Esmaül Hüsna İsminden El-Muğnî

Muğnî Esması

Muğnî İsminin Arapça Yazılışı

Muğnî: مغني

El-Muğnî: المغني

Yâ Muğnî: يَامغني

Muğnî ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Muğnî İsminin Anlamı

El-Muğnî: İhtiyacı giderir ve zengin eder.

El-Muğnî: Dilediğine zenginlik veren O'dur.

El-Muğnî: Kendisi zengin olduğu gibi, dileğinine de zenginlik veren O'dur.

El-Muğnî: Zenginlik veren, istediğini zengin eden O'dur.

El-Muğnî: Muhtaç olmaktan kurtaran O'dur.

El-Muğnî Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 1100

Zikir Günü: Cuma

Zikir Saati: Zühre

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında

Yatsı namazına doğru yaklaşırken,

Ve... Tam gece yarısında;

Bu esma-i zikir zikir gününde zikir saatinde zikir adedinde zikir vakti olan vakitlerde de ve diğer her vakitte de 'El-Muğnî' - 'Yâ Muğnî' diyerek bu ismi şerif zikredilir.

Yüce Allah'ın isimlerini okurken zikrederken başına 'El ya da Ya' takısı eklenir. Çünkü; Muğnî ismi gibi Allah'ın bütün isimleri tek olarak zikredilmez. Başına El-Muğnî olarak ya da Ya Muğnî olarak zikretmek ona olan büyük saygı ve sevgimizi en güzel şekilde ifade etme biçimidir. Allah ismi bile Ya Allah diyerek zikredilir. Zikrin kuralı abdestli olmak, huşu içerisinde bir kalp ile zikrimizi ve şükrümüzü yüce Allah'a en güzel şekilde ifade etmektir.

Ya Muğnî İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Fakirlikten kurtulmak için bu ismi şerif günde 1100 defa 'Ya Muğnî' diyerek zikredilmeye devam edilir.

Refaha çıkmak için, bu ismi şerif zikir gününde zikir saati olan vakitlerde bu esma-i zikir 'Ya Muğnî' diyerek 1100 defa okunur.

Geçim genişliği, bol rızık için bu ismi şerif günde 1100 defa 'Ya Muğnî' diyerek okunur.

Zengin olmak için bu ismi şerif günde 1000 defa 'Yâ Muğnî' diyerek okunur.

'Yâ Muğnî' ismi şerifini günde 1100 defa  zikretmeye devam eden bir kimsenin sözü herkes tarafından dinlenir ve sayılır ve sevilir. Yüce Allah onu kendinden başka hiçbir kimseye muhtaç etmez.

Hasta olan bir hastanın üzerine bu ismi şerif 1100 defa 'Yâ Muğnî' diyerek okuduğunda hastanın hastalığından şifaya bularak iyileşmesine sebep vesile olur.

Elinin asla yokluk görmemesi için, kimselere muhtaç olmamak için bu ismi şerifi gece yarısında 'Yâ Muğnî' diyerek 111 defa zikredilmeye devam edilir.

Maddî ve manevî her türlü sıkıntılardan kurtulmak için bu ismi şerif sabah farz namazları sonrasında bu esma-i zikir 2160 defa  'Ya Ganiyy Ya Muğni' diyerek zikredilmeye devam edilir.

Bu ismi şerif, on cuma gecesinde her cuma gecesinde 'Yâ Muğnî' diyerek 10000 defa zikreden bir kimse zengin olur ve hiç kimselere muhtaç olmaz.

El-Muğnî Esması

El-Muğnî - اَلـْمُغـْنِي: İhtiyacı giderir ve zengin eder. Muhtaç olmaktan kurtaran, dilediğine zenginlik veren, kendisi zengin olduğu gibi, dileğinine de zenginlik veren, dilediğini muhtaç olmaktan kurtararak zengin eden, istediğini ve dilediğini zengin eden demektir.

'Ya Muğnî menistağnâhû'

Ey Kendisinin bitmez tükenmez zenginliğinden medet bekleyenleri zenginliğine mazhar eden Muğnî.

Ya Muğnî: O, Muğnî'dir: Dilediği varlığı maddî ve manevî zenginliklere mazhar kılar.

