Esmaül Hüsna İsminden El-Mecîd

Mecîd Esması

Mecîd İsminin Arapça Yazılışı

Mecîd: مجيد

El-Mecîd: المجيد

Ya-Mecîd: يَامجيد

Mecîd ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Mecîd İsminin Anlamı

El-Mecîd: Sonsuz yücelik sahibi, şan ve şerefi nihayetsiz yüce, ihsanı bol olan.

El-Mecîd: Şerefi üstün, nimeti sonsuzdur.

El-Mecîd: Şani yüce ve kadri büyük olan.

El-Mecîd Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi : 57

Zikir Saati : Zühre

Zikir Günü : Cuma

Sabah gündoğarken

İkindi namazı sonrasında

Ve... Tam gece yarısında;

Bu esma-i zikri zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte de bu ism-i şerif 'El Mecîd' - 'Ya Mecîd' diyerek zikredilir.

El-Mecid Esması

El-Mecîd: Arşın sahibi, şanü yüce ve dilediğini yapan yalnız O'dur.

Duâ-i İsm-i A'zâm

Sübhâneke yâ Mecîd: Acz ve şerikten münezzeh ve mukaddessin ey zat ve sıfatı her şeyden yüce, isimleri güzel, fiileri kerîm, eserleri lâtif, lütfu çok, ikramı aziz olan Mecîd'sin..

"Zül-arşilmecîd"

"Arşın sahibidir, çok yücedir."

Bürûc-15

İnsanoğlu zalim, inkârcı ve nankör de olsa yaptıklarına pişman olup tövbe ettiği takdirde yüce Allah'ın, ona karşı sevgi, şevkat ve merhametle muamele edeceğini, günahlarını bağışlayacağını gösterir. Çünkü O, arşın sahibidir, şanı yücedir. Varlıkların yönetimi ve nihaî kaderi O'nun elindedir. O, dilediğini yapan yüce bir kudrettir, verdiği hükmü kimsenin bozması mümkün değildir.

"Elçiler dediler ki: "Sen, Allah'ın işine mi şaşırıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketi var üzerinizde ey ev halkı, şüphe yok ki O, övülmeye lâyıktır, cömertliği boldur."

Hûd-73

Yüce Allah arşın tek sahibi, hükümdarı, yöneticisi, her şeyi yöneten idare eden, yaratığı varlıklara sayısız nimetler veren yüceler yücesi Mecîddir. "Ve doğrusu Rabbimizin şânı çok yüksek, ne bir arkadaş edinmiş, ne de bir çocuk."Cin-3Rabbimizin şanı o kadar yücedir ki; kulun acziyeti karşında kadrinin yüceliği karşısında onu anlatmaya kelimeler bile kifayesiz kalır.

Bir ayetinde Rabbimiz  buyuruyor ki;

"Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ve ne de bir yardımcı vardır."

Tevbe-116

"De ki: "Eğer Rabbimin kelimeleri için deniz mürekkeb olsaydı, elbette Rabbimin kelimeleri tükenmeden önce deniz tükenirdi, bir misli daha yardımcı getirsek bile."

Kehf-109

Allah'ın sözlerinden maksat O'nun ilim ve hikmetidir. Yüce Allah'ın ilim ve hikmeti sonsuz ve sınırsızdır; denizler ise büyüklüğüne rağmen sonlu ve sınırlıdır. Şu halde Allah'ın ilmini ve hikmetini yazmak için denizlerin mürekkep olarak kullanılsa, bir o kadar da ilâve edilse yine de Allah'ın ilmini yazmaya yeterli olmaz.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) mübarek bir gecede secdeye kapanarak yaptığı duası şöyleydi:

“Ya Rabbi! Azabından affına sığınırım. Gazabından rızana sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Senin şanın çok yücedir. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim. Sen kendini övdüğün gibi yücesin."

Bizler aciz bir kul olarak yapabileceğimiz tek şey bu dünyayı O'nun uğruna yarattığın, sen olmasaydı bizlerde olmazdık. Senin ismin göklerde "Ahmed" yerde  ise "Muhammed" sen övülmeye layık olan yüce peygambersin. Bizde bu dünya aleminde sevgililer sevgilisini överek yücelterek acziteyimizi sana arz ediyoruz. Ya Rab...

