Esmaül Hüsna İsminden El-Muahhir

Muahhir Esması

Muahhir İsmi Arapça Yazılışı

Muahhir: مؤخّر

El-Muahhir: المؤخّر

Ya Muahhir: يَامؤخّر

Muahhir ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Muahhir İsminin Anlamı

El-Muahhir: Dilediğini geri koyan.

El-Muahhir: Dilediğini sona bırakır.

El-Muahhir: Dilediğini arkaya bırakan O’dur.

El-Muahhir: Dilediğini geri bırakan. Tehir eden O’dur.

El-Muahhir Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 846

Zikir Günü: Cumartesi

Zikir Saati: Zuhal

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında,

Ve… Gece yarısında;

Esmaül Hüsna’dan Muahhir esma-i zikri zikir adedince, zikir gününde, zikir saatleri olan vakitlerde ve diğer her vakitlerde de bu ismi şerif ‘El-Muahhir’‘Ya Muahhir’ diyerek zikredilir.

El-Muahhir İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Takva için, ‘El-Muahhir’ ism-i şerifi 846 defa okumaya devam edilir.

Kötü birinin uzaklaştırılması için, bu esma-i zikir günde ‘El-Muahhir’ diyerek 847 defa zikredilir.

Günlük bu ismi şerifi ‘Ya Muahhir’ diye 100 defa zikreden bir kulun tevbesi kabul olur. Tevbesinin ardından kişi takva ehli hayırlı insanlardan olur.

Yaptığı işlerde muvaffak olmak için, bu esma-i zikri ‘Ya Muahhir’ diyerek bu zikri sürekli zikretmeye devam eder.

Gönül huzuru için, bu ism-i şerifi ‘Ya Muahhir’ zikreden bir kulun istek ve muradlarına nail olur. Huzur ve mutluluğa kavuşur.

Zalimin şerrinden kurtulmak için, bu esma-i zikir ‘Ya Muahhir’ diyerek zikrederse zalimin şerrinden kurtuluşa erer. Kötülüğünden korunmuş olur.

Bu zikri sadece Allah’ın rızasını kazanmak için, ‘Ya Muahhir’ diyerek zikreden bir kulun ölmeden önce nasuh tevbe, salih amel ile takva kapıları ardına kadar açılır.

El-Muahhir Esması

El-Muahhir – المؤخّر : Dilediğini geri koyan, dilediğini geri bırakan, Dilediğini arkaya bırakan, Dilediğini sona bırakan, tehir eden demektir..

“Sakın Allah’ı zâlimlerin yaptıklarından gafil sanma. Onları ancak öyle bir güne erteler ki, o günde gözler dışa fırlar.”
İbrâhim-42

“Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma!” şeklinde çevirdiğimiz cümledeki zalimler -kavram olarak- Hz. Peygamber zamanının müşriklerini de içine almaktadır. Nitekim Lokmân aleyhisselâm da şirkin büyük bir zulüm olduğunu ifade etmiştir.

“Hani Lokmân da oğluna va’zederek demişti ki:
“Yavrum! Allah’a şirk koşma, çünkü şirk çok büyük bir zulümdür!”
Lokmân, 31/13

Bununla birlikte müşriklerin dışındaki zalimleri de kapsamasına bir engel yoktur. Bu sebeple bazı müfessirler bu âyetin mazlumlar için bir teselli, zalimler için bir tehdit ifade ettiğini söylemişlerdir.
(Râzî, XIX, 141; İbn Âşûr, XIII, 246)

Allah’u Teâla’nın zalimlerin yaptıklarından dolayı hemen cezalandırmayıp onlara mühlet vermesi, zâlimin yaptıklarından habersiz veya zulme razı olduğu yahut zalimi cezalandırmaktan âciz bulunduğu için değil, tövbe etmedikleri takdirde âhirette gereken cezayı vermek içindir. Nitekim âyetler zâlimlerin âhiretteki durumlarını tasvir etmekte ve oradaki cezanın daha şiddetli olacağını göstermektedir.

