Esmaül Hüsna İsminden El-Mâcid

Mâcid Esması

Mâcid İsminin Arapça Yazılışı

Mâcid: ماجد

El-Mâcid: الماجد

Ya Mâcid: يَاماجد

Mâcid ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Mâcid İsminin Anlamı

El-Mâcid: Kadri ve şanı büyüktür.

El-Mâcid: Şanı yüce kerem ve ihsani bol olan O'dur.

El-Mâcid:  Şanı yüce, kerem ve iyilikleri bol olan O'dur.

El-Mâcid Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 48

Zikir Günü: Cuma

Zikir Saati: Zühre

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında

Akşamdan sonraki ikinci saatte

Ve… Gece yarısında;

Bu esma-i zikir zikir saatlerinde ve diğer her vakitte de bu ism-i şerif 'El-Mâcid'- 'Ya Mâcid' diyerek zikredilir.


El-Mâcid İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Kalplerin nurlanması için bu esma-i zikri günlük 48 defa 'El-Mâcid' diyerek zikredilir.

Kazancın bolluğu için bu ismi şerifi 48 defa 'El-Mâcid' diyerek zikredilmeye devam edilir.

Günlük 5 vakit farz namazları sonrasında bu esma-i zikri 48 defa 'Ya Mâcid' diye zikredenlerin malında mülkünde artış olur ve sözü her tarafından geçerli bir kimse olur.

'Ya Mâcid' ismi şerifini yatağa yatmadan önce 100 defa okuyan bir kimse rüyada görmeyi arzu ettiği muradınaı görmeye nail olur.

Makam ve itibarın artması için günlük bu esma-i zikri 48 defa 'Ya Mâcid' diyerek bu ismi şerif zikredilir.

Bu ismi şerifi 'Ya Mâcid' diyerek çokça sürekli zikretmeye devam eden bir kimsenin ilminde artış olur. Yüzü de kalbi de nurlanır.

Bu esma-i zikri zikir gününde ve saatinde zikir adedince 'El-Mâcid' diyerek zikreden kullar ebedi mutluluğa kavuşurlar.

Mâcid İsminin Geçtiği Ayetler

Allah'ın Mâcid ismi Kur'an'ı Kerim'de zahiri olarak geçmiyor. 99 Esmaül Hüsna isminin yazıldığı hadis-i şerif kitabında bu ismi şerif el-Mâcid diye zikrediliyor. Mecid ismi olarak da şu iki âyette şöyle geçiyor:

"Şüphe yok ki O övülmeye lâyıktır, cömertliği boldur."
Hud-73

"Arşın sahibidir, çok yücedir."
Bürûc-15

El-Mâcid Esması

El-Mâcid: Kadri ve şanı büyük olan, keremi, iyiliği ve ihsani bol olan yüceler yücesi demektir.

İnsanoğlu zalim, inkârcı ve nankör de olsa yaptıklarına pişman olup tövbe ettiği takdirde yüce Allah'ın, ona karşı sevgi, şefkat ve merhametle muamele edeceğini, günahlarını bağışlayacağını gösterir. Çünkü O, arşın sahibidir, şanı yücedir;

"Şüphesiz ki rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istivâ eden; geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki, halk da emir de yalnız O'na aiitir. Âlemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir."
Araf-54

Varlıkların yönetimi ve nihaî kaderi O'nun elindedir. O, dilediğini yapan yüce bir kudrettir, verdiği hükmü kimsenin bozması mümkün değildir.

"Rabbinin dilediği hariç, onlar gökler ve yer durdukça o ateşte ebedî kalacaklardır. Rabbin gerçekten istediğini yapar."
Hud-107

Sevginin ve sonsuz rahmet ve merhametin derinden hûşû içinde; Duhâ sûresinde Rabbimizin bize buyuruyor ki;

Duhâ Sûresi

Bismillahirrahmanirrahim

1- Kuşluk vaktine,

2- Karanlığı çöktüğü vakit geceye yemin olsun ki,

3- Rabbin sana veda etmedi ve sana darılmadı!

4- Muhakkak ki senin için âhiret dünyadan daha hayırlıdır.

5- Ve ileride Rabbin sana verecek, Sen de razı olacaksın.

6- Seni yetim bulup da barındırmadı mı?

7- Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi?

8- Ve seni yolsul iken zengin etmedi mi?

9- Öyle ise sakın yetime haksızlık etme.

10- Dilenciyi de azarlama.

11- Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat.

Rabbimiz bize bu süredeki ayetlerde kulu ile konuşuyor. Allah'u Teâla'nın kulunun her daim koruyup kolladığını, rahmet ve merhametinin kullarına sonsuz olduğunu, ne kadar günah yükünüz olursa olsun bir nasuh tövbe ile kulunu affedeceğini, ahiret yurdunun bu dünyadan daha hayırlı olduğunu, bize bu dünyada düşen görev Kur'an'ı Kerim'i okuyup düşünüp tefekkür ederek üzerimize düşen biz bu dünyada nasıl yaşayacağımızı, neler yapacağımızı, sorumluluklarımızın bilincinde olup Allah'a olan kulluk vazifemizi en güzel şekilde idrak ederek cenneti bu dünyada kazanmamızın yolunu bize anlatıyor, söylüyor Rabbimiz. Rabbimiz bize bu dünyada Rahman ismi ile tecelli ediyor. Ahirette ise Rahim ismi ile tecelli edecektir. Onun verdiği bütün herşeye Ya Hamid ismi şerifini günlük zikrederek ona karşı olan sonsuz hamd ve şükrümüzü eda ederek, ona layık kullardan olmamızı için bu dünya hayatında çalışıp çabalayalım. Dünyadaki tek gerçek şey ise Allah'ın varlığı birliği ve ona olan inancımızdır.

Kul olarak söyleyeceğimiz en güzel sözlerden biriside...

"Allah de ötesini bırak."

(En'âm-91)

Mâcid İsmi Duası

Ey şan ve keremi ölçülere sığmayan

MÂCİD!

Kullarına salih ameller işlemeyi

bahşeden Sensin.

Şânın öyle yüce ki,

salih amellere kat kat mükafat verirsin.

Kalplerde iman ateşini yakan Sensin.

Şânın öyle yüce ki,

imanı ebedi saadete vesile eylersin.

Gönüllere aşk ateşini düşüren Sensin!

Şanın öyle yüce ki,

muhabbeti cennete yol eylersin.

Bizi de ebedi saadete erdirdiğin

bahtiyarlardan eyle!

Lütfunla hayra eriştirdiğin,

şerlerden alıkoyduğun kullarından eyle!

Amin… Amin… Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 


Bir cevap yazın