Esmaül Hüsna İsminden El-Kaviyy

The following two tabs change content below.

El-Kaviyy Esması

Kaviyy İsminin Arapça Yazılışı

Kaviyy:قويّ

El-Kaviyy: القويّ

Ya Kaviyy: يَا قويّ

Arapça kökenli bir isimdir.

El-Kaviyy İsminin Anlamı

El-Kaviyy: Güçlü, kuvvetli olan O’dur.

El-Kaviyy : Tam ve kâmil bir kuvvet sahibi olan.

El-Kaviyy : Kuvveti tam olup hakkında zaaf muhal olan O’dur.

El-Kaviyy: Kudreti ve her şeye gücü yeten O’dur.

El-Kaviyy İsminin Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 117

Zikir Günü : Cuma

Zikir Saati :Zühre

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında,

Akşam namazı sonrasında,

Ve… Tam gece yarısında;

Bu esma-i zikri zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte de ‘El-Kaviyy’ – ‘YaKaviyy’ diyerek zikredilir.

Kaviyy Esmasının Sırları

El-Kaviyy – القويّ: Gücü ve kuvveti sınırsız olan, kendisinei hiç bir şey aciz bırakmayan demektir.

“Allah güçlüdür. O’nun cezası şiddetlidir”

Enfal Süresi :52. Ayet

Cenab-ı Hak kuvvetli ve kudretlidir. O’nun kuvvetine hiçbir kuvvet karşı gelemez; kudretine hiçbir güç dayanamaz. Herşey O’na kolay gelir; hiçbir şey O’na güç gelmez. Kuvvet ve kudret O’ndadır. O’nun kuvvetine sığınmak boynumuzun bir borcudur mutlak..

Allah’ın kudretinin zaaftan münezzeh ve her şeye galip olduğunu ifade ediyor. Münkir ve müşrikler kendilerini ne kadar kuvvetli de zannetseler, Allah’ın kahrı karşısında zelil ve perişan olurlar. Tarihdeki geçmiş dönemlerde bazen hava, bazen yağmur, bazen yer küresi insanın kahrına vesile kılınmış ve o zalim, inatçı ve kibirli kavimlere karşı ne kadar zayıf oldukları fiilen onlara bizzati olarak kuvvetini ve gücünü göstermiştir. Bütün kullar Allah’ın huzurunda herdaim aciz beşer şaşar insanlardır. Allahı bilen kendini bilir. Nefsini bilen kendini bilir. Doğru yolu bulup kurtuluşa felaha erer, hem bu dünya aleminde hemde ahiret yurdu olan cennette… İnşallah…

Bu esma-ı zikir de diğer esma-ı zikirler gibi, kemâliyle, ahirette tecelli edecektir.

“Kâfirlerazabı görünce, bütün kuvvetin Allah’ın olduğunu anlayacaklardır.”

Bakara Sûresi : 165. Ayet

Mü’min, bütün varlıklara tevzi olunan kuvvetleri, Allah’ınKaviyyisminin birer tecellisi olarak görmektedir. Rızık kanunuyla, bedenlere kuvvet ihsan edenin de ancak Allah C.C olduğunu bilir ve ona göre yoluna çizer.

Kaviyyismine mazhar olmuş bir kul, madden ve manen kuvvetli olduğu gibi hemde gazap ve şehvet gibi nefsanî kuvvetlere karşı kendini bunlardan alıkoyup iradesine sahip çıkıp kendi nefsine de hakim olur.

Kaviyy Esmasının Anlamları

¤Pek kuvvetli olan O’dur.

¤ Kaviyy kudretli, güçlü ve sınırsız kuvvet sâhibi olan O’dur.

¤ Güç ve kuvveti sonsuz olan O’dur.

¤Kudreti en üstün ve hiç azalmaz olan O’dur.

El-Kaviyy ismi; Kansızlık için, vücudun güçlenmesi için, kuvvetli olmak için, himmetin artması için, kazalardan korunmak için, belalardan korunmak için, hastalıklardan korunmak için, kalbin kuvvetlenmesi için, ruhun kuvvetlenmesi için, yükü hafiletmek için okunmaktadır.

El-Kaviyy İsminin Fazileti, Havas ve Esrarı

Esmasının zikri fetih için uygun olan bir isimdir. İstanbul’un fethinde bu ismin Fatih Sultan Mehmet tarafından da zikredildiği rivayet edilmektedir.

Yavuz Sultan Selim de Mısır’ın fethinde bu ismin zikrini yaptığı bildirilmiştir.

Vücudunda takatsizlik, güçsüzlük veya kansızlık bulunan bir kimse, günlük 114 defa ‘El-Kaviyy’ isminin zikrine devam ederse zafiyeti ve kansızlığı gider, gücü kuvveti artar.

‘El-Kaviyy’ ism-i şerifini zayıf bir mazlum okursa hiç şüphesiz mutlaka olarak zalimin zulmünden emin olur.

