Esmaül Hüsna İsminden El-Hasîb

Hasîb Esması

Hasîb İsminin Arapça Yazılışı

Hasîb: حسيب

El-Hasîb: الحسيب

Ya Hasîb: يَاحسيب

Hasîb ismi Arapça kökenli bir isimdir.

El-Hasîb İsminin Anlamı

El-Hasîb: Kullarının hesabını en güzel şekilde ve çabuk şekilde görür.

El-Hasîb: Hesaba çeken O'dur.

El-Hasîb: Kullarının yaptıklarını muhasebeye tabi tutan, amellerinin karşılığını verme hususunda kafi olan.

El-Hasîb: Kullarının hesabını en iyi gören O'dur.

El-Hasîb: Kullarının yaptıklarından hesaba çeken, yaratmış olduğu varlıkların hesabını en ince teferratuna kadar bilen hesaplayan O'dur.

El-Hasîb Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi: 80

Zikir Saati: Zühre

Zikir Günü: Cuma

Sabah gündoğarken,

İkindi namazı sonrasında,

Akşam namazı sonrasında,

Ve... Tam gece yarısında,

Bu esma-i zikir zikir vakitlerinde ve diğer her vakitte 'El-Hasib'-'Ya Hasib' diyerek bu ism-i şerif zikredilir.

El-Hasîb İsminin Fazileti

Havas ve Esrarı

Korkulardan emin olmak için, bu ismi şerif günde 80 defa 'El-Hasîb' diyerek zikredilir.

Herkese karşı alnı açık olmak için bu esma-i zikir 'El-Hasîb' diyerek günde 80 defa bu ismi şerif zikredilir.

Düşmanının şerrinden korunmak için bu esma-ı zikir günde 80 defa 'Ya Hasîb' diyerek okunur.

Geçim sıkıntısından kurtulmak için, bu ismi şerif günde 80 defa 'Ya Hasîb' diyerek zikredilmeye devam edilir.

İlâhî ihsana ve lütfe erişmek için, bu ismi şerif günde 80 defa 'Ya Hasîb' diyerek zikredilir.

Korktuklarımızdan emin olmak için, bu ismi şerif günde 80 defa 'Ya Hasîb' diyerek zikredilmeye devam edilir.

'Hasbiyel Hasîb' diyerek bu ismi şerifi gün doğmadan evvel 77 ya da 99 defa okuyan bir kul yırtıcı hayvanlardan korunmuş olur.

El-Hasîb Esması

El-Hasîb: Kullarının hesabını en güzel şekilde ve çabuk şekilde gören, kullarını hesaba çeken, kullarının yaptıklarını muhasebeye tabi tutan, amellerinin karşılığını verme hususunda kafi olan, kullarının hesabını en iyi gören, en ince teferratuna kadar bilen hesaplayan demektir.

Allah'ın hükmü değişmez kaderdir. Allah'ın, kendisi için takdir ve emrettiği bir şeyi yerine getirme hususunda Peygamber için bir sıkıntı ve sakınca olamaz. Daha önce gelip geçen, Allah'ın vahyini insanlara ulaştıran, O'ndan çekinen, Allah'tan başka hiçbir kimseden çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Hesap sorucu olarak Allah kâfidir.
Ahzâb-39

"O gün herkes yaptığının karşılığını bulur. O gün hiçbir haksızlık olmayacaktır; kuşkusuz Allah'ın hesabı çok hızlıdır."
Mü'min-17

"Buluşma günü"nde yani ahirette olup biteceklerin bir özeti verilmektedir. Buna göre bütün insanlar, -dünyadayken yaptıkları eylemlerin hiçbiri Allah'a gizli kalmaksızın- yeniden hayat sahnesine çıkacaklar; kendisinden başka hiç kimsenin hükümranlık yetki ve imkânının bulunmadığı sınırsız otorite sahibi, dolayısıyla tek ve mutlak hâkim olan Allah'ın âdil ve süratli yargılanmasının sonunda hiç kimseye en küçük bir haksızlık yapılmaksızın herkes dünyada yaptıklarının karşılığını bulacak; cenneti hak edenler cennete, cehennemi hak edenler cehenneme gönderilecektir. Bir yoruma göre bütün insanlar mahşerde toplandıklarında bir görevli 16. âyetteki ifadesiyle "Bugün hükümranlık kimindir?" diye seslenecek; bunun üzerine mahşerde toplananların hepsi bir ağızdan, "Elbette tek ve mutlak hükümran olan Allah'ındır!" diye cevap vereceklerdir. Soru soranın bir melek topluluğu, cevap verenin da başka bir melek topluluğu veya soru soranın ve cevap verenin bizzat yüce Allah olacağı yönünde görüşler de vardır
(Râzî, XXVII, 46-47).

"Allah herkese hak ettiğini vermek için bunu yapacaktır; kuşkusuz Allah'ın hesabı çabuktur."
İbrâhim-51

"Hesabı kolay bir şekilde görülecektir."
İnşikak-8

"Rabbimiz! Hesap kurulacağı gün, beni anamı, babamı ve müminleri bağışla!"
İbrâhim-41

Bir Hadis-i Kutsi de şöyle buyrulur:

Kıyamet günü şu dört şeyden sorulmadıkça kul bırakılmaz:

1-Ömrünü ne işde geçirdiği,

2-Malını nereden kazandığı,

3-Malını nereye harcadığı,

4- Ne iş yaptığı sorulur.

Hasîb İsminin Geçtiği Ayetler 

Kur'an'ı Kerim'de Hasîb ismi şu ayetlerde geçmektedir:

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah, hesabı çok çabuk görür."

Bakara-202

"Hesap sorucu olarak da Allah yeter."

Nisâ-2

"Allah herşeyi hesaplayandır."

Nisa-86

"Ve O, hesap görenlerin en çabuğudur."

En'âm-62

"Allah herkese hak ettiğini vermek için bunu yapacaktır; kuşkusuz Allah'ın hesabı çabuktur."
İbrâhim-51

"Hesabı kolay bir şekilde görülecektir."
İnşikak-8

"O gün herkes yaptığının karşılığını bulur. O gün hiçbir haksızlık olmayacaktır; kuşkusuz Allah'ın hesabı çok hızlıdır."
Mü'min-17

"Rabbimiz! Hesap kurulacağı gün, beni anamı, babamı ve müminleri bağışla!"
İbrâhim-41

Hasîb İsmi Duası

Ey hesabi hiçbir kayıt ve şarta bağlı olmayan

HASÎB!

Her ameli en ince ayrıntısına kadar hesaba çekecek olan Sensin.

Her şeyi ince bir hesapla, ahenkle, ölçüyle yaratan Sensin.

Hesaplamak için zamana, düşünmeye,

ilme ihtiyacı olmayan Sensin.

Bütün âlemin hesabını bir anda

görmeye kâdir olan Sensin.

Bizleri hesapsız yaşamaktan muhafaza et!

Bütün hesapların şaşacağı o hesap gününde

hesabımızı kolay eyle!

Amin... Ecmain

Es-Selamu Aleyküm ve Rahmetullah

Ebeden Daima...

Dualarınızı Eksik Etmeyiniz...

 


Bir cevap yazın