Esmaül Hüsna İsminden El-Musavvir

Musavvir Esması

Musavvir İsminin Arapça Yazılışı

Musavvir: مصور

El- Musavvir: المصور

Ya Musavvir: يَامصور

Musavvir ismi Kur'an-ı Kerim'de geçen ve Arapça kökenli olan bir terimdir...

El-Musavvir İsminin Anlamı 

El-Musavvir: Tasvir eden her şeye ayrı bir biçim ve özellik veren, yaratmış olduğu varlıklara suret vererek birbirinden ayrı bir biçimde yaratan O'dur.

El-Musavvir: Tasvir eden; her şeye bir suret ve şekil veren, her şekli şemali başkasından ayrı yaratan, mahlukatını dilediği sıfat ve seçmiş olduğu bir surette yaratan Musavvir'dir.

El-Musavvir: Bu esma tasarımlayan şekil veren, istediğini istediği sûrette yaratır.

El- Musavvir: Allah'ın sıfatlarından birisi olan Musavvir ismi yaratmış olduğu bütün varlıklara şekil ve suret veren manasına gelir.

El-Musavvir Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 336

Zikir Günü: Pazartesi

Zikir Saati: Kameri

Güneş doğduğu ilk vakitte

İkindi namazı sonrasında,

Ve... Tam Gece gece yarısında;

Bu ism-i şerif zikir saati olan vakitlerde

'El-Musavvir' - 'Ya Musavvir' diyerek bu ismi şerif zikir saati olan vakitlerde ve diğer her vakit de bu esma-i zikir zikredilir.

Esmaül Hüsna yani Allah'ın 99 isimleri zikrederken tek başına zikredilmez. Mesela sadece Musavvir olarak zikredemeyiz, bunun başına El ya da Ya takısı ekleyerek bu esma-ı zikri 'El-Musavvir' ve yahut 'Ya Musavvir' diyerek herdaim zikredilir.

 

Ya Musavvir İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Tıbben çocuğu olmayan kimseler 7 gün oruç tutup, orucunu açmasının hemen akabinde akşam namazı kılıp sonrasında da bu ism-i şerifi 21 defa 'Ya Musavvir' ismini zikrederse Rabbimi inayeti ile hayırlı bir evlada sahip olması Allah'u Teâla'dan umulur.

Hergün bir insan akşam namazını kıldıktan sonra bu esma-ı zikri 21 defa 'Ya Musavvir' diye zikrettiği takdirde Rabbimden istek ve dilekleri gerçekleşen murada nail olan kullardan olur.

Yatmadan önce güzel bir abdest aldıktan sonra hiç kimseyle konuşmadan bu esmay-ı zikri 'Ya Musavvir' diyerek 1000 defa çeken kimse rüyasında kimi görmek istiyorsa o kimseyi ona Cenab-ı Zül Celâl rüyasında görmeyi nasip eder.

Sevdiğin bir kişinin rüyasına girmek için, bu ismi şerif 'Ya Musavvir' 336 defa bu esma zikri kamer vaktinde okuyup zikredilirse o kişinin rüyasına girmeye nail olur.

Evlenmek isteyenler için, bu ism-i şerifi  günde 336 defa Ya Musavvir' diyerek sabah seher vaktinde zikredilir.

Bu ismi şerifi 'Ya Musavvir' diyerek 336 defa yatmadan önce çekmeye devam eden kimseye ruhani varlıklar görünür.

Bu esma-ı zikri ‘Ya Musavvir diyerek 336 defa zikreden bir kimse, maddi ve manevi her anlamda yüce mertebelere ulaşır.

El-Musavvir Esması

El-Musavvir: Tasvir eden her şeye ayrı bir biçim ve özellik veren, yaratmış olduğu varlıklara suret vererek birbirinden ayrı bir biçimde yaratan, her şeye bir suret ve şekil veren, her şekli şemali başkasından ayrı yaratan, mahlukatını dilediği sıfat ve seçmiş olduğu bir surette yaratan demektir.

