Esmaül Hüsna İsminden El-Müheymin

Müheymin Esması

Müheymin İsminin Arapça Yazılışı

Müheymin : مهيْمن

El-Müheymin : المهيْمن

Ya Müheymin : يَامهيْم

Müheymin ismi Arapça kökenli bir isimdir.

Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen müheymin esması Allah'ın 99 esmaül hüsna isimlerinden birisidir.

El-Müheymin İsminin Anlamı

El-Müheymin: Herşeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olandır.

El-Müheymin: Evrenin bütün işlerini düzenleyen, gözeten ve yöneten; insanları murakabe eden (üstün gelen) O'dur.

El-Müheymin: Gözetip koruyan O'dur.

El-Müheymin: Yaratmış olduğu varlıkları gözetip, koruyan O'dur.

El-Müheymin Esmasının 

Ebced değeri ve Zikir Saati

Zikir Sayısı: 145

Zikir Günü: Perşembe

Zikir Saati: Müşteri

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında,

Ve... Gece yarısında

'El Müheymin - Ya Müheymin' diyerek bu esma-i zikir, zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte bu ism-i şerifi bu şekilde zikredilir.

El-Müheymin Esması

El-Müheymin - اَلـْمُهَيْمِ : Herşeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olandır. Gözetip koruyan, yaratmış olduğu varlıkları gözetip, koruyan, evrenin bütün işlerini düzenleyen, gözeten ve yöneten; insanları murakabe eden demektir.

"O öyle Allah'dır ki O'ndan başka ilâh yoktur! (O,) Melik (mülkünde istediği gibi tasarruf eden) dir, Kuddûs (her noksanlıktan münezzeh olan) dır, Selâm ( her kusurdan ve âfetten sâlim olan) dır, Mümin (çokça emniyet veren)dir, Müheymin (her zaman gözetip koruyan) dır, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen) dir, Cebbâr (dilediğini yaptıran) dır, Mütekebbir (büyüklük ve yücelik kendisine mahsûs olan) dır. Allah, (onların) ortak koşmakta oldukları şeylerden pek münezzehtir."

Haşr-23

Müheymin: Görüp gözeten, yöneten ve denetleyen, evrenin mutlak hâkim ve yöneticisi O'dur.

Allah azze ve celle yaratmış olduğu varlıkları başı boş bırakmamıştır.

Rabbimiz bir ayetinde şöyle buyurur;

"İnsan, kendisinin başı boş bırakılacağını mı sanır?"

Kıyâmet-36

El-Müheymin: Her şeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olan O'dur.

"Hâlâ anlamadılar mı ki Allah onların sırlarını da, gizli görüşmelerini de bilmektedir ve Allah bütün gizlileri eksiksiz bilendir! "

Tevbe-78

El Müheymin İsminin tecellisi: Evrenin bütün işlerini düzenleyen, gözeten ve yöneten; insanları murakabe eden (üstün gelen) O'dur.

El Müheymin ile ilgili hadis;

"Kullarını amelleriyle birlikte görüp kendisine hiçbir şey gizli kalmayandır.

 

El-Müheymin İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Sıkıntıdan, dardan, zorluklardan kurtulmak için bu esma- zikri günlük 145 defa 'El-Müheymin' diyerek zikredilir.

'El-Müheymin' esma-i zikri 145 defa devamlı olarak, manevi sırlara ermek için okunur.

'El-Müheymin' 145 defa devamlı olarak zikreden bir kul bilmediği ilimlere vakıf olmak için bu esma-i zikri okur.

'El-Müheymin' ism-i şerifi 145 defa devamlı olarak zikreden bir kulun unutkanlık sorunlarından kurtuluşa erer. Bu esmayı zikrederek insanların düşüncelerini anlar korunur.

Bu ism-i şerifi yatsı namazından sonra yatağa girmeden önce abdestli bir şekilde bu esma-i zikri 'El-Müheymin' diyerek 145 defa zikrederek sağ yanına yatarak uyursa, o kula rüya aleminde gizli sırlara dair bilgilerden haberdar olur.

Bu esma-i zikir sessiz tenha bir yerde 100 defa 'El-Müheymin' diye zikrederek kulun kalbi nurla dolar.

El-Müheymin ism-i şerifini devamlı okuyarak zikretmeyi vird haline getiren kişide unutkanlık sorunu kalmaz. İnsanların düşüncelerini anlar aynı zamanda da korunur.

'El-Müheymin' esması velilik için 145 defa sürekli olarak olarak okunur.

