Esmaül Hüsna İsminden El-Latîf

Latîf Esması

Lâtif İsminin Arapça Yazılışı

Latîf : لاتيف

El-Latîf : اللطيف

Ya Latîf : يا لاتيف

Latîf ismi Arapça kökenli bir terimdir.

El-Latîf İsminin Anlamı

Latîf - اللَّطِيفُ   (Lutfeden- Lütufkâr) : Yüce Allah tüm faydalı, hoş güzellikleri kullarına hayır ve iyiliklerle ihsan eder.

"Rabbim dilediğine karşı lütufkardır. O her şeyi bilen, hikmet sahibidir."
Yusuf - 10

Kuran-ı Kerim'de birçok süre ve ayette Latif ismiyle Rabbimizin ne kadar bol lütuf, kerem sahibi, hayır ve iyilikleri kullarına hiç sezilmeyen yollardan onlara ulaştıran Latif olduğunu anlatır.

El-Latîf : Her işin inceliğini bilip, hiç umulmadık yoldan kullarına iyilik ulaştıran Latif'tir.

El-Latîf : Lütfü ve keremi bol olan O'dur.

El-Latîf : Rabbim sonsuz lütuf ve hikmet sahibi olandır.

El-Latîf : Allah Azze ve Celle gizli açık en ince işlerin detayını ayrıntısına kadar bilen, kalplerde olanı da bilen Latif'tir.

El-Latîf : En ince ayrıntılı gizli işlerden, tüm inceliklerine kadar bilen ve onlara çok kolaylıkla ulaşan Latif'tir. Kullarına hiç sevilmeyen yön ve yollardan onlara yararlar ulaştıran yüce yaratandır.

Latîf Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 129

Zikir Günü: Cuma

Zikir Saati: Zühre

Sabah gündoğarken,
İkindinin son vaktinde,
Akşam namazı sonrasında,
Ve... Gece yarısı,

Bu esma-ı zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte bu ism-i şerif 'El Lâtif' 'Ya Lâtif' diyerek zikredilir.

Latîf ismi Cebrail A.s'ın çekmiş olduğu esmalardan biridir.

Latîf ismi oldukça güçlü bir esma-ı zikirdir.

Ya Latîf İsminin Fazileti,

Havas ve Esrarı

Arzu ettiğiniz dileklerinizin gerçekleşmesi için, bu esma-i zikir günlük 'Ya Latif' diyerek 129 defa çekilir.

Günlük 5 vakit namazın hemen akebinde bu esma-i zikri 'Ya-Latif' diyerek 129 defa okursa, ne gibi müşkül, sıkıntılı, zor bir durumun içerisinde olan kimseler tez zamanda kurtuluşa erer.

İçinden çıkamadığı çözemediği zorluklara karşı ne yapacağını bilemediğinde bu esmayı zikri özelikle gece okumalarında gecenin derin sessizliği olan teheccüd vaktinde bu esma-ı zikri 16.641 defa 'Ya Latif ' diyerek okunur.

Rızkının bollaşmasını isteyen kimseler bu esma-ı zikri günlük 'Ya Latif' diyerek 9 defa okumaya devam edilir.

Yüce Allah'ın lütfuna mazhar olup bütün işlerinizin yolunda gitmesini istiyorsanız bu esmayı günlük 133 defa 'Ya Latif' diyerek zikredilir.

Derdine derman arayan, çaresiz dertlerine derman bulamayan tüm hastalıklara karşı çok güçlü olan bu esma-ı zikri 'Ya Latif' diyerek günlük zikredilmeye devam edilir.

"ALLAHU Latifun bi ibadihi yerzuku men yeşau ve hüvel kaviyyül aziz" bu ayeti günlük dokuz kere okumaya devam eden bir kimse Rabbimizin lütfu keremine ulaşır. O kulun rızkı da hiç ummadık yollardan kendisine gelir.

Her hacet için bu esma-ı zikri 16641 defa
'Ya Latif' diyerek okuduğunda istemiş olduklarına ulaşır. Duası kabul olur.

Bu esma-i zikri 'Ya Latif' olarak besmeleyide başına koyarak, 'Bismillahi’l-Latif' diye 698 defa zikrederek okunursa ne gibi dileği, arzusu ve muradı varsa ona nail olur.

