Esmaül Hüsna İsminden El-Muîd

Muîd Esması

Muîd İsminin Arapça Yazılışı

Muîd : معيد

El-Muîd : المعيد

Ya Muîd : يَا معيد

El-Muid Arapça kökenli bir terimdir.

El Muîd İsminin Anlamı

El-Muîd - اَلـْمُعـِيِدُ : Öldürüp tekrar dirilten,

El-Muîd : Yarattıkları canlı varlıkları ölümden sonra tekrar diriltecek O'dur,

El-Muîd : Yarattığı varlıkları öldürdükten sonra tekrar dirilten,

El-Muîd : Ölümden sonra diriltecek O'dur,

El-Muîd : Öldürüp sonra yeniden dirilten O'dur.

El-Muîd Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi : 124

Zikir Günü : Perşembe, Cumartesi

Zikir Saati : Utarit

El Müid esmasının zikir günü, Perşembe'dir. Başka bir görüşe göre de Cumartesi günüdür.

Perşembe Günü için;

  • Öğle vaktinden 1 saat öncesinde,
  • Akşam vaktinden 1 saat öncesinde,
  • ...ve gece yarısı bir vakitte.

Cumartesi günü için ise; 

  • Sabah gündoğarken,
  • İkindinin son vaktinde,
  • ... ve gece yarısı vaktinde.

Bu esma-i zikir, zikir vakitlerinde ve diğer her vakittede 'El Muid'-'Ya Muid diyerek bu ismi seyid zikredilir.

Ya Muîd İsminin Faziletleri

Havas ve Esrarı

Kadrin yükselmesi için, bu ismi şerif günde 1246 defa 'Yâ Muid' diyerek zikredilmeye devam edilir.

Kaybedilen şeyleri geri kazanmak için, günde 124 defa 'Ya Muîd' diyerek bu ismi şerif okunur.

Günlük 124 defa 'Ya Muîd' ismini devamlı çekmeye devam eden kimseler psikolojik sıkıntılardan kurtulur.

Rüyalarında korkutucu rüyaları devamlı gören kimseler bu ismi şerifi El-Muîd olarak günlük 124 defa zikredip okunur.

'El-Mübdi- El-Muid' ism-i şeriflerini beraber zikrederek çekilmeye devam edilirse, Allah kişiye unutmuş olduklarını hatırlama gücü verir, hafızasınu güçlendirir. Aynı zamanda el-muid isminin sırları da kendisi vakıf olabilir.

El-Muîd Esması

Muîdاَلـْمُعـِيِدُ: Yüce Allah, ölümden sonra bütün canlı varlıkları yeniden dirilten demektir.

Allah'ın peygamberleri, insanın öldükten sonra tekrar dirileceğini, dünyada yapıp ettiklerinin hesabını vereceğini, hesabın sonucuna göre muamele göreceğini haber vermişlerdir. İnsanlara ölüler iken hayat verdiği, sonra yine öldürüp tekrar diriltilecekleri bildirilmiştir.

Bir ayette Rabbimiz buyurur ki;

"Ey Rabbimiz! Bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi günahımızı itiraf etmiş bulunuyoruz, bir çıkış yolu yok mu?" diyeceklerini bildirmiştir.

(Mü'min 40/11)

Mü'min suresinindeki meali verilen ayete göre "Ölmek de iki keredir, dirilmek de iki keredir." Bu ayetle konumuz olan bakara 28 âyeti aynı olayın iki ayrı yönden açıklanması olarak ele aldığımızda şu mânâ ortaya çıkar: İnsanlar yaratılmadan, doğmadan önce yokturlar ve bu bakımdan ölü gibidirler. Önce bu ölülere, yani yok olanlara hayat vermiştir. Bu " birinci diriltme" dir. Sonra dünya hayatını tamamlayanlar birinci ölümü tatmışlardır, bütün dünya insanlarının ve dünyanın ömürleri sona erip kıyamet kopunca yeryüzünde canlı kalmamıştır. Arkadan sûra üflenmiş ve bütün insanlar yeniden diriltilmişlerdir, âhiret hayatına başlamışlardır. Bu da  "ikinci diriltme" dir. Özetleyecek olursak insanlar yok iken var edilmişler, sonra dünyada bir kere ölmüşler, kıyametten sonra da ikinci defa hayata gelmişlerdir; iki ölüm ve iki dirilme bundan ibarettir." Yaşayan insan iki kere ölmekte ve her iki ölümden sonra da birer kere diriltilmektedir" şeklinde de bir anlam çıkarılabilir. Buna göre yaşayan insan eceli gelince ölür, sonra kabirde diriltilir; ilk sorgudan sonra tekrar ölür ve kıyametten sonra tekrar diriltilir.

(Ebü 'l-Muîn en-Nesefî, Tebsıratü'l-edille,II, 764).

