinden izzet ve şerefi çekip alan manasına gelir.

El-Müzill Esması

Dilediğini hor ve hakir kılan, emir ve yasaklarına karşı koyanları zelil eden, süründüren demektir. Zillete düşüren, değersiz kılan, alçaltan demektir.El-Müzill Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Sayısı : 770

Zikir Saati : Merih

Zikir Günü : Salı

Sabah gündoğarken

İkindi sonrasında,

Gece okumalarında tam gece yarısı.

Bu esma-i zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte bu ismi şerif ‘Ya-Müzill’ -‘ El-Müzill’ diyerek zikredilir.

Müzill İsminin Tecellisi

El-Müzill : Alçaltan, zillet veren manası içerir.

Herhangi bir konuda yetki ve söz sahibi kişilerin bu durumlarını yitirmeleri ve itibarlarını tamamen kaybederek haysiyetsiz duruma düşmeleri Ya-Müzill isminin tecellisidir.

Zillet, izzetin aksidir. Yüce Allah kullarından dilediğine izzet verdiği gibi dilediğine de zillet vermektedir.

Bu esma asıl ahirette tecelli edecektir. O gün zillet içinde bırakılanlar artık telafisi mümkün olmayan bir perişanlığa mahkum olmuş demektir. Kafirlerin, nankörlerin ve mücrimlerin seçtikleri yol da budur. Kurtuluş sadece iman ve teslimiyet ile mümkün hale gelir.

Bir kimse bir zalimden veya hased eden, kin güden birisinden korksa “Yâ-Müzill” ismini 75 kere okursa daha sonra secde eylese ve secde de “Allahım beni filan kişinin şerrinden emin eyle, koru” diye dua ederse Allahü teala onu o adamın şerrinden korur.

(Miftahü’l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, (Fethiye Evradı Bölümü) Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî)

El-Müzill İsminin Fazileti,

Havas ve Esrarı‘Ya-Müzill’ ismini belirtilen miktarda saatine ve usulüne uygun olarak zikrini okuyan kimsenin düşmanı zelil ve perişan hale gelir. Bu kişide ister zengin olsun isterse fakir…

Zalim ve hasetçi bir kimsenin şerrinden ve zararından emin olmak, korunmak isteyen bir kimse 75 kere ‘Ya-Müzill’ okuyup secdeye gitse, korunmak isteği her ne ise yerine getirilir, duası kabul olur Allah Katında.

Pazartesinden itibaren üç gün oruç tutan, Cuma gecesi iki rekat namaz kılıp her rekatta fatihadan sonra bu ismi şerif 100 kere ‘Ya-Müzill’ deyip,düşmanının zelil olmasını isteyen kimse, isteğine ulaştığı gibi düşmanı da zelil etmiş olur.

Günlük beş vakit namazlardan sonra 770 kere bu esma-i şerifi “Ya Müzill Celle Celâlühû” zikrine devam edenlere hiç kimse kötülük yapmaya cesaret edemez.

Her gün 770 kere  ‘Ya-Müzill celle celâlühû’ zikrine devam edenlere herkes itaat etmiş olur.

‘Ya-Müzill’ ismini okuyan kimsenin düşmanı zelil ve perişan olur.

Ya Müzill Duası

Cevşen-i Kebir Duasından
72
Gam üzüntü ve sıkıntının def’i için
Ve es’elüke biesmâike

Yâ Mübdi
Yâ Mu’îd
Yâ Hafız
Yâ Mühît
Yâ Hamîd
Yâ Mecîd
Yâ Mükît
Yâ Müğîs
Yâ Mü’îzz
Yâ Müzill

سُبْحَانَكَ يَا لآَ اِلٰهَ اِلآَّ اَنْتَ اْلاَمَانُ اْلاَمَانُ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ

Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-e: ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.

Ey mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan Mübdi,

Ey mahlukatı öldükten sonra yeniden dirilten Muid,

Ey her şeyi muhafaza eden Hafiz,

Ey her şeyi ilim ve kudretiyle kusatan Muhit,

Ey hamd ve senaya en çok layık olan ve çok övülen Hamid,

Ey azamet, şeref ve hakimiyeti sonsuz Mecid,

Ey her türlü mahlukata münasip rızk veren Mukit,

Ey darda kalan çaresizlerin imdadına koşan Mugis,

Ey istediğine izzet veren ve şereflendiren Muizz,

Ey istediğini zelil kılan Müzill,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

Amin…

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima..

 

 

 

Bir cevap yazın