Her türlü hacet için bu esmayı okuyacaklara tavsiye edilen 'Ya Latif' diye zikrini çektikten sonra Fatiha ve İnşirah sureleriyle iki rekat namaz kılındıktan sonra Allah'tan ne isteniyorsa onu dua ederek münacatımızı Allah'a arz edip sonucunu en güzel şekilde yüce yaratandan beklenir.

El-Latîf Esması

El-Latif İsminin Tecellisi

Ya Allah Bismillah çıktık yola, yolumuz hayr akimetiz hayr olsun. Bizi bizden iyi bilen Rabbimize sığınırak söze başlayalım.

Gönülden haykırışımız kalbden gelen o duygu ile gözden dökülen gözyaşlarıyla akar yol bulur. Rabbimize karşı işlediğimiz o günahlarımızın acziyeti büyüklüğü karşısında Rabbimize tövbe ederek yüreğimizin o derin hissiyatını hüznünü ruha yansıtıp gözyaşlarıyla günahımızın temizlenişine şahid olur o damlalar.

Kalp bir dile gelse de konuşsa neler der kim bilir? Ruh dile gelse halimizi nasıl anlatır. Allah bilir. Bizi bizi yaratan yüce yaratıcımıza tam teslim olduğumuzda ondan her ne gelirse biz razı olursan şayet, Rabbim de bizden razı olur. Tek içimizi derdimizi sıkıntımızı dökdüğümüz bizi bizden iyi bilen yüce Rahman o kadar merhametli ki biz dua edip elimizi açtığımızda buyur kulum diye bizi huzuruna kabul ediyor. Onca günah yükü ile gelsek bile kapısından çevirmeyen yüceler yücesidir O...

Ondan başka güvenip dayanacağımız dertlerimize sıkıntılarımıza çözüm yolu yoktur.

Yalnızca Allah Azze ve Celle bize vermiş olduğu imtihanlarıımıza karşılık bizden sadece sabredip beklememizi ve mükafatını ihsan ve ikramını en güzel şekilde vakti zamanı gelince kullarına vereceğini bildiriyor.

Biz iman dolu göğsümüzle ona tam olarak teslim olmamız lazım ki, Rabbimizden gelen herşeye razı olup kaderin tecellisine karşısında boynumuz kıldan ince, kılıçtan keskindir. Sadece tam bir teslimiyet ile imanla kaderin eninde sonunda vuku bulacağını bilmemiz, âdeta bizim inancımızın bir göstergesidir.

Biz aciz beşer kullar olarak en büyük düşman olan nefsimize yenik düşüp o kadar hata, yanlış günaha dalıyoruz ki, bu dünyada aleminde, feleğimiz şaşıyor. Allah'ın bizi kullarla, malla evlatla, bela ve musibet ile imtihan ettiğini farkında olmadan unutuyoruz. Allah da bize bunu sık sık hatırlatıyor. Bunları yeterince idrak edemediğimizden dolayı da başımıza gelen imtihanları kaybedenlerden oluyoruz.
Rabbim ilkinden kaldın diye seni yine aynı dert ve sıkıntı ile yeni bir imtihana tabi tutuyor. Kulum ilkinden kaldın ikinci imtihanından geç diyor. Bizde bize verdiği bu ikinci imtihanı farkında olup geçenlerden oluruz. İnşaAllah...

Rabbim bu dünyadaki bütün her ne ile bizi imtihan ediyorsa o imtihanları başarıyla geçip cennetini kazanan kullardan olmamızı nasip eylesin cümlemize  İnşaAllah...

Latif isminin tecellisini Rabbimizin yaratmış olduğu her şeyde görmemizi sağlıyor.

Misal; Rabbimiz ilk insan olarak Hz. Ademi Halis çamurdan yarattı ve sonra ondan Hz. Havva'yı yarattı. Onlardan çocuklar dünyaya getirdi Habil ve Kabil gibi...

İşte insanın yaratılışı kainatta böyle vuku buldu.