Günlük evden çıkmadan önce bu zikri 126 defa ‘El-Kaviyy’ ism-i şerifini okuyan kimse, bütün zahmet ve meşakkatlerden kurtuluşa erer. İşleri kolaylaşır. Kalp ve ruh kuvveti kazanmış olur.

Günlük 5 vakit namaz sonrasında bu esma-i zikri ‘Ya Kaviyy’ diyerek116 defa zikrine devam eden kimse her türlü güçlüğe karşı emin olur.

“Ya Kaviyy celle celâlühû” ism-i şerifini her gün okumaya devam eden kimse her isteği yerine geldiği gibi hemde muradına ermiş olup her türlü dilek ve isteklerine kavuşmuş olur.

Bir bardak suyun içerisine bu ismi şerifi 13454defa “Ya Kaviyy’ diyerek okunup hasta olana içirilirse, en yakın bir vakitte Allah’ın izni ve Kerem’i ile şifaya kavuşur.

Her gün116defa bu esmanın zikrine şöyle ‘Ya Kaviyy-Ya Kadir’devam edilirse bedenin kuvveti artmış olur.

‘Ya Kaviyy’ ismini zikreden bir kulun himmeti artar.

Ağır bir yük kaldırırken YaKaviyy’ ism-i şerifi zikredilirse Allah’ın izniyle zorluk çekilmemiş olur.

‘El-Kaviyy’ ism-i şerifini yolculuk sırasında okuyan kimsede, her türlü kaza, bela ve hastalıklardan korunup yorgunluk hissetmemiş olur.

‘El-Kaviyy’ism-i şerifini cılız ve zayıf olan kimseler okurlarsa kuvvetleri artar.

‘El-Kaviyy’ism-i şerifini zalimi perişan etmek için 1000 defa niyet edilerek okunur.

Güçsüzler, mazlumlar, garipler bu esma-i zikri ‘El-Kaviyy’ diyerek bu ism-i şerifi 1000 defa okurlarsa maksatlarına Allah’ın izni ile ulaşmış olurlar.

Bir tehlike veya sıkıntıya düşen kimse: “Bismillâhirrahmânirrahiym, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym.”deyip, mutlaka Allah-u Teala dilediği bela ve musibetleri ondan uzaklaştırmış olur.

Günlük Sabah namazlarından sonra bu esma-i zikri 100 defa El-Kaviyy’ism-i şerifini okuyanlar dünya ve ahirete ait muradlarına nail olmuş olurlar.

‘El-Kaviyy’ ism-i şerifini vird edinen kimse maddi ve manevi yüklerin altından kalkma gücüne sahip olduğu gibi hemde, ruhuda güçlenmiş olur.

Bu ism-i şerifi, kalb, ruh ve bedenin kuvvetli olması için, düşman tarafından mağlup edilmemek için de bu esma-i zikri ‘Ya Kaviyy’ diyerek 116defa okunur.

Rüzgarın, suyun, ateşin felaketinden korkanlar ‘El-Kaviyy’ism-i şerifini okurlarsa, korktuklarından emin olurlar.

El Kaviyy İle İlgili Ayetler

BismilahirRahmanirRahim

“Kâfirlerazabı görünce, bütün kuvvetin Allah’ın olduğunu anlayacaklardır.”

Bakara Sûresi : 165. Ayet

“… Doğrusu O, kuvvetlidir; azabı da pek çetindir.”

Mümin Sûresi : 22. Ayet

“…Allah’ın âyetlerini inkâr ettiler de, Allah da onları günahlarından dolayı yakalayıverdi. Şüphesiz, Allah kaviyy’dir, azabı pek şiddetlidir.”

Enfâl Sûresi : 52. Ayet

“Emriniz gelince Sâlih’i ve onunla beraber iman edenleri, bizden bir rahmet olarak, helâk olmaktan ve o günün zilletine uğramaktan kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, üstündür.”
Hûd-66

“Allah inkârcıları, hiçbir şey elde edemeden, kin ve öfkeleri ile geri çevirdi, Allah müminlere savaş için yetip arttı. Allah güçlüdür, üstündür.”
Ahzâb-25

“Onlar Allah’ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir.”
Hac-74

El Kaviyy Dua

Ey Kudreti zaaftan münezzeh olan

KAVİYY!

Zayıflığı uğramayan, sonsuz kuvvete sahip olan Sensin.

Her şeye gücü yeten, kimsenin kendisine güç yetiremeyeceği Sensin.

Gücünde bir an azalma, düşünülemeyecek olan Sensin.

Kelebeğin önce kanadını da, bir gezegeni de aynı güzel yaratan Sensin.

Güçlü Sensin, biz zayıfı, nefsimize karşı kuvvetlendir bizi!

Her şeye gücü yeten Sensin, biz aciziz, dünyaya meylettirme kalbimizi!

Amin… Ecmain…

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima…

Dualarınızı eksik etmeyiniz…

www.acikve.net

www.instagram.com/acikvnet

www.twitter.com/acikve_net

www.facebook.com/acikvenetinternet


Bir cevap yazın