Esmaül Hüsna İsminden El-Mü'min

Mü'min Esması

Mü'min İsminin Arapça Yazılışları

Mü'min: مؤمن

El-Mü'min: المؤمن

Ya Mü'min: يَامؤمن

Mü'min ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Mü'min İsminin Anlamı

El-Mü'min: Güven veren, emin kılan, koruyan, iman nurunu verendir.

El-Mü'min: Kendisine sığınanları emin kılan, emniyet verici, kullarını iman şerefiyle şereflendiren, insanları koruyup rahatlatan.

El-Mü'min: Kendisine sığınanları emin kılan, kalplere iman veren O'dur.

El-Mü'min: Kalplere iman nurunu yakan, kullarını emin kılan O'dur.

El-Mü'min: Emniyette kılan güven veren O'dur.

El-Mü’min Esmasının 

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi : 136

Zikir Günü : Pazartesi

Zikir Saati : Zühre

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında,

Ve... Gece yarısında;

Bu esma-i zikir zikir saatlerinde ve diğer her vakitte 'El-Mümin' - 'Ya Mümin' diyerek bu ismi şerif zikredilir.

Ya Mü’min İsminin

Fazileti Havas ve Esrarı

Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için, bu ismi şerifi günde 'el-Mümin' diyerek 136 defa zikreden bir kimseyi yüce Allah bulaşıcı hastalıklardan koruyarak emin ve güvende kılar.

Ağır hastalıklardan kurtulmak için, bu ismi şerif 'Ya Mü’min’ diyerek günlük 136 defa okunur.

Kötü hastalıklara düşmemek için, günde 136 defa 'Ya Mü’min' diyerek zikretmeye devam edilir.

Aileyi ve evlatlarını korumak için, günlük 136 defa 'Ya Mü’min' diyerek zikredilir.

Düşmana galip gelmek için, bu ismi şerif günde 136 defa 'Ya Mü'min' diyerek zikredilmeye devam edilir.

Kimselere muhtaç olmamak için, sıkıntıya düşmemek için bu ismi şerif sabah farz namazı sonrasında 'Ya Mü'min' diyerek 267 defa zikredilir.

Cin ve şeytanın şerrinden korunmak için, bu ismi şerifi bir kağıda 'Ya Mü'min' diyerek 136 defa yazıp üzerinde taşırsa onların şerrinden kötülüğünden kendini korumuş olur.

Maddî ve manevî dertlerden, bela ve musibetlerden kurtulmak için, sabah namazından sonra bu ismi şerif 'Ya Mü'min' diyerek 136 defa zikredilir.

Vesvese ve evhamdan kurtulmak için, kalbinin iman nuru ile dolması için, imanının kuvvetlenmesi için,  bu ismi şerif günde 5 vakit farz namazları sonrasında 'Ya Mü'min' diyerek 136 defa zikredilir.

Arzu ve isteklerine kavuşmak için, bu ismi şerif günlük 5 vakit farz namazları sonrasında 43 gün boyunca bu esma-i zikri 'Ya Mü'min' diyerek 136 defa zikredilmeye devam edilir.

El-Mü'min Esması

El-Mü'min -اَلــْمُؤْمِنُ: Emniyette kılan, güven veren, emin kılan, koruyan, iman nurunu veren, kendisine sığınanları emin kılan, emniyet verici, kullarını iman şerefiyle, şereflendiren, insanları koruyup rahatlatan, kalplere iman veren, kalplere iman nurunu yakan, kullarını emin kılan demektir.

Mü'min: Aczden ve şerikten münezzeh ve mukaddessin ey hıfz ve himayesiyle her korkuyu gideren, her tehlike ve felaketten emniyet ve eman veren Mü'min Sensin.

Ya Mü'min: Ey iman gücü vererek her türlü tehlike ve korkulara karşı emniyet veren Mü'min.

O Mü'mindir: Her türlü korkudan emniyet Ondandır.

Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey kalblerde îman nûrunu ışıklandıran ve kullarına emniyet veren Mü'minsin.

"O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah’tır; egemenliğin mutlak sahibidir, her türlü eksiklikten uzaktır, esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir, görüp gözeten ve yönetendir, üstündür, iradesine sınır yoktur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir."

Haşr-23

Cenab-ı Hak, "Allah" ismini en başa koyarak kendisinin bazı isim ve sıfatlarını özelikle anmakta, ardından en güzel isimlerin kendisine ait olduğunu hatırlatmaktadır.

Genellikle birden fazla mâna ile açıklanan esma-i hüsnadan 23. âyette geçenler için verilen başlıca anlamlar şöyledir:

a)Melik: Egemenliğin mutlak sahibi, görünen ve görünmeyen âlemlerin asıl ve yegâne mâliki,

b)Kuddûs: Her türlü eksiklikten uzak, mutlak kemal sahibi, yaratılmışların tasavvur ve tasvirine sığmaz, kutsî.

c)Selâm: Esenlik kaynağı, esenlik veren, selâmete çıkaran,

d)Mü'min: Güven sağlayan, kendisine güvenilen, vaadine itimat edilen, gönlünü imana açanlara iman veren, kendisine güvenenleri korkulardan emin kılan,

e)Müheymin: Görüp gözeten, yöneten ve denetleyen, evrenin mutlak hâkim ve yöneticisi,

f)Azîz: Üstün, yenilmeyen, mutlak güç sahibi, yegâne galip, izzet ve şanın asıl sahibi ve kaynağı,

g)Cebbâr: İradesine sınır olmayan, murat ettiğini her durumda icra edebilen, hükmüne ve etkisine karşı direnilmeyen, yaratılmışların halini iyileştiren, yaraları saran, dertlere derman olan, erişilemez, yüceler yücesi, güç ve azamet sahibi,

h)Mütekebbir: Büyüklüğü apaçık olan, azametini ortaya koyan, büyüklük ancak kendisine yaraşan, büyüklükte eşi olmayan,

Gökte ve yerde bulunanların hepsinin Allah'ı tesbih ettiği, O azîz ve hakîm'dir.

Mü'min İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Mü'min ismi şu ayeti kerimelerde yüce Rabbimiz şöyle zikretmektedir:

Bismillahirrahmanirrahim

"O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah’tır; egemenliğin mutlak sahibidir, her türlü eksiklikten uzaktır, esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir, görüp gözeten ve yönetendir, üstündür, iradesine sınır yoktur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir."

Haşr-23

"Gerçek müminler ancak müminlerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, ayetleri okunduğu zaman imanlarını arttırır. Ve bunlar yalnızca Rablerine tevekkül ederler."

Enfal-2

"Her kim de mümin olarak salih amelleri işlerse, artık o, ne bir haksızlıktan ve ne de (hakkının) çiğnenmesinden korkar."

Tâhâ-112

Mümin İsmi Duası

Ey kullarına eman veren

MÜ'MİN!

Sensin gönüllere iman ışığı yakan.

Sensin imanı verip,kalpleri mutmain kılan.

Sensin eman dileyen kullarını yarı yolda bırakmayan.

Sensin kalplerimize korku yollarını kapatan.

İmanımızı korku ve hüzünlerden emniyet vesilesi yap!

Cehennem ateşinden emin kıl bizi!

Kalbimizi korku ve elemlerden kurtar!

Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 


Bir cevap yazın