Esmaül Hüsna İsminden El-Mâni

Mâni Esması

Mâni İsminin Arapça Yazılışı

Mâni: مانع

El-Mâni: المانع

Mâni: يَا مانع

Mâni ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Mâni İsminin Anlamı

El-Mâni: Dilemediği şeye mani olur; istemediği şeyin önünde aşılmaz engel O'dur.

El-Mâni : İstediği her şeye engel olan O’dur.

El-Mâni: Koruyucu sebepler yaratarak zararları önleyen, istemediği bir şeyin meydana gelmesini istemeyen O'dur.

El-Mâni: Bir şeyin meydana gelmesine engel olan, musibetleri engelleyen O'dur.

El-Mâni: Dilemediklerine mani olan O'dur.

El-Mâni Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 161

Zikir Günü: Pazar

Zikir Saati: Güneş

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında,

Bu esma-i zikir zikir gününde, zikir saati vakitlerinde ve diğer her vakitte de bu ismi şerif 'El-Mâni' - 'Yâ Mâni' diyerek zikredilir.

Ya Mâni İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Zarar veren şeylerden korunmak için bu ismi şerif 161 defa 'Yâ Mâni' diyerek okunmaya devam edilir.

Kazalardan belalardan, musibetlerden uzak olmak için, bu ismi şerif 'Yâ Mâni' diyerek günde 161 defa okunur.

Maddî ve manevî her türlü tehlike ve zararlardan korunmak için bu ismi şerif günde 161 defa 'Yâ Mâni' diyerek zikredilir.

Dargın olan eşler için, bu ismi şerifi ikisinden biri 'Yâ Mâni' diyerek 161 defa okuyarak zikrettiği zaman eşlerin arası düzelerek barışırlar.

Zulüm yapan, söz dinlemeyen, hiçbir türlü ıslah olmayan bir zalim için, bu esma-i zikir günde 161 defa 'Yâ Mâni' diyerek okunur ve yüce Allah'a zalimin zulmünün sona ermesi için dua edilir ve Allah azze ve celle bu zalimin zulmüne böylece Mâni olur.

El-Mâni Esması

El-Mâni - اَلـْمــَانِعُ: Dilemediği şeye mani olur; istemediği şeyin önünde aşılmaz engel O'dur.

İstediği her şeye engel olan, koruyucu sebepler yaratarak zararları önleyen, istemediği bir şeyin meydana gelmesini istemeyen, bir şeyin meydana gelmesine engel olan, musibetleri engelleyen, dilemediklerine mani olan demektir.

Ey varlıkların, hadlerini aşıp diğer varlıklara zarar vermesini engelleyen Mâni Sensin.

Yüce Allah istediği zaman istediği şeye engel koyan, müsade etmeyen O'dur.

Bismillahirrahmanirrahim

"Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa onu kendisinden başka giderecek yoktur; ve eğer sana bir hayır verirse bilesin ki O her şeye kadirdir."

En'am-17

"O, kullarının üstünde tam bir tasarrufa sahiptir. O hakîmdir, her şeyden haberdardır."

En'am-18

En'am sûresindeki 17-18 âyetlerinin tefsirinde;

Hayır ve şerrin Allah'tan olduğu şeklindeki Ehl-i sünnet itikadını destekleyen bu âyetlere göre hastalık, yoksulluk gibi insanlara elem veren ve istenmeyen durumlar da sağlık ve zenginlik gibu arzu edilen durumlar da Allah'ın kudret elinde olup Allah bir kimseye bunlardan birini veya ötekini takdir ederse bunu önleyecek, takdire karşı koyabilecek hiçbir güç yoktur. Allah'tan gelebilecek zararı da faydayı da ancak dilerse yine kendisi önler. İnsanlar ne dilerse dilesin, sonunda yine O'nun dilediği olur..O'nun her şeye gücü yeter ve O kulları üzerinde tam bir hâkimiyete, karşı konulamaz bir kudrete sahiptir. Ayrıca, O tam bir hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olduğu için kimlerin fayda ve zarara müstahak olduğunu bilir; herkesin her halinden haberi olur ve hâkim olmasının bir sonucu olarak herkese, haline münasip ne ise onu verir, dolayısıyla hiç kimseye haksızlık etmez.

Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

"Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir ve Allah için mâni olursa, imanı kemale ermiştir."
(Ebû Davud, Sünnet 16)

Mâni İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Mâni ismi birebir olarak zikredilmez. Mâni isminin yerine fiili olarak bazı ayetlerde Rabbimiz zikretmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim

"Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa onu kendisinden başka giderecek yoktur; ve eğer sana bir hayır verirse bilesin ki O her şeye kadirdir."
En'am-17

"İnsan, şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir."
İsrâ-11

"Allah sana bir zarar verecek olursa, onu O'ndan başka giderecek yoktur. O senin hakkında bir iyilik dilerse onun lutfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarında dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgeyen O'dur."
Yûnus-107

Mâni İsmi Duası

Ey istediği şeye mâni olan

MÂNİ'!

Takdir Senindir, önümüzü ister açar,

ister kesersin.

Önünü açtığın kuluna engel

olamaz hiç kimse.

İşlerimiz Sana bağlı, istersen düze koyar,

istersen engellersin.

Koyduğun engeli kaldıramaz hiç kimse.

Dualarımız Sanadır, istersen kabul eder,

istersen etmezsin.

Hakkımızda bilginin hayrı bilemez hiç kimse.

Ey MÂNİ'!

Sana varmayan yollara sapmamıza mâni ol!

Senden gelecek her şeye razı olma

gücü ver bize!

Rızana ulaşmayan ameller işlememizi engelle!

Amin... Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 


Bir cevap yazın