Esmaül Hüsna İsminden El-Muksit

Muksit Esması

Muksit İsminin Arapça Yazılışı

Muksit: مقسط

El-Muksit: المقسط

Ya Muksit: يَا مقسط

Muksit ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Muksit İsminin Anlamı

El-Muksit: Adaletle hükmeder.

El-Muksit: Kullarına muamelesi, tam adalet ve merhamet üzere olan O'dur.

El-Muksit: Adalet sahibi, kimsenin hakkını zayi etmeyen, her işini yerli yerince yapan.

El-Muksit: Denge, ölçü ve adalet sahibi O'dur.

El-Muksit: Mazlumların hakkını alan O'dur.

El-Muksit - اَلـْمُقْسِط (Âdil): O, Ölçüyü ve dengeyi sürekli gözeterek adaletle hükmeden O'dur.

El-Muksit Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 209

Zikir Günü: Perşembe

Zikir Saati: Müşteri

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında,

Ve... Tam gece yarısında,

Bu esma-i zikir zikir adedince zikir vakitlerinde ve diğer her vakitlerde de bu ism-i şerif 'El-Muksit'-'Ya Muksit' diyerek zikredilir.

Ya Muksit İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Vesveseden ve evhamdan kurtulmak için, bu esma-i zikir 'Ya Muksit' diyerek günde 209 defa okunur.

Eşler arasını düzeltmek için, bi ismi şerif günde 209 defa 'Ya Muksit' diyerek okunur.

Öfke anında sakinleşmek için, bu esma-i zikri 209 defa 'Ya Muksit' diyerek okunur.

Ruh ve sinir hastalıklarında bu ismi şerif 275 defa 'Ya Allah-Ya Muksit' diyerek okunursa hasta olan kişi iyileşip şifaya kavuşur.

Hal ve hareketlerinde adaletli olmak ve sevilmek için bu esma-i zikir 5 vakit farz namazları sonrasında 'Ya Muksit' diye 209 defa okunur.

Karı-koca arasındaki geçimsizlik için bu ismi şerif günde 209 defa 'Ya Muksit' diyerek zikredilir.

Huysuz-geçimsiz eşler ve insanlar için bu ismi şerif 'Ya Muksit' günde 100 defa okunur.

Hiddetten kurtulmak için bu ismi şerif günde 209 defa 'Ya Muksit' diyerek okunmaya devam edilir.

Şeytanın şerrinden korunmak için bu ismi şerif günde 209 defa 'Ya Muksit' diyerek okunur.

Kalpdeki sıkıntıdan, içteki sıkıntıdan kurtulmak için bu ismi şerif günde 209 defa 'Ya Muksit' diyerek okunmaya devam edilir.

Borcundan kurtulmak için bu ismi şerif günde 209 defa 'Ya Muksit' diyerek okunur.

Haksız yere hapis yatan bir kimse bu bu ismi şerif günde 209 defa 'Ya Muksit' diyerek okumaya devam ettiğinde adalet yerini bulur ve hapislikten kurtulur.

İbadetlerinde vesveseden kurtulmak için ismi şerif günde 209 defa 'Ya Muksit' diyerek okunmaya devam edilir.

El-Muksit Esması

El-Muksit - اَلـْمُقْسِط : Denge, ölçü ve adalet sahibi olan, Adaletle hükmeder. Kullarına muamelesi, tam adalet ve merhamet üzere olan, Adalet sahibi, kimsenin hakkını zayi etmeyen, her işini yerli yerince yapan, denge, ölçü ve adalet sahibi olan, demektir.

"Allah, din konusunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlarla iyi ilişkiler i içinde olmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. Allah adaletli olanları elbette sever."
Mümtehine-8

"Allah ancak, din konusunda sizinle savaşmış, sizi yurtlarından çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanlarla dostluk kurmanızı yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte bunlar kendilerine yazık etmişlerdir."
Mümtehine-9

8 ve 9. âyetlerde bu yasağın "düşman" kavramının kapsamı belirlenirken de, İslamiyet'i kabul etmeme değil, din konusunda müslümanlarla savaşma, onları yurtlarından çıkarma veya çıkarılmalarına yardımcı olma kriterleri esas alınmıştır.
(Zemahşerî, IV, 88).