Allah'ın mahlûkatı birinci defa yoktan var edip dilediklerine can vermesi, ikinci olarak onları kıyamet gününde yeniden diriltmek suretiyle hayata döndürmesidir. İnsana ölümlülüğü, hayatın iyi ve kötü yönleriyle bir sınav olduğu, sonunda herkesin Hakk'ın huzuruna varıp hesap vereceği gerçeğinin yalın fakat en etkili bir ifadesidir.

Bu dünya hayatı fanidir. Baki olan Allah'ın zatı ebedidir. Birgün ecel vakti gelip Azrail ruhumuzu Kâbıd ismiyle kabzedip alıp gidecek. Ruh bedenden ayrılacak. Ve bu dünya hayatı böylelikle son bulmuş olacak. Ahiret hayatı ise sûra üflediğin zaman işte asıl kıyamet o zaman kopacak. Yer yerinden oynayacak. Kıyamet koptuktan sonra herkes kendi derdine düşecek. Kimsenin kimseyi gözü görmeyecek duruma gelecek. Çünkü orası kul hakkı başta olmak üzere, hesabımızı bizzat Allah'ın huzurunda birer birer vereceğiz.

Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh şöyle diyor:

"Bir mezarlığa geldim; ölülere bakıp ibret almak, tefekkür etmek ve günahlardan caymak istedim.

Şu şi'ri söyledim:

Kabirlere geldim, büyüklenenler, gururlananlar nerede? diye seslendim.
Saltanatlarıyla nazlananlar, güçleriyle öğünenler nerede?
Çağırdığı zaman tezkiye edilenler nerede?
Bir ses bana şöyle cevap verdi:
Hepsi helâk oldular, haber yoktur;
Hepsi öldüler, işte haber budur.
Günler gelip geçiyor,
O suretlerdeki güzellikler siliniyor.
Herkes amellerini boyunlarına takmışlar;
Ya cennete, ya cehenneme yol almışlar,
Güçlü Kralın huzuruna çıkmışlar;
Emrettiği zaman emri dinlenen Kralın huzuruna.
Ey bana, geçen insanları soran kişi,
Geçenlerden ibret alacak mısın?
Bil ki kardeşim, ölü bir zaman toprak olur. Ancak Peygamberlerin, şehitlerin ve kuran hafizlarının cesetleri çürümez. Müezzinlerin de böyle bulduk. Diğerlerinin cesetleri ise çürür, yalnız kuyruksokumu kemiği kalır. Bu da mercimek tanesi kadar küçük bir kemiktir. Kıyamet gününde cisimler ondan biter, oluşur."

İmam Şafii ne güzel demiş:

Mallarımızı mirascılarımız için biriktiriniz.
Evlerimizi de zaman harab etsin diye yapınız.
Kişinin öldükten sonra oturacağı bir evi yoktur;
Meğer ki, onu ölmeden önce yapmış ola.
Eğer onu hayırla yaparsa, güzelce oturur;
Eğer onu şerle yaparsa, içinde oturan hüsrana uğrar.
İnsanların kalplerinin üzerine gaflet perdesi çeken Allah'ın şanı yücedir!
Eğer o gaflet perdesi olmasa idi, kimse yemekten, içmekten, ailesiyle yatmaktan zevk almazdı.

Bakara suresi - 156 ayet meali

"İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciûn."

"Biz Allah'ın kullarıyız ve nihayet O'na döneceğiz."

Muîd ile İlgili Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Muid ismi şu ayetlerde şöyle zikredilir:

Bismillahirrahmanirrahim

"O ölümü ve hayatı yarattı ki, sizi imtihana çekip hanginizin amelce daha güzel olduğunu bildirsin. O güçlüdür, bağışlayandır."

Mülk-2

"Sizi yerden (topraktan) yarattık, yine sizi ona döndüreceğiz. Hem de sizi ondan bir kere daha çıkaracağız."

Tâhâ-55

"Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak kötülük ve iyilikle deneyeceğiz. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz."

Enbiyâ-35

"O ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır ve toprağa ölümünden sonra hayat verir. Sizler işte (kabirlerinizden) öyle çıkarılacaksınız."

Rûm-19

"Çünkü O yoktan yaratır ve tekrar diriltir."

Bûruc-13

"Allah'ı nasıl inkâr ediyorsunuz ki; ölü idiniz, sizleri diriltti. Sonra sizleri yine öldürecek, sonra sizleri yine diriltecek. Sonra da O'na döndüreceksiniz."

Bakara-28

Muîd İsmi Duası

Ey mahşerde ruhlara bedenlerini yeniden iade edecek

MUÎD!

Yoktan var eden sen, öldüren sen,

yeniden yaratacak olan yine sensin.

Çürümüş bedenleri diriltip ruhlara giydirecek olan sensin.

Ölümü bir yokluk değil, yeniden doğuş eyleyen sensin.

Mahşerde diriltip hesabımızı görecek olan sensin.

O zor günde bize rahmetinle muamele et!

O çetin günde hesabımızı kolay eyle!

Amin... Amin... Amin... Ecmain

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 


Bir cevap yazın