Esma'ül Hüsna İsminden El-Kebîr

Kebîr Esması

Kebîr İsminin Arapça Yazılışı

Kebîr: كبير

El-Kebîr: الكبير

Ya Kebîr: يَاكبير

Kebîr ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Kebîr İsminin Anlamı

El-Kebîr: Büyüklükte benzeri yoktur.

El-Kebîr: Ululuğu karşısında her büyüğün küçüldüğü mutlak büyük.

El-Kebîr: Büyüklükte kendisinden başka üstünü olmayan, en büyük.

El-Kebîr Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati:

Zikir Adedi: 232

Zikir Saati: Müşteri

Zikir Günü: Perşembe

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında,

Ve... Tam gece yarısında;

Bu esma-i zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte 'El-Kebîr - Ya Kebîr' diyerek bu ismi şerif zikredilir.

El-Kebîr Esmasının Fazileti, Havas ve Esrarı

Güzel geçim için, bu esma-i zikir günde 232 defa 'El-Kebîr' diyerek zikredilir.

İnsanlar karşısında heybetli ve azametli görünmek için, bu ismi şerif günde 232 defa 'Ya Kebîr' diyerek okunmaya devam edilir.

Hürmet görmek için bu ismi şerif günde 232 defa 'El-Kebîr' diyerek okunur.

5 vakit farz namazları sonrasında bu ismi şerif 232 defa 'Ya Kebîr' diyerek zikrine devam eden bir kimse mevki makam sahibi olduğu gibi herkes tarafından sevilir ve sayılır.

Eşler arasında sevgi bağlarının kuvvetlenmesi için, bu ismi şerif günde 232 defa 'Ya Kebîr' diyerek zikredilmeye devam edilir.

İlim kapılarının aralanması için, bu ismi şerif günde 232 defa 'Ya Kebîr' diyerek zikredilmeye devam edilir.

Bu ismi şerifi 'Ya Kebîr' diyerek günde 100 defa zikreden bir kul insanlar içinde şerefe ulaşmış olur.

Borçlu bir kimse bu ismi şerifi günde 1000 defa 'Ya Kebîr' diyerek okunduğunda borcunu ödeme kolaylığı yüce Allah tarafından ona sağlanır.

'Ya Kebîr' ismi şerife günde 232 defa devam eden bir kul makam ve mevkideki kişilerden iyiliğe nail olur. İstediği gerçekleşir. Dünya ve ahiret hayatında huzura ve mutluluğa kavuşur.

Allah katında iman ve bilgilerin artması için bu ismi şerifi 'Ya Kebîr' diyerek günde 232 defa zikretmeye devam edilir.

Zalim bir kimseye karşı bu esma-i zikir 232 defa 'Ya Kebîr' diye okunurak yüzüne doğru üflendiğinde, zalim olan kişi gücünü kuvvetini kaybeder. Hor görülür zelil olur.

El-Kebîr Esması

El-Kebîr: Büyüklükte benzeri olmayan, Ululuğu karşısında her büyüğün küçüldüğü mutlak büyük, Büyüklükte kendisinden başka üstünü olmayan, en büyük, zatı ve sıfatları büyük olan demektir.

Allah'ın Kebîr ismi yalnızca Yüce Rabbimize ait olan bir sıfat ve ismidir.

"O görünmeyeni de, görüneni de bilir. Kebîr'dir, yücedir."

Ra'd-9

Yüce Allah'ın isimleri, sıfatları, filleri ve zâtı ile insan aklının idrak edemeyecegi kadar büyüktür yücedir sonsuzdur. Tek kibriya sahibi O'dur. Akıllar onu idrak edemez. Zâtı kemali yarattığı her şeyden yücedir büyüktür. Azamet ve kudret sahibi O'dur. O'nun büyüklüğü karşısında kulların acziyeti sadece ve sadece yaratılış gayesi kulluk olan insanoğlunun ne kadar da aciz bir varlık olduğunu ortaya koyar. Allah tektir. Bizleri ise bu dünya aleminde ona kulluk etsin diye yaratmıştır. Yüce Allah'a karşı heran kulluk bilinci ile O'nun ne kadar yüce ve sonsuz olduğunu unutmayalım. Tek beka sahibi baki olan O'dur. Ya baki entel baki. Varlığının sonu olmayan yüceler yücesi en büyük, pek büyük O'dur.

Aczden ve şerikten münezzeh ve mukaddessin ey mümkün ve düşünülen bütün varlıklardan ve Kibriya mertebelerinden hadsiz derecede büyük olan Kebîr!

Bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzehsin, ey sonsuz büyüklük ve azamet sahibi olan Kebîr.

En yüce ve çok büyük olan sadece Sensin. Azametin ve büyüklüğün karşısında bizleri insanlar içinde küçük senin gözünde büyük olanlardan eyle...

Kebîr İsminin Geçtiği Ayetler

Bismillahirrahmanirrahim

"Doğrusu Allah çok yüksek, çok büyüktür."

Nisâ-34

"Bu (böyledir). Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. Ondan başka taptıkları ise bizzatihi batıldır. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür."

Hacc-62

"O görünmeyeni de, görüneni de bilir. Kebîr'dir, yücedir."

Ra'd-9

"İşte hüküm, O yüce o büyük olan Allah'ındır."

Mü'min-12

"Şüphesiz ki Allah, çok yücedir, çok büyüktür."

Lokman-30

"O, her şeyden yüce ve büyüktür."

Sebe-23

Kebîr İsmi Duası

Ey büyüklüğünü anlamakta

akılların aciz kaldığı

KEBÎR!

Öyle büyüksün ki,

büyüklüğün karşısında bütün büyükler küçük kalır.

Öyle büyüksün ki,

büyüklüğünü anlamakta idrakler noksan kalır.

Öyle büyüksün ki,

büyüklüğün kıyas kabul etmez.

Öyle büyüksün ki,

büyüklüğünün ve kudretinin sonu gelmez.

Küçüklüğünü bilip,

büyüklenmeyenlerden eyle bizi!

Senin büyüklüğünü bilip,

karşında diz çökenlerden eyle bizi!

Amin... Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...


Bir cevap yazın