Rabbimiz bir ayetinde buyuruyor ki;

"Allah sizi (Hz. Âdem`i) bir topraktan, sonra bir meniden (Hz. Âdem`in neslini) yarattı."
Fatır- 11

Bizi insan olarak yarattı. Tüm anne karnından dünyaya gelenler müslüman olarak doğarlar. Sonra anne babası onu hristiyan ya da yahudi yapar. Bizi insan olarak müslüman olarak yarattığı için binlerce şükür etmeliyiz. Bütün bunlar Latif isminin tecellisi ile vuku bulur. Bir müslüman olarak doğduğumuzdan bugüne kadar bizi yaratanın Allah Azze ve Celle olduğunu bilip, yaratılış gayemizinde O'na kulluk için yarattığıni bilip yüce Rabbmize heran hamd ile onu anan kullardan olalım.

Bu dünya hayatında onun davasına sonsuz hizmet ederek çalışmak bizim kulluk bilincimizi yeterince idrak etmemize sebeptir. Bu dünyadaki yaşadıklarımızı, sabır tevekkül şükür dua ile Rabbimiz bize iyilikler ve hayırlar ulaştırması bu esmanın tecellisi ile gerçekleşir. Rabbim lütfu bol olan kerem sahibi güzellikler ihsan eden Latif'dir.

İnsan olarak bizi yaratıp bize akıl zeka veren diğer tüm yarattıklardan üstün bir varlık olarak yaratıp bize ruh vermesi bedenimize can verip bize yeryüzünde kıyamete kadar görevli ve sorumlu kılan da yüce mevlamızdır.

Hayvanları aleminde onlar da hayvan olarak yaratılmış, bu dünyada onların da bir görevi var. Onlar içgüdüsel olarak hareket ederler. Akıl yoktur.

İnsan yaratılan en üstün varlıktır. Bizi insan olarak bu dünyaya lütfedip getiren kerem sahibi de O'dur.

Yarattığı tüm varlıklara lütfü ve keremi ile güzellikler bahşeden onlara ikrama ve ihsanlar verip ulaştırandır.

Allah'u Teâla'nın tecellisi bu dünya semasında Latif isminin sırları ile kullarına ulaşmaktadır.

Latîf İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Latîf ism-i şerifi şu ayetlerde şöyle zikredilir:

Bismillahirrahmanirrahim

"Rabbim dilediğine karşı lütufkardır. O her şeyi bilen, hikmet sahibidir."
Yusuf - 10

"Allah kullarına karşı Latif'tir, dilediğini rızıklandırır. O, pek kuvvetlidir, üstün kudret sahibidir."
Şûrâ-19

"Ey oğulcuğum! İşlediğin şey, bir hardal tanesi ağırlığınca olsa da, bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, Allah onu getirip meydana kor. Doğrusu Allah Latif'tir, haberdardır."
Lokman-16

"Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; bilin ki O, kalplerin içindekini bilmektedir."
Mülk-13

"Yaratan bilmez olur mu? O, Latif'tir, haberdardır."
Mülk-14

"Gözler O'nu görmez, O bütün gözleri görür. O Latif'tir, haberdardır."
Enam-103

"Oturun da evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti anın. Şüphe yok ki, Allah latifdir, herşeyden haberdardır."
Ahzab-34

"Allah'ın gökten indirdiği su ile yerin yemyeşil olduğunu görmez misin? Doğrusu Allah Latif'dir, haberdardır."
Hacc-63

"Rabbim dilediğine karşı lütufkârdır. O her şeyi bilen, hikmet sahibidir.
Yusuf-100

Latîf İsmi Duası

Ey son derece lütufkâr olan

LÂTÎF!

Öyle Lâtîfsin ki,
kullarına sevilmez yollardan ihsanda bulunursun.

Öyle Lâtîfsin ki,

umulmadık bir anda karşımıza çıkar yardımın.

Karıncanın yuvasında,

örümceğin ağında,

arının peteğinde aşikârdır ince sanatın.

Çiçekler Senin lütfunla açar.

Senin lütfunla meyveye durur ağaçlar.

Lütuflarındaki inceliği seçmeyi lütfet bize!

Huzuruna vardığımızda ummadığımız

müjdelerle sevindir ruhumuzu!

Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

Bir cevap yazın