Esmaül Hüsna İsminden El-Muizz

Muizz Esması

Muizz İsminin Arapça Yazılışı

Muizz: معز

El-Muizz: المعز

Ya-Muizz: يَامعز

Muizz ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Muizz İsminin Anlamı

El-Muizz: İzzet veren, ağırlayan, yücelten şeref ve haysiyet veren.

El-Muizz – الـْـمُعِــزُّ : Yücelten O’dur.

El-Muizz: İzzet ve şeref vererek yüceltendir.

El-Muizz İle İlgili Ayetler

“De ki: “Ey mülkün sahibi Allah’ım, dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip-alırsın, dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın; hayır Senin elindedir. Gerçekten Sen, herşeye güç yetirensin.”

(Âl-i İmran, 26)

Muizz ve Muzil isimleri Kur’an’da isim olarak geçmez, sadece fiiil olarak geçer. Allah kimi yükseltmişse onu aziz, kimi de alçaltmışsa onu da zelil kılmıştır. Aziz veya zelil olmak dünyada geçekleştiği gibi âhirette de gerçekleşir. Muiz, düşmanlarına karşı dünyada dostlarına destek verip onları üstün kılan, âhirette de onları en güzel şekilde ağırlayı aziz kılandır.


El-Muizz Esması

Allah dostlarını, kendisine ibadet ve itaat etmede başarılı kılarak onları onurlandırmış ve aziz kılmıştır.

Zira Allah’a itaat etmekten daha üstün bir izzet yoktur. Allah dostlarını: kanaatkarlıkla, amellerde samimi ve ihlaslı olmakla, nefislerinin arzu ve istelerini terk etmekle aziz kılmıştır.

Mülkü dilediğine veren O’dur. Herkimin kalbinden perdeyi kaldırıp Cemalini müşahede ettirirse kanaat nimetine gark ederek mahlukatından kimseye muhtaç bırakmazsa, kuvvet ve teyid bahşederek nefsine onu ezdirmezse, işte onu aziz kılmış ve daha dünyada iken ona mülkü vermiş olur.

El-Muizz Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi : 117

Zikir Saati : Güneş

Zikir Günü : Pazar

Sabah gündoğarken,

Ve… Gece yarısında;

Bu esma-i zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte ‘El-Muizz’‘Ya-Muizz’ diyerek bu ism-i şerif zikredilir.

Ya Muizz İsminin Fazileti, Havas ve Esrarı

Fakirlikten ve zelillikten kurtulmak için, bu esma-i zikir günde 117 defa ‘El-Muizz’ diyerek bu ism-i şerif zikredilir.

Dünya ve ahirette aziz olmak için, insanların yanında sevimli olmak ve her türlü fenalıklardan korunmak için, bu ismi şerifi ‘Ya Muizz’ diyerek 117 defa okunur.

Kim, akşam namazından sonra veya Cuma gecesi El-Muizz’ ism-i şerifini 40 defa okursa; Allahü Teala hazretleri onun heybetini halkın kalbine koymaktadır.

Hasetten ve zulümden korunmak için, bu esma-i zikriEl- Muizz ism-i şerifi 570 defa okunup secdeye varılırsa okuyanın duası kabul olunması ümit edilir.

Cuma ve pazartesi geceleri, akşam namazından sonra okuyan ‘Ya Muizz’ diye 117 defa okuyan bir kişi, heybet ve hürmet sahibi bir kimse olur.

Bu esma-i zikri ‘Ya-Muizz’ diyerek 117 defa zikreden bir kimsenin bu ismin gölgesine sığınıp gerektiği miktarda gün ve saatinde okuyan kimse ebedi mutluluğa saadete kavuşur.

‘Ya-Muizz’ ismi şerifini çekmeye devam eden bir kul, açık veya gizli, iç veya dış, bilinen veya bilinmeyen, görünen veya görünmeyen bütün işlerinde yüceliklere erişir.

Heybetli görünmek için, bu esma-i zikri 117 defa ‘El-Muizz’ diyerek okumaya devam edilir.Muizz İsmi Duası

Ey bütün izzetlerin sahibi olan

MUİZZ!

Dilediğini aziz kılan,

dilediğini zillete duçar eden Sensin.

Güneşi doğarken aziz,

batarken zelil eden Sensin.

Dünyada Senin için zelil olan kullarını,

ukbâda aziz eyleyen Sensin.

İzzet Senin katındandır.

Sen bahşederken ancak, izzetimiz vardır.

Yalnız Sana eğilen başları,

aziz eyleyerek kaldır!

Sana yakınlığın izzetini tattır bize!

Amin… Amin… Ecmain…

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima…

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz…

Bir cevap yazın