Musavvir İsminin Tefekkürü

Musavvir İsminin Tecellisi

Yarattığı her şeye bir şekil bir suret veren odur. Yaratmış olduğu hiç bir insanın parmak izi bir başkasına benzemez. Her kulun parmak izini ayrı bir şekil ve surette yaratan da odur.
İnsanın diğer bir uzvuda dudak izidir. Her kişinin dudak izi de farklı bir embriyo'dan oluşur. Yaratılmış olan her insanın dudak çizgileri de birbirinden tamamiyle farklı bir biçimde yaratılmıştır. Yine her insanın yürüyüş şekilleri de birbirinden farklıdır. Öyle ki bu detay bir çok suçlunun yakalanmasında etkili olmuş ve polislik mesleğine çok katkı sağlamıştır.

Her insanın her şeyi ayrı bir şekil ve surette yaratılmıştır. Bir aile de dünyaya gelen kardeşlerin bile bütün özellikleri biçimleri suretleri her biri ayrı bir özelliktedir.

Anne karnında cenin yani bebeğin oluşum süreci Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde açık ve net şu şekilde anlatılıyor;

"Allah sizi bir tek nefisten yarattı, sonra ondan da eşini yarattı. Sizin için hayvanlardan sekiz eş meydana getirdi. Sizi üç karanlık içinde yarattıktan sonra annelerinizin karınlarında yaratmayla yarattı. İşte bu Rabbiniz Allah`tır. Mülk O’nundur. O`ndan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl döndürülüyorsunuz?’’
(Zümer 6)

"Sizi, topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninler iken de, en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah’a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir."
(Necm 32)

"Allah, sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisi ile huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir. Böylece, onu (sarılıp) örtünce, hafif bir yük yüklendi. Bir müddet onunla dolaştı. Ağırlaştığı zaman ikisi de Rableri Allah'a dua ettiler: “Eğer bize bir salih (evlât) verirsen mutlaka şükredenlerden oluruz."
(Araf 189)

"Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu(insanı) zahmetle yüklendi ve zahmetle doğurdu. Onun(insanın) yüklenilmesi ve sütten kesilmesi, otuz aydır. Nihayet insan, güçlü çağına erip kırk yaşına varınca der ki: Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Muhakkak ki ben sana tövbe edenlerdenim. Ve muhakkak ki ben Müslümanlardanım."
(Ahkaf 15)

"And olsun ki, insanı süzme çamurdan yarattık. Sonra onu nutfe halinde sağlam bir yere yerleştirdik. Sonra nutfeyi kan pıhtısına çevirdik, kan pıhtısını bir çiğnemlik et yaptık, bir çiğnemlik etten kemikler yarattık, kemiklere de et giydirdik. Sonra onu başka bir yaratık yaptık: Biçim verenlerin en güzeli olan Allah ne uludur!"

(Mü'minun, 23/12-14)

"Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın!"
Hicr-29

"O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı."
Secde-7

"Sonra onun zürriyetini, dayanıksız bir suyun özünden üretmiştir."
Secde-8

"Sonra onu tamamlayıp şekillendirmiş, ona kendi ruhundan üflemiştir. Ve sizin için kulaklar, gözler, kalpler yaratmıştır. Ne kadar az şükrediyorsunuz!"
Secde-9

Peygamber Efendimiz S A.V gebelik süresindeki oluşan halleri bazı ayetler ışığında şöyle anlatmıştır;

"Her birinizin anasının karnındaki yaratılışı kırk günde toplanıp şekillenir. Sonra o, aynı sürede asılıp tutunan bir madde olan Alaka haline gelir. Sonra yine aynı bir süre içinde (yaratılışı belli belirsiz) bir et parçası olan Mud’a’ya dönüştürülür. Daha sonra da Allah’ın gönderdiği Meleğe emir verilerek onun (iş gücü ve yetenekleri), yararlanacağı nimetler, yaşam süreci ve (inançları ve yaşam şekline göre) Cennetlik veya Cehennemlik olacağı yazılır ve ona Rûh üflenir…”

Bu ayetlerde de bir çocuğun anne rahmine düştüğünden itibaren gerçekleşen ve olan şeyleri anlatıyor. Bize 14 asır önce gelen Kur'an-ı Kerim'de aşama aşama ne ve nasıl olduğu nasıl gerçekleştiği bizlere anlatılıyor. Bebeğin en son tamamlanan yeri ise burun kısmıdır. Burun'u melekler en zor bir şekilde Allah'ın istediği gibi şekil ve biçim verirler. Burnumuzun o alt kısmı ile tamamlanıp oluşum sona erer. Vakti saati gelince de doğum gerçekleşip dünyaya gelir.

