Esmaül Hüsna İsminden El-Mucîb

Mucîb Esması

Mucîb İsminin Arapça Yazılışı

Mucîb: مجيب

El-Mucîb: المجيب

Ya Mucîb: يا مجيب

Mucîb ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Mucîb İsminin Anlamı

El-Mucîb: Duaları işitir, kabul eder.

El-Mucîb: Dua ve isteklere cevap veren.

El-Mucîb : Duaları kabul eden.

Ellerimizi açıp dua ettiğimizde bizi kapısından boş çevirmeyen dualarımızı kabul eden O'dur.

El-Mucîb: Dua edildiğinde kuluna cevap verip istediği şeyleri yerine getiren O'dur.

El-Mucîb: (Dualara icabet eden): Yüce Allah, kul'u dua ettiğinde ona cevap verip isteklerini verir.

El- Mucîb Esmasının 

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi : 55

Zikir Günü: Perşembe

Zikir Saati Müşteri

Sabah gündoğduğu vakitte,

İkindi namazı sonrasında,

Akşam namazından sonra,

Ve... Tam gece yarısında;

Bu esma-i zikri zikir saati olan vakitlerde ve diğer her vakitte de 'El-Mucîb - Ya Mucîb' diyerek bu ism-i şerif zikredilir.

'Ya Mucib' esması çekildikten sonra hemen akebinden eller semaya açılırak dua edilir. Allah'tan ne gibi dilek ve istekleriniz varsa canu gönülden yalvararak yakararak yüce Allah'tan istenir.

Ya Mucîb İsminin Fazileti,

Havas ve Esrarı

Duaların kabulu için, bu esma-ı şerifi günlük zikir saatleri olan vakitlerde 'Ya Mucîb' diyerek 55 defa zikredilir.

'El- Mucib' ismi şerifi günlük 60 defa çekildiği takdirde yüce Allah'tan her ne duanız varsa icabet olunur.

Perşembe güneş doğarken zikir gününde ve zikir saatinde 'Ya Mucib' ismini 55 defa zikreden bir kulun ne gibi isteği ve muradı varsa kabul olur.

'El- Mucib' ismini 3025 defa zikreden bir kimse yüce Allah'tan kimin sevgisini ve kimin kalbini kazanmak istiyorsa bu esma-i zikri sürekli zikretmeye devam etsin.

'El- Mucîb' esmasını günlük 55 defa zikreden bir kulun Allah'u Teâla dualarını kabul eder.

Gece teheccüd vaktinde bu esmayı 'Ya Mucîb' diyerek 68 defa okuyan bir kimse gizli sırlara ve mucizelere nail olur.

Günlük 55 defa bu ismi 'El-Mucib' diyerek zikrederse yüce Allah o kulun arzu ve istekleri yerine getirir.

Bu esmayı günlük 'Ya Mucib' diyerek 100 defa okuyan bir kimse muttakilerden olur.

El-Mucîb Esması

El-Mucîb - اَلْمُجِيبُ: Duaları kabul eden, Kendisine dua edip arzu ve istek de bulunan kullarına yanıt veren, Kulların dua ettiğinde ona cevap veren, dua edildiğinde kuluna cevap verip istediği şeyleri karşılıksız koymayan demektir.

"Kullarım Beni sana soracak olurlarsa, bilsinler ki Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim..."
Bakara-186

Dua Nedir?

Dua kulun Allah'a yalvarıp dünyalık ve ahiretlik ne gibi dilek, istek ve muradı varsa Rabbine el açarak yalvararak yakarararak ondan istemesidir.

Dua etmenin de bir âdâbı ve usulü vardır.

Dua Allah'a şöyle yapılır:

Ellerini aç...

Yalvar kul Allah'a...

Yalvar... Yakar...

Ya Rabbi...

Bütün içinden bulunmuş olduğumuz sıkıntılarımızdan anamı, babamı kardeşimi, ailemi, sevdiklerimizi, vatanımızı, milletimizi, ülkemizi, müslüman ümmetini selamete çıkar Ya Mucib diyerek dua edilir.