“Allah hem meleklerden, hem insanlardan peygamberler seçer. Gerçekten Allah her şeyi işitir, her şeyi görür.”
Hac-75

Allah’ın peygamberlerine vahyi iletme v.b işler için meleklerden elçiler seçtiği gibi, kullarına kendi emir ve yasaklarını tebliğ etmek üzere insanlardan da elçiler görevlendirdiği ve her şeyin bilgisinin kendi katında mevcut olduğu belirtilmektedir.âyetin bazı müşrikler “İşte Kur’an aramızdan birine indirildi” şeklindeki sözleri üzerine nâzil olduğu, bu hususun onların iradesine değil Allah’ın dilemesine bağlı bulunduğunu vurgulama amacı taşıdığı rivayet edilmiştir.
(Tâberî, XVII, 204)

“Ve eğer sayılı bir müddete kadar kendilerinden azabı erteleyecek olursak o vakit de mutlaka şöyle derler: “Onu engelleyen nedir?” İyi bilim ki azap onlara geldiği gün kendilerinden geri çevrilecek değildir. Ve o alay ettikleri şey kendilerini kuşatmış olacaktır.” Hûd-8

Resulallah s.a.v şöyle buyurmuştur:

Beş şey gelip çatmadan şu beş ganimeti bil:

Ölmeden önce hayatını, hastalanmadan önce sağlığını, meşgul olmadan önce boş vaktini, ihtiyarlamadan önce gençliğini, fakirlikten önce zenginliğini”

Bir şair de şöyle demiştir:

Ey dünyası ile meşgul olan, hülyalar seni aldatmıştır.

Ölüm insana ansızın gelir, kabir ise amel sandığıdır.

Allah cümle ümmeti mubin kullarını ölmeden önce uyuduğu bu gaflet uykusundan uyandırsın. İnşaAllah…

Her insanın, Allah’ın ezeli ilminde takdir ettiği bir eceli vardır. O ecel ne bir an çabuk gelir, ne de geç kalır.

Allah’u Teâla şöyle buyurmuştur:

Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez.”
Hicr-5

Muahhir İsminin Geçtiği Ayetler

Kur’an’ı Kerim’de Muahhir ismi şerifi şöyle zikredilir:

Bismillahirrahmanirrahim

“O peygamberin bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bir kısmı ile konuşmuş, bazılarını da derece derece yükseltmiştir. Biz Meryem oğlu İsa’ya da o delilleri verdik ve kendisini Ruhu’l-Kudüs (Cebrâil) ile kuvvetlendirdik. Eğer Allah dileseydi, bunların arkasındaki ümmetler, kendilerine o deliller geldikten sonra birbirlerinin kanına girmezlerdi. Fakat ihtilafa düştüler, kimi iman etti, kimi inkar etti. Yine Allah dileseydi, birbirlerinin kanına giremezlerdi. Fakat Allah dilediğini yapar.”
Bakara-253

” Ve eğer sayılı bir müddete kadar kendilerinden azabı erteleyecek olursak o vakit de mutlaka şöyle derler: “Onu engelleyen nedir?” İyi bilim ki azap onlara geldiği gün kendilerinden geri çevrilecek değildir. Ve o alay ettikleri şey kendilerini kuşatmış olacaktır.”
Hûd-8

“Sakın Allah’ı zâlimlerin yaptıklarından gafil sanma. Onları ancak öyle bir güne erteler ki, o günde gözler dışa fırlar.”
İbrâhim-42

” Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez.”
Hicr-5

“Allah hem meleklerden, hem insanlardan peygamberler seçer. Gerçekten Allah her şeyi işitir, her şeyi görür.”
Hac-75

Muahhir İsmi Duası

Ey arzu ettiğini geride bırakan

MUAHHİR!

Geride bıraktığını bir adım öne

geçirebilecek yoktur.

Tayin ettiğin vakti,

bir an erteleyebilecek yoktur.

Tehir ettiğin vakti,

bir an ileri alabilecek yoktur.

Şimdi istediğini,

sonraya bıraktıracak yoktur.

Dünyada istemeyiz, ahirette öne çıkar bizi!

Günahlarımızı geride bırak,

geride bırakma bizi!

Amin… Amin… Amin… Ecmain

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima…

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz…

 


"Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen bir HİÇ ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl çömleği tutan dışındaki biçim değil içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir." Hz. Mevlana

Bir cevap yazın