Esmaül Hüsna İsminden El-Kerîm

Kerîm Esması

Kerîm İsmi Arapça Yazılışı

Kerîm : كريم

El-Kerîm : الكرم

Ya Kerîm : يا كريم

El-Kerîm İsminin Anlamı

Kerîm - الْكَرِيمِ - (Çok cömert): Allah'u Teâla her çeşit iyiliği veren, tüm erdemleri kullarına bolca ikram ederek dağıtan Kerîm O'dur.

El-Kerim : Keremi lütfu ve bağışı kullarına bol olan. Hiçbir karşılık gözetmeksizin onu kullarına ikram ve ihsan edendir.

El-Kerim : Kerem sahibi, keremi ve lütfu bol olan, kullarına karşılıksız verendir.

El-Kerim : Lütfu ve keremi çok geniş ve çok bol olandır.

El-Kerîm Esmasının 

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi : 270

Zikir Günü : Cuma

Zikir Saati : Zühre

Sabah gündoğarken
İkindi namazı sonrasında,
Akşam namazından sonra,
Ve... Tam gece yarısında;

Bu esma-i zikir zikir saatlerinde, zikir adedince, zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte 'El-Kerîm' - 'Ya Kerîm' diyerek bu ism-i şerif zikredilir.

Not: Bütün esmalarda belirli bir sayıda ya da sayısız çekildikten sonra ellerimizi açıp Allah'u Teâlaya dua edelim; Rabbimizden ne diliyorsak istiyorsak hacetimizi dile getirip söyleyelim. İnşaallah...

Allah Kerim'dir.

Ya Kerîm İsminin Fazileti, Havas ve Esrarı

Geniş ve bol rızka kavuşup zahmetsiz nimetlere ermek için, 'El-Kerim' ism-i şerifi günde 270 defa okunur.

Bu esma-i zikri 'Ya Kerim' diyerek günde 270 defa zikretmeye  devam eden bir hasta şifasını bulup iyileşir.

Dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşmak için, günlük bu ism-i şerifi 'Ya Kerim' diyerek 270 defa okunur.

Yatmadan evvel bu esma-i zikri 'Ya Kerim' diyerek 270 defa okuyan bir kimse, Cenab-ı Zül Celâl'ın ihsan, ikram ve lütuflarına kavuşur.

Her 5 vakit farz namazını kıldıktan sonra bu esma-i zikri 'Ya Kerim' diye 270 defa okuyan bir kişiye her türlü hayırlı kapılar açılır, rızkında artış olur, işlerinde başarı elde eder.

Cuma günleri bu ismi şerifi 'El-Kerim' diyerek 270 defa zikreden bir kul bütün sıkıntılardan kederlerden selâmete çıkar.

Bu esmayı zikir günü olan cuma günü, yukarıda belirtilen zikir saatlerinde 'Ya Kerim' diyerek 270 defa okuduğu takdirde, tüm elemlerden, kederlerden bela ve musibetlerden kurtuluşa ererek refaha kavuşur.

Dilek ve murada ermek için bu ismi şerif 'Ya Allah Ya Kerim Ya Vehhab' diyerek günde 1171 defa zikredildiğinde ne gibi dilek istek muradı varsa onlara kavuşur.

Zikir Saati olan vakitlerde bu esma-i şerif 'Ya Kerim' diyerek 270 defa çekildiğinde kişi sevdiğine kavuşur, hasret vuslat bitip muradına nail olur.

'Ya Allah Ya Kerîm' diyerek 1000 defa bu ismi şerifi zikreden bir kimse borçlarından kurtularak huzura ermiş olur.

Günlük yaşamımızda 'Ya Kerim' ismini çekmeyi kendimize vird edinelim inşaallah...

El-Kerîm Esması

El-Kerim: Allah'u Teâla her çeşit iyiliği veren, tüm erdemleri kullarına bol bol ikram eden dağıtan, Keremi lütfu ve bağışı kullarına bol olan, hiçbir karşılık gözetmeksizin onu kullarına ikram ve ihsan eden demektir.