Duada Adab ve Usûl

 1. Besmele
 2. HamdeleElhamdulilahi Rabbim Alemin
  SalveleEs-Salâtü vesselâmü alâ Rasûlünâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.
 3. İstiğfar ile duadan önce temizlenmek.
 4. Eller semaya açılmalı, dua sonunda elleri yüzüne sürmeli.
 5. Esmaül Hüsna isimleriyle istediğin şeyleri farklı şekilde arz edilmelidir.
  6- Ya Zü'l-celâli ve'l-ikrâm ismi, esmanın en zirve ve en özel ismidir.
  Bu isim ile ya da 99 Esmaül Hüsna ismindeki ism-i şeriflerle dua edilmelidir.  Örnek: Ya Mucib - Ya Kerim gibi....
 6. Mübarek olan vakitlerde, mübarek olan günler ve gecelerde...
 7. İhlaslı ve bilinçli olarak dua etmek.
  (Gafil bir kalple yapılan dua makbul olmaz)
 8. Dua ederken, kabul olunacağına inanarak dua etmek.
 9. Dua ederken ne çok kısık sesle, ne de bağırarak dua ediyoruz. Duada nutedil (dengeli bir sesle) dua edilir.
 10. Duada makbul olan içten orta bir sesle kendi kendine yapılan duadır.
 11. Israrla dua etmek.
 12. Duada Havf ➡ Korku ve Recâ➡ Ümit arasında edilmelidir.
 13. Helal ve meşru şeyler istenmeli.
 14. Sıkıntılı ve bela halinde değil, istediğin şeyin rahmet vakitlerinde de dua edilmelidir.
 15. Duadan sonra "Amin" (Kabul et) cümlesi kullanılmalıdır.

"Ey Adem oğulları! Şeytan ama, babanızı, avret yerlerini onlara göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı için sizi de bir belâya uğratmasın. Çünkü O ve kabilesi, sizin kendilerini göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz şeytanları imana gelmeyenlerin dostu yaptık."
Bakara-27

Bir Dua Hadisi:

"Rahmetim gazabımı geçmiştir."

Eûzu-Besmele çekilip Elhamdülillahi Rabbil âlemin vesselâtu vesselamû âlâ Resûlüne Muhammedin, dedikten sonra ilk başta Estağfirullah yani istiğfar edilip, meselâ; Estağfirullah El azim El kerim la ilahe illa hû, ya da Estağfirullah el azim el Kerîm, estağfirullah El Azim ve etubu ileyh, deyip salavat getirip, Allahümme salli alâ Muhammedin deyip anne ve babamıza, kardeşlerimize, ailemize, sevdiklerimize, vatana, millete, sonrada her kulun gönlünde ve aklında olup dile gelen sözlerle yalvararak yakararak dua edilir ve sonrasında da dualarımı kabul eyle Ya Mucib diyerek Fâtiha Sûresi okunarak amin denilir...

En makbul dua mü'minin mü'mine arkasından yaptığı duadır.

"Dua ibadetin özüdür."

Furkan Sûresi: 72. ayet

"De ki: Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin."

İbrahim Sûresi: 39. ayet

"Duâları, yakarışları işiten elbette benim Rabbim'dir. "

"Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve ğına âzebennâr..."

Dua her kapıyı açar. Yeter ki biz dua etmesini becerebilelim. Rabbimize gönülden ihlaslı ve samimi olarak duada bulunalım. Dua ederken kabul olunacağına inanarak dua edelim. Duanın açamıyacağı kapı yoktur.

İbrahim peygamberimizin Mekke'de ettiği dua hürmetine o kutsal topraklar her daim bolluk ve bereket eksik olmayan kutlu diyarlardır; Çünkü bir peygamber duası almıştır.

Dua aslında bir nevi rahmet kapılarını bizlere aralar. Biz o kapıdan girmesini bilelim yeter.