Bir kuşu Musavvir edelim;

Şimdide bir kuşun biçim ve suretini ele alıp tefekkür edelim. Her canlının olduğu gibi hayvanlar alemininde de her birinin ayrı bir özelliği ve görevi vardır. Bir kuşun yaratılışını ondaki o güzelliği rengi, rengarenk biçimini suretini, ağzı, gözü, kanatları, kanatlarındaki o güzel ahenk onun bir yerden bir yere heran uçmasını sağlayan o kanatları sayesindedir. Kuşlara havada uçma özelliğini verip yaratan ve onların her daim gökyüzü semalarında uçmasını sağlayan da Musavvir olan Rabbimin sayesinde olur.

Bir çiçeğin simetrisi düzeni biçimi rengi kokusubu binbir çeşit renkte ve özelikle yaratanda odur. Bir gülü misal verecek olursak bir çubuk tanesinde o çubuklardan filizler çıkarak yaprak açıyor sonrasında tomurcaklanıyor. Tomurcuklaa aşamasından sonrada yavaş yavaş içten dışa doğru katmer katmer olup açılıyor. O güzel rengi ve kokusuyla bahçeleri süsleyip doğaya yaşama güzellik katıyor.

İşte Rabbimiz her bir canlıyı oluşturup onlara değişik biçimlerde şekil ve suret veriyor. Bütün bunlar Musavvir ismi tecelilisi ile oluyor. Her şeyi en güzel biçimde tasvir edip yaratanda odur.

Musavvir İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'ân'-ı Kerim'de Musavvir ismi şöyle geçmektedir.

O Allah ki, Yaratan’dır, kusursuzca var edendir, ‘şekil ve suret’ verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O’nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir.”
Haşr Sûresi: 24. Ayet

"Allah o zaman şöyle diyecek: «Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene (verdiğim) nimetimi hatırla! Hani seni mukaddes ruh (Cebrail) ile desteklemiştim; (bu sayede) sen beşikte iken de yetişkin çağında da insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı (okuyup yazmayı), hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan, kuş şeklinde bir şey yapıyordun da ona üflüyordun, hemen benim iznimle o bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle (hayata) çıkarıyordun. Hani İsrailoğullarını (seni öldürmekten) engellemiştim; kendilerine apaçık deliller (mucizeler) getirdiğin zaman içlerinden inkâr edenler, «Bu, apaçık bir sihirden başka bir şey değildir» demişlerdi.)

Maide Sûresi : 110.Ayet

(Onu) İsrailoğullarına Resul kılacak. (O da onlara şöyle diyecek:) "Gerçek şu, ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben size çamurdan kuş biçiminde bir şey yapar içine üfürürüm, o da hemencecik Allah'ın izniyle kuş oluverir. Allah'ın izniyle doğuştan kör olanı, alacalıyı iyileştirir ve ölüyü diriltirim. Evlerinizde yediklerinizi ve (saklayıp) biriktirdiklerinizi size haber veririm. Eğer inanan kimseler iseniz bunda sizin için açık bir ayet vardır."

Âl-i İmrân Suresi : 49. Ayet

"Andolsun siz yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere Âdem’e secde edin diye emrettik. İblis’in dışındakiler secde ettiler. O secde edenlerden olmadı."
Araf Süresi : 11. Ayet

Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren (yüsavviru) O'dur..."
Âl-i İmrân Sûresi: 6. Ayet

"...Sizi şekillendirdi (savvaraküm), şekillerinizi de güzel yaptı..."
Mü'min Sûresi: 64. Ayet

"Sizi yarattık, sonra size şekil verdik..."
A'râf Sûresi: 11. Ayet

"Biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır."
Tin Sûresi: 4. Ayet

Musavvir İsmi İle İlgili Hadisler

İbn-i Ömer (r.a.) anlatıyor:

Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

" Şu resimleri yapanlar var ya – bir rivayette – Şu resimlerin sahipleri var ya. Kıyamet günü azap olunacaklar. Onlara, şu yaptıklarınızı diriltin denir."
Ktb. Stt. Trcm. 7/216

Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

"Kim resim yaparsa Allah onu kıyamet günü yaptığı resim sebebiyle, onlara ruh üfleyinceye kadar azap eder. Hiçbir zaman da ruh üfleyici değildir."