Rabbimizin vermiş olduğu rızıklara ve bütün nimetlerine karşı şükür etmek bizim kulluk vazifemizdir. Rabbim bizlere sayısız nimetler vererek bizleri yedirir, içirir. Rabbim insanlara karşı çok cömert davranır. Verirken bol ve geniş rızıklar nimetler ihsan eder. Bizlerde bütün bunlara karşılık gördüğümüz yediğimiz nimetlere karşı Rabbimize, Kerim ismini zikredek şükredelim.

"Doğrusu bu Kitap, sadece arınmış olanların dokunabileceği, saklı bir Kitap'da mevcutken Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olan Kuranı Kerim'dir."
Vakıa, 77-80

Kuran- Kerim dünya semasına Cebrail aracılığıyla peygamberimize naklen ayet ayet inmiştir. Kuran kalplere şifadır. Yüce kitabımız bizler için çok kıymetlidir çünkü Rabbimizin kelamı, sözleri içinde saklıdır. Allah'u Teâla'da bunu Kerim ismiyle açıklamıştır. Son ilahi din islam, son ilahi kitap kıyamete kadar geçerli olacak hak kitap ise yalnızca Kuran'dır. Hikmet ve sırları içinde barındıran hak kitabımız yüce Kuran-ı Kerim'dir.

Rabbim okuyup anlayasınız bunun emirlerine göre yaşantınızı sürdürmen için bu dünya ve ahiret alemi konusunda nasıl çalışmamız gerektiğini ayetleriyle bizlere açıklıyor.

"Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir."
Alak-3-5

"Hem size istediğiniz şeylerin hepsinden verdi; öyle ki, Allah'ın nimetini saysanız onu bitiremezsiniz. Gerçekten insan çok zalim, çok nankördür."
İbrahim-34

Rabbim her bir azamızı latifemizi yerli yerinde yaratmıştır. Buna ne kadar şükretsek az kalır. Aklı yaratmış düşünüp okuyup doğru yolu bulasınız diye. Gözü yaratmış iyi kötü güzel çirkin her şeyi göreseniz diye. Kulakları yaratmış işitip duymak için. Dilimizi yaratmış beynimizdem kalbimizden geçenleri düşünüp konuşarak anlatın dile getirin diye.
İşte bütün bunlar Kerim isminin tecellisidir.

"Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışlarda bulunanlar başka; Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir."
Furkan-7

Her ne günah işlemişsek küçük büyük bütün günahlarımızın hepsini ettiğimiz bir nasuh tövbesiyle temizleyen Odur. Kulun işlediği kötülüklerin farkına varması sonucunda bunu iyiliğe çeviren yüce Allah'tır.

Bire bin mükafat veren yüce Rahmandır. Onun merhameti bütün kâinatı kuşatmıştır.

Rabbimizin hazinesi çoktur. Yeterki kulları ondan bir şey istesin.

Maddi manevi bizlere vermek için bizlerin ona dua etmesini istememizi bekleyen O'dur.

Rasulullah buyurdu ki;

''Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ, her gece, gecenin son üçte biri kaldığında dünya zekâsına rahmetiyle iner de: Bana kim dua eder ki onun duasına icâbet edeyim! Benden kim isteyecek ki ona dilediğini vereyim! Benden kim mağfiret diler ki onu mağfiret edeyim!."

(Buhari, Teheccüd, 24; Müslim, Müsafirin, 168.)

Hadis-i şerifler

"Din kardeşinin yüzüne gülümsemen sadakadır"

"Güzel bir söz söylemek sadakadır"

Selam vererek Allah'ın emrini yerine getirmiş oluyorsun.

Selam vermek sünnet, almak ise farzdır.

İhlas süresini 3 defa okumak kuran'ın üçte birini okumaya denk oluyor.