Hz. Yunus A.S ’ın, balığın karnında çekmiş olduğu El-Müheymin ism-i şerifinin zikrine sürekli olarak devam ettiği ve bu sayede zikir saati olan müşteri saatinde Yüce Allah’ın izniyle de balığın karnından Yunûs peygamberi çıkartarak kurtuluşa erdirmiştir.

Müheymin İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Müheymin ismini yüce Rabbimiz şu ayeti kerimelerde şöyle zikretmektedir:

Bismillahirrahmanirrahim

"O öyle Allah'dır ki O'ndan başka ilâh yoktur! (O,) Melik (mülkünde istediği gibi tasarruf eden) dir, Kuddûs (her noksanlıktan münezzeh olan) dır, Selâm ( her kusurdan ve âfetten sâlim olan) dır, Mümin (çokça emniyet veren)dir, Müheymin (her zaman gözetip koruyan) dır, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen) dir, Cebbâr (dilediğini yaptıran) dır, Mütekebbir (büyüklük ve yücelik kendisine mahsûs olan) dır. Allah, (onların) ortak koşmakta oldukları şeylerden pek münezzehtir."

Haşr-23

"Sana da geçmiş kitapları doğrulayan ve onları koruyan Kur'an-ı hak ile indirdik. Onun için onların aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet. Onların arzu ve heveslerine uyarak, sana gelen haktan ayrılma. Biz, sizden herbiriniz için bir şeriat ve yol belirledik. Allah dileseydi hepinizi tek bir ümmet kılardı. Fakat, sizi herbirinize verdiği şeyde imtihan edecek. O halde durmayın, hayırlara koşun. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O vakit Allah, kendisinde ihtilafa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir."

Mâide-48

"Bütün kazandıklarıyla her bir nefsin üzerinde kâim olan( yaptıklarını gözetleyen) zata küfredilir mi? Tuttular Allah'a ortaklar uydurdular. De ki: "Söyleyin bakalım onların isimlerini. Yoksa siz O'na yeryüzünde bilmediği bir şey mi haber vereceksiniz?! Yoksa manası olmayan kuru bir laf mı (ediyorsunuz?)" Doğrusu küfre saplananlara hileleri hoş gösterildi ve hak yolundan saptırıldılar. Her kimi de, Allah saptırırsa artık onu yola getirecek yoktur."

Ra'd-33

"O'dur ki, gökleri ve yeri altı günde (çağda) yarattı. Sonra arş üzerine istiva buyurdu (hükümranlığını kurdu). Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve ona yükseleni hep bilir ve nerede olsanız O sizinle beraberdir. Hem Allah, her ne yaparsanız görür."

Hadid-4

"Göklerde ve yerde olan her şeyi Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişinin fısıldaştığı yerde mutlaka dördüncüleri O'dur, beş kişinin de mutlaka altıncıları O'dur. Gerek bundan daha az, gerek daha çok her nerede olsalar mutlaka O beraberlerindedir. Sonra bütün yaptıklarını kıyamet günü kendilerine haber verir. Haberiniz olsun ki Allah, her şeyi hakkıyla bilir."

Mücâdele-7

"O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü O'nundur ve Allah her şeye şahittir."

Burûc-9

Yunus Peygamberin Zikri ve Duası

Yunus peygamberimiz denizde balığın karnına düştüğü vakit karanlıktan aydınlığa kavuşturması için yüce Allaha el müheymin zikri ve bu duayı okuyarak balığın karnından dışarı çıkartılarak kurtuluşa erenlerden olmuştur.

Yûnus Peygamberin Duası

Enbiya Suresi 87. Ayetindeki;

Arapça – Okunuşu

BismilahirRahmanirRahim

لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

Türkçe – Okunuşu

"Lâ ilahe illâ ente subhâneke innî kuntü minez’zâlimîn."

Türkçe-Meali

"Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben haksızlık etmişim!” diyerek yalvardı."

Müheymin İsmi Duası

Ey Yaratan, gözeten ve koruyan;

MÜHEYMİN!

Bu âlem Senin korumanla yerinde durur.

Senin korumanla yıldızlar düşmez, güneş sönmez.

Yere gireni, ondan çıkanı gökten ineni ve ona çıkanı yalnız sen bilirsin.

Rızıklar, eceller, ameller Senin gözetimindedir.

İmanımızı yok olmaktan koru!

Kalplerimizi günahlardan uzak tut!

Yüzlerimize aydınlık,

Gönüllerimize ferahlık ver!

Amin...

Es-Selamu Aleyküm Ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

 


Bir cevap yazın