Esma’ül-Hüsna İsminden El-Halîm

Halîm Esması

Halîm : حليم

El-Halîm : الحليم

Ya Halîm : يا حليم

Halîm ismi sakin, sessiz, mulayim anlamına gelir.

Halîm: Tabiatı yavaş olan, kendi halinde yumuşak huylu, hikmetli, Allah’ın kulu demektir.

Kuran’da ismi geçen Allah’ın isimlerinden birisi de Halîm’dir. Kökeni, Arapçadan gelmektedir.

El-Halîm : Allah’ı Teâla Azze ve Celle kullarına cezada acele etmediği gibi, hilm sahibi olan Halîm’dir.

El-Halîm : İnsanları cezalandırmaya gücü yetse bile onlara ceza vermeyendir. Kulları ona isyan etse bile hemen öfkelenmeyendir.

Halîm İsminin Anlamı

Eğer Allah insanları zülumleriyle cezalandırsaydı, yeryüzünde bir canlı bırakmazdı. Ancak onları mukadder bir zamana kadar erteliyor. Ecelleri geldiği vakit de ne bir an erteleyebilirler ne de bir an öne alabilirler.
Nahl suresi : 61. Ayet

El-Halîm : Kullarına karşı yumuşak davranan, cezalandırmaya gücü olsa dâhi onlara hemen ceza vermeyendir.

O iki topluluğun çarpıştığı gün (Uhud günü) içinizden arkasını çevirenler, hakîkaten onları şeytan -sırf yaptıkları bazı işler bahanesiyle- kaydırmak istedi. Bununla beraber Allah kendilerini affetti. Allah çok bağışlayandır, halîm’dir!
Âl-i İmran suresi : 155. Ayet

Halîm : (Yumuşaklık sahibi olan Allah pek yücedir) Allah’ın acıması ve bağışlaması onun öfkesinden daha da önde olan, yumuşaklık sahibi olan, halîm’dir.

Halîm Esmasının

Ebced Değeri ve Zikir Saati

Zikir Adedi : 88

Zikir Günü : Cumartesi

Zikir Saati : Zuhal

Sabah gündoğduğu vaktinde

İkindi güneş tepe noktası vaktinde

Gece yarısı teheccüd namazı vaktinde

Halîm esmasının zikredelip çekileceği vakitlerdir.

Halîm İsmiyle Tefekkür Vakti

Çünkü İbrahim çok yumuşak huylu, yüreği yanık, kendisini tamamen Allah’a vermiş biri idi.
Hûd suresi : 75. ayet

Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerim’de, İbrahim Peygamber ve oğlu İsmail Peygamberle alakalı olarak, güzel ahlâk sahibi iki güzel örnek insan olarak bahsedilir. Hilm sahibi güzel insan, Allah’ın dostu “Halil’im” dediği İbrahim peygamberimizdir. O, o kadar güzel bir teslimiyet ile Rabbine teslim olmuştur. Bizde Allah’a kendimizi tamamiyle öyle teslim edelim…
Nemrutun ateşe attığı İbrahim olmak kolay değildir.
İbrahim a.s ateşe atıldığında sarfettigi cümleler;

Allah’ın Teala Cebrail a.s buyurdu; Yetiş! İbrahim havada iken onu yakala! İbrahime: “Ben Cebrail’im de! Benim yapabileceğim bir isteğin var mı? diye sor”, deyince; Cebrail a.s da o vakit İbrahim a.s yetişti; Ey İbrahim!… Ben Cebrail adlı meleğim. Yüce Allah’ın emrine binaen buraya beni gönderdi. Senin benden bir isteğin var mıdır? Söylermisin:

İbrahim a.s’da: Benim isteğim yüce Rabbime’dir. Cebrail senden bir şey istemiyorum dedi. Ben O’nun kuluyum Ateş de Rabbimizdir. Nasıl isterse öyle yapsın.

İbrahim a.s Yüce Rabbi harici hiç kimseden yardım talep etmedi;

‘Ben sadece Allah’tan yardım isterim dediği için Allah (C.C.), ona, “Halilim”(dostum) deyip ismi de “Halilullah”(Allah’ın dostu) olarak kaldı.

Allah’u Teâla da o vakit ateşe buyurup emretti;

Biz söyledik: ‘Ey ateş, İbrahim’in üzerine soğuk ve selâmet ol!
Enbiya Suresi : 69. Ayet

İbrahim a.s, o ateşin ortasına düştüğünde ateş dört bir tarafa yayıldı. O ateşin orta kısmında bir yer göründü. Görünen yerden bir güzel pınar akmaya başladı. Etrafı yeşil oldu. İbrahim a.s’da gelip o pınarın yanıbaşına oturdu. Ayaklarında bulunan o zincir bağları da çözülüp gitti. İşte o yer şimdi Urfa Şehrinde bulunan Balıklı Göl olarak biliniyor.

