Esma’ül Hüsna İsminden El-Mü’min

Mü’min Esması

Mü’min İsminin Arapça Yazılışları

Mü’min: مؤمن

El-Mü’min: المؤمن

Ya Mü’min: يَامؤمن

Mü’min ismi Arapça kökenli bir isimdir.El-Mü’min İsminin Anlamı

El-Mü’min : Güvene layık olan.

1. Manası: Mahlukatını korkulardan emin kılması ve onları güven içinde yaşatmasıdır…

2. Manası: Kullarına iman nurunu vermesi ve onları mümin yapmasıdır.

3. Manası: Allah’ın emin olması, sözünde sadık olup vaadinden dönmemesidir.

4. Manası: Kullarının emin olup, sözlerinde sadık ve güvenilir olmasıdır.

El-Mü’min: Mahlukatı korkulardan emin kılan ve onları güven içinde yaşatan, Kullarına vadinde, verdiği sözde sadık olan, kalplere iman nurunu veren ve onları mümin yapan, her türlü korkudan kurtarıp, güvenliğe kavuşturan. Eman ve emniyet sahibi.

El-Mü’min Esmasının 

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi : 136

Zikir Günü : Pazartesi

Zikir Saati : Zühre

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında,

Ve… Gece yarısında;

Bu esma-i zikir zikir saatlerinde ve diğer her vakitte ‘El-Mümin’ – ‘Ya Mümin’ diyerek bu ismi şerif zikredilir.

El-Mü’min Esması

Gönüllerde iman nurunu veren, kendine sığınanlara emniyet, güvenlik, rahatlık veren, Mü’minleri azabından ve yarattıklarının hepsini zulümden emin kılan, kullarına huzur ve güven veren. Eman ve emniyet sahibi, sözünde sadık olup vaadinden dönmeyen yüceler yücesi O’dur.

“O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.”

Hâşr-23


Mü’min İsminin Fazileti, Havas ve Esrarı

Hastalıklardan korunmak için, kötü hastalıklara düşmemek için, hastalığında da şifa için bu esma-i zikri günlük olarak çokça ‘El-Mümin’ diyerek devamlı zikredilir.

‘El-Mü’min’ esmasının zikrine devam eden kimsenin gönlü nurla dolar. Dünya ve ahiret işlerinin dengeli bir şekilde yoluna girmesini istiyen bir kul bu esma-i zikri zikritmeye devam eder.

Düşmanına üstün gelmek ve onu etkisi altına almak isteyen günlük bu esma-i zikri 136 defa ‘Ya Mümin’ diyerek çekilir.

Sabah farz namazından sonra bu esma-i zikri 267 defa Ya Mümin’ diyerek bu ism-i şerifi okuyan ve sürekli zikreden kimse, sıkıntıya düşmez, kimseye muhtaç olmaz. Diline yalan girmez, küfür denilen kötü ve çirkin sözlerden korunmuş olur.

Özel istek ve ihtiyaçları bulunan kimseler günlük 136 defa olmak üzere ‘Ya Mümin’ diyerek 43 gün bu esma-i zikre devam edilir ve sonra isteyeceği şeyleri yüce Allah’tan niyaz eder.

‘Ya Mümin’ ism-i şerifini günlük çekmeyi kendine vird edinen bir kimse 137 defa bir bardak suya okuyup üfleyerek içerse, evham ve vesveseden kurtulur. İçi aydınlık olur, kalbi nurlanır. Basireti açılır ve her türlü haksızlık ve kötülüklerden uzaklaşmış olur. Herkes tarafından sevilip sayılan biri haline gelir. Her türlü baskı ve zorluklardan, sıkıntıdan ve darlıklardan kurtulup emniyete ve güvene kavuşur.

‘El-Mümin’ ism-i şerifini 136 defa yazıp üzerinde taşıyan bir kimse ise cin ve şeytan şerrinden korunur.

Sabah namazından sonra bu ismi şerifi 137 kere ‘Ya Mü’min’ zikrine deva eden kimse, maddi ve manevi her türlü dertten ve belalardan kurtulur. Duaları da kabul olunur.

Günlük 5 vakit farz namazlarından sonra bu esma-i zikri 137 defa ‘Ya Mümin’ diyerek zikrine devam eden bir kimsenin imanı kuvvetlenir, kalpleri imanla dolar, her türlü evham, vesvese ve kötü alışkanlıklardan kurtuluşa erer.

Günlük sabah namazının hemen sonrasında bu esma-i zikri 167 defaYa Mümin’ diyerek bu ism-i şerifi zikreden bir kimse Allah’ın izni ve keremi ile sıkıntıya dara düşmez. Dilide yalan ve küfürden uzaklaşır. Riyadan, zinadan, kibirden, hasedden, kötü ahlâktan uzaklaşır.

Günlük 5 vakit farz namazların hemen ardından, 43 gün bu ismi şerifi 136 defa ‘Ya Mümin’ diyerek zikreden bir kimse helal dairedeki meşru olan bütün arzu ve isteklerine kavuşur.

Günlük ‘Ya Mümin’ esma-i zikri çekmeyi kendine vird edinen kimseler, hiçbir zaman muhtaçlık hissetmez, kimseye muhtaç olmaz, düşman şerrinden muhafaza olunur, dilinde kötü sözler çıkmaz.

Mü’min İsminin Geçtiği Ayetler

BismillahirRahmanirRahim

O… Selâm’dır, Mü’mindir. Müheymin’dir.

Haşr-23

“Gerçek müminler ancak müminlerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, ayetleri okunduğu zaman imanlarını arttırır. Ve bunlar yalnızca Rablerine tevekkül ederler.”

Enfal-2

“Her kim de mümin olarak salih amelleri işlerse, artık o, ne bir haksızlıktan ve ne de (hakkının) çiğnenmesinden korkar.”

Tâhâ-112

Mümin İsmi Duası

Ey kullarına eman veren

MÜ’MİN!

Sensin gönüllere iman ışığı yakan.

Sensin imanı verip,kalpleri mutmain kılan.

Sensin eman dileyen kullarını yarı yolda bırakmayan.

Sensin kalplerimize korku yollarını kapatan.

İmanımızı korku ve hüzünlerden emniyet vesilesi yap!

Cehennem ateşinden emin kıl bizi!

Kalbimizi korku ve elemlerden kurtar!

Amin… Ecmain…

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima…

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz…

 


"Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen bir HİÇ ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl çömleği tutan dışındaki biçim değil içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir." Hz. Mevlana

Bir cevap yazın