"Hem size istediğiniz şeylerin hepsinden verdi. Öyle ki, Allah'ın nimetini saysanız bitiremezsiniz. Gerçekten insan çok zâlim, çok nankördür."
İbrâhim-34

Göklerin ve yerin yaratılması, bulutlardan suyun indirilmesi, bu su sayesinde ölmüş olan yeryüzüne yeniden hayat verilmesi, burada canlılar için rızık olarak türlü türlü bitkilerin bitirilmesi olayı Allah'ın varlığı ve birliğini ispat etme konusunda Kur'an'ın sıkça başvurduğu delillerdendir. Yeryüzündeki canlı varlıkların sudan yaratıldığı, suyun bunlar için hayat kaynağı olduğu, özellikle yağmurun canlılar ve bitkilerin yaşayıp gelişmesindeki rolü, aynı yağmurla sulandığı halde çeşit çeşit bitki ve ürünler veren yeryüzünün bu muhteşem zenginliği göz önünde bulundurulduğunda, bu nimetlere şükretmenin gerekliliği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Müfessirler Allah'ın eşyayı ve tabii güçleri insanın emrine vermesinin, onlardan süreklilik içinde yararlanmasını sağlamak anlamında mecazi bir ifade olduğu kanaatindedirler. Denizde yüzen gemilerin, vadilerde akan ırmakların, düzenli olarak seyreden ay ve güneşin, birbirini izleyen gece ve gündüzün insanın emrine veya hizmetine sunulması, insanın bunlardan yararlanabileceği şekilde yaratılmış olduklarını ifade eder.

(Taberî, XIII, 225, İbn Âşûr, XIII, 235-236).

İbrâhim Sûresi 34. ayetin tefsirinde; İnsan hayatının her safhasında bu nimetlerden faydalanmaktadır. Elbette ki Allah'ın lutfettiği nimetler bunlardan ibaret değildir. O, insana maddî ve manevî daha nice nimetler bahşetmiştir. Nitekim 34. âyette Allah insanların istediği her şeyi verdiğini, bu nimetlerin sayılamayacak kadar çok olduğunu ifade buyurmuştur. Bütün bu nimetlerden faydalanan insanoğlunun her an Allah'a şükretmesi gerektiği halde o, nimetleri vereni görmezlikten gelerek nankörlük etmekte, O'na ortak koşmaktadır.Bu sebeple Allah, "İnsanoğlu çok zalim, çok nankördür!" buyurarak onun fıtratındaki olumsuz özelliklerine dikkat çekmiştir.

"Ey iman edenler! Müşrikler bir pislikten ibarettirler, artık bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsınız, Allah dilediğinde fazlından sizi zenginleştirecektir. Allah gerçekten bilendir, hikmet sahibidir."
Tevbe-28

"Gerçekten zengin eden, sermaye veren O'dur."
Necm-48

"Çok veren de O'dur, az veren de O'dur."

"Ve seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?
Duha-8

Ebu Hureyreden rivayet edildiğine göre:

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

"Gerçek zenginlik malın fazla olması değil, kalp zenginliği gönül tokluğudur."

(Buhari, Rikak 15, Müslim, Zekat 130)

Muğnî İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Muğnî ismi birebir ifade edilmez. Sıfat olarak Tevbe sûresindeki ayette Rabbimiz "yuğnikumu" diyerek zikredilmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

Tevbe Sûresi 28. Âyet

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُٓوا اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَاۚ وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْن۪يكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه۪ٓ اِنْ شَٓاءَۜ اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ ﴿٢٨

"Ey iman edenler! Müşrikler bir pislikten ibarettirler, artık bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsınız, Allah dilediğinde fazlından sizi zenginleştirecektir. Allah gerçekten bilendir, hikmet sahibidir."
Tevbe-28

Muğnî İsmi Duası

Ey istediği kuluna zenginlik bahşeden

MUĞNÎ!

Mülk Senindir, dilediğinden alır,

dilediğine verirsin.

Zenginlik Senindir, istediğini zengin,

istediğini fakir edersin.

Zengin, fakir Senin katında bir,

ikisini de imtihan edersin.

Seversin, malıyla ahiretini satın alan kullarını.

Seversin, fakrını bilip, yalnız Sana el açanları.

Zenginlik verdiğinde dilimizde

şükrü daim eyle!

Fakirlik verdiğinde gönlümüzde

sabrı güçlü eyle!

Bizi dünya malıyla değil, imanımızla zengin eyle!

Amin... Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 


2 Yorum

  1. Selamun aleykum el mugnî ismini 111tane illaki gece mi olmalı sabah okusak tesiri daha çok olmazmi saolun Allah razı olsun

    1. Zikir saatleri olan vakitlerde zikir adedince çekilir. İster haftada bir zikir günü olan Cuma günü 1100 defa çekilir. Ya da zikir vakitllerinde sabah gündoğarken,ikindi namazı sonrasında yatsı namazına doğru yaklaşırken, Ve... Tam gece yarısında bu esma-i zikir çekilir.

Bir cevap yazın