Ateşin yakmadığı İbrahim olmak… Ateşi, Allah sevdiği kuluna dünyadaki cennet yapar…

Örneğimiz ideolumüz İbrahim Peygamber olsun sevgili dostlar. Allah’ın sevdiği kullardan olalım bizde. Her şeyimizle Allah’a teslim olalım. Allah’tan gelen her şeye razı olalım ki, Allah’ta bizden razı olup hoşnut olsun.

Bugün varız yarın yokuz bu dünyada….
Başta Allah’a sonra bütün insanlığına karşı kendimize bir çeki düzen verelim. Hatalı yanlış sözümüzü huylarımızı değiştirelim. Halîm ve Selim olalım. Yumuşak huylu olalım. İnsanları kırmayalım, üzmeyelim… Hayatta çoğu şeyin geri dönüşü yoktur… Unutmayalım…

Bir kalbi kıran 70 kabeyi yıkmış kadar oluyor. Yaratılan hiçbir insanı üzmeyip kırmayalım…

Bu konuda birçok hadis rivayet etmiş peygamber efendimiz… Ne diyor Hz.Peygamber Efendimiz S.A.V:

 • “Kalp kırmak, 70 kere Kabe’yi yıkmaktan daha büyük günahtır.”
  Hz.Muhammed (S.A.V)
 • “İncittiginiz insanın ve kırdığınız gönlün bedduasından korkun.”
  Hz.Muhammed (S.A.V)
 • “Dilleriyle insanları kıranları, ibadetleri temizleymez…”
  Hz.Muhammed (S.A.V)
 • “Kafir bile olsa hiç kimsenin kalbini kırma! Kalp kırmak, Allah’u teâlayı incitmek demektir.
  Hz.Muhammed (S.A.V)

Çok güzel bir dua;
Ey Rabbim beni hiçbir gönlün kırılma sebebi eyleme…
Amin….

İsrâ suresi 44. ayetde de; O’nu yedi gök ile yer ve bütün bunlardaki akıl sahipleri tesbih eder ve hatta hiçbir şey yoktur ki O’nu hamd ile tesbih etmesin. Fakat siz onların tesbihlerini iyi anlamazsınız! Gerçekten O çok yumuşak davranan, çok bağışlayandır.

Rabbimiz kainatı 6 gün içinde yaratmıştır. Yaratmış olduğu bütün varlıklarda ona tesbih ve hamd ederler. Her canlının tesbihi kendi lisanı ile’dir.

Halîm Esmasının Faziletleri,

Havası ve Esrarı

 • Ahlâk ve hilm güzelliği için bu esma-ı zikri günlük seher vaktinde ‘Ya Halîm‘ diye 88 defa zikredilir.
 • Karamsar ve ümitsizliğe kapıldığınız zaman bu ismi ‘El-Halîm‘ diyerek 88 defa bu esmayı zikredin.
 • Sinirli, öfkeli ve asabi olan bir insan öfkelendiği an ‘Ya Halîm‘ ismini 88 defa çektiği takdirde öfkeleri geçip yumuşadığı görülmüştür. Bu esma-ı zikir yaşanmış ve tecrübe ile sabittir.
 • Hz. Musa Peygamberimiz şerrinden korktuğu o Firavunun yanına her gittiği vakit de ‘Ya Halîm‘ esmasını bolca zikredirdi.
 • Bir kişi çocuğunun Halîm ve Selim olmasını istiyorsa ‘Ya Halîm‘ diye çekmeye devam etsin günlük 88 defa bu zikri…

Halîm İsmiyle İlgili Bir Hadis

Davut Aleyhisselama göre: “Eyüp Aleyhisselam insanların en halim ve uslusu, insanların en sabırlı ve öfkelerini en çok yeneniydi.“  (İbni Mace)

Halîm İsminin Duası

Ey kullarına tevbe etmeleri için süre veren

HALÎM!

Bize tevbe kapılarını sonuna kadar açan Sensin.

Sana isyanımıza rağmen, rızkımızı kesmeyen Sensin.

Hemen ceza vermek yerine, pişman olmamızı bekleyen Sensin.

Her yeni gün,

Senden af dilemek için kaçırılmaz bir fırsat.

Pişmanız Allah’ım, hilminle affet bizi!

Affindır bizi tek kurtaracak,

Rahmetinle karşıla bizi!

Amin…


"Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen bir HİÇ ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl çömleği tutan dışındaki biçim değil içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir." Hz. Mevlana

Bir cevap yazın