Bizleri sana layık bir kul, peygamberimize layık bir ümmet eyle.

Senin rızanı kazandıracak hayırlı işler ve ameller işlemeyi bizlere nasip eyle...

Ahzab suresi 56. Ayetinde buyuruyorsun ki;

"Muhakkak ki, Allah ve melekleri peygambere salât ederler. Ey iman edenler, siz de O'na teslimiyetle salât ve selâm edin."

Ahzab-56

Bizde namazdaki ara ve son oturuşlarda bu duaları salâvatları okuruz.

Salat ve Selâm yüce Resûle olsun...

Allahümme Salli - Duası

Arapça

"Allâhümme salli alâ muhammedivve alâ âli muhammedin kemâ salleyte alâ ibrâhime ve alâ âli ibrâhime inneke hamîdüm mecîd."

Türkçe Anlamı:

Allah'ım Hz. Muhammed'e ve O'nun âline salât et. Hz. İbrâhim'e ve âline salât ettiğin gibi. Muhakkak ki Sen Hamîd Mecîdsin.

Allahümme Bârik - Duası

Arapça

"Allâhümme bârik alâ muhammedivve alâ âli muhammedin kemâ bârekte alâ ibrâhime ve alâ âli ibrâhime inneke hamidüm mecîd."

Türkçe Anlamı

Allah'ım Hz. Muhammed'e ve O'nun âlini mübarek kıl ve bereketlerine nâil buyur. İbrâhim'i ve âl-i İbrâhim'i mübarek kıldığın gibi. Muhakkak Sen Hamîd  ve Mecîdsin.

Ya Mecîd İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı 

İzzet ve şerefin artması için 'Ya Mecîd' ism-i şerifi 57 defa zikredilir.

Arabi ayın başı ortası ve sonunda oruç tutup akşam iftar vakti de bu esma-i zikri 'Ya Mecîd' diyerek zikreden bir kimsenin maddî ve manevî hastalıklarından şifa bulur iyileşir.

Bu esma-i zikri 'Ya Mecîd' diyerek günlük 57 defa zikretmeye devam eden bir kimseden şeytan uzaklaşır ve vesvese veremez hale gelir.

'Ya Mecîd' diyerek 57 defa hergün bu esma-i zikri zikreden bir kişinin dünya ve ahirete dair ne gibi dilek ve isteği varsa muradına nail olur.

'Ya Mecîd Ya Vâsi' diyerek 194 defa bu ismi şerifi sürekli zikretmeyi kendine vird edinen bir kimse bütün zorluklardan meşakketlerden kurtuluşa erer. Yapacağı her işde başarılı olur. Bütün hayırlı kapılar ona açılır.

Bu ismi şerifi 'Ya Mecîd' diyerek günlük 57 defa çekmeyi kendine vird edinen bir kul rızık endişesi çekmediği gibi, rızkı bollaşır ve sıkıntılarından da kurtularak refaha erer.

Ahiret alemindeki en büyük nimet yüce Allah azze ve cellenin cemalini görmektir. Rabbim bizi bu nimetinden mahrum etme. Cennetinde cemalinle bizleri müşerref kıl....

Mecîd İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Mecîd ismi iki ayette zikredilir:

"Zül-arşilmecîd"

"Arşın sahibidir, çok yücedir."

Bürûc-15

Elçiler dediler ki: "Sen, Allah'ın işine mi şaşırıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketi var üzerinizde ey ev halkı, şüphe yok ki O, övülmeye lâyıktır, cömertliği boldur."

Hûd-73

Mecîd İsmi Duası

Ey  göklerde ve yerde en yüksek şân kendisine ait olan

MECÎD!..

Şânın öyle yüce ki,

Her türlü övgüye layık olan ancak Sensin.

Şânın öyle yüce ki,

Eşi benzeri olmayan ancak Sensin.

Şânın öyle yüce ki,

Her şeye gücün yeterken hemen ceza vermezsin.

Şânın öyle yüce ki,

Kullarına sayılamayacak nimetler bahşedersin.

Şânına layık bir şekilde bağışla bizleri de!

Yüceliğin karşısında secdeye kapanma şerefini bahşet bize!

Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

www.acikve.net

www.facebook.com/acikvenetinternet

www.twitter.com/acikve_net

 


Bir cevap yazın