Esmaül Hüsna İsminden El-Kaviyy

Kaviyy Esması

Kaviyy İsminin Arapça Yazılışı

Kaviyy: قويّ

El-Kaviyy: القويّ

Ya Kaviyy: يَا قويّ

Kaviyy ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Kaviyy İsminin Anlamı

El-Kaviyy: Kuvvet ve kudret sahibidir.

El-Kaviyy: Güçlü, kuvvetli olan O'dur

El-Kaviyy: Her şeye gücü yeten, çok kuvvetli ve kudretli olan O'dur.

El-Kaviyy: Kudreti en üstün hiç azalmayan O'dur.

El-Kaviyy: Kudretli ve her şeye gücü yeten O'dur.

El-Kaviyy İsminin Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 117

Zikir Günü: Cuma

Zikir SaatiZühre

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında,

Akşam namazı sonrasında,

Ve... Tam gece yarısında;

Bu ismi şerif zikir vakitlerinde ve diğer her vakitlerde de 'El-Kaviyy' - 'Ya-Kaviyy' diyerek zikredilir.

El-Kaviyy Esması

El-Kaviyy – القويّ: Kuvvet ve kudret sahibidir. Her şeye gücü yeten, çok kuvvetli ve kudretli, güçlü ve kuvvetli, kudreti en üstün hiç azalmayan demektir.

El-Kaviyy İsminin Tecellisi

Kaviyy ismi şerifi de ve Rahîm ismi gibi  kullarına bu dünyada değil ahirette tecelli edecektir.

"Tıpkı Firavun hanedanı ve öncekilerin gidişi gibi Allah'ın âyetlerini tanımadılar da Allah onları günahlarıyla tuttu alıverdi. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetli ve azabı pek şiddetlidir."
Enfâl-52

Müşriklerin Allah'ın âyetlerini inkâr ettikleri, hak hukuk tanımadıkları, hasılı serbest iradeleriyle yaptıkları yüzünden cezalandırılmaları yeni ve onlara mahsus bir olay da değildir. Firavun hânedanı ve ondan önce gelip geçenler de (Nûh, Âd-Semûd ve onlardan sonraki bazı kavimler;) aynı şekilde davrandıkları için cezalarını görmüşlerdir.

Firavun kavmi: Helak olup gittiler..Musa peygamberin ilahi emrine inanmadılar. Allah’ta firavun, ailesi ve toplumunu suda boğarak helak etti.

“Musa da: ‘Pekala bilirsin ki, bunları, göklerin ve yerin Rabbi ancak birer ibret olmak üzere indirdi. Mutlaka ben de seni, ey Firavun helak olmuş sanıyorum!'”
İsra-102

“Derken Firavun, Musa’yı ve İsrailoğullarını Mısır’dan sürmek istedi. Biz de onu ve beraberindekilerin hepsini suda boğduk.”
İsra-103

“Senden sonrakilere bir ibret teşkil etmesi için bugün sadece senin cesedini çıkarıp (sahile) atacağız’ dedik. Doğrusu insanların çoğu ayetlerimizden habersizdir.
Yunus-13

"Azap emrimiz geldiğinde Salih'i ve beraberinde iman edenleri, tarafımızdan bir rahmetle kurtardık ve o günün zilletinden de kurtardık. Hiç şüphesiz Rabbin çok güçlüdür, çok üstündür."
Hûd-66

Semûd kavmine verilen üç günlük süre içerisinde muhtemelen Hz. Sâlih kendine inananlarla birlikte yurdu terkedip kurtuluşa erdi; dördüncü günde Allah'ın azabı geldi ve Semûd kavmi şiddetli bir gürültüyle yok olup gitti. Burada "korkunç ses" dite çevrilen sayha kelimesi yerine A'râf sûresinde (7/78) "deprem" anlamına gelen recfe kelimesinin kullanılmış olmasından, yok eden felâketin deprem olduğu anlaşılmaktadır.

Semûd Kavmi: Helak olup gittiler. Hz. Salih peygamberin kavmidir. Salih peygamberin ilahi emrine ve mucizelerine inanmadılar. Allah’ta onları gökten şiddetli bir sesle sarsıldı. Bulunmuş oldukları o şehir yerle bir oldu. Bu kavimde böylelikle helak olup gitti.

“Sanki orada hiç oturmamışlardı. Biliniz ki, Semûd kavmi gerçekten Rablerini inkâr ettiler. Yine bilesiniz ki, Semûd kavmi (Allah’ın rahmetinden) uzak kılındı.”
Hûd-68

Yâ Kaviyy: Ey kuvvetli bütün kâinatı kaplamış ve bütün varlıkları zaptederek hükmü altına almış olan Kavîyy.