8 âyetin tefsiri sırasında Taberî'nin belirttiği üzere- burada verilmek istenen mesaj belirli olaylarla sınırlı değildir, âyette yer alan olumsuz nitelikler kapsamına girmedikçe hangi dine mensup ve hangi etnik kökenden olursa olsun uluslarası toplumun bütün üyeleriyle iyilik ve adalet esasına dayalı ilişkiler kurabilir, bu hükümle ilgili nesih iddialarının da dayanağı yoktur
(XXVIII, 65-66).

Bu âyetlerde Kur'an'ın, uluslarası ilişkilerde hemen herkesin mâkul ve ikna edici bulacağı bir temel düstur getirdiği görülmektedir. Şöyle ki, aslolan barış halidir ve dostane ilişkilerin sağlıklı yürüyebilmesi için şu iki şarta titizlikle uyulması gerekir:

a) İyi niyetli olma ve bunun ilişkilere yansıtılması

b) Bu alanda yapılacak düzenleme ve uygulamalarda adalet ve hakkaniyetin esas alınması. İstisnaî olan hasmane ilişkiler içine girmenin gerekçesi ise karşı tarafın din özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik savaş ilân etmesi ve ülke güvenliğini tehdit eden fiilî davranış ortaya koyması şeklinde özetlenmiştir. Dikkat edilirse Kur'an'ın bu konuda ortaya koyduğu esaslar müslümanlara imtiyaz tanıyan veya sübjektif değerlere bağlı ilke ve kurallar olmayıp objektif niteliktedir..

Adaletle hükmederek, mazlumların hakkını alan O'dur.

"Haksızlık yapan her insan, dünyadaki her şey kendisinin olsa kurtulmak için onu feda eder. Onlar azabı gördükleri vakit pişmanlıklarını içlerinde saklayacaklar. Onlar hakkında adaletle hüküm verilecek, kendilerine haksızlık edilmeyecektir."
Yûnus-54

54. âyetteki "eserrü'n-nedâmete" kısmıyla ilgili olarak farklı yorumlar yapılmıştır. Bize göre bunların en mâkul olanı, dünyadayken âhireti inkâr edenlerin öbür dünyada kaçınılmaz âkibetleriyle yüz yüze geldiklerinde hayret, dehşet ve korku duygularıyla sarsılacakları, bu yüzden âdeta dillerinin tutulacağı, pişmanlıklarinı ifade etmeye bile mecal bulamayacakları şeklindeki yorumdur
(Râzî, XVII, 111).

"Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız; artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan, bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu getirir ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz."
Enbiyâ-47

İnsanlar umumiyetle bu dünyada adaletin her zaman kusursuz işlemediğini; sık sık zalimlerin haklı, mazlumların haksız yerine konulduğunu görmekte ve yaşamaktadırlar. Âyette bu adaletsizliğin âhirette mutlaka telâfi edileceği veciz bir dille ifade edilerek, özelde Mekke putperestlerine, genelde de benzer zihniyet vr yaşayışa sahip olan bütün insanlara asla dikkatten uzak tutulması gereken bir uyarıda bulunulmaktadır.

Muksit İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Muksit ismi şerifi  sadece Mümtehine Sûresi 8. ayetinde zikredilmektedir.

Bismilahirrahmanirrahim

لَا يَنْهٰيكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدّ۪ينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَـبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُٓوا اِلَيْهِمْۜ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِط۪ينَ ﴿٨

"Allah, din konusunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlarla iyi ilişkiler i içinde olmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. Allah adaletli olanları elbette sever."
Mümtehine-8

Muksit İsmi Duası

Ey bütün işlerini birbirine uygun yapan

MUKSİT!

Haksızlıkları düzeltip,

mazlumun hakkını alan Sensin.

Adaletin öyle incedir ki,

zalime de zulmetmeyen Sensin.

Adeletini kâinatın

nizamıyla seyrettiren Sensin.

Yarattığın her şeye

bir ahenk veren Sensin.

Sanatını görsün

diye gözler yaratan Sensin.

Sevgin yerleşsin

diye kalpler yaratan Sensin.

Kalplerimize Senden başka

sevginin girmesine izin verme!

İşimizi sözümüze,

sözümüzü fikirlerimize uygun eyle!

Amin... Amin... Ecmain....

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 


Bir cevap yazın