Dua edip de duam kabul edilmezse diye bir düşünceye umutsuzluğa kapılmayın sakın ha! Çünkü Rabbul- Alemin duanıza er ya da geç mutlaka cevap verir. Dualarınızı ya bu dünyada kabul eder, bazen ettiğiniz dua işlediğiniz günahlara kefâret olur. Kimi dualar da ahirete kalır. Bunu biz aciz beşer kullar bilemeyiz. Gaybın anahtarı nasıl yalnızca Rabbimiz biliyorsa dularda öyledir. Herşeyin bir vakti zamanı vardır. Biz dua ederiz ne zaman duamız kabul olunur onu yüce Allah'u Teâlâ bilir. Bize düşen ümit ederek duamızın kabulunu sabırla beklemektir. Sabrın sonu selamettir.

Bu dünyada her şeyin bir imtihan olduğunu unutmayalım...

Mucîb İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Mucîb ismi şerifini yüce Rabbimiz şu ayetlerde şöyle zikretmektedir:

Bismillahirrahmanirrahim

"Kimisi de, 'Rabbimiz, bize dünyada bir güzellik ver, âhirette de bir güzellik ver ve bizi ateş azabından koru' der."
Bakara Sûresi : 201. Ayet

"O vakit ki gençler yiğitler mağaraya çekildiler de şöyle dediler: " Ey Rabbimiz! Bizlere tarafından bir rahmet ihsân eyle ve bizim için işimizden bir muvaffakiyet hazırla!"
Kehf Sûresi : 10. Ayet

(Musa) dedi ki: "Ey Rabbim! Benim göğsümü genişlik ver."
"Bana işimi kolaylaşır."
" Dilimden düğümü çöz."
" Sözümü iyi anlasınlar."
Tâhâ Sûresi : 25-26-27-28 Ayetleri

"Rabbini, içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah-akşam zikret ve gafillerden olma."
Araf Sûresi : 205. Ayet

"O halde O'ndan mağfiret isteyin; sonra da O'na tövbe edin. Çünkü Rabbim 'kullarına' çok yakındır, kabul edendir."
Hud Sûresi: 61. Ayet

Bir Hadis-i Şerif

İbnu Ömer R.A anlatıyor:

Resûlullah (sav) buyurdular ki:

"Kime dua kapısı açılmış ise, ona rahmet kapıları açılmış demektir. Allah’a talep edilen (dünyevi şeylerden) Allah’ın en çok sevdiği, âfiyettir. Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit (musibet) için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyle ise size dua etmek düşer."

Peygamber Efendimiz (sav)'in yaptığı dua;

"Allah’ım! Kalbimde bir nur, dilimde bir nur kıl. Kulağımda bir nur kıl. Gözümde bir nur kıl. Arkamda bir nur kıl. Önümde bir nur kıl. Üstümde bir nur kıl. Altımda bir nur kıl. Sana kavuşma gününde benim için bir nur kıl. Bana büyük bir nur ihsan eyle."

Amin... Amin... Amin...

Mucîb İsmi Duası

Ey el açıp kendisinden isteyenleri

boş çevirmeyen

MUCÎB!

Tohumların dualarını kabul edip,

yeryüzüne çıkaran Sensin.

Çaresizlerin, muhtaçların hàlini görüp,

medet eyleyen Sensin.

Kalbimizdeki en ince dualarımızı işitip,

icabet eden Sensin.

"İsteyin ki vereyim" deyip,

keremiyle muamele eden Sensin.

Rahmetini istiyoruz Senden,

esirgeme bizden ya Rab!

Affını diliyoruz Senden,

bağışla bizleri ya Rab!

Sensin tek medet umulacak,

başkasına el açtırma ya Rab!

Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

2 Yorum

 1. slm size bir sorum olacaktı ben perşembe günü güneş doğarken okuyacamda nasıl okuyacaz böylemi okuyacaz(ya mucib celle celalühü)diyerek mi okuyacaz anlamadım

  1. "Perşembe güneş doğarken zikir gününde ve zikir saatinde 'Ya Mucib' ismini 55 defa zikreden bir kulun ne gibi isteği ve muradı varsa kabul olur."

   Yani iki şekilde de okuyabilirsiniz.

Bir cevap yazın