"Hasbünâllahu'l-halîmu'l-kaviyyu limen beğâ aleynâ."

Bize zulmedenleri hemen cezalandırmayıp, cezalarını sonraya bırakan ve kuvveti butun kâinatı kaplayan, bütün varlıkları zapt ederek hükmü altına alan Halîm ve Kaviyy Allah bize yeter.

Ya Kaviyy İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Zalimi perişan etmek için, bu esma-i zikir 117 defa 'Ya Kaviyy' diyerek zikredilir.

Kansızlık için, bu ism-i şerif günlük 116 defa 'Ya Kaviyy' diyerek okunmaya devam edilir.

Vücudun güçlü ve kuvvetli olması için, günde 116 defa 'Ya Kaviyy' diyerek bu ismi şerif okunmaya devam edilir.

Himmetin artması için, bu esma-i zikir günde 117 defa 'Ya Kaviyy' diyerek okunur.

Kazalardan ve belalardan korunmak için, bu ismi şerif 'Ya Kaviyy' diyerek günde 117 defa zikredilir.

Hastalıklardan korunmak için bu esma-i zikir günde 117 defa 'Ya Kaviyy' diyerek zikredilmeye devam edilir.

Kalbin kuvvetlenmesi için, sabah namazı sonrasında 'Ya Kaviyy' diyerek 126 defa bu ism-i şerif zikredilir.

Ruhun kuvvetlenmesi için, bu esma-i zikir 'Ya Kaviyy' diyerek 126 defa  zikredilmeye devam edilir.

Maddî ve manevî yükü hafifletmek için, bu ismi şerifi günlük 'Ya Kaviyy' diyerek 117 defa zikredilir.

Sabah namazı sonrasında, bu esma-i zikri 100 defa 'Ya Kaviyy' diyerek okuyan bir kul dünya ve ahiret dair dilek ve isteklerine nail kimselerden olur.

Bedeni gücü ve kuvveti artırmak için, bu ismi şerif 'Ya Kaviyy Ya Kadir' diyerek  günde 116 defa zikredilmeye devam edilir.

'Ya Kaviyy' diyerek 13454 defa bu ismi şerifi bir bardak suya okunur ve bu okunan su hasta olan kimseye içirilirse hasta hastalıktan tez vakitte şifaya kavuşur.

Dilek ve isteklerinin yerine gelmesi için, muradına nail olması için bu esma-i zikri 1000 defa 'Ya Kaviyy' diyerek zikredilerek okunur.

'El-Kaviyy - Ya Kaviyy' esma-i zikri fetih  zamanında bu ismi şerif sürekli zikredilir.

Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethinde, Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethinde bu esma-i zikri 'Ya Kaviyy' diyerek zikretmişlerdir.

El Kaviyy İle İlgili Ayetler

Kur'an'ı Kerim'de Kaviyy ismi şerifi şu ayetlerde geçmektedir:

Bismillahirrahmanirrahim

"Tıpkı Firavun hanedanı ve öncekilerin gidişi gibi Allah'ın âyetlerini tanımadılar da Allah onları günahlarıyla tuttu alıverdi. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetli ve azabı pek şiddetlidir."
Enfâl-52

"Azap emrimiz geldiğinde Salih'i ve beraberinde iman edenleri, tarafımızdan bir rahmetle kurtardık ve o günün zilletinden de kurtardık. Hiç şüphesiz Rabbin çok güçlüdür, çok üstündür."
Hûd-66

"Bunun sebebi, onlara peygamberleri apaçık delillerle geliyorlardı da onlar inkâr ediyorlardı. Allah da, tuttu kendilerini alıverdi. Çünkü O'nun kuvveti çok, azâbı şiddetlidir."
Mü'min-22

"Allah kâfirleri, elleri hiçbir hayra ermeksizin öfkeleri ile defetti. Böylece Allah, mü'minlere savaşta kâfi geldi. Allah çok güçlüdür, çok üstündür."
Ahzâb-25

Kaviyy İsmi Duası

Ey Kudreti zaaftan münezzeh olan

KAVİYY!

Zayıflığı uğramayan, sonsuz kuvvete sahip olan Sensin.

Her şeye gücü yeten, kimsenin kendisine güç yetiremeyeceği Sensin.

Gücünde bir an azalma, düşünülemeyecek olan Sensin.

Kelebeğin önce kanadını da, bir gezegeni de aynı güzel yaratan Sensin.

Güçlü Sensin, biz zayıfı, nefsimize karşı kuvvetlendir bizi!

Her şeye gücü yeten Sensin, biz aciziz, dünyaya meylettirme kalbimizi!

Amin... Ecmain...

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 


Bir cevap yazın