Kt. Stt. Trcm. 7/2168

Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor:

"Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: Bana Cibril (a.s.) geldi ve: Dün sana gelmiştim (ama yanına girmedim) Girmeyişimin sebebi de üzerinde timsaller bulunan perde bezi idi. Oda da bir de köpek vardı, kapının üzerinde de insan resimleri bulunuyordu. Timsallerin başlarının koparılmasını emret ki ağaç şekline dönsün. Örtüden ayak altına atılacak iki minder yapılmasını, köpeğin dışarı çıkarılmasını söyle. Bu söylenenler yapıldı."
Ktb. Stt. Trcm. 7/2171

Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

"Kim bir sureti tasvir ederse (kıyamet günü) azaba uğrar ve bu yaptığına ruh üflemesi emredilir, ama üfleyemez."
Ktb. Stt. Trcm. 16/5895

"Bütün musavvirler ateştedir: Allah, her tasvir ettiği suret sebebiyle bir can kılar da o cehennemde musavvire azab eder."
Camiussağir, İbn Abbas’tan.

El-Musavvir

Sen beni yaratansın...

Hâlıksın... Allah!..

Her şeyin sahibi...

Mâliksin... Allah!..

Ben bir aciz kulum...

Ne olur ki sonum.

Malumdur bu hâlim.

Affeyle Allah!..

Sen beni en güzel şekilde yaratanım Musavvir olanım Sensin. Seni anlatmaya ne kalem yeter, ne söz yeter bütün herşey kifayetsiz kalır seni anlatmaya... Rabbim! Sen Kur'an-ı Kerim'deki:

Kehf suresinin 109. Ayetinde buyuruyorsun ki;

“De ki; Eğer Rabbim sözlerini yazmak için deniz mürekkeb olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden önce, deniz muhakkak tükenecekti bir mislini daha yardımcı, getirsek bile.”

Biz aciz kulların olarak heran seni anlatmak için bize güç ve kudret ver. Senin Hak yolunda senin davanda islamı Kuran-ı Kerim'i senin sözlerini bizlere anlattırıp yaşat Rabbim...

Elime kalemime güç kuvvet ver ki seni en güzel anlatabilen kullardan olayım her daim Rabbim.

Yüce Kitabımız Kur'an’ı Kerim’deki;

Teğabun suresi 3. Ayetinde buyuruyursun ki;

“Zira gökleri ve yeri hak ile yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizide güzel yaptı. Dönüş ancak O’nadır."

Rabbim bizim dünümüz bugünümüz yarınımız Musavvir olanımız yalnızca Sensin.

Bizleri sana en güzel şekilde amel edip rızanı kazanan bu dünya da iken cenneti kazanıp firdevs cennetine giren, orada cemalinle buluşan, kullar zümresine bizi nail eyle...

Musavvir İsmi Duası

Ey tasvirine sınır olmayan

MUSAVVİR!

Görünmez suretleri görünür hâle getiren Sensin.

Her varlığın ruhuna uygun beden yaratan Sensin.

Her bir simâya farklı bir suret resmeden Sensin.

Her bir parmak izine ayrı bir desen koyan Sensin.

Yüzümüzü güzel eylediğin gibi, amelimizi de güzel eyle!

Sanatının delillerine kör etme gözlerimizi!

Amin... Ecmain...

Es-Selamun Aleyküm ve Rahmetullah...

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz..

 

www.acikve.net

www.instagram.com/acikvnet

www.twitter.com/acikve_net

www.facebook.com/acikvenetinternet

 

 


2 Yorum

  1. Ya musavvir ile el musavvir arasındaki fark nedir ya musavvir el musavvir olarak zikredilse aynımı olur

  2. Okuduğum kadarıyla sadece tek.başına zikr etmemek gerekiyormuş ya musavvir el musavvir şeklinde zikr edebilirsiniz diye okudum rabbim hepimizi afetsin

Bir cevap yazın