Kadir gecesini ihya ettiğinde bin aydan hayırlı olan o gecede mükafatını sevabını misliyle Allah'tan alıyorsun.

Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu ki;

"Mescid-i Aksa’da kılınan bir namaz bin namaza, Mescid-i Nebi’de kılınan bir namaz on bin namaza, Kabe’de kılınan bir namaz ise, yüz bin namaza bedeldir."

"O ki, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı . Sonra göğe yöneldi, onları yedi gök olarak düzenledi. O, her şeyi bilir."

Bakara-29

Allah'u Teâla bütün nimetlerin hepsini biz canlılar için yaratmıştır. Bir kuru ağaç zamanı gelince çiçek açar. Olgunlaşarak meyveye dönüşür. Bizde o meyveleri yiyerek Allah'ın verdiği nimetlerden yararlanarak ona şükretmemiz gerekiyor. Bu dünya aleminde bizlere lütfu ve keremi bol olan Rabbimiz her konuda bize cömertçe davranmıştır.

"Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan, Allah'tan gereği gibi korkanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun!"
Âl-i İmran- 133

Yaratılış gayemiz kulluk olduğu için bu dünyada Allah'a karşı layık bir kul olarak onun emirlerini riayet ederek doğru ve temiz bir şekilde yaşam sürdürdüğümüz takdirde karşılığını ahiret aleminde cennet ve cemali ile bize lütfedecek O'dur.

Rabbim bizi son nefesimizi iman ile verip bu dünyadan ahiret alemine gidip, cennetinde ilk onu cemâliyle görmeyi ve bizi firdevs cenneti bütün ümmeti mübini kulları müşerref kılsın.

"O, göklerde ve yerde bulunan herşeyi kendinden bir lütuf olarak sizin hizmetinize vermiştir. Şüphesiz bunda düşünen topluluklar için ibret ve deliller vardır."
Câsiye-13

Rabbim yaratmış olduğu bütün her şeyi insanların hizmetine sunmuştur. Bizleri temiz rızık ile bol nimet ve ikramlar ile bizleri lütuflandıran yüce Kerimdir. Bizden Rabbimiz istediği tek şey işe verdiklerine karşılık sadece bizden şükür ve hamd ile onu heran tesbih edip zikretmemizi istiyor. Bizde vermiş olduğu her şey için Kerim ismini çekerek tecellisine şükrünü yeterince eda eden kullarından olalım. İnşaAllah...

Hadis-i Şerifler

"Cömert, Allah’a yakın, Cennete yakın, insanlara yakın, Cehennemden uzaktır."

Rasulullah Sallahu Aleyhi Vessellem     buyurdular ki:

"Rabbiniz Hayy'dır. Kerim'dir. Kulu dua ederek,kendisine elini kaldırdığı zaman, O ellerini boş çevirmekten utanır."

Kerîm İsminin Geçtiği Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Kerîm ismi şerifi şu ayetlerde geçmektedir:

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah dilediğine kat kat fazlasını verir."
Bakara- 261

"Şükreden ancak kendisi icin şükretmiş olur; nankörlük edene gelince, o bilsin ki Rabbim müstağnidir, çok kerem sahibidir."

Neml-40

"Ey insan! İhsanı bol Rabb'ine karşı seni aldatan nedir?"
İnfitar-6

Kerîm İsmi Duası

Ey yarattıklar cömertçe nimetler veren

KERÎM!

Senin ikramındır kuru dalların ucundaki meyveler.

Senin ikramındır kara topraktan çıkan rengârenk nimetler.

Senin lütfunla buğdaylar büyür, başak olur.

Senin lütfunla dallar yeşerir, meyveye durur.

Öyle cömertsin ki, karşılıksız verirsin.

Isıtan güneş, yağan yağmur, soluduğumuz hava hep Senin ikramın.

Muhtaç kullarına ikramını bol eyle!

Günahımız çok, rahmetini ikram eyle!

Bizlere....

Amin... Amin... Amin....

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 